ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Logistik M - vt10, TEK 125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-04-11
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: martin svanberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

40 svarande

Högst 15 timmar/vecka»6 15%
Cirka 20 timmar/vecka»9 22%
Cirka 25 timmar/vecka»12 30%
Cirka 30 timmar/vecka»12 30%
Minst 35 timmar/vecka»1 2%

Genomsnitt: 2.82

- I princip bara Casen!» (Cirka 25 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0 0%
25%»5 12%
50%»4 10%
75%»12 30%
100%»19 47%

Genomsnitt: 4.12

- Väldigt konstigt att "pausa" undervisningen första veckan, hade varit betydligt bättre att dra igång för att på så sätt tidigarelägga de båda praktikfallen. » (75%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

40 svarande

0 0%
mer än 20 timmar»5 12%
mer än 40 timmar»16 40%
mer än 60 timmar»17 42%
mer än 80 timmar»2 5%

Genomsnitt: 3.4

- Tyckte det var mycket många onödiga moment i dessa praktikfall. Tex räkna ut avstånd på hur många sträckor som helst, ger inget förutom frustration?» (mer än 20 timmar)
- Tog mycket tid, men fick inte så jätte mycket ut av eftersom det var så omfattande så att man fick dela upp arbetet och lärde sig därmed enbart en del av arbetet. dåligt att all redovisning och handledningstid låg då vi var lovade att bara ha kandidat. » (mer än 40 timmar)
- De är två väldigt stora praktikfall, så man har knappt någon tid över till att läsa boken.. » (mer än 60 timmar)
- Väldigt tidskrävande, producerade väldigt text. Känns som att praktikfall 2 var betydligt mer krävande än endast 1/2 av praktikfall 1, även om poängfördelningen löd som sådan. » (mer än 60 timmar)
- PF1 och PF2 tog ungefär lika lång tid. Dock var resultatet på PF2 mycket bättre.» (mer än 60 timmar)
- båda praktikfallen har dålig anknytning till kursen när det kommer till att hantera data, mycket tid går åt till att sammanställa avstånd mellan olika terminaler och kunder, detta ger inget mervärde i form av ökade logistikkunskaper utan väcker bara irritation och många, många timmar i excel.» (mer än 80 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 75%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite tydligare frågor, åtminstone de som tillhör varje powerpoint, ofta bra, men ibland lite annorlunda ordval än bokens.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att inledande slides beskriver relaterade kursmål på varje föreläsning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- FAST BORDE VARA TYDLIGARE!» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 42%
Ja, i hög grad»19 57%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag pluggade faktiskt nästan uteslutande bara på lärandemålen på powerpointen, och jag tyckte inte det var riktigt så bra som det borde. 2-3 frågor var inte representerade i läromålen, åtminstone inte på ngt tydligt sätt..» (I viss utsträckning)
- Som vanligt är det svårt att examinera allt material men kombinationen av tentafrågor och praktikfallen som examinationsform täckte många av kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Alltid svårt att testa alla mål, och det kändes lite som att man behövde ha pluggat på "rätt grejer" för att lyckas jättebra på tentan. Kan vara tydligare exakt med vad som är viktigare än annat!» (I viss utsträckning)
- Mycket representativ tentamen.» (Ja, i hög grad)
- men praktikfallen och att de påverkar betyget är dumt! Handledarna var KASSA och svarade inte på frågor när man behövde det som mest så man fick GISSA sig fram!!!!!!!» (Ja, i hög grad)
- Bortsett från tentafrågan om gästföreläsningen där föreläsaren inte pratat om vad som frågades om på tentan. Det är väldigt svårt att kunna ge ett svar på en fråga man inte fått undervisning om.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta» (Ja, i hög grad)
- Praktikfallen borde inte ha med betydet att göra! Sätt 3p på casen med U/G som betyg samt tentan på 4,5p istället! Man skall inte behöva lida för andra gruppmedlemmars strul och oförmåga att kunna göra något bra. DETTA ÄR INGEN PROJEKTKURS!» (Ja, i hög grad)
- Inte fått tillbaka tentan så...» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.43


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

mycket liten»3 7%
ganska liten»9 22%
ganska stor»19 47%
mycket stor»9 22%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar!» (ganska stor)
- Lite väl mkt text ibland på ppt.» (ganska stor)
- Över lag bra och givande föreläsningar och räkneövningar.» (mycket stor)
- Ola är en mycket bra föreläsare!» (mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»2 5%
ganska stor»20 50%
mycket stor»18 45%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken är detaljrik och kompletterar föreläsningarna bra. Extramaterialet var även det relevant. » (ganska stor)
- Bra PP med mål på varje och tydliga punkter» (ganska stor)
- Speciellt föreläsningsanteckningar» (mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar/storgruppshandledningar varit för din inlärning?

40 svarande

mycket liten»8 20%
ganska liten»17 42%
ganska stor»11 27%
mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- övningsledaren verkar inte vara förberedd, kan inte svara på frågor. Verkade som om han bara skrev av facit, lika bra o lägga upp det så kan alla skriva av själva isf» (mycket liten)
- Tycker övningarna är så pass enkla att man klarat räkna dem på egen hand. I synnerhet övning 1.» (mycket liten)
- som sagt... en skam för Chalmers» (mycket liten)
- Ej deltagit» (mycket liten)
- Tycker att räkneövningarna har varit lite halvonödiga.» (ganska liten)
- Det var förhållandevis enkla övningsuppgifter, som man till största del fått mest ut av genom att enbart räkna själv. » (ganska liten)
- handledningarna kunde varit bättre. kändes inte som om handledaren var så insatt utan mest var rädd för att försäga sig om något än att ge bra information. » (ganska liten)
- Storgruppshandledningarna var inte särskilt givande. Tyvärr» (ganska liten)
- Räkneövningarna var ganska dåliga. Läraren förklarade inte särskilt mycket utan skrev mest av facit.» (ganska liten)
- Dålig tisplanering då vi vara klara efter 45 min första tillfället men inte hann med allt på andra!» (ganska liten)
- Övningarna kom för sent i kursen. Det hade varit bättre att få allt på samma gång i början, eftersom det inte handlar om avancerade räkningar där man måste räkna själv hemma emellan. Det var mycket information som kom efter att vi redan hade tillämpat den i praktikfallen, och det hade ju gått snabbare om vi hade haft all information från början. Om man inte kan ha övningarna snabbare, skulle man kunna lägga ut övningar och facit på kurshemsidan i början, iallafall.» (ganska stor)
- Avgörande för att klara räknetalen.» (mycket stor)
- ölspelet var mycket roligt och lärorikt» (mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»12 31%
ganska liten»15 39%
ganska stor»9 23%
mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- VDE föreläsningen var rolig!» (mycket liten)
- Gästföreläsningen från VCE var en katastrof. Det kändes som han var bitter över att blivit uppsagd. Han stod och svor i två timmar och berättade hur dumma i huvudet alla på Volvo var och hur duktiga Scania var. Angående tentafrågan från denna föreläsningen är jag tveksam till om han över huvud taget besvarade den. Han från gick sin PP, synd att inte examinatorn närvarade vid denna föreläsning.» (mycket liten)
- Speciellt förläsningen med mannen från Volvo, från vilken det även dök upp en fråga på tentan, som han inte pratat om. Han var mestadels bitter över att ha blivit sparkad.» (mycket liten)
- Ej deltagit» (mycket liten)
- Var bara på VLE men den gav inget, förutom en del skratt» (mycket liten)
- Men ska ändå behållas, viktigt med verklighetsanknytning.» (ganska liten)
- De gav mer allmänkunskap till mig som person än direkt fördelar vid examinationen.» (ganska liten)
- men de var intressanta» (ganska liten)
- Om gästföreläsningarna testas på examen bör detta nämnas nånstans!! Läser man boken så står inte specifika uppgifter från dessa föreläsningar med!» (ganska liten)
- Motiverande» (mycket stor)
- Jätteintressanta förläsningar!» (mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallen och ölspelet varit för din inlärning?

40 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»4 10%
ganska stor»16 40%
mycket stor»20 50%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ölspelet var bra... praktikfallen mindre bra!» (ganska liten)
- Ölspelet var mycket intressant, men är väldigt kritiskt till praktikfallen. Fanns ingen tydlig väg att gå i dem så alla grupper får helt olika svar. » (ganska liten)
- Ölspelet var väldigt bra.» (ganska stor)
- Ölspelet var jättebra! Praktikfallen har varit bra också.» (ganska stor)
- Inser mycket saker under PF men de tar mycket tid, för mycket.» (ganska stor)
- Det borde finnas tillämpningar som liknar ölspelet i andra kurser. Praktikfallen får 2/5 i betyg och ölspelet 5/5!» (ganska stor)
- Det är i dessa moment som jag har förstått supply chains innebörd på ett konkret sätt.» (mycket stor)
- praktikfallen: det hade varit bra att få feedback på dem innan inlämning. kanske en halvtidopponering om det finns tid? Jag vet at t de läste exakt samma kurs på I och vi har inte alls lika mycket erfarnhet av case. Det vore bra att få lite mer ledning i hur man kan lägga upp rapporten och vad man ska tänka på.» (mycket stor)
- ölspelet mycket bra» (mycket stor)
- Ölspelet var mycket bra!» (mycket stor)
- Ölspelet var troligvis den bästa övningen jag gjort på Chalmers!» (mycket stor)
- ölspelet var väldigt bra! praktikfallen inte lika bra.» (mycket stor)
- Bra praktikfall och väldigt bra ölspel! Ölspelet är den bästa och roligaste obligatoriska akti» (mycket stor)
- P1, P2 och Ölspelet är det som sitter kvar hårdast efter kursens slut. Dpck kändes P2:an rätt flummig med tanke på vad man skulle få ut av den. Externa kostnader är (hur gärna man än vill annat) just Externa kostnader... men insikten är ju bra...» (mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

40 svarande

mycket liten»9 22%
ganska liten»20 50%
ganska stor»9 22%
mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att det var svårt att få bra svar på de frågorna man hade på plats. Dock fanns möjligheten att få svar via mail i efterhand, men ändå skönt med direkta svar på enkla frågor.» (mycket liten)
- Man fick ingen hjälp alls! Ibland fick man inte svar på frågor ALLS» (mycket liten)
- Det hjälper inte att som handledning få: leta i boken, mer än så säger jag inte.» (mycket liten)
- Handledningstillfällena gav mer som en koll om att vi redan var på rätt spår än att hjälpa oss framåt. » (ganska liten)
- fick inte ut så mycket. » (ganska liten)
- Förbättra tills nästa år (utöka)» (ganska liten)
- Olika svar på frågor vid olika tillfällen = dåligt!» (ganska liten)
- Iaf som hjälp i praktikfallen» (ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»6 15%
ganska bra»21 53%
mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- finfint så när som på att vi inte fått tillbaka praktikfallen och att rättningen känns förbannat hård.» (?)
- hur svårt kan det vara att ha schemat i timeedit? mycket dåligt. Blir rörigt inte ens läraren hade ju koll på när vi hade lektion» (mycket dåligt)
- det var ju bara kurspm som användes hade varit smidigt om time edit updaterades också. att få tillbaka svar på båda praktikfallen innan tenta hade varit uppskattat» (ganska dåligt)
- Så under isen dåligt att uppdatera Kurs-PM istället för Timeedit! » (ganska dåligt)
- hade varit bra om schemat i kurs pm och timeedit varit samma» (ganska bra)
- Det var inte jättytydligt hur det skulle gå till med redovisning/opponering. Vi trodde att vi skulle redovisa när vi skulle opponera. Det är bra att ha det klart för sig från början.» (ganska bra)
- Dock lite jobbigt att många mail hamnade i skräpkorgen... » (ganska bra)
- Förutom kring praktikfallen» (ganska bra)
- Förutom handledning i praktikfallen. Borde inte ligga på tid som är schemalagt för kandidatarbete.» (ganska bra)
- lägg upp material i tid på hemsidan, skriv ut slides om powerpoint används på föreläsningarna!» (ganska bra)
- Lite väl sega uppdateringar» (ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.73


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

mycket dåligt»2 5%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»25 69%
mycket bra»5 13%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Frågor via mail angående praktikfallen tog ju evigheter innan dessa besvarades.» (mycket dåligt)
- Handledningstillfällena var egentligen inte för få eller för korta, men det kändes lite stressigt, eftersom man visste att det var tidsbegränsat. jag hittade inte Kristinas mail först, och det känns alltid bra om man veta att man kan komma och fråga när man vill, som det är på de flesta andra institutioner. Det var synd att de schemalagda bitarna i kursen inkräktade på kandidatarbetestiden.» (ganska bra)
- Handledningstillfällen för praktikfallen låg inte bra. Dessutom gavs ej så bra hjälp vid dessa tillfällen.» (ganska bra)
- rätt så snabbt svar på mail vilket var väldigt bra. » (ganska bra)
- Under handledningen fick man sin chans» (ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»15 37%
mycket bra»25 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

- Lite svårt att göra datorarbete med 5-6 st framför datorn.» (ganska bra)
- Grupparbetet blev inte särskilt lyckat då vi hade olika nivå på kunskaper, vilket ledde till ett dåligt resultat» (ganska bra)
- Praktikfallen strulade en del...» (ganska bra)
- Det känns lite konstigt att en så stor del av betyget baseras på praktikfallen, eftersom man är så beroende av sin grupp - att alla är där, friska, och har fattat lika mycket.» (mycket bra)

16. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

40 svarande

mycket dåligt»2 5%
ganska dåligt»8 20%
ganska bra»26 65%
mycket bra»4 10%

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt stor arbetsbelastning med avseende på praktikfallen..» (mycket dåligt)
- för lite föreläsningar, 8 stycken på en 7,5 poängs kurs. Andra kurser har ju upp mot 20 föreläsningar.» (ganska dåligt)
- Casen tog för mycket tid och var för dåligt avgränsade. Borde finnas målformuleringar för dem med samt lättförstodda betygsnivåer.» (ganska dåligt)
- Lite annorlunda sätt att räkna poäng på där vi inte får högskolepoäng för praktikfallen. Troligtvis inte det mest optimala sättet att räkna på, men "kul" att ha testat detta med.» (ganska bra)
- Praktikfallen tog så mycket tid att man nästan inte hann plugga till tentan, men det kändes som att det gick bra ändå.» (ganska bra)
- Dock var praktikfallen felbelastade...» (ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85


Föreläsare/Övnings- och handledare

17. Vad är din helhetbedömning av Ola Hultkrantz instas i kursen?

40 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»17 42%
mycket bra»21 52%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- UA» (ganska bra)
- Stabil» (ganska bra)
- Bra föreläsare med bra Powerpoint. » (mycket bra)
- Ola är toppen!» (mycket bra)
- Keep up the good work!» (mycket bra)

18. Vad är din helhetbedömning av Kristina Liljestrands instas i kursen?

Handledare i PF1 + PF2

39 svarande

mycket dåligt»4 11%
ganska dåligt»14 38%
ganska bra»14 38%
mycket bra»4 11%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Givetvis är jag partisk för min sak här, men känns som att en del kan förbättras. Inte bara Kristinas ansvar utan snarare utformningen runt omkring. Tråkigt att inte få tillbaka P1 och P2 som man borde precis som Alla andra labbar och inlämningar här på chalmers. Dessutom (gissar nu eftersom vi då inte fått tillbaka dem, bara blivit underkända) så är maskinare (till skillnad från I-are) inövade på att vara korta, konsisa och hålla sig till saken. Varpå långa motiverande utlägg av något som ändå bara är fattat ur luften (antaganden på antaganden osv) inte direkt något man sliter sig i håret för att göra jättelånga och utförliga. En mening eller max två per vagt antagande tycker jag är fullt rimligt och inte "undermåligt".... ptja, de 2000 orden med motiveringar till P2:an vi lämna in kanske visa vår poäng, happy reading. Men som sagt, man kan bara bli bättre och jag tror att kristina och alla andra inblandade kommer kunna göra ett bättre jobb nästa år, tappa inte hoppet =)» (mycket dåligt)
- På de enda frågorna vi hade fick vi till svar: "Det står i boken" Ingen anvisning var för "hon ville inte säga för mycket". Var inte mycket till handledning det, att det stod i boken kunde vi själva lista ut. Dessutom har vi ännu inte fått resultat från PF2, resultatet från PF1 kom precis innan tentan. Tycker dessa borde vara rättade innan vi skriver tentamen.» (ganska dåligt)
- Tyvärr har simpla och konkreta frågor ej fåtts svar på under handledningstillfällena trots att frågorna skickades via mail i förväg. » (ganska dåligt)
- Gav inte så mycket hjälp. » (ganska dåligt)
- Verkade inte veta vad praktikfallen handlade om på handledningarna när man ställde frågor.» (ganska dåligt)
- Uppskattas inte när en handledare ska försöka delge resultat ett visst datum och i båda fallen kommer med det över en vecka senare. Så mycket fel får man inte ha, bättre att ge ett rimligt datum från början.» (ganska dåligt)
- Borde väl ha berättat lite bättre var salarna på I ligger, de flesta kom för sent..» (ganska bra)
- Kristina var inte så insatt i PF2 enligt min uppfattning. Hon svarade inte på vissa frågor via e-post och vi fick ingen hjälp! » (ganska bra)
- kändes inte helt insatt i praktikfallen. hade nog varit bra om det var någon mer så hon slapp ta allt. lite rädd för att försäga sig då man frågade om praktikfallet. » (ganska bra)
- Lite dåligt insatt ibland och rädd för att ge för mycket information» (ganska bra)
- Duktig på att besvara mail snabbt, vilket underlättar när man sitter i gruppen och jobbar!» (mycket bra)
- Tycker det är svårt att sätta ett betyg på detta. Var lite svårt att få bra hjälp på handledningstillfällena, och anser att det är ett stort problem att casen inte är tillbaka lämnade innan tentamen då de spelar en stor roll för helhetsbetyget.» (Vet ej)
- Svarade "vet ej" för jag tycker det är en irrelevant fråga i kursutvärderingen.» (Vet ej)

19. Vad är din helhetbedömning av Martin Svanbergs instas i kursen?

Kursassistent/övningsledare/ölspel

39 svarande

mycket dåligt»2 5%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»24 66%
mycket bra»6 16%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det är en irrelevant fråga i kursutvärderingen.» (?)
- Martin var väldigt dåligt förbered inför de tre övningarna han skulle ha med oss. Övningarna behöver balanseras, den första tar bara 1 timme och man har en lektion på 2 timmar samtidigt som de 2 sista övningarna behövde mycket längre tid än bara 2 timmar. Sedan tyckte jag att Martin som ansvarade för kurs-PM hade inte lyckats helt med det heller.» (mycket dåligt)
- Helt okej, hade ju bara honom 3 övningar... » (ganska bra)
- Allt bra förutom övningarna» (ganska bra)
- Tydligt och bra.» (ganska bra)
- Bra räkneövningar och erbjöd sig att hjälpa till på hans kontor om man hade frågor.» (mycket bra)

20. Vad är din helhetbedömning av Sönke Behrends instas i kursen?

Introducerade PF2

38 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 14%
ganska bra»20 71%
mycket bra»4 14%
Vet ej»10

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen aning om vem det är.» (?)
- Lite onödigt lång introduktion till praktikfall 2.» (ganska bra)
- Lite krånglig föreläsning om PF2» (ganska bra)

21. Vad är din helhetbedömning av Roger Lindaus instas i kursen?

Gästföreläsare Volvo CE

40 svarande

mycket dåligt»3 14%
ganska dåligt»5 23%
ganska bra»7 33%
mycket bra»6 28%
Vet ej»19

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Han svor i näst intill varje mening och då tycker jag att det är svårt att ta personen på allvar och man tappar fokus.» (mycket dåligt)
- Ärligt talat var det nog den sämsta föreläsningen jag varit på på Chalmers. Svordomar kan man ta in på annat håll, tycker inte jag lärde mig något mer än att han hade fått sparken.» (mycket dåligt)
- Han berorde inte det ämne som var påtänk, vilket enbart straffade oss elver när det sedan ställdes frågor från föreläsningen.» (mycket dåligt)
- Han snackade skit bakom andras rygg på en föreläsning på ett fel sätt! Man kan väl ha sin åsikt men man behöver inte svära på Volvo-chefer på föreläsningen. Annars var föreläsningen mycket rolig. Själv skrattade jag hela tiden. » (ganska dåligt)
- Svår att ta seriöst.. Plus att det verkade som han fått sparken från det jobb som han föreläste om? Förstod ingenting... » (ganska dåligt)
- Rolig men ej givande» (ganska dåligt)
- Blev mycket anekdoter, vilket gjorde föreläsningen intressant och rolig. Dock svårt att ta åt sig det "viktiga", men väldigt intresseväckande.» (ganska bra)
- Skön kuf.» (ganska bra)
- Spännande sätt att föreläsa... Kompetent person!» (ganska bra)
- Hehe skönt bitter, men rejält underhållande och visade den sanna sidan med att vara logistiker på heltid. » (mycket bra)
- Var inte på hans föreläsning.» (Vet ej)

22. Vad är din helhetbedömning av John Wedels instas i kursen?

Gästföreläsare Schenker DB

40 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 5%
ganska bra»9 47%
mycket bra»9 47%
Vet ej»21

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra talare!» (ganska bra)
- Intressant och tydlig föreläsning, motsatsen mot VCE» (mycket bra)

23. Vad är din helhetbedömning av Maria Linholms instas i kursen?

PF2

40 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 40%
ganska bra»6 60%
mycket bra»0 0%
Vet ej»30

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Träffade henne bara på granskningen...» (ganska bra)
- Vem är hon?» (Vet ej)
- Aldrig haft kontakt med henne.» (Vet ej)
- Vem e detta??» (Vet ej)
- Vem?» (Vet ej)

24. Vad är din helhetbedömning av Andreas Hagens instas i kursen?

ölspel

40 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»19 55%
mycket bra»15 44%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skön snubbe :)» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»7 17%
ganska bra»20 51%
mycket bra»11 28%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt okej tenta. Men praktikfallen var felbelastade. På ett sätt var de bra då man fick inblick i hur man skulle arbeta, men ofta fick man bara gissa sig till hur man skulle göra då man inte fick någon direkt vägledning. Ett följdfel på detta var att man faktiskt inte fick någon respons från handledarna och att vi inte fick tillbaka de två praktikfallen innan tentan (endast resultatet på pf1) detta gjorde att man inte fick veta vad man gjort rätt resp. fel, vilket kunde vart bra att veta till tentan! Samt att mycket onödig tid lades på att bara jobba sig fram i excel.» (ganska dåligt)
- Det som drar ner betyget är praktikfallen som även drog ned mitt betyg, det borde inte kunna ske i en icke projektkurs.» (ganska dåligt)
- Samkörningen av schemat mellan kursen och kandidatarbete var fruktansvärt dåligt. Alla obligatoriska moment låg på tider schemalagda för kandidatarbete. Detta påverkade mitt arbete med kandidatarbetet mycket då vi hade väldigt många lärarledda lektioner som var viktiga för det fortsatta arbetet.» (ganska bra)
- Skulle helst sätta mitt emellan ganska dåligt och ganska bra. » (ganska bra)
- Intressant kurs och bra för förståelsen. Praktikfallen tog lite väl mycket tid och det kändes som den mesta tiden las på onödiga saker som att förstå hur man programmerar i excel och leta avstånd på eniro i hela sverige... Plus att det inte bör vara poängbetyg utan hellre att praktikfallen enbart står för ett visst antal högskolepoäng. Annars påverkar ju tyvärr de andra gruppmedlemmarna ens slutbetyg. Har man fått en 3a på praktikfallen är det omöjligt att få en 5a även om man spikar tentan... » (ganska bra)
- lite dåligt planerad kanske men mycket intressant. » (ganska bra)
- Ämnet Logistik är riktigt intressant! Dock så kunde kursen varit bättre. Skumt upplägg med föreläsningar, hårt arbete men dålig utdelning i PF (trots att vi gav allt vi hade!!). Dessutom är upplägget med 100 p på kursen (55% tenta, 45% PF) inte så jättebra. Eftersom rättningen på PF verkar vara stenhård så missades ju chansen till höga betyg redan där (trots hårt slit). Dessutom måste man få möjlighet till att få se resultaten av PF innan tentan, så att man vet lite vad som krävs! Det hade nog gått att ordna om kursen dragit igång ordentligt från början. » (ganska bra)
- Mycket onödig tid gick åt till att lösa uppgifter i praktikfallet som inte har någonting med logostik att göra.» (ganska bra)
- Givande kurs, både allmänvetande och som potentiellt fördjupningsområde.» (mycket bra)
- Dock lite fel ordning på föreläsningar och övningar med tanke på praktikfallen. Den näst sista föreläsningen, som det var en praktikant som höll, hade till exempel kunnat ligga tidigare i kursen och så kändes det med många föreläsningar och övningar.» (mycket bra)
- Ola vägde till större delen upp för de andra som gjort ett mindre bra jobb.» (mycket bra)
- En av de kurser alla egentligen borde läsa, om inte annat bara för allmänbildningens skull. Logisitik kommer alla ha att göra med på ett eller annat sätt och det är viktigt att förstå det.» (mycket bra)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfall och ölspel»
- Ölspelet»
- Ölspelet, Ola Hultkrantz som föreläsare.»
- Ölspelet.»
- Ölspelet, där SPC kom till sin rätt. »
- Praktikfallen och öl-spelet var mycket lärorikt.»
- ölspelet»
- ölspelet, praktikfallen»
- Praktikfallen»
- Ola»
- föreläsningarna! boken!»
- upplägg på föreläsningarna»
- Ölspelet gav väldigt mycket.»
- Ölspelet!»
- Ölspelet och huvudföreläsnarna tyckte jag var mycket bra»
- ölspelet»
- Ölspelet, övningarna, föreläsningarna i mångt och mycket och PF (men bättre fördelat mellan dem), och möjligtvis inte i samma tappning som nu (45% av kursen). »
- Ola, ölspelet, PF men korrigera dem så man får bättre vägledning»
- ola, gästföreläsarna, ölspelet, praktikfallen»
- Ölspelet»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare mål med gästföreläsningar»
- Bättre samkörning av schemat med kandidatarbete.»
- Betygssättningen, det känns orimligt att 45 % av en individs betyg bestäms av gruppuppgifter. Jag anser att det vore bättre med delade poäng.»
- Praktikfallen. Jag tycker man var för dåligt förberedd för (speciellt det första) praktikfallen. Dessutom borde man ändra praktikfallen till att man endast kan få G istället för 3,4,5. I nuläget är 45 % av totalbetyget för kursen från praktikfallen, vilket gör att dessa procent av mitt betyg är beroende av de andras insats. Inte okej tycker jag.»
- Att lärandemålen borde följas lite bättre, åtminstone de på ppt.»
- Bättre användande av studieportalen, där ni informerar så fort ni vet att en föreläsning blir inställd (ex miljöföreläsningen)»
- inte lägga handledning och redovisning på kandidattid»
- Något som var lite irriterande var att vissa saker som ingick i praktikfall 1 inte togs upp på övningar eller föreläsningar fören efter deadline. Det gjorde att vi bland annat missade lagerreduceringsformeln 1-sqrt(m/n). Sådant som skall användas i PF bör tas upp tidigt så man vet vad man skall tänka på.»
- praktikfallen»
- Snälla gör praktikfallen lite kortare. Ni kan jo inte kräva två mycket tidskrävande arbete samt tenta. Antingen måste praktikfallen förkortas i omfattning eller så får ni ta bort tentamen och kräva mer omfattande praktikfall. »
- Lägg inte redovisningar på kandidattid»
- Ändra ordningen på föreläsningar och övningar så att de passar bättre ihop med praktikfallen. Det är tråkigt att komma på att man har missat något i efterhand.»
- VCE föreläsningen bör tas bort, sedan vore det bra om resultatet från PF kommer innan tentan. »
- Givna uppgifter i praktikfallen... Kändes som mycket skitgöra... »
- praktikfallen! De är tydligen så luddigt formulerade att ni behöver ha med "frågor och svar till praktikfallen"... Någonsin funderat på att formulera dom på ett bättre sätt?»
- Praktikfallen och dess handledare»
- Att 45% av ens betyg bygger på en grupprestation, får man inte så bra på den kan man inte ens få en 5a.»
- Praktikfallen. Jag tycker att vi studenter borde fått resultaten från Praktifallen innan tentan för att ha ett hum om vart vi låg. Sen anser jag att praktikfallen varit ganska luddiga och kan göras mer konkreta till nästa år. Redovisningarna bör också läggas på en annan tid än kandidattiden.»
- Betygsättningen på kursen. Tycker det är extremt dåligt att de tidiga grupparbetena ger poäng till tentan. Det bör endast vara godkänt på dessa. För som läget var nu kunde man bränna sina chanser att få bra betyg redan i bröjan av kursen om praktikfallen gick dåligt. Så tentan bör stå för hela betygsättningen. »
- i räkneövningar så kan det vara bra att fördela uppgifterna lite mer så att det blir jämnt, som det var nu så tog den första jätte kort tid medan på de andra så hanns inte alla uppgifter med. Att praktikfallen inte har handledning eller presentation på kandidat tid! Att resultat av praktikfallen kommer före tentan. »
- Tidigareläggning av föreläsningar, jämfördelning av PF, tidigare resultat på PF, speca vad som är viktigast och berätta om material från gästföreläsningar tas med på tenta!»
- PF bör ej vara med i betygsättning, endast G eller U. Alternativt mindre grupper och att alla får mer hjälp.»
- PRAKTIKFALLEN skall INTE vara betygsgrundande mer än godkändnivå. Man har ju egentligen ingen koll på logisitik och kastar sig med huvudet först in i fallen. Man sliter och jobbar och tillslut kommer man fram till något man tror på. Därefter borde man få respons ev returer, gör om gör rätt och LÄR... Men att ha det betygsgrundande gör att man aldrig får chansen att efter tex retur eller respons visa att man nu lärt sig det. Jag tycker att det är kunskaperna man besitter när kursen avslutas som skall bedömas och inte upplärningen på vägen dit. »
- Praktikfallen, borde ge 2p resp 1p med beyget G/U och tentan sedan 4,5p. Sen borde det finnas mål för praktikfallen med betygsrelevans.»

28. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

40 svarande

Ja»32 80%
Nej»8 20%

Genomsnitt: 1.2

- Fast inte om betygssättningen skulle vara upplagd på samma sätt.» (Ja)
- En bra kurs som ger en god grund till förståelse om logistikområdet. » (Ja)
- Självklart, känns som en viktig kurs för alla.» (Ja)
- Rolig kurs,men synd att praktikfallen förstör det hela... istället för att fokusera på viktiga saker ska man sitta och ta fram onödiga AVSTÅND och bläddra i DHL"s tariffer.» (Ja)
- Kursen är bra att ha men administrationen runt omkring har varit rörig.» (Ja)
- inte ett jätte bra upplägg som det är nu. fixa det så går det bra. lite mer svar på de gamla tentornas räkne uppgifter hade varit bra. » (Ja)
- Bra för att för en uppfattning om masterprogrammet» (Ja)
- Ja. med bättre struktiurerade räkneövningar och praktikfall.» (Ja)
- På ett villkor: Att ni tar bort att casen har inverkan på betyget!» (Ja)
- nej, praktikfallen tar för lång tid och fokuserar på fel saker» (Nej)
- ha inte kvar räkneövningarna i denna form. Själva administrationen måste bli bättre runt kursen, tex lägg ut praktikfall i tid. HA SCHEMAT I TIMEEDIT» (Nej)
- Allt för mycket tid lades på onödigt arbete i praktikfall, då man snarare lärde sig excel istället för själva logistiken. Förut var jag intresserad av logistik och ville verkligen lära mig det, men efter denna kurs har jag helt tappat intresset! » (Nej)
- Tycker det är dåligt att gruppbetyget spelar så stor roll slutbetyget.» (Nej)
- Praktikfallen. Jag tycker att vi studenter borde fått resultaten från Praktifallen innan tentan för att ha ett hum om vart vi låg. Sen anser jag att praktikfallen varit ganska luddiga och kan göras mer konkreta till nästa år. Redovisningarna bör också läggas på en annan tid än kandidattiden.» (Nej)
- jag blev besviken på kursen, ämnet är intressant men praktikfall och dåligt upplägg på kursen fick mig tidigt att tappa intresset för kursen.» (Nej)
- Bra kurs men att ha P1 och P2 betygsgrundande känns orättvist. » (Nej)

29. Övriga kommentarer

- Tack för en trevlig kurs.»
- Dåligt att man inte fick ut resultaten på praktikfallen inför tentan, eftersom de var betygsgrundande och gav bonus på tentan. »
- Tack för en riktigt bra kurs!»
- Oerhört synd att miljöföreläsningen uteblev då detta märktes tydligt att det fattades. Boken gav inget bra perspektiv på frågan miljö + SPC, däremot fanns en bra rapport som användes flitigt vid rapportskrivandet. Dock hade föreläsningen gett svar på många fler frågor, så snälla försök se till att nästkommande år får en föreläsning, boka upp en reservtid direkt eller liknande. »
- En annan synpunkt är att betyg 5 är väldigt svårt att uppnå pga att de rättar gruppuppgiften i PF "ganska hårt". Detta leder till att de flesta verkar landa på betyg 4 på PF och man måste prestera en ovanligt bra tenta för att uppnå 5, medans det nästan blir för enkelt att uppnå betyg 4.»
- Kan vara bra att få tillbaka praktikfallen nångång!»
- Se fråga 29!»
- Dåligt med handledning och redovisning på kandidatarbetets tid. Dåligt att praktikfallet står för så stor andel av slutbetyget, och att det var så flummigt formulerat. Annars var kursen bra!»
- Likt alla andra inlämningar på chalmers bör man få tillbaka dem I TID! och med chans till retur.»
- För jäv£@ dåligt att man skall få sämre betyg pga gruppmedlemmars inkompetens!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.82
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från