ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Presentationsteknik F, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-30
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

49 svarande

1 (inte alls)»0 0%
8 16%
22 44%
13 26%
5 (över förväntan)»6 12%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var roligare än vad jag trodde. På ett bra sätt.» (4)
- Det var verkligen kul och viktigt att stå framför publik och tala, det är ju inget man gör varje dag.» (5 (över förväntan))
- hade inga förväntningar» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

49 svarande

1 (ej relevant)»4 8%
5 10%
17 35%
15 31%
5 (mycket relevant)»7 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33

- Visserligen är presentationsteknik viktigt men jag tror inte att vi lärde oss något på denna kursen.» (1 (ej relevant))
- Mycket bra träning i att tala inför andra» (4)
- Vet inte hur relevant just för utbildningen, men det är jattebra att tala inför stora grupper med människor!» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls)»2 4%
7 14%
15 31%
10 20%
5 (Mycket bra avvägt)»14 29%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag tyckte målet med eximinationen var dåligt definierad, att analysera de nya målen för nästa kurs förstår jag inte hur det kunde värdera min förmåga att prestera under en presentation» (1 (inte alls))
- Inga tydliga krav på prestation för att bli examinerad, det räckte väsentligen med att vara där och hålla ett tal.» (2)
- Vad var innehållet? Jag har nog fått hel fel uppfattning om kursen, trodde vi skulle ha lite mer föreläsningsliknande tid också där vi gick igenom knep och tips för att prata inför folk, men tanken var att vi skulle läsa boken enbart antar jag nu i efterhand? Jag köpte inte den för jag tyckte den var för dyr för en så liten kurs. Så innehållet för mig måste jag säga var noll. gick på det som jag lärt mig i gymnasiet.» (2)
- Det var ju inte direkt som en vanlig tenta, men om med examinationen avses den inlämningsuppgift vi skulle lämna in så motsvarade väl den inte kursens innehåll så väl. Presentionerna vi hade var ju å andra sidan hela kursens innehåll i sig själva.. Aa asså aa.» (2)
- kändes som att det var upp till en själv. ville man göra "b-iga" presentationer så kom man undan med det också.» (3)
- svårt att säga» (3)
- Vilken examination då? Vi hade bara en insändningsuppgift. » (3)
- Ett ytterligare fokus på vidareutveckling av färdigheter vore önskvärt.» (3)
- Examinationen var kursen» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

49 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»3 6%
>75%»46 93%

Genomsnitt: 3.93

- med föreläsning antar jag att ni menar presentationstillfällen?» (>75%)
- 100%» (>75%)
- Föreläsningar?» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

49 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
6 12%
25 52%
14 29%
5 (mycket bra)»2 4%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt, det var inga föreläsningar. Utan tillfällen då man skulle presentera sitt ämne. » (2)
- Var inte direkt några föreläsningar...» (3)
- lärarnas föreläsning var ju nästan obefintlig, har du som gjort denna enkät gått på kursen alls? menar du lärarnas "föreläsning" eller elevernas presentationer?» (3)
- var ju inga förelä"sningar utan man lyssnade på andra. lärde mig en hel del på det iofs, men lite mer undervisning hade varit intressant.» (3)
- Vi hade inte föreläsningar. Vi hade tillfällen då vi talade inför andra. » (3)
- Föreläsningar?» (3)
- I socialt avseende var tillfällena mycket givande.» (3)
- Om det när vi pratade räknas som föreläsningar» (4)
- det var väl bara första introduktionen som var lite föreläsningsaktig» (4)
- Det var roligt att se andras presentationer.» (4)

6. Känner du att du har blivit bättre på att hålla en presentation med kursens gång?

49 svarande

Ja»33 76%
Nej»10 23%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.23

- Jag hoppas att andra tycker det också» (Ja)
- Lite mer självsäker kanske, bättre på att förbereda 2-minutrare.» (Ja)
- Bra träning.» (Ja)
- Tycker inte att kursen gav så mycket» (Nej)
- Kanske något, men inte speciellt mycket. » (Nej)
- Hade inga problem att pratat inför folk tidigare, men oim jag haft det vore nog kursen bra» (Nej)
- har redan läst en kurs i retorik tidigare» (Nej)

7. Vad tyckte du om de teman man skulle hålla presentation runt?

49 svarande

1 (Inte så bra)»3 6%
3 6%
15 30%
18 36%
5 (Mycket bra)»10 20%

Genomsnitt: 3.59

- Skulle vara bättre att få lära sig presentationer av tex tekniska rapporter. Tycker endast fysikaliskt fenomen kändes relevant för utbildningen. » (1 (Inte så bra))
- Gärna mer specifika teman, var svårt att komma på något konkret ämne.» (2)
- Utökad variation av ämnen mera anpassade efter troliga situationer där ens kunskaper skulle kunna sättas på prov vore mycket fördelaktigt.» (3)
- kunde varit aningen mer styrda tycker jag» (4)
- Bra variation och roliga ämnen» (5 (Mycket bra))
- Kunde inte hittat på bättre.» (5 (Mycket bra))
- bra. gillade dock inte sista. blev lite larvigt. ("något som gör mig arg")» (5 (Mycket bra))
- Man kan säkert hitta på andra teman med dessa var bra. Bra med en presentation på engelska.» (5 (Mycket bra))
- Fysikalisk leksak var svår.» (5 (Mycket bra))

8. Känner du att den feedback du fick av läraren gav dig någon hjälp i din inlärning?

48 svarande

Ja»14 41%
Nej»20 58%
Vet ej»14

Genomsnitt: 1.58

- Njae. Jo, lite. Kombinerat med feedbacken till de övriga så snappade man upp en del. Tror att jag hade lärt mig mer av "negativ" feedback. Få höra vad jag kunde göra bättre. Detta avstod jag dock för. Hade överlag svårt med motivationen i hela läsperioden.» (Ja)
- För generellla/tvetydiga t.ex. "bra disposition" när man höll tiden eller "bra att du pratade utanför manus" när man stod och svamlade pga nervositet i 2 min. » (Nej)
- Jag skulle gärna velat ha mer konstruktiv kritik. Vissa kan tycka det känns jobbigt med kritik. Men jag bad om att få höra något som inte var så bra så jag vet vad jag ska förbättra. Även om det överlag var bra det jag gjorde finns det alltid något som man kan göra bättre. Det skulle jag gärna vilja fått reda på vad det var som jag kunde finslipa. » (Nej)
- Den feedback man får av publiken räcker länge. Ingen reaktion är också värdefull feedback.» (Nej)
- Jag fick bra feedback, enda negativa var att jag hade något för kort en gång så feedbacken som kunde förbättrat mig som talare var jhu ingen för ingen negativ kritik gavs till mig. Kanske för att den som hörde mig inte hittade något negativt, beror det på bristande uppmärksamhet av den personen eller att jag är bra på att tala innför folk? Hoppas på det senaste! » (Vet ej)
- hade gärna fått mer feedback, även mer "negativ" kritik så att man vet vad som ska förbättras» (Vet ej)
- det som gav mest var själva genomförandet i sig, dvs att få en större vana» (Vet ej)
- Tog inte feedback så ofta, men det var väl lite hjälpsamt, det mesta hade man ju dock redan koll på.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

49 svarande

Ja»0 0%
Nej»49 100%

Genomsnitt: 2

- det var bra känsla i rummet» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

1 (För låg)»3 6%
9 18%
35 71%
1 2%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 2.75

- Lagom för denna typ av kurs» (3)
- lagom för en kurs på 1.5 poäng!» (3)
- blir ju ganska mycket vad man gör det till» (3)
- Man fick ju styra ganska mycket själv hur mycket tid man ville lägga ned på det.» (3)
- Väldigt mycket upp till var och en hur mycket man ville förbereda sig och träna vilket var bra.» (3)
- Hög i förhållande till vad den gav.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»31 63%
Har ej sökt samarbete»9 18%

Genomsnitt: 4

- Förberedde mig ensam dock.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»14 28%
Har ej sökt hjälp»11 22%

Genomsnitt: 3.69


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

48 svarande

1 (ej prisvärd)»3 33%
2 22%
1 11%
1 11%
5 (mycket prisvärd)»2 22%
Köpte inte boken»39

Genomsnitt: 2.66

- Jag köpte den men har inte läst den, har dock tänkt göra det och jag tror att den är prisvärd, eller hoppas det i alla fall.» (?)
- Köopte den inte, har för mig att den kostade runt 200-300 kronor, överskrider då med råge det mått Chalmers har för kostnaden för litteraturen! » (1 (ej prisvärd))
- Den rekommenderade boken var inte så bra.» (1 (ej prisvärd))

14. Läste du boken som rekommenderades som kurslitteratur?

47 svarande

Ja»5 10%
Nej»42 89%

Genomsnitt: 1.89

- Mycket pladder...» (Ja)
- I alla fall delvis. Den fungerade bra som "uppslagsbok".» (Ja)
- Tittade lite i den.» (Ja)
- Jag köpte den men läste den ej för den verkade inte innehålla någon användbar information.» (Nej)

15. Om du läste boken, till hur stor hjälp tyckte du att den var?

11 svarande

1 (Liten)»4 36%
3 27%
2 18%
2 18%
5 (Stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.18

- Jag tryckte på denna knapp av misstag.» (1 (Liten))
- Läste inte så mycket men kommer kanske ha användning av den i framtiden.» (1 (Liten))
- Köpte den inte» (3)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

48 svarande

Ja»31 77%
Nej»9 22%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.22

- Vi fick ju en mycket bra lapp första lektionen. Men jag vet inte hur mycket information som fanns om man inte hade den lappen, jag föredrar att ha en kurshemsida.» (Ja)
- Det var svårt att hitta information på hemsidan om examinationen.» (Nej)
- Lite oklart hur obligatoriska övningstillfällena var.» (Nej)
- PDF-filen kändes lite dold, en rejälare kurshemsida hade varit trevligt.» (Nej)
- Det skriftliga uppfattade jag liksom många andra fel. Luddigt formulerat samt presenterades helt fel på lektionen, då det sades att det rörde just denna kurs" framtid, inte hela programmet» (Nej)
- Vore bra med en kurshemsida. Det papper som endel fick i början borde funnits på hemsidan.» (Nej)
- svårt att hitta hemsidan» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var bra när man fick gå fram och sätta sig "på scenen" innan det var ens tur.»
- 2-minuterspresentationerna. De var lagom långa för att man skulle hinna applicera de mallar man lärt sig men så pass kort att det kändes "kravlöst". Man blev inte lika nervös.»
- Kursens huvudsakliga upplägg»
- Feedback.»
- "Det gör mig så upprörd"-talet och talet på engelska»
- att man får presentera flera gånger med olika teman»
- det mesta bör läggas till mer både skriftligt och muntligt»
- Peter, han var bra och gav riktigt vettig kritik»
- Jag tycker helt klart att det ska finnas en krus där man får öva sin förmåga att hålla tal och göra presentationer. Framför allt på F.»
- presentationsövningarna»
- De fem olika teman som presentationerna utgick ifrån.»
- Vet ej.»
- Det muntliga»
- Vet inte.»
- ...»
- Den tydliga nedre betygsgränsen. (4 tal + analys genomfört = godkänt)»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vore bra med lite mer ordentlig (konstruktiv) kritik. Kanske skulle haft ett lite längre tal också.»
- Kanske man kan hoppa över dens skriftliga uppgiften»
- Mindre grupper och mer information om hur man lägger upp en bra presentation.»
- ämne till uppsatsen. hade varit roligare att skriva en fördjupning inom något av ämnena till talen. »
- längden på presentationerna och riktlinjerna för presentationerna»
- fler övningar»
- Höja kraven på presentationerna»
- Kanske mindre grupper och lite längre presentationer. »
- låt hålla (även) längre presentationer»
- Två minuter är lite för kort tid. Det hade inte skadat med en extra minuts presentation.»
- Det vore bättre om ni lärde ut hur man skapar Power Point presentationer, snygga dokument med LaTeX osv istället för att bara hålla tal. Det är ju mest olika rapporter och inlämningarbeten som vi skriver och det vore bra om vi kunde bli bättre på just den biten av ämnet presentationsteknik. »
- Att man får mer kritik efter varje tal, så man vet vad man ska bli bättre på.»
- Väldigt luddigt formulerat kring den muntliga uppgiften»
- Vet inte.»
- Teman»
- En mer intresseväckande skriftlig examination.»

19. Övriga kommentarer

- viktig och rolig kurs»
- Skojj»
- ...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från