ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-3 Datastrukturer och algoritmer, TDA416

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»7 29%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.79

- Det mesta av tiden togs upp av laborationerna, som tog en väldigt lång tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»2 8%
75%»9 37%
100%»11 45%

Genomsnitt: 4.2

- Bortrest en hel del.» (75%)
- Alla föreläsningar. 2 labbar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 58%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 33%

Genomsnitt: 2.16

- Denna fråga återkommer alltid och jag vet aldrig vad jag ska svara på den. Jag har läst målen men det var många veckor sedan och jag kommer inte ihåg dom alls.» (Jag har inte sett/läst målen)
- på länge, dvs sen första lektionen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- varför får man inga högskolepoäng för laborationerna?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»5 31%
Vet ej/har inte examinerats än»5 31%

Genomsnitt: 2.87

- väldigt smal tenta, få områden inkluderades.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.87

- Har svårt att lyssna på föreläsningar.» (Ganska liten)

7. Betygsätt lab 1

24 svarande

Bra»17 70%
Sådär»5 20%
Dålig»2 8%

Genomsnitt: 1.37

- Väldigt lätt men bra att få en repetition» (Bra)
- Lite "tråkig", jämfört med de andra labbarna.» (Bra)
- Bra introlabb, dock lite inkonsekvens med rättningen» (Bra)
- Lite väl låg nivå» (Sådär)
- mycket repetition» (Sådär)
- Kändes inte som nått nytt för kursen, utan mest nån slags lätt repetition... Onödig» (Dålig)

8. Betygsätt lab 2

24 svarande

Bra»12 50%
Sådär»9 37%
Dålig»3 12%

Genomsnitt: 1.62

- Kunde fått mer undervisning tidigare om vad splay-tree var för något och hur den fungerar.» (Bra)
- Svår men lärorik» (Bra)
- Jag tyckte det var lite otydliga instruktioner. Försök korta ner beskrivningen och definiera uppgiften och förutsättningarna klarare.» (Sådär)
- Oerhört jobbigt att tänka i träd och fel att felsöka vilket ledde till mycket tidsslöseri.» (Sådär)
- Implementerade för lite själv» (Sådär)
- Jag tycker mycket problem orsakades av att om man hade fel encoding på text-filerna så kunde man få en massa fel. Det hände även på lab 3.» (Sådär)
- mycket udda tidssättning i fire... två veckor för något som tar 20 min och en vecka för den jobbiga delen?» (Sådär)
- Länkade listan var ganska enkel, men splayträdet var alldeles för svårt att förstå» (Sådär)
- Svårbegriplig på många sätt. lab pm var svårt att förstå och koden var också svårbegriplig. » (Dålig)
- Enda svåra med den var att förstå vad man skulle göra. Slöseri med tid.» (Dålig)

9. Betygsätt lab 3

24 svarande

Bra»16 66%
Sådär»5 20%
Dålig»3 12%

Genomsnitt: 1.45

- Toppen, men en del information om labben var gömda i föreläsningsanteckningar och missade man en föreläsning visste man inte att den skulle implementeras via dijkstars.» (Bra)
- Jag tycker föreläsningsanteckningarna på ämnet var lite otydlig, och jag var inte helt vaken på den föreläsningen.» (Bra)
- Hjälpte mycket för att verkligen förstå hur de olika graf algoritmerna fungerar» (Bra)
- Kändes som att man bara implementerade en algoritm och inte lärde sig så mycket.» (Sådär)
- Implementerade för lite själv» (Sådär)
- Lika dåliga förklaringar som labb 2. Och om man insisterar att köra sin "det ska inte vara lätt att veta vad man ska göra" så kan man ju iaf se till att allt som står i beskrivningen stämmer.» (Dålig)
- Mycket algoritmer på liten tid, mycket stressigt» (Dålig)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»14 58%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Köpte inte boken, utlämnade papper var lite användbara när man repeterade.» (Mycket liten)
- Köpte ännu en onödig bok...» (Mycket liten)
- Youtube & Wikipedia var bra att ha..» (Ganska liten)
- Boken är säkert bra, det lilla jag har läst verkar den helt ok. Har dock inte hunnit läsa igenom den» (Ganska liten)
- Boken var bra, även om jag läste den mest i slutet av kursen» (Ganska stor)
- Utdelade powerpoints-bladen var ju bra. Fast att de är ganska ostrukturerade om man försöker läsa dem.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet. köpte aldrig kurslitteraturen.» (Ganska stor)

11. Köpte du boken?

24 svarande

Ja»15 62%
Nej»9 37%
Lånade den»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- Blää» (Ja)
- Kollade i 4 andra böcker istället» (Nej)

12. Var den bra?

18 svarande

Ja»15 83%
Nej»3 16%

Genomsnitt: 1.16

- ...men använde den sällan» (Ja)
- Hyfsad..» (Ja)
- antar jag, köpte den inte» (Ja)
- Skulle kanske kunna tänka mig att behålla den. Bra att ha en handbok i alla datastrukturer.» (Ja)
- Läste inte särskilt mycket men det lilla jag läste var bra» (Ja)
- Det jag läste var bra, dock blev det inte speciellt mycket» (Ja)
- Läste inte så mycket, men som alla andra amerikanska läroböcker för mycket text och för lite bra illustrationer.» (Nej)
- Inte värd pengarna.» (Nej)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.12

- Webbsidan var ganska svårnavigerad.» (Ganska bra)
- websidan var dålig men det var fruktansvärt bra att få ut föreläsnings slidesen på föreläsningen.» (Ganska bra)
- Jag tycker webbsidan är lite rörigt utformad. Dessutom fanns vissa saker till labbarna att ladda ner direkt, medan vissa man var tvungen att ansluta via Chalmers. Jag förstod aldrig det och tog från en kompis. Hade varit bättre att ha allt som direktlänkar på hemsidan, bara att ladda ner.» (Ganska bra)
- Varför dela ut slides i pappersform? Föreslår att läraren gör en powerpoint där han illustrerar sakerna som på tavlan» (Ganska bra)
- Liten sen på att lägga ut labbar» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.21

- Behövs fler labbassistenter emellanåt» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Hittade ingen att samarbeta med.» (Mycket dåligt)
- Labbade själv» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 8%
Lagom»11 45%
Hög»9 37%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.29

- Tentan var lätt men labbarna tog lång tid. Föresten mycket roligare att labba än att tenta, kan vi inte bara ha labbar i framtiden?» (Lagom)
- Arbetet var inte alltför svårt, men det var som att lära sig ett nytt språk.» (Hög)
- Lagom fram till länkade listor, för hög därefter» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»11 45%
Hög»10 41%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.41

- Två kurser med tunga övningsuppgifter.» (Hög)
- Var stressigt med deadlines och returer samtidigt med databasen» (Hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»5 20%
Gott»11 45%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.75

- Vet inte än, har inte fått betyget.» (Dåligt)
- Tycker framför allt den andra labben borde förbättras, den behöver bli tydligare.» (Godkänt)
- Intressant kurs som tyvärr kändes svårare än vad den skulle. » (Godkänt)
- Skulle uppskattat om den gick lite fortare fram, innehållet bra men det lades för mycket tid på väldigt enkla saker. SKulle kunnat gå lite längre istället» (Gott)
- den var rolig» (Gott)
- Kul kurs! jag älskar sådant.» (Mycket gott)

19. Vad saknades i kursen?

- struktur, röd tråd»
- Förklaring av röd-svarta träd (om det nu kommer på tentan). Personligen tycker jag inte man ska testas på saker som inte gåtts igenom på lektionerna ordentligt.»
- Mer övningar»
- Fler illustrerade exempel på föreläsningarna.»
- intresseväckande inslag, förutom serier (som i sig inte väcker intresse för ämnet)»
- svårt att säga, klart att det finns delar som kursen inte går så djupt in på men det är svårt att hinna med allt, det kändes komplett överlag»
- datorer vid tentan »

20. Vad var det för mycket av?

- teori»
- Genomångar»
- Länkade och dubbellänkade listor.»
- Repetition av saker vi redan lärt oss, eller saker som var snarlika det vi lärt oss.»
- För mycket information i slidesen från träd och framåt. Känns som om tempot är för högt, svårt att ta till sig informationen utan att sitta med det i lugn och ro.»

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Erland och kall & hobbe stripparna.»
- Kalle och Hobbe. »
- Serierna»
- Kalle och Hobbe, och anti-PC reklam :)»
- labbarna»
- Erland, bra föreläsare»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer genomtänkt upplägg»
- Tydligare labinstruktioner. Mer koncisa.»
- Kurs PM till uppgifterna var väldigt svåra att läsa.»
- inget»
- Kanske mer läsbara OH:s. Speciellt om algoritmen inte finns i boken, eller om implementation av någon anledning är annorlunda.»
- inlärningskurvan, förutsatt att nästa års elever haft ungefär samma uppgifter innan. 95% av de som läser kursen kan programmera rätt bra och resterande 5% kan inte tas så stor hänsyn till, eftersom de ska ha läst OOP och OOPfk innan.»
- Gör andra delen av lab 2 samt lab 3 enklare»
- tentan»
- Labbarna, jag förstår inte Erlands sätt att skriva labbpm, jag ser inte det som något bra att vi ska "sortera" ut det viktiga ur en massa text. jag tycker labbarna var väldigt ostrukturerat skrivna och jobbiga att förstå vad man ska göra. En annan jobbig del med labbarna var att det tog sån jävla tid att hitta fel.. kändes som det mesta man gjorde var att sitta i leta efter nåt litet fel. Jag känner att ja inte han lära in mig allt för att det enda vi tillbringa tid på var att just att hitta små små fel. Det var även svårt att få hjälpa från en handledare med dessa fel, även om båda var otroligt duktiga. »

23. Övriga kommentarer

- Nej»
- Problemet med kursen är att den sitter fast på ett rätt dåligt ställe mellan teori och praktik. Den har vissa ambitioner att lära programmering och vissa ambitioner att lära teori om algoritmer och strukturer. Det blir lätt (som vissa föreläsningar) oerhört sega genomgångar av slides med java-kod. Bättre hade varit att göra den renodlad teoretisk och skippa javan helt enkelt på föreläsningarna och endast ha det på labbarna. Ännu bättre hade varit att flytta över de viktiga delarna från denna kurs till tidigare programmeringskurser. Vi hade ju redan gått igenom mycket av sakerna. Måste också säga att tentan var ganska taskig. (Exv "symboltabell" - termen nämndes inte ens under kursen! Men alla vet ju vad det är om de får rätt namn på den! Dåligt!) 5 timmars-tenta är också det onödigt taskigt, ökar bara mängden klantfel för att folk blir trötta. Särskilt med en tenta där vissa frågor har så många poäng att det räcker att man får halvfel på den för att åka ner en hel betygsnivå. Hela kursen ger en besk eftersmak av slöseri på tid. Och förövrigt anser jag att labbarna bör skickas till Fackspråk för översättning till strukturerad svenska.»
- Sista frågan på tentan kändes lite som en fråga som kanske mer hör hemma i algoritm-kursern»
- mer kalle å hobbe!»
- Om jag nu inte blandat ihop med databaser, det vore skönt om den sista labben inte hade inlämning före tentaveckan. Om den lämnas in lv6 så får man gott om tid att plugga till tentorna, det kändes inte som man riktigt hann det nu»


Kursutvärderingssystem från