ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Parallell programmering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»4 15%
Cirka 20 timmar»8 30%
Cirka 25 timmar»9 34%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.65

- Vissa veckor lade jag knappt någon tid. Andra veckor, typiskt strax innan inlämingsuppgifterna, mycket mer än 20 timmar» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»4 16%
50%»3 12%
75%»5 20%
100%»12 48%

Genomsnitt: 3.92

- All lectures, not many exercises.» (75%)
- Deltagit i allt förutom då Chalmers idiotiska schemaplanering av obligatoriska föreläsningar i TDA516 kom emellan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 36%

Genomsnitt: 2.56

- Jag kommer inte ihåg kursmålen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- I decided to come to the course after seeing its presentation.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 22%
Ja, i hög grad»10 45%
Vet ej/har inte examinerats än»7 31%

Genomsnitt: 3.09

- dåligt med skriftlig examen i detta ämnet. i framtiden kan ni överväga en större labb uppgift eller en hemtenta.» (I viss utsträckning)
- Lagom svår tenta, med snudd på för enkel.» (Ja, i hög grad)
- har ej läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»5 19%
Mycket stor»9 34%

Genomsnitt: 2.84

- Lite svårt att hänga med på föreläsningarna. Vikarierande läraren förklarade bättre dock.» (Ganska liten)
- enbart deltagit lite och detta har varit helt ok» (Ganska liten)
- Jag var på knappa hälften av föreläsningarna. » (Ganska stor)
- jag upplevde boken som onödig. började läsa men gav upp då jag insåg att allt var bättre på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»9 34%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 2.38

- inte öppnat boken jag köpte» (Mycket liten)
- Serious lack of documentation on JR. Yes, people keep saying that all we need is here and there. Still, if we stray away a bit from the course outlining, we may get completely lost. The JR book is all but affordable.» (Mycket liten)
- Boken är väl sådär. » (Ganska stor)
- Jag hade mycket god hjälp av föreläsningsanteckningarna som distribuerades via hemsidan. Kursboken orkade jag tyvärr inte läsa. Jag upptäckte efter något kapitel att den inte alls passar mig. Jag tycker att kursboken är alldeles för pratig och tar för lång tid på sig för att komma till sak. Istället läste jag artiklar om kursens avsnitt som jag fann på nätet. Läste dock avsnitten om Linda och TSM tror jag.» (Ganska stor)
- Övningarna och laborationerna har gett mycket. Boken har inte gett mig något då jag inte öppnat den.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»12 48%

Genomsnitt: 3.08

- Värdelöst. Labbarna sköttes otroligt dåligt. Otroligt respektlöst. Inte nog med att det har tagit tid att få rejects, man har heller inte rättat rättvist. » (?)
- utdelat material osv har funkat webbsida med, men rättning av labbar har varit helt sjukt dåligt, tagit runt 2veckor att få någon som helst feedback på alla 3 labbar i kursen.» (Mycket dåligt)
- The lab grading was absolutely appalling, in many aspects. I see no reason for a simple lab to take 18 days (in our case) to grade. The same grader had different standards for different group (our friends got to use semaphores for resources in pub, we didn"t. They could use JR.naps, we could"nt). We accidentally re-submitted our rejected version of TrainSim (every byte identical), instead of the fixed version. Got accepted. "Looks good now." I know of two other labs that got accepted with the char-by-char identical phrase. Not all labs get reviewed obviously.» (Mycket dåligt)
- fel i labb pm. föreläsningar nödvändiga för labbar inte upplagda i tid på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Flertalet gånger kom informationen ut för sent.» (Ganska dåligt)
- Något liknande javadocs för JR skulle var väldigt uppskattat att ha på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Lite tight med tid när det gällde vissa labbar. Det gick inte alltid så snabbt att få tillbaka labbarna heller. men i övrigt var det bra» (Ganska bra)
- Kurshemsidan är exemplarisk, fixa den mallen till andra kurser!» (Mycket bra)
- Bästa kurshemsidan hittills. Mycket välstrukturerad och lättbegriplig.» (Mycket bra)
- Fler borde ha med RSS feeds» (Mycket bra)
- väldigt väl strukturerad hemsida» (Mycket bra)
- Informationen på kurshemsidan var klar och tydlig. Varken för mycket eller för lite information. Övningsuppgifterna som hör till kursavsnitten och som finns på hemsidan är bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»5 19%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»7 26%
Har ej sökt hjälp»4 15%

Genomsnitt: 3.23

- som sagt feedback på labbar har tagit minst 1 vecka för lång tid varje gång. nu har man inte hunnit få feedback och rätt labbar innan nästa labb måste göras och därför har det blivit så att man måste fixa labbar samtidigt som man har submits på senare labbar samt förberedelser i Digitaltekniken som krockar och nu måste man rätta labbarna i tenta veckan så man inte hinner plugga ordentligt. helt värdelöst» (Mycket dåliga)
- Har inte varit labtillfällen på de tider som behövts. Att laborationerna rättats så sent har gjort att det inte går att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Tre av de fyra labbtillfällena var placerade på samma dag. Ifall man av någon anledning inte kunde komma på dem på torsdagen blev det väldigt svårt att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Jag hittade i alla fall inga labbtillfällen liknande de i programspråk, där man kan gå och ställa frågor. Det skulle ju vara övningarna i såfall, men det är då dumt att de är belagda på en dag i veckan.» (Ganska dåliga)
- Brukar ju vara uppdelat i övningstillfällen och labtillfällen. I denna kursen kändes det förvirrande att man hade ett (så som jag förstått det) gemensamt tillfälle för båda. Jag upplevde även att lärarna inte alltid närvarade på dessa tillfällen.» (Ganska dåliga)
- Jag har ställt frågor till kursansvarig och jag har snabbt fått mycket bra svar. Kommentarerna på inlämningsuppgifterna har varit bra. Det är roligt när man känner att någon läst och satt sig in i hur man löst problemet och har skrivit sin kod. Positivt!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.61

- Mitt fel att det inte fungerat perfekt.» (Ganska bra)
- Jag löste och lämnade in inlämningsuppgifterna på egen hand och har inte stött på några problem i det.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 34%
Hög»13 50%
För hög»4 15%

Genomsnitt: 3.8

- Labbarna är tunga, men man lärde sig mycket så det var bra.» (Hög)
- För hög pga otydligheter mm» (Hög)
- labb 2 (The Pub) var alldeles för stor, tiden räckte inte till för att göra denna ordentligt i första submitten, har lagt en massa timmar nu i tentaveckan på att rätta den, pga att returen kom så otroligt sent så han man inte rätta den innan tentaveckan.» (För hög)
- Atleast to high at the Lab2 assignment since we had just a couple of days to finish it after we had done all the lectures we needed to.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 30%
Hög»15 57%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.8

- För hög vid slutet» (Lagom)
- Jag läste programspråk också och dessa två kurser ihop blev lite kaosartat. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»3 11%
Godkänt»4 15%
Gott»11 42%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.46

- Laborationerna var sämsta momentet. Det tog lång tid att få det rättat, rättningen var dålig eftersom det i flera fall var otillräcklig. I lab 3 fick vi att lösningen var rätt "ok" fast några punkter som inte fugnerade, men inga tips på hur man kan lösa det, och eftersom det inte fann snågra labtider kvar fick vi lösa det själva. Och tyvärr var lösningen att göra om eftersom vår en utbyggnad av vår lösning aldrig skulle fungera. Sedan tyckte jag det var dåligt att det i princip förutsattes att man kunde Haskel. Det är inte ett förkunskapskrav, och trots att det är en rekommenderad kurs på IT har nästan ingen läst Haskell. Att t ex som i sista föreläsningen bara ha exempel i Haskell är därför mycket dåligt. Generellt fick man bra kunskaper hur saker fungerar och lösningar men inte hur man skulle nå dessa lösningar, vilket hade behövts.» (Mycket dåligt)
- kursen och dess syfte är bra! men måste välja mycket dåligt för att betona hur dåligt jag tycker det är med labbarna!» (Mycket dåligt)
- Worst one yet. Admittedly, my previous courses have mostly been great.» (Mycket dåligt)
- Labbarna sänker betyget till ett bottenbetyg.» (Dåligt)
- I was willing to study concurrent programming for a long time, and I am happy I took this course.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Karol och labbarna»
- Labbarna är viktiga»
- Can"t think of anything that was good enough not to be revamped.»
- Labbarna var väldigt trevliga och även veckouppgifterna känndes mycket väl anpassade till ens kunskaper.»
- Det mesta»
- Det mesta fungerade bra»
- Bra med kursen är att "har man koll på inlämningarna så har man koll på kursen". Det vill säga har man löst inlämningsuppgifterna ordentligt så bör man klara av hela kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget jag kommer på direkt»
- Fler rättare? Mer exempel i Java. Mer hur man skall göra för att lösa ett problem, inte bara presentera lösningen.»
- Sista föreläsningen där en man går igenom en tenta. I år gicks inte mycket igenom, utan det blev med som en övning där man fick lösa två uppgifter. Det vore bättre ifall man där fokuserade på att gå igenom en tentamen, så kan man på egen tid eller på övningar lösa egna uppgifter.»
- Det bör finnas labbtillfällen där man kan fråga på labbarna. Tentan bör vara mer teoretisk kring problemen och hur man löser dem (vad är en deadlock, med den här lösningen till det här vad uppkommer problem och vart skulle du vilja ändra på det) och med mer pseudokod istället för just erlang/jr/java bla bla.»
- labhandledarna, dom bör bytas ut. jag hoppas dom inte får betalt för dom gör inte sitt jobb! »
- Get a grip on labs. »
- Labbarnas rättningstider. Tentan är precis avklarad och vi har fortfarande inte fått rättning på sista labben.»
- Snabbare rättning av labbarna»
- Har varit ett fruktansvärt strul med handledarna, att de inte rättar i tid. »
- Planeringen, bättre instruktioner om hur man installerar JR hemma ev byta bort det språket. Snabbare rättning av labbarna. Försök att göra klart det mesta av kurshemsidan innan kursen startar (lägg ut lab pm osv)»
- Better information on assignments and excercises. Feels like alot of information about the assignment is "forgotten" to mention.»
- Mer tid för andra inlämningen»
- Eventuellt fler övningsuppgifter. Inget hindrar iof studenten att själva hitta lämpliga uppgifter i boken som man löser. Så detta är nog inget problem. Är de valda språken/plattformarna lämpliga? Jag vet inte eftersom jag är ny på området. Hade dock gärna sett trådar och message passing i POSIX-miljö.»

16. Övriga kommentarer

- Hade höga förväntningar på kursen, blev väldigt besviken tyvärr!»
- sista labben fick vi retur på, vi rättade dessa men råkade av misstag skicka in samma .zip fil som i första submitten igen, och fick då godkänt av handledaren Ran Ji. han brydde sig uppenbarligen inte om att kolla andra gången vi skickade in, det var ju samma fel kvar fortfarande»
- Cancelled lectures are better than lectures in HC2 and HC3.»
- Det hade varit trevligt med en "Advanced Concurrent Programming"-kurs. Ett riktigt intressant ämne.»
- Gör om. Gör rätt. »
- I do like JR, but think that in practice most people would use plain Java after the course ends. So, it might be helpful to move the emphasis a bit from JR to Java.»
- Inlämningsuppgifterna är bra. Men kanske att man skulle ha fler men lite mindre omfattande inlämningar. Då kunde man täcka upp fler områden.»


Kursutvärderingssystem från