ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Flervariabelanalys, MVE035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-30
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 8%
22 47%
5 (över förväntan)»20 43%

Genomsnitt: 4.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sjukt rolig och intressant!» (5 (över förväntan))
- Mycket bra och relevant kurs för utbildningen. Bra med mycket fysikaliska tillämpningar» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

46 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
9 19%
5 (mycket relevant)»37 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.8

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
6 13%
19 41%
5 (Mycket bra avvägt)»21 45%

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Antar det. Men jag är lite för kass för att göra en särdeles god bedömning i frågan.» (3)
- Kändes som om att de tre satserna Green, Gauss och Stokes var väldigt viktiga men dessa var inte nästan inte alls med i tentan. Sen kändes det som om att duggan handlade om de tre första veckorna och tentan om de resterande fyra veckorna. Första frågan tog visserligen upp frågeställningar från de tre första veckorna men det kändes som om det var allt. SÅ det skulle man väl kunna ändra på, annars bra tenta! » (3)
- Saknade generaliserade integraler...» (4)
- tenta tycker jag är lite enkelt jämfört med dem gamla tentor» (4)
- Jag saknade bevis av Green, Gauss eller Stokes.» (4)
- Lite för lite vektoranalys.» (4)
- Om man räknar med duggan som en del av examinationen var det riktigt bra tycker jag.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

46 svarande

<25%»1 2%
25-50%»1 2%
50-75%»5 10%
>75%»39 84%

Genomsnitt: 3.78

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

45 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 9%
16 36%
5 (mycket bra)»24 54%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bernhard är snabb...» (?)
- Mycket bra, men jobbiga med Bernhard, alltid samma höga tempo, utan hänsyn till att man är trött. Så det tyckte jag mindre bra om! :( Man blir ju sömnig.» (3)
- Jag saknar fortfarande lite mer struktur, fast jag har börjat inse nu att Bernard är väldigt bra på detta jämfört med andra föreläsare vi har haft. Gillar att han skriver upp sats, definition och bevis noggrant, men gärna lite runbriker.» (3)
- Men det går väldigt fort...» (4)
- skulle gärna ha en frågestund under föreläsningarna ibland, så att studenterna kan ställa frågor när alla lyssnar» (4)
- Grundliga, men veckan då Green, Gauss och Stokes stats introducerades hade för högt tempo.» (4)
- Strukturerat!» (4)
- Föreläsningarna är bra men det går väldigt fort och Bernhard borde gå igenom fler exempel.» (4)
- Bra och innehållsrika men för högt tempo» (4)
- Väldigt strukturerade och bra innehåll.» (5 (mycket bra))
- Väldigt välstrukturerade. Dock kan det gå lite fort ibland.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra struktur, ingen tvekan om vad som gäller. Bernhard RULES!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

45 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
5 12%
14 35%
5 (mycket bra)»19 48%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Menas räkneövningarna eller räknestugorna? Var ej på räknestugorna.» (?)
- Bättre att låta oss räkna själva» (2)
- Bra att få se exempel, även om man själv bör räkna om man vill klara tentan.» (3)
- Gärna lite mer tid till egen räkning» (3)
- demostrering är nyttig» (4)
- Bra med mycket tid till egen räkning men även några bra exempel.» (4)
- Bra med både några exempel på tavlan och egen räkning.» (5 (mycket bra))
- Tycker att räknestugorna är det viktigaste medlet för inlärning. Gillar speciellt när räkneövningsledaren under tiden som han/hon räknar samtidigt undervisar lite om teorin!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

46 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 11%
9 25%
18 51%
5 (mycket bra)»4 11%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- inte så många handledare på övningarna» (2)
- Skumma. Irrelevanta. Upphängda på små detaljer. Större frihet borde ges med dem. » (2)
- Mer kul än nyttiga» (3)
- Känner mig fortfarande ganska utlämnad vad gäller Matlab.» (3)
- De var väl rätt bra, men gjorde inte andra, för den verkade dryg, med Matlab och så.» (3)
- Svåra då vi inte läst särskillt mycket MATLAB» (3)
- Det är för lång väntetid för att redovisa uppgifter. Man får sitta och vänta i timmar på att få redovisa uppgifterna.» (4)
- Lagom svårighetsgrad samt relevanta uppgifter.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
1 2%
4 8%
11 23%
5 (Mycket stor)»29 63%

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag känner nu att jag hänger med på föreläsningarna bättre men tycker fortfarande att det går väldigt fort under föreläsningarna, men som sagt, jag hänger med bättre och bättre.» (3)
- Om man hänger med på föreläsningarna, så ger de väldigt mycket kunskap.» (4)
- föreläsningar och övningar är mycket viktiga för inlärning» (5 (Mycket stor))

9. Tyckte du att räkneövningledaren demonstrerade uppgifter under för lång tid på övningstillfällena?

46 svarande

Ja»7 17%
Nej»32 82%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.82

- Lite för lång tid ibland.» (Ja)
- Båda ja och nej, ibland kännar man själv väldigt mycket på att faktiskt få exempel noggrant genomgågna i en mindre klass där det är lättare att fråga. Men jag föredrar nog gärna att jobba själv och i så fall dra ner på antalet exempel på tavlan och kansk att räkneövningsledarna kan visa ett tal på tavlan som alla tycks få problem med. » (Ja)
- Jag gick på Håkan för det mesta.» (Ja)
- Jag tycker att 45 minuters demonstration och 45 minuter egen räkning är den bästa fördelningen.» (Nej)
- Det varierarde, ibland var det för långe ibland alldeles lagom, men jag tycker att det är bra som det är» (Nej)
- Halva tiden är bra. Egentligen hade jag kunnat tänka mig hela tiden, räkna själv kan jag göra hemma. Men å andra sidan är det ett bra tillfälle att ställe de frågor som man samlat på sig under veckan.» (Nej)
- Uppskattar när dom går in ganska utförligt. Var ju lagom med att det tog första timmen.» (Nej)
- Bara bra med konkreta exempel» (Nej)
- Nej, man är ju trött, så man orkar därav inte räkna särskilt mycket själv, skönt att bara se exempel.» (Nej)
- Bra att göra det utförligt, vill man bara se lösning till uppgifterna kan man göra det genom lösningspdfen eller Von"s anteckningar.» (Nej)
- Det känns ändå som om det var riktigt bra exempel, så jag tror de behövdes fastän det är bra att få räkna själv också.» (Vet ej)
- Gick ej till räknestugorna.» (Vet ej)

10. Gjorde du övningstentan?

46 svarande

Ja»43 93%
Nej»3 6%

Genomsnitt: 1.06

- Jag fick 1 poäng, det var inte så bra. Man måste ha bra koll på teorin.» (Ja)
- Den var bra. Jag fick bonuspoäng!» (Ja)
- Lagom svår dugga!» (Ja)

11. Om du INTE gjorde övningstentan, varför?

- Jag var hemhemma på begravning den helgen»
- Kände mig inte tillräckligt väl förberedd.»

12. Vad tyckte du om övningstentans svårighetsgrad?

46 svarande

1 (För lätt)»0 0%
1 2%
33 76%
9 20%
5 (För svår)»0 0%
Gjorde ej övningstentan»3

Genomsnitt: 3.18

- Bra avvägt!» (3)
- Perfekt svårighetsgrad» (3)
- Lagom» (3)
- Minns inte så noga, men jag har för mig att det var relativt mycket teori jämfört med räknande. "Visa att...", "Bevisa..." etc. Tramsigt med sånt, men egentligen inte så svårt, om man inte är lat.» (3)
- Lagom.» (3)
- lite svåra än tentamen» (4)
- Den kändes ganska svår fast det kanske berodde mer på att jag kunde mer till den ordinarie tentan:P» (4)
- Jag fick nog mer poäng på tentan än på övningstentan.» (4)

13. Tyckte du att övningstentan var bra?

46 svarande

Ja»43 100%
Nej»0 0%
Gjorde ej övningstentan»3

Genomsnitt: 1

- Det är alltid bra med övningstenta för då motiveras man att plugga lite extra och man får veta vad det är man borde plugga lite mer på.» (Ja)
- Övningstentan var bra. Tycker övningstentor i allmänhet är bra. Att man tar sig tid att repetera efter halva läsperioden.» (Ja)
- Men lite för svår.» (Ja)
- Javisst.» (Ja)
- bra, då den ger en uppfattning om vad som kommer att krävas vid tentan» (Ja)
- Jag gjorde ett misstag på övningstentan som jag lärde mig av så att jag inte gjorde samma misstag på den riktiga tentan så det var bra:) Bonuspoäng är också bra!» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.27


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

45 svarande

Ja»0 0%
Nej»45 100%

Genomsnitt: 2

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
23 50%
23 50%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Det är jobbigt att hinna lära sig allt när man pluggar dåligt. » (4)
- För hög veckan då Gauss, Green och Stokes presenterades» (4)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»31 67%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.93

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 41%
Mycket bra»20 43%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.6

- Det är inte direkt som på gymnasiet.» (Ganska dåliga)
- Det känns som man blir attackerad av Bernhard när man ställer en fråga som "är för lätt" eller "för självklar". Om Bernhard tydligare kunde deklarera att "alla är välkomna", oavsett hur dåliga de är så skulle många fler komma på hans besökstid.» (Ganska dåliga)
- Hade varit ännu bättre med fler räknestugor.» (Ganska bra)
- Bra, bortsett från att räknestugorna är i lite för stora grupper.» (Ganska bra)
- mer frågestunder!! fler övningar!!» (Ganska bra)
- Vet ej eftersom jag inte gick på räknestugorna. » (Ganska bra)
- Extremt bra att du har mottagningar varje vecka» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

46 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 2%
11 23%
19 41%
5 (mycket prisvärd)»15 32%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.04

- Man får läsa boken om man missar nån föreläsning» (3)
- Kursboken ger bra beskrivningar och har varit en stor del i inlärningsprocessen.» (4)
- Person böijers böcker är grymt bra!» (5 (mycket prisvärd))
- PB är den bästa boken vi haft hittills» (5 (mycket prisvärd))
- Jättebra bok. Båda böckerna av Persson/Böiers är bra!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok. Tydlig framställning av teorin.» (5 (mycket prisvärd))
- FANTASTISK BOK» (5 (mycket prisvärd))

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
6 13%
4 8%
20 44%
5 (Mycket stor)»15 33%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bernhard har varit till större hjälp, han är ju som en vandrande Persson-Böiers. Bra dock att kunna följa upp med boken och såklart att göra uppgifterna =)» (2)
- För mig själv läser jag i flesta fall anteckningar istället.» (3)
- Gamla tentor/gamla duggor är fortfarande bäst. Studielitteraturen använder jag mest för att "nå upp" till tentauppgifts-nivå.» (3)
- Övningsboken till PB är jättebra!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

46 svarande

Ja»45 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

- Har varit jättebra» (Ja)

21. Har du besökt kurshemsidan regelbundet?

46 svarande

Ja»40 86%
Nej»6 13%

Genomsnitt: 1.13

- Mycket bra!!» (Ja)
- Jag var BÄST på att anmäla mig till tentan, hade nummer 1 på både Mekaniken och Flervarren, jag är fan bäst.» (Ja)

22. Vad tyckte du om kurshemsidan?

Vad tycker du främst ska vara kvar till nästa år och vad har du för förslag på förbättringar?

- Bra. Vänd på tabellen över kursinnehåll så att det senaste kommer först. Se eventuellt över utskriftvänligheten (inga ramar...) . »
- Ha kvar den som den var»
- schemat och innehåll för varje föreläsningstillfälle»
- Tidigare tentor, och att lösningarna lades ut efter hand.»
- Den var bra. Bra med planeringen!»
- Det är bra när det står så utförlig planering. Det hade varit ännu bättre om man visste vilka kapitel som gicks igenom på vilka föreläsningar och inte bara kapitel för hela veckan.»
- Tycker den var bra som den var.»
- Bra.»
- Bra upplagt som det är»
- Bra med så detaljerad planering»
- Bra kurshemsida. Kan inte komma på någon förbättring.»
- Bra att det står exakt vad som ska gås igenom på föreläsningarna, och vad man borde kunna efteråt. Sidan blir blev lite rörig mot slutet av kursen.»
- Mycket bra information, blev lite konfunderad under kursens gång att schemat uppdaterades pö om pö, men det fanns ju i alla fall alltid info om kommande veckas studier. Bra det så man kan förbereda sig för morgondagen.»
- Bra med kontinuerlig info och extrauppgifter, instudering osv. Bra för att vänja en vid tenta-stuket. »
- bra, tydligt schema»
- Allt var bra på hemsidan. Behåll den som den är.»
- Bra, tydligt med vad man bör kunna efter varje vecka, och i det stora hela! Jättebra med "Repetitionsfrågor" när det var dags att plugga inför tentan.»
- Bra med all information lättillgänglig på samma ställe»
- Lösningarna till de övningstentor och de tentor som inte ska gås igenom borde läggas ut tidigare.»
- Jättebra att det gick att följa precis vad föreläsningarna ska innehålla och intstuderingsuppg. var i lagom svårighetsgrad»
- Jag tycker att den är ganska klar och tydlig som den är, kommer inte på några större förändringar som behöver göras.»
- Allt är superbra»
- Mycket bra information som fanns med, också något jag uppskatar hos Bernhard, han lägger upp vädigt mycket information och väldigt bra och noggran beskrivning av vad det är han ska gå igenom under varje föreläsning och bra plan. »
- Kurshemsidan är bra»
- positivt att det ligger övningar på hemsidan som kan liknas vid tentamensuppgifter»
- Ha kvar Bernhard och Persson-Böiers!»

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen i sin helhet»
- det mesta»
- Allt»
- alla, tycker jag»
- Genomgång av uppgifter på räknestugorna, mycket bra.»
- Bernard :-) »
- Bernhard:)»
- Överlag nöjd med allt. »
- Det mesta»
- Bernhard!»
- Att börja räknestugan med typiska exempel»
- Vet inte.»
- Övningstentan»
- Allt.»
- Tycker det mesta är riktigt bra!»
- bernhard och upplägget ska vara kvar!! Gärna fler övningar»
- Bernhard :).»
- Läroboken, övningstentan, bonusuppgifterna, hemsidan.»
- Bernhard!»
- Övningstentan»
- Ungefär allt.»
- Den goda strukturen»
- Jag tycker att kursen har varit bra i allmänhet.»
- Bernard!»
- Bernhard och övningstentan!»
- Bernhard och andelen femmor ,)»
- Ha kvar Bernhard och Persson-Böiers!»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Inget»
- inget...»
- Inget speciellt»
- Inget »
- Fler räknestugor.»
- Eftersom jag tycker Matlaben är svår så tycker jag att det på ett eller annat sätt ska förekomma mer undervisning i det. Anser att Matlaben är för svår att "lära sig själv", vilket däremot är möjligt med Matematica eftersom den programvarans hjälp är så bra. »
- Ingenting särskilt vad jag kan komma på.»
- Inget, jättebra kurs!»
- Vet inte.»
- Lite lugnare tempo»
- Kanske schemat i stort, det var inte helt önskvärt att vara ledig på fredagen, även om det först verkade lyxigt. Men man kan lätta tappa fokus på studierna över en sådan långhelg som man då får varenda helg.»
- Hade ju varit bra med en räkneövning till kanske.»
- Att handledarna är där på datorlabbarna och fler handledare där. Man ska inte behöva vänta 2-3 timmar bara på att få redovisa uppgifterna. Sen är det kanske bra om de kan både matlab och mathematica. Men om de är fler så spelar ju inte det så stor roll. »
- Filma föreläsningarna och lägg upp dem på nätet så man kan se på dem hemifrån och pausa föreläsningarna. »
- Fler handledare på redovisningstiden för datorlabbarna.»
-
- Lägre tempo i veckan då Green, Gauss och Stokes introducerades»
- Schemalagda datorövningar lite tidigare under läsperioden.»
- Inte så högt tempo»
- Gärna mer tillämpningar av flervariablen.»
- Bort med datorövningarna och gör duggan mer omfattande.»
- Kan inte komma på något direkt som kan förbättras.»

25. Övriga kommentarer

- En bra kurs, naturlig fortsättning till första analyskursen.»
- Mycket intressant kurs»
- CSN borde se över kriterierna för vilka som får studiebidrag, det är beklämmande, speciellt för mig, att se att en sådan reko grabb som jagsjälv inte kommer att få beviljat bidrag nästa år när det kan sitta en enfaldig eunuck och studera till något så destruktivt som PASTOR, och på en nivå som närmast kan jämföras med högstadiets(om ens såpass) rudimentära krav på analys och substans, men ändå få pengar utav staten enkom på grund av dess ovilja att hamna på avigsidan med den traditionellt starka kyrkan. Men jag är inte bitter.»
- Faktiskt en väldigt rolig kurs!»
- Riktigt bra kurs!!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från