ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Mekanik 1, FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-30
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

71 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 2%
26 36%
35 49%
5 (över förväntan)»8 11%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Andra innehåll som jag förväntar kommer i Mekanik 2 :)» (3)
- Inte alltför rolig» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

71 svarande

1 (ej relevant)»2 2%
5 7%
5 7%
19 26%
5 (mycket relevant)»40 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26

- Eftersom vi på tm inte läser mekanik 2 och jag inte är intresserad av det så känner jag att den inte var så värst relevant...» (2)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

70 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 4%
18 25%
33 47%
5 (Mycket bra avvägt)»16 22%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej, gjorde ej :)» (?)
- Kändes som att tentan var bra mycket tuffare än innehållet i kursen.» (2)
- Ett fåtal uppgifter, vilket enligt min åsikt inte representerade kursen så väl som de kunde.» (2)
- Mest uppgifter där man skulle ställa upp jämviktsekvationer och inga uppgifter på energiprincipen bland annat.» (3)
- För mycket fokus på att lösa ekvationssystem och inte på de mekaniska kunskaperna» (3)
- Den 5:e uppgiften var någon jag aldrig hade sett förut och visste inte alls vad jag skulle göra, även om jag gjorde många (alla) sjuvkraft och böjmomentuppgifter (även många tentauppgifter om samma ämne)... Det skulle ha varit kul om man lärt sig lite sånt innan tentan.» (4)
- Uppgifterna var i allmänhet lite svårare än de i boken brukar vara, men det är bara bra.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

71 svarande

<25%»5 7%
25-50%»3 4%
50-75%»13 18%
>75%»50 70%

Genomsnitt: 3.52

- en kombination av att föreläsningarna inte gav så mycket och dåliga sovvanor» (<25%)
- alla» (>75%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

71 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 10%
27 39%
24 34%
5 (mycket bra)»11 15%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för svåra exempel, varför dra exempel på uppgifter som inte alls kommer på tentan? Räkna mer grundläggande exempel» (2)
- måns tog väldigt enkla exempel de tillfällen jag var på föreläsningen, jag hängde med hela tiden och kände att jag kunde lära mig exakt samma sak genom att läsa i boken och jobba själv» (2)
- Jag tror att det skulle vara möjligt att välja mycket mer demonstrerande och pedagogiska exempel. Att börja med lite lättare exempel. Inte heller snöa in sig alldeles för mycket på väldigt speciella problem utan försöka demonstrera mer allmänna så man kan tillämpa tankesättet när man själv räknar. Också inte lägga för stor vikt vid själva uträkningen och lösningen av ekvationssystemet. Det spelar inte så stor roll om det blir några hundradelar fel i svaret. Det är förståelsen som är viktigast. » (2)
- Varierande kvalite och nivå» (3)
- För svåra exempel som togs upp många utav gångerna. Börja gärna med mer basic uppgifter och ta några utav de som vi ska göra eller i den svårighetsgraden, inte överkursfrågor. Och även fast Måns tycker det var bra att han inte har förberett lektionerna i förväg så tycker jag att han gärna får räkna igenom de exempel åtminståne som han räknar på tavlan, för många gånger blev han ställd själv och kunde inte lösa uppgiften fullständigt! » (3)
- riktiga experiment för att visa vissa delar av mekanik hade varit roligt.» (3)
- Jag fick känslan av att det var mycket som vi inte gick igenom på föreläsningarna men som behövdes för att lösa uppgifter. » (3)
- De exempel Måns räknade var poänglösa. Många gånger räknades en uppgift som "inte skulle kunna komma på tentan". Vad är poängen då? Varför räkna klart hela uppgiften (vilket tar lång tid) när det endast var matematiska tricks den sista kvarten? Den tiden kunde verkligen spenderats på ett bättre sätt.» (3)
- För många exempel gicks igenom.» (4)
- De "belysande exempel" som han gick igenom innehöll för lite fysik o för mycket geometri...» (4)
- Mycket bra. Kanske lite mer genomgående, man fick läsa till sig en del som hoppades över på föreläsningarna i boken.» (4)
- Hade varit bra om Måns stannade kvar lite efter att föreläsningen sluta så man hade tid att fråga honom» (4)
- Måns är bra på att få svåra saker att verka enkla.» (5 (mycket bra))
- Mycket givande med åskådliggjorda lösningsförslag på uppgifter liknande dem som utgjorde tentamen.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

71 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
9 15%
17 29%
17 29%
5 (mycket bra)»12 21%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I analyskurserna gick räkneövningsledaren igenom ett par standarduppgifter på tavlan, detta hade varit bra för min inlärning även i mekaniken.» (1 (inte alls bra))
- Det vore bättre om räkneövningsledarna räknade exempel..» (1 (inte alls bra))
- Jag vill gärna ha några exempel på tavlan av övningsledaren. » (2)
- Tyckte att övningsledarna kunde demonstrera uppgifter på tavlan vid lektionens början, så som matte-övningarna är upplagda.» (2)
- jag tycker att övningsledarna borde gå igenom uppgifter.» (2)
- Föredrar upplägget då exempel räknas på tavlan av handledaren ca halva tiden och resten får man räkna själv. Förstår argumentet att "på räknestugorna är det studenterna som ska räkna" men å andra sidan, räkna själv kan jag göra hemma. När handledare är närvarande vill jag ha ut så mycket som möjligt av dem.» (2)
- Jag fick känslan av att de flesta räkneövningsledarna hade lite försvårt att förstå att många, däribland jag själv, tyckte att det var väldigt svårt att förstå hur man skulle tänka och lösa ett problem. Dock ett stort plus till Ann-Marie som är mycket förstående och positiv.» (2)
- Det tog lång tid att få hjälp. En gång fick jag vänta över en timma, och sånt tycker jag inte ska hända (det _behövde_ inte hända om läraren hade varit lite mer effektiv!)» (3)
- Tyvärr så tycker jag ej de flesta (i princip alla utom Ann-Marie) räkneövningsledarna var speciellt pedagogiska (eller sympatiska i vissa lägen). De flesta föreslog sin lösning innan man fått förklara sin egen, eller uttryckte hur väldigt fel min lösning var det första de gjorde. Jag kommer inte dit för att få bli nedklankad på, utan för att få pedagogisk hjälp med det jag frågar om. Skärpning!» (3)
- Fler exempel? Fast är väl bra att man får egentid till räkning, problemlösningsförmågan måste ju tränas upp.» (3)
- Ibland svårt att få hjälp» (3)
- Väldigt bra att de finns, men jag tyckte det var för få lärare, fick inte tillfälle att ställa alla frågor jag ville. Dessutom blir luften i fl-salarna väldigt dålig när det är så många personer där, vilket gjorde att man fick prioritera: få svar på sina frågor men få huvudvärk eller sitta och räkna någon annan stans och slippa huvudvärk. Men som sagt, räknestugorna är en mycket viktig del i undervisningen, så plocka för allt i världen inte bort dem!» (3)
- Bra att all teori gås igenom på föreläsningarna och inte på räknestugorna.» (4)
- Jättebra att det inte var en massa demo, utan man fick räkna själv och kunde få hjälp. Så borde det vara i alla kurser!» (5 (mycket bra))
- Positivt med individuell handledning och ibland gemensam genomgång av svårare uppgifter.» (5 (mycket bra))
- Bra att vi får räkna själva» (5 (mycket bra))
- Kunniga och bra på att förklara.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

1 (Mycket liten)»5 7%
6 8%
21 29%
27 38%
5 (Mycket stor)»12 16%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick igenom "fel" saker tycker jag. Istället för att lägga vikten på det som var svårt» (2)
- Undervisningen och uppgifterna i boken var betydligt mer givande än själva texten i boken.» (5 (Mycket stor))

8. Vad ansåg du om demonstrationsuppgifterna Måns gjorde på tavlan?

70 svarande

1 (För lätt)»1 1%
5 8%
32 51%
20 32%
5 (För svår)»4 6%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.33

- För lite fysik för mycket geometri» (?)
- Som jag redan sagt skulle jag velat ha mycket mer övergripande problem och fler som var på en lättare nivå. Mer vikt vid förståelse av problemet än själva uträkningen. » (1 (För lätt))
- Som nämnt tidigare, förbättringar behövs! Han måste ta enklare uppgifter tycker jag och räknat igenom dom själv så han själv vet vad han gör.» (2)
- Han får dem att verka väldigt lätta i alla fall...» (2)
- Exemplen som redovisades var inte riktigt representativa till vad som var med på tentan» (3)
- Det hade varit bra om han kunde hänvisa uppgifterna till de äldre upplagorna också, så att även vi med gamla böcker skulle kunna räkna igenom uppgifterna i efterhand.» (3)
- bra urval» (3)
- brai svårighet, men inte alltid så pedagogiska» (3)
- Ganska lagom. Han kunde gjort lite färre uppgifter på tavlan dock.» (3)
- Det kändes lätt när han gjorde dem, men jag räknade för lite själv. Så jag blev buttfuckad på tentan.» (3)
- En del var lätta och andra lite svårare men ingen var för svår.» (3)
- Det hade uppskattats med fler skånska exempel.» (3)
- Vill ha mer fokus på "typlösning" än geometriska klurigheter» (3)
- Lagom svåra» (3)
- Hade varit bra om det stått på kurshemsidan i förväg vilka uppgifter som var tänkta att demonstreras så att man kunnat försöka själv först» (3)
- Lagom svårighetsgrad men Måns behöver inte lösa ut ekvationssystem och liknande (det ska vi ju ändå kunna sedan innnan) lägg istället mer tid på lösningsstrategier :)» (3)
- inte riktigt svårt för mig, tentauppgifter är svårare, tycker jag» (4)
- Ofta gjordes uppgifter som var för svåra för att kunna komma med på tentan och ofta sade Måns själv att uppgifterna var inte så intressanta mekaniskt, utan att svårigheten låg i det matematiska. Varför ha med uppgifter som inte är så relevanta som möjligt?» (4)
- Skulle velat ha mer representativa problem. Typtal» (4)
- Vissa uppgifter kanske var lite väl svåra, de borde inte vara på en svårare nivå än tentan.» (4)
- Bra men det blev lite rörigt ibland.» (4)
- Precis lagom. Både lätta och svårare uppgifter.» (4)
- Ibland något nischade kändes det som, men det var nog mest på överkursdelarna. Just de delarna fanns det ju rätt kort om tid för, så det var svårt att greppa allt med några få exempel trots att de i sig var bra.» (4)
- Se tidigare kommentar» (5 (För svår))
- De var för svåra, vilket ledde till att han ofta gjorde fel och fastnade på det matematiska, när det är mekaniken vi behöver träna på.» (5 (För svår))
- Vill ej använda en skala lätta/svåra exempel. Det vore om möjligt bra med mer allmänna exempel som visar på principer istället för exempel som leder till stora ekvationssystem.» (Vet ej)
- Låg dåligt i fas» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.63


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

71 svarande

Ja»0 0%
Nej»71 100%

Genomsnitt: 2

- Det tycker jag inte.» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
25 35%
38 53%
5 (För hög)»8 11%

Genomsnitt: 3.76

- Vet ej, jag är för lat för att uttala mig!» (3)
- jag tappar lite grand men allt går andå bra.» (4)
- Bra med frivilliga överkursuppgifter» (4)
- Lite mycket i början av dynamiken.» (4)
- Högt tempo, men det är bra!» (4)
- Krävdes mycket tid för att göra alla uppgifter.» (4)
- Den var hög, men det beror enbart på att en del av uppgifterna var svåra att lösa och därför tog tid.» (4)
- Under jämviktsdelen var det för många krångliga ekv. system som tog för lång tid att lösa.» (4)
- Som alla kurser (utom möjligen fysiken omkring oss, men den är ju inte direkt seriös) på teknisk fysik tycks vara så hinner man definitivt inte lära sig allt man vill utan får hasta igenom det mesta. Det är synd tycker jag. » (4)
- Bra däremot att det fanns "överkurs"-delar så att man kunde fokusera på grunden ifall man tyckte att kursen redan var svår.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 24%
Mycket bra»41 58%
Har ej sökt samarbete»11 15%

Genomsnitt: 3.88

- Jag gjorde uppgifterna hemma.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»28 39%
Mycket bra»27 38%
Har ej sökt hjälp»15 21%

Genomsnitt: 3.78

- Kunde ta väldigt lång tid på räknestugorna» (Ganska bra)
- ibland tog det lång tid att få hjälp, ibland kunde man få det med en gång» (Ganska bra)
- Fanns ganska bra möjlighet till det på räknestugorna.» (Ganska bra)
- Se punkt 6.» (Ganska bra)
- Kan vi inte ha en övningsledare till? Det hade hjälpt mycket» (Ganska bra)
- på räkneövninar får man mycket hjälp» (Mycket bra)
- Är dock övertygad om att det var bra, även om man kan önska att räknestugorna var i mindra grupper.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

70 svarande

1 (ej prisvärd)»3 4%
8 11%
27 40%
18 26%
5 (mycket prisvärd)»11 16%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.38

- Tycker att boken var dålig. Den fokuserade mycket på siffror (dåligt), vilket måns inte gjorde (bra). Dessutom kändes matten i boken väldigt slapp jämfört med vad vi läst i andra kurser.» (1 (ej prisvärd))
- Uppgifterna var bra texten katstrof» (2)
- Räknade nog 2st tal i Statik-boken. Dynamiken använde jag mer, men tyckte inte att böckerna var något vidare bra. (Jag övade mycket på gamla tentor istället). » (2)
- För TM som inte ska läsa Mekanik 2 blir kurslitteraturen dyr» (2)
- Den var ju billig, och hade många uppgifter, men det hade inte varit fel med mer exempel och även lösningar till uppgifter» (2)
- För Tekniska Fysiker, som ska läsa Mekanik 2, är det ganska prisvärt. Men för oss Tekniska Matematiker blir det å andra sidan ganska oprisvärt.» (2)
- Dyrt för TM som inte läser Mekanik 2» (2)
- Utnyttjade boken ytterst lite, den användes mest till för uppgifterna. Uppgifterna var dessutom på numerisk form, vilket försvårade inlärandet. Ett förslag: De uppgifter som är numeriska och skall räknas skulle kunna formuleras om åtminstone i det utdelade facit, så man på ett mycket lättare sätt kan felsöka sin formel. » (2)
- Ganska dyr, men förutsatt att jag fattat rätt i att vi även skall ha boken i mekanik två så var priset överkomligt.» (3)
- Dåligt att det inte fanns några lösningar till uppgifterna...» (3)
- Bra övningar, men teoridelen tittade jag knappt i.» (3)
- köpte begagnat upplaga 5, mycket prisvärt för 200kr /st :)» (3)
- Jag tycker boken har för få exempel.» (4)
- Lånade boken av en phadder, eftersom de tog slut på cremona nästan direkt.» (Köpte inte boken)
- Lånade av en phadder.» (Köpte inte boken)
- lånade» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
9 12%
14 19%
20 28%
5 (Mycket stor)»27 38%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Litteratur - liten Gamla tentor - stor» (2)
- Jag tyckte inte att boken var speciellt bra på att lära ut, men övningarna var ju bra att göra» (2)
- Jag köpte inte boken förrän i lv5 pga att den var slut på Cremona...» (2)
- Boken förklarar teorin mycket dåligt. Däremot var uppgifterna bra.» (2)
- som sagt, uppgifterna var bra texten var dålig.» (3)
- Inte så mycket för teori, men exempel och räkna.» (3)
- Framför allt räkneuppgifterna då. Självaste teorin har jag bara läst i böckerna om jag missade föreläsningen. (Föreläsaren presenterade teorin bättre än boken)» (4)
- Uppgifterna i boken var den allra viktigaste delen av kursen. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

71 svarande

Ja»69 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursens höga standard.»
- Tentastrukturen med en godkänt-del och en del med överkurs.»
- tenpos går bra för mig»
- Kurslitteraturen och de "skånska" exemplen.»
- Kursinnehållet i stort»
- räknestugorna var bra eftersom man fick räkna själv, föreläsningarna var bra, boken också»
- Många räknestugor»
- Tenta upplägget»
- Räknestugorna»
- Att överkursdelarna inte var obligatoriska»
- Räknestugorna var väldigt bra, gick man till rätt ställe var det inte så många där och man fick möjlighet att ställa frågor. Det var också bra att det framgick klart vad som var överkurs och inte.»
- Måns»
- Räknestugorna»
- Upplägget med standard/överkurs»
- Det mesta, även Glens böcker.»
- Bra med många räkneövningstillfällen.»
- Föreläsaren och boken.»
- Måns och boken!»
- Måns är en bra föreläsare.»
- Det var ganska slappt och skönt med 3 föreläsningar i veckan, till skillnad mot 2 som de verkade haft innan, det var bra att få se exempel. Även om det bästa är att räkna själv, men det är ju jobbigt!»
- Bra upplägg med exempel i storgrupp.»
- Uppgifterna. Man lär sig tydligen mekanik genom att lösa problem.»
- Rullebören!»
- Många räknestugor.»
- examinationsupplägg, räknestugor»
- Strukturen på räkneövningarna»
- Två räknestugor per vecka. Nödvändigt för att klara den här kursen. Ann-Marie som räkneövningsledare bör också vara kvar. :)»
- Räknestugorna, mycket viktigt att kunna ställa frågor och få svar.»
- Uppdelningen med G-del och "överkursdel"»
- Föreläsningarna! Pedagogiska, roliga, lättfattliga.»
- Upplägget på tentan»
- Det är en väldigt bra kurs»
- Pedagogiska, strukturerade, intressanta och mycket uppskattade föreläsningar.»
- De tydliga genomgångarna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet ej.»
- Eventuell möjlighet till bonuspoäng till tentan.»
- ingen aning»
- Tentan! Inför hellre fler uppgifter så att de täcker ett större spektrum av kursens innehåll.»
- Val av demouppgifter»
- Fler exempel, behöver dock inte vara skånska»
- Som sagt: det kunde ta väldigt lång tid att få hjälp under räknestugorna, vilket borde ändras, samtidigt tycker jag att måns gick igenom för mycket exempel under föreläsningarna, man lär sig mycket mycket bättre om man räknar själv. Hade jag fått bestämma hade jag dragit ner på antalet föreläsningar (man skulle kunna ta bort minst 1 föreläsning per vecka, om måns räknar mindre exempel), och istället ha lite fler räknestugor.»
- Tentamensupplägget, för få poäng enligt mig, jag tycker poängen borde dubblas och fortfarande dra ett poäng för slarv och småfel.»
- demonstrationsuppgifterna»
- Skulle gärna se att vissa lösningar till uppgifter lades ut på kurshemsidan till exempelvis vissa standard-uppgifter. Väldigt svårt att lösa en uppgift man fastnar på när lösningsgång saknas i boken.»
- Tydligare undervisning»
- Räkneövningarna, fler genomgångar»
- Förutom nivån på demonstrationsuppgifterna kommer jag inte på något.»
- Hade gärna sett exempelräkning på tavlan på en del av räknestugorna. Lärde mig massor på när Måns räknade på tavlan under föreläsningarna. Gör att man får en känsla för "tänket"»
- Systemet på tentan, det känns som att även fast man kan väldigt mycket så kanske man inte får visa någonting, man borde till exempel kunna få några poäng om man visar på en uppgift att man kan mycket även om man inte lyckas lösa hela uppgiften»
- att övningar kan vara lite väl fokuserrande på matten med olika ekvationssystem istället för att se till fysiken»
- Svårighetsgraden på tentan»
- Det behövs mer exempel, och om det görs ett exempel på ett område gör först en lätt uppgift och sen en lite svårare.»
- Vet inte»
- Boken borde bytas ut.»
- Mer ingående teori under föreläsningarna»
- Förändra rättningssystemet på tentan, så att det mer liknar hur en mattetenta rättas.»
- Vet int. Min studieteknik. »
- Lär räkneövningsledarna ordentlig pedagogik och att inte agera besserwissrar, ingen tjänar på det.»
- lättare exempeluppgifter, effektivare föreläsningar, oftast lite långsam, fast ändå hänger man inte riktigt med... underligt»
- Man borde kunna få bonuspoäng på kursen. »
- Kurshemsidan skulle inte lida av en liten uppiffning.»
- Fler poäng på varje uppgift på tentan.»
- Fler räkneövningar, fler övningsledare»
- Kanske fundera över en dugga i kursen? Tycker även att tentan kändes svårare än genomsnittet. De flesta av de tentor jag räknade innan kändes lite lättare än denna. »
- Att man har en bok som man kan läsa och förstå alla grunder för att lösa uppgifterna som krävs i kursen.»
- Vet ej!?»
- Mindre krångliga räkningar»
- Hade underlättat om man hade tillgång till lösningar på uppgifterna i boken, inte bara ett svar.»
- Ännu mindre numeriska tal.»
- Fler poäng på tentan»
- Tentan, det borde vara fler poäng per uppgift»
- Rättningsprincipen på tentorna. Bör öka poängen på varje uppgift så att inte tex ett teckenfel ska dra av en tredjedel av totala poängen på uppgiften.»
- En revidering av rekommenderade uppgifter vore önskvärt då tryckfel i facit ofta hindrade effektiv inlärning.»
- Uppgifterna vid tavlan.»

18. Övriga kommentarer

- Tycker att tentan rättas lite väl binärt. Vissa små fel hade inte behövt ge så stora poängavdrag som de idag gör.»
- Det var alltid lärorikt när måns diskuerade om hur studenter brukade tänka när de såg ett visst begrepp, uttryck, problem osv... Ju mer en föreläsare försöker sätta sig in i studenternas tankesätt desto bättre»
- Tycker inte böckerna var så bra. Saknade lösningar till (i alla fall) en del av uppgifterna. Ett facit med bara svar är inte till mycket (~ingen) hjälp om man kör fast.»
- bra och tydligt med skånska exempel»
- Något som skulle vara bra att förändra är att göra så att fysiken omkring oss förbereder inför meknaiken, dvs att man börjar med lite seriösare mekanik redan i de två första läsperioderna för att göra en lite mer förbered.»
- Nä.»
- Trevlig och välgjord kurs. Dock inte så skånsk som den skulle kunnat vara.»
- Mer poäng totalt på tentan. »
- Kul kurs!»
- ...»
- Mja, rättningen kan väl diskuteras. En poäng till per uppgift kan väl åtminstone läggas som teoripoäng? -> 4 poäng för helt korrekt lösning. 1 poäng man vet hur man ska göra men klantar till räkningarna... »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från