ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf: Fourieranalys/Fouriermetoder, MVE030/MVE290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-30
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

70 svarande

1 (inte alls)»1 1%
2 2%
22 31%
38 54%
5 (över förväntan)»7 10%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som förväntat» (3)
- Uppfyllde de förväntningar jag hade.» (3)
- Hade ingen riktig uppfattning om vad kursen innebar.» (3)
- Hade hört mkt gott om kursen innan, men hade kanske för höga förväntningar.» (3)
- Hade önskat en något starkare koppling till tillämpningar.» (4)
- För mycket beräkningar, för lite teori» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

71 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
1 1%
10 14%
27 38%
5 (mycket relevant)»31 44%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.22

- Kursen har säkert gett något som jag använt under efterkommande kurser men nu är det mest något som behövde avklaras för att kunna ta ut examen.» (1 (ej relevant))
- Förstående hur man kan lösa differentialekvationer kan appliceras i flera områden, t.ex i transportprocesser. Förhoppningsvis kommer denna kunskap till nytta i fler kurser.» (3)
- Relevant att kunna göra det analytiskt så klart, det är ju trots allt en teoretisk utbildning. Men i "verkligheten" så smackar man väl bara in det i MATLAB» (4)
- En av orsakerna att jag går programmet är att kursen finns här.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

68 svarande

1 (inte alls)»1 1%
13 19%
25 36%
22 32%
5 (Mycket bra avvägt)»7 10%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Blev sjuk i tentaveckan, så kan ej svara.» (?)
- inget bevis på tentan, pluggade flera dagar på dem så känns väldigt tråkigt.» (1 (inte alls))
- Nästan all problemlösning kretsade kring samma sorts differentialekvationer - inhomogena randvillkor med homogen diffekv. Teorin cirkulerade väldigt mycket kring ortogonalitet för baser, även om det är relevant och viktigt i kursen.» (2)
- Alla frågor var av samma karaktär, kanske lite mer variation!» (2)
- Väldigt lite transformer och väldigt mycket PDE:er kändes det som. Ingen minimera uppgift som var standard på gamla tentor.» (2)
- var inget bevis på tentan, pluggade massor på bevisen. bra uppgifter i övrigt» (2)
- I stort sett bra frågor med PDE-problem, kunde ha varit mer om summor och koefficienter.» (2)
- Jag tycker att för mycket handlade om pde:n och mycket om laplace i polära koordinater. Tycker att det hade varit mer rättvist om de ämnen som behandlas under vecka 1-4 kom på tentan också.» (2)
- Jag var inte alls med på att det skulle vara så många PDE-frågor och inte en enda om tex transformation och faltning.» (2)
- Skrev inte tentan.» (3)
- för lite bessel» (3)
- Det var en himla massa diff ekv. Jag förstår att det är en stor del av kursen men man kunde kanska ha haft med lite roliga saker med faltning och sånt.» (3)
- De flesta uppgifterna var bra. Dock så var det skitdåligt att det endast kom "formulera samplingssatsen" från teoripappret, som för övrigt stod i Beta! Något bevis kunde ju kommit då man pluggat rätt hårt på dem. Sen var uppg 2 c) helt värdelös. Man skulle alltså gissa om det system man hittade var fullständigt eller inte? så den med mest tur fick poäng?» (3)
- Jag tyckte att det var väldigt mycket variabelseparation. Detta var en stor del av kursen men kanske att någon uppgift hade varit t ex plancherel, dynamiska system.» (3)
- Men skriv ut hur många poäng det är på varje uppgift samt maxpoäng!» (3)
- Ingen Fouriertransform, gjorde att tentan avvek från de tidigare.» (4)
- Diffekvationer är en stor del av kursen. Dock hade Peter kunnat betona att han skulle gå mer på teori än vad föregående examinator gjorde.» (4)
- Endast sista veckorna av undervisningen representerades på tentan.» (4)
- ingen singnal eller minimeringsproblem» (4)
- Ytterst lite bevis och teori.» (4)
- Riktigt dåligt att inte skriva ut poängen på uppgifterna, dessutom konstigt att ta med def på samplingssatsen överhuvudtaget då den står i beta.» (4)
- Bra tenta, det handlade mer om att förstå lösningsprocessen än att kötta kötta kötta som på Gregoris tentor.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

71 svarande

<25%»2 2%
25-50%»3 4%
50-75%»12 16%
>75%»54 76%

Genomsnitt: 3.66

- Gick inte på några föreläsningar efter lv5 eftersom jag bestämde mig för att satsa på Optiken istället.» (50-75%)
- 4-timmars passen kändes mastiga och gjorde tyvärr att man missade mycket på en gång vid de tillfällen man inte kunde närvara.» (50-75%)
- Jag vra med på de flesta» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
8 11%
21 30%
30 43%
5 (mycket bra)»9 13%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Röriga, ingen strukur. Dessutom uttryckte föreläsaren mycket av det väsentliga enbart muntligt i förbigående, när det hade varit mycket bättre att skriva det på tavlan.» (1 (inte alls bra))
- För mycket räknande/skrivande på tavlan och för lite genomgång av metoderna i sig. Diskussionen handlade oftast om vad det stod på tavlan, stavfel än ämnet i sig. Kanske det hade underlättat om det *skrevs* mindre formler på tavlan och handlade mer om metoderna.» (2)
- Lite för ostrukturer med bevisen. Skriv i 3 steg. Förutsättningar, påstående och bevis och namnge alltid.» (2)
- Man tappade ofta bort den röda tråden och visste inte vart man var på väg med en uppgift eller sats. Det vore bra med att börja med en översikt.» (2)
- Bättre att göra färre exempel ordentligt än att hafsa igenom många.» (2)
- Alldeles för ostrukturerat» (2)
- Saknades tydlig struktur, rubriker etc. Omöjligt att förstå om man tappar koncentrationen en stund.» (3)
- Det hade varit bra med lite högre tempo» (3)
- Lite väl summariskt ofta och lite stressigt att 1-2 tavlor redan är fyllda när föreläsningen börjar. Annars bra.» (3)
- Kunde gjort färre exempel mer noggrant. Det som Peter anser som lätt är inte alltid lätt för en student.» (3)
- Han borde vara klarare med vad han vill ha fram... inte bara räkna på» (3)
- Blev bättre efterhand.» (3)
- Lite dålig struktur. Jag tycker det saknades bra rubriker, vilket gjorde att man inte riktigt fattade när man kom in på ett nytt ämne.» (3)
- Bättre strukturerad så att man lättare hittar bevisen» (3)
- Stabila förläsningar» (3)
- Mycket tjat om "schemaändringar", kunde lagts på föreläsning istället. Vid flera tillfällen hanns inte de exempel som skulle gås igenom med.» (3)
- Lite rörigt ibland och ofta tidsbrist. Annars bra.» (4)
- vore bra om några tal räknades färdigt, slutade ofta med: och så söker vi lösningar på formeln summa R(r)T(t). men röknades inte fördigt » (4)
- Bra föreläsare, men ibland lades lite för mycket tid på hur man räknar ut en integral istället för metoden för att lösa ett problem.» (4)
- Mycket bra, särskilt när man tänker på att det är hans första gång som han har fourieranalys.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
9 16%
26 49%
5 (mycket bra)»17 32%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mer tid till frågor vore bra!» (2)
- Bra, men hade varit skönare om de hade kunnat ta fler exempel.» (3)
- De var OK» (3)
- Det hade behövts mer tid för att ställa frågor och räkna på plats» (4)
- Goffeng var mycket bra, men gick lite fort fram ibland när man märkte att han var trött.» (4)
- Aron är bra. Goeffeng är galen.» (4)
- Borde vara mer räkna själv och lärare finns där för att hjälpa» (4)
- Förstod det som jag inte hade fattat alls på föreläsningarna, väldigt bra!(Gick till Aron)» (5 (mycket bra))
- Aron var GRYM!» (5 (mycket bra))
- Magnus Goffeng var bra, synd att hans stugor blev inställda mot slutet» (5 (mycket bra))
- Goffeng rocks» (5 (mycket bra))
- Aron var kanon!» (5 (mycket bra))
- Kolliderade med kurser från andra åk.» (Deltog ej)
- Krockade med andra kurser» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationen?

71 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
8 14%
11 20%
26 47%
5 (mycket bra)»7 12%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket otydligt vad som förväntades för att man skulle få full poäng (omfattning) Hade gärna sett att bonuspoängen gällde för hela året.» (1 (inte alls bra))
- lite klippa och klistra, fattade inte vad man gjorde men kunde göra det ändå. Vi hade fått för lite info om fft. svårt att veta hur mycket som krävdes för de olika betygen.» (1 (inte alls bra))
- väldigt svårt att veta vad som förväntades av en. Ingen feedback eller hjälp under labbens gång.» (1 (inte alls bra))
- lite för lätt att göra utan att förstå vad man gjorde. Otydligt hur mycket man skulle skriva/vad man skulle skriva.» (2)
- Intressant men är för långt ifrån kursen i övrigt.» (4)
- Givande, men uppgift 3 b) var väldigt svår. Kändes som vi inte hade tillräckliga baskunskaper för det.» (4)
- Bra att se lite tillämpningar, men bonuspoängen borde verkligen gälla under hela året (ordinarie tenta och två omtentor).» (4)
- Det var intressant med fft. Gav bra förståelse. Det var rätt kul.» (4)
- Mycket matlab som inte syntes» (4)
- Bra att få en ren tillämpning.» (4)
- Var mycket bra. Man fick en förståelse för hur kraftfullt Fourierteori kan vara.» (5 (mycket bra))
- ökade kunskapen inom så väl MATLAB som teorin som var knuten till kursen» (5 (mycket bra))
- Jag kände att det inte var någon mening att göra den eftersom jag kom så hjälplöst långt efter i kursen vid det laget.» (Deltog ej)
- Fanns absolut ingen tid alls för mig då jag hade alla Exp Fys labbar.» (Deltog ej)

8. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

70 svarande

1 (för lätt)»0 0%
5 8%
32 57%
14 25%
5 (för svår)»5 8%
Gjorde ej labben»14

Genomsnitt: 3.33

- Bara att knappa in i matlab och få massa grafer. Vår grupp fick dåligt betyg för att vi ej lämmnade in alla grafer vi skapade.. Men vad är vitsen med det? 20 intetsägande grafer?» (2)
- Fram till sista uppgiften är labben lätt men därefter vet man inte ens var man skulle börja.» (3)
- Verkade bra, vet ej helt säkert än då man inte fått tillbaka den än.» (3)
- Den var ganska lätt men tog en del tid.» (3)
- Lagom» (3)
- Jag trodde att den skulle vara svårare p.g.a det man hört, men den var på en lagom nivå. Jag tycker att jag fick ut mycket av att göra den.» (4)
- Hade bra hjälp av min labpartner.» (4)
- Började lite men utan handledning och tid gick det absolut inte att göra..» (5 (för svår))

9. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

70 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 5%
12 21%
15 27%
19 34%
5 (högt inlärningsvärde)»6 10%
Gjorde ej labben»15

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var mest att skriva av matlabs manual.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Alltså, det var en mycket intetsägande laboration... Speciellt efter en omfattande lab i FFT i EXPFYS.» (2)
- Vet inte hur relevant det var för kursen men det var rätt intressant.» (3)
- Diskret fouriertransform blev mycket lättare att förstå efter genomförd laboration.» (4)

10. Handledning

Hade du behövt handledning i laborationen?

70 svarande

Ja»16 28%
Nej»41 71%
Gjorde ej labben»13

Genomsnitt: 1.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Till uppgift 3» (Ja)
- Det är ganska bra beskrivet i Help funktionen till matlab, men det hade ju underlättat med en handledare. Frågan är om jag nu inte har lärt mig mer på att inte ha handledare. » (Nej)
- fick lite handledning av rasmus» (Nej)
- Kanske ibland, men man kunde alltid fråga kompisarna.» (Nej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
9 12%
19 27%
25 35%
5 (Mycket stor)»15 21%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det jag kan är pga räkneövningar och evigt räknande av typexempel.» (3)
- Räknade väldigt lite tal pga tidsbrist men kunde ändå kursen tillräckligt bra för att klara den (tror jag). Så föreläsningar/räkneövningar har gett mer än någon gång innan.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35


Frågor specifikt för TM

12. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

18 svarande

1 (för lätt)»1 7%
1 7%
7 50%
3 21%
5 (för svår)»2 14%
Gjorde ej labben»4

Genomsnitt: 3.28

- Helst 10 gånger så svårt nästa år.» (1 (för lätt))
- 2, men troligtvis fick andra svårare uppgifter.» (2)
- Svår, men hjälpen var bra!» (3)
- Okej nivå.» (3)

13. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

17 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 21%
5 35%
3 21%
1 7%
5 (högt inlärningsvärde)»2 14%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För enkelt.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Kravet på kunskap var väldigt lågt, men om man ville så var det ju inga problem att läsa på ordentligt.» (2)
- Den fokuserade bara på en del av distributionskapitlet. Det fanns ingen egentlig anledning att lära sig något om distributioner och vad de är till för.» (2)

14. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

17 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 14%
1 7%
1 7%
7 50%
5 (mycket nöjd)»3 21%
Gjorde ej labben»3

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken handledning?» (1 (inte alls nöjd))
- Peter Sjögren gav precis lagom mycket hjälp. Vi gjorde allt själv men när vi körde fast ledde han in oss på rätt spår för att komma vidare på egen hand.» (5 (mycket nöjd))

15. Vad tyckte du om distributionsföreläsningen?

16 svarande

1 (Inte så bra)»10 62%
1 6%
3 18%
2 12%
5 (Mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- SKITKASS! Det blev bara flumflumflum. Ändå så hade jag läst på lite innan. Han som gav föreläsningen borde försöka läsa på lite innan, och lägga nivån lite lägre. Alternativt ge två eller flera föreläsningar då han inte hann med det han ville gå igenom.» (1 (Inte så bra))
- För enkelt. Djupare nästa år tack!» (1 (Inte så bra))
- Seriöst?? Gå igenom allt det han gjorde på enbart 2 timmar? Och i LV2? Alla jag pratade med efter föreläsningen sa att de inte hade fattat ett smack. Det hade behövts minst en föreläsning till, och dessutom kan man inte lägga en föreläsning om kapitel 9 i boken, som dessutom är skitsvårt, under LV2, då man inte fått en chans att få grepp om hela Fourier-tänkandet.» (1 (Inte så bra))
- Under all kritik, nästa gång måste det vara någon som har koll på vilka förkunskaper studenterna har. Förmodligen den rörigaste föreläsning jag varit med om.» (1 (Inte så bra))
- Ja, det värsta jag varit med om under hela chalmerstiden. Kunde omöjligt ännu mindre efter föreläsningen.» (1 (Inte så bra))
- Totalt värdelös. Tempot var för högt, nivån var för hög, och dessutom fokuserade föreläsningen på saker som inte alls var relevanta för inlämningsuppgiften. Föreläsningen borde stämma mer överens med hur ämnet framförs i boken.» (1 (Inte så bra))
- Väldigt snabbt, vissa saker som vi inte visste vad det var antogs att man kunde.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.07


Frågor specifikt för Kf

16. Hur väl fungerade extraövningstillfället?

Hade du behövt handledning i laborationen?

10 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
5 (Mycket bra)»3 37%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes inte nödvändig.» (2)
- Räknestugorna för Kf med Rasmus var bra, men borde varit varje vecka för att ge någon större effekt.» (3)
- ficke lite handedning av rasmus. enda negativa var att det inte var vaige vecka» (5 (Mycket bra))
- Det var jättebra. Lärde mig mycket mer där än vad jag hade väntat mig.» (5 (Mycket bra))

17. Känner du dig tillräckligt förberedd för denna kurs?

9 svarande

Ja»8 88%
Nej»1 11%

Genomsnitt: 1.11

- Omställningen var som störst till komplexen, till denna kurs kände man sig förbered till.» (Ja)
- Känns som man kom ikapp i komplex analysen.» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

18. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

71 svarande

Ja»1 1%
Nej»70 98%

Genomsnitt: 1.98

- Har aldrig känt mig så underminerad.» (Ja)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

1 (För låg)»1 1%
1 1%
30 42%
30 42%
5 (För hög)»8 11%

Genomsnitt: 3.61

- Som sagt, saknade teorifrågor/uppgifter, inte bara "lös den här diffekationen yadayada". Sen är det skittråkigt att det är bara vågekvationen/värmeledningsekvationen/laplace ekvation och varianter som dyker upp hela tiden. Jag får ångest så fort jag ser dem nu, så mycket att jag nu inte längre vill läsa PDEn i trean om den också bara behandlar dessa tre ekvationer. Varför inte ha lite olika diffekvationer till alla uppgifter och kanske diffekvationer med blandade partiella derivator?» (1 (För låg))
- Arbetsbelastingen på de andra var alldeles för stor dock.» (2)
- Lagom.» (3)
- Lagom. Galen läsperiod dock, Expfysen tar alldeles för mycket tid.» (3)
- För mycket att ha EXPFYS och optik samtidigt...» (3)
- Kursen var ok men exp fys labbarna tog den mesta av tiden.» (3)
- MYCKET att räkna. Sen tog labben tid, men den är ju frivillig så då får man ju skylla sig själv...» (4)
- Räkneuppgifterna var svåra och teorin var många gånger lite knepig att ta till isg och ointuitiv.» (4)
- Normalt från början men blev väldigt högt efter sturm-liouville började.» (4)
- Hade ingen tid att räkna nåt så det blev väldigt svårt väldigt snabbt.» (4)
- man hade alldeles för mycket att göra den läsperioden, i alla fall en del som hade otur och fick alla labbar första läsperioden» (5 (För hög))
- hade för lite tid med alla andra kurser också» (5 (För hög))

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»49 69%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.8

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»35 50%
Mycket bra»20 28%
Har ej sökt hjälp»12 17%

Genomsnitt: 3.58

- Svårt att ställa frågor vid endast 1 övningstillfälle per vecka.» (Ganska bra)
- Enbart genomgång på räkneövningar men man kunde ju ställa frågor i rasterna i alla fall.» (Ganska bra)
- Uffe är fan bäst» (Mycket bra)


Kurslitteratur

22. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

71 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
6 8%
30 44%
21 30%
5 (mycket prisvärd)»10 14%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.48

- Boken var inte så farligt dyr, men ganska dålig och opedagogisk.» (1 (ej prisvärd))
- Fanns inte tillräkligt bra exempel i boken» (2)
- Inte helt prisvärd.» (2)
- Förklarar teoretiska modeller rätt bra, men det finns knappt några exempel. Gicks det inte igenom en sak på räkneövningen kunde man vara rätt säker på att det inte fanns i boken. Borde finnas bättre.» (2)
- Långt ifrån prisvärdast. Men en bra bok! Lite för lite exempel i den bara.» (3)
- Ok pris, ok bok.» (3)
- kan ni inte skriva vad boken kostade» (3)
- Var inte tillräkligt med svåra exempel» (3)
- Köpte begagnat.» (4)
- Bra bok som hade lagom mycket och var förvånandsvärt lättläst för att vara amerikansk. Tog upp det mesta viktiga i kursen.» (4)
- Boken var bra.» (4)
- Bra bok, lite dåligt med exempel bara.» (5 (mycket prisvärd))
- Fick den i julklapp» (Köpte inte boken)

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
11 15%
24 34%
18 25%
5 (Mycket stor)»14 20%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Försökte läsa i boken i början, men det gav inte så mycket.» (1 (Mycket liten))
- Fanns inte tillräkligt bra exempel i boken» (2)
- Mest gamla tentor och föreläsningar/räkneövningar.» (2)
- EÖ var rätt bra, men boken kan nog som sagt förbättras.» (3)
- Kollade anteckningar mest.» (3)
- Extrauppgifterna var bra» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Kommentarsfrågor

24. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

71 svarande

Ja»57 81%
Nej»13 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.18

- Ingen information om maxpoäng på tentan.» (Ja)
- En exempel tenta saknades » (Nej)
- Det var inte så bra att det fanns rester av info från förra årets kurs, vad gäller t.ex. bevis och krav till tentamen.» (Nej)
- HIttade ingen information om hur många poäng max var på tentan någonstans» (Nej)
- Tydlig info om maxpoäng samt betygsgränser saknades på hemsida och tes.» (Nej)
- En liten sak bara: uppgiftslistan på hemsidan hade gärna fått vara i utskrivbart format.» (Nej)
- På tentan bör det stå hur mycket poäng varje uppgift är värd.» (Nej)
- Relevanta övningstentor. Man kände sig ganska lurad när man suttit och pluggat på Gregory"s tentor och sen åker på Peters, som i stort sett enbart bestod utav differentialekvationer...» (Nej)
- bättre framförhållning med rekommenderade uppgifter» (Nej)
- Bevisen var svår hittade» (Nej)
- Information om hur tentan skulle se ut hade varit önskvärt, då examinatorn var ny.» (Nej)
- När man skriver en tentamen skall man få information om poängfördelningen då man av olika anledningar ej kan göra alla uppgifter i vissa fall» (Nej)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter gjorde ett bra jobb!»
- Bonusuppgiften»
- Laborationen - kanske utöka den?»
- Räkneövningarna och SI för Kf. Mycket bra!»
- Räkneövningarna»
- extra tillfällena»
- labben»
- Kursboken.»
- Föreläsaren»
- Föreläsningar är bra.»
- Föreläsningar är bra»
- Labben»
- Bra föreläsare»
- Storgruppsövningarna.»
- Goffeng»
- EÖ, räkneövningar, lärare»
- det var kul att räkna med musikinstrumenten »
- Aron»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler kopplingar till applikationer av teorin skulle nog göra kursen mer intressant. Jag förstår dock att det är en matematikkurs, och att det inte är prioriterat.»
- Stressa inte, många gånger hann Peter inte med att räkna ut allt på en föreläsning. Då ser jag hellre att man ser över vad och hur det tas upp så att det hinns med än att man gång på gång tar upp förra föreläsningens efterhängande uppgifter på nästa. Detta är dock inte bara specifikt för den här kursen.»
- Bevisen»
- Lösningar till uppgifterna vore väldigt bra om det fanns, inte så bra med bara svar, det säger inte så mycket!»
- TMs inlämningsuppgift»
- Distrubitionsföreläsningen! Som sagt ovan.»
- Det var några gånger som Peter inte hann lösa klart uppgifter utan fortsatte vid nästa tillfälle. Jag har tyvärr svårt att ta till mig informationen då det blir lite rörigt.»
- Lite mer stringens på de bevisen som ska komma på tentan. Eller säg i alla fall till vilka bevis som är bra i boken och vilka som är sämre.»
- Kan man inte få behålla bonuspoängen? lp 3 är en jobbig läsperiod i alla fall på F....»
- Kanske inte lika summariska exempel på föreläsningar, bättre med få exempel fast riktigt gjorda.»
- fler extra tillfällen. fler färdigräknade uppgifter»
- mer framförhållning i tidsplaneringen»
- Mindre differentialekvationer på tentat, eller fler bland övningsuppgifterna.»
- Mer metoder, och mer FÄRDIGLÖSTA exempel, tror inte jag såg ett sånt på 7 veckor.»
- Mer tid för räkneövningar»
- Mycket svårare distributionsuppgifter. Vi går väl ändå inte på gymnasiet? Ingen rast mellan föreläsningarna.»
- Dom kan dock ändras lite i utformning.. se ovan »
- Variera diffekvationerna, mer teori (vi på F kan också få lite om distribution istället för att lösa PDEr in i absurdum) samt räknestugor där man kan räkna själv och ställa frågor. »
- Gärna fler exempel tagna från verkligheten.»
- Fler övningstentor. Mer hjälp om Distributioner. »
- Fler exempel. Lättare exempel framför allt, i alla fall i början. Ibland kunde jag känna att den första uppgiften var hur svår som helst. Gå igenom mer när man ska använda olika metoder i pde:n. Gå igenom mer utförligt på sturm-liouville och ha lättare exempel också så att man lär sig principen i början. Jag kände att jag inte hade så stor chans till det.»
- om vi får lista med bevis tycker jag kanske att ett bevis borde komma och inte bara formulera en sats.»
- Mer information om vad som kommer på tentan»

27. Övriga kommentarer

- Över lag en mycket bra och intressant kurs!»
- 1:a uppgiften på tentan hade behövt en ledning. 7:e uppgiften vara bara att titta i Beta!»
- Bra kurs!»
- Peter var väldigt bra och det kändes som han haft kursen i flera år.»
- Intressant kurs!»
- Blir lätt nedprioreterad pga ExpFys. Synd på en så bra kurs.»
- Mycket dåligt med tid pga Expfys så hann knappt räkna nåt alls!»
- Peter är duktig men borde vara lite mer strukturerad i övrigt passionerad och inspirerande föreläsare»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.35
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från