ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Production logistics 2010, TEK240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-10 - 2010-04-10
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Anna Fredriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

26 svarande

At most 15 hours/week»6 23%
Around 20 hours/week»14 53%
Around 25 hours/week»2 7%
Around 30 hours/week»3 11%
At least 35 hours/week»1 3%

Genomsnitt: 2.19

2. How large part of the teaching offered did you attend?

25 svarande

0%»0 0%
25%»3 12%
50%»5 20%
75%»10 40%
100%»7 28%

Genomsnitt: 3.84

- Due to the consistently poor planning of the course, it was sometimes not possible to be in the right room.» (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

26 svarande

I have not seen/read the goals»4 15%
The goals are difficult to understand»3 11%
The goals give some guidance, but could be clearer»10 38%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»9 34%

Genomsnitt: 2.92

- Saknar kurs-PM där sån här infomration är lätt att hitta!» (I have not seen/read the goals)
- Det finns ju inget kurs-pm där målen står» (I have not seen/read the goals)
- After seven weeks course, no real course goals are visible. The lecturers were not able to provide the learning content.» (The goals are difficult to understand)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

23 svarande

No, the goals are set too low»4 17%
Yes, the goals seem reasonable»19 82%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 1.82

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

23 svarande

No, not at all»4 17%
To some extent»8 34%
Yes, definitely»11 47%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- I believe there were more important subjects to be covered in the exam than the ones that the questions were about(about assay questions)» (No, not at all)


Teaching and course administration

6. To what extent has the lectures been of help for your learning?

26 svarande

Small extent»9 34%
Some extent»7 26%
Large extent»10 38%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.03

- Excersises were too messy.» (Small extent)
- Har bara varit på de obligatoriska föreläsningarna och övningarna eftersom jag hade schemakrockar hela perioden» (Small extent)
- After completing this course, I can say that it would have been better to study the content at home by myself. The English of the speakers was for both at a very low level.» (Small extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

26 svarande

Small extent»2 7%
Some extent»7 26%
Large extent»14 53%
Great extent»3 11%

Genomsnitt: 2.69

- The book was way to detailed!» (Some extent)

8. To what extent has the exercises been of help for your learning?

26 svarande

Small extent»5 19%
Some extent»1 3%
Large extent»12 46%
Great extent»8 30%

Genomsnitt: 2.88

- Alldeles för få exempel gicks igenom, med tanke på att räkneuppgifter utgjorde ca 50% av tentan borde detta ha återspeglats bättre i uppdelning av lektioner mellan teori och räkneövning. » (Small extent)
- Sometimes the lecturer did not know what she was calculating on the board, and couldn"t answer on proper questions. The solutions of the calculation notes were mostly overloaded by serious errors. How should the student study properly?» (Small extent)
- To do it even better, please try to not be so nervous! Trust yourself!» (Great extent)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

26 svarande

Very badly»2 7%
Rather badly»2 7%
Rather well»14 53%
Very well»8 30%

Genomsnitt: 3.07

- Handouts were not available before the course, and due to the bad presentation, the time was wasted in the classroom.» (Very badly)
- It"s better to put the lecture slides before the lecture on the homepage. Then it"s easier to take notes and collect more info» (Rather badly)
- Jag saknar veckligen ett kurs-pm. Sen borde en gammal tenta med facit lagts ut mycket tidigare.» (Rather badly)


Study climate

10. How were the opportunities for asking questions and getting help?

26 svarande

Very poor»2 7%
Rather poor»1 3%
Rather good»8 30%
Very good»11 42%
I did not seek help»4 15%

Genomsnitt: 3.53

11. How was the course workload?

26 svarande

Too low»0 0%
Low»5 19%
Adequate»18 69%
High»2 7%
Too high»1 3%

Genomsnitt: 2.96


Guest lectures

12. To what extent have the guest lecture by Dr. Roger Lindau helped you understand the subject?

24 svarande

Small extent»4 16%
Some extent»13 54%
Large extent»7 29%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- The guest lectures were the only bright spot of this course.» (Some extent)

13. To what extent have the guest lecture by Dr. Mattias Hellner helped you understand the subject?

25 svarande

Small extent»5 20%
Some extent»9 36%
Large extent»11 44%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.24

14. To what extent have the guest lecture by Peter Cedergårdh helped you understand the subject?

23 svarande

Small extent»5 21%
Some extent»7 30%
Large extent»11 47%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Wasn´,t there due to cancelled trains.» (?)


Summarizing questions

15. What is your general impression of the course?

26 svarande

Poor»3 11%
Fair»4 15%
Adequate»7 26%
Good»12 46%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Eftersom jag (och många andra) har läst en kurs i logistik i kandidatutbildningen på maskin var det mest upprepningar. Det som var nytt i kursen var de engelska termerna. Kursupplägget med bara en tenta gör inte att man lär sig mer än bara till tentan. » (Fair)
- Den var inte riktigt vad jag hade förväntat mig, har man läst en grundkurs i logistik var det väldigt mycket upprepning vilket gör kursen tråkig. » (Adequate)

16. What should definitely be preserved to next year?

- Class exercises were quite useful»
- Most parts»
- Guest lectures»
- The excercises help to understand the logic of production and stock management»

17. What should definitely be changed to next year?

- Fler räkneövningar eller åtminstonde gå igenom fler exempel, med tanke på hur många uppgifter som brukar gås igenom på tex en räkneövning i mekanik så borde tempot kunna ökas även här. Dessutom borde ni som komplement till läshänvisningarna sätta ut rekommenerade tal att räkna till varje kapitel. »
- I thought the reading instructions for the book/exam was the chapters for each lectures in the schedule. 2 days before the exam a document is uploaded where it says that all chapters are covered, i don"t think that is very serious. That document should have been uploaded long ago, there was far too little reading instructions.»
- Maybe explain a little bit better Kanban»
- More time for exercise (solving problems) »
- Gör om kursen så att det är arbeten eller någonting så att eleverna får använda kunskaperna i praktiken. Man lär sig mycket mer på det än att bara läsa en bok och skriva en tenta. Samarbeta med kandidatutbilndingen på maskin så att maskinarna inte behöver läsa samma kurs två gånger, det kändes väldigt meningslöst. »
- Sometimes it was quite straggly at the exercises. Some answers wasn´,t correct.»
- The speakers should be able to communicate the syllabus properly and understandable. They should also also have knowledge on the whole syllabus and not, as happened quite often, to refer to the other speakers in question. Seems as if that was some kind of sport in this course.»
- Bring more cases of study from real life»

18. Additional comments

- Quite useful course»
- Good luck!»
- Interesting course where you got a good picture of how it works in the most companies.»
- I"m sorry if I wrote my evaluation too harsh, but this was by far the worst course of my studies. This course can only get better.»


Kursutvärderingssystem från