ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp3åk1: IDY028 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-04-18
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»7 10%
Cirka 20 timmar»24 35%
Cirka 25 timmar»20 29%
Cirka 30 timmar»10 14%
Minst 35 timmar»6 8%

Genomsnitt: 2.76

- Svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- I början jääävligt lite, i slutet jääävligt mycket. Det tog ju ungefär 3 veckor innan någon förstod vad kursen handlade om..» (Cirka 20 timmar)
- Mycket mycket mer i slutet pga caset» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt varierande, mycket i slutet med projektet och duggan, kändes som tre veckors tentavecka» (Cirka 20 timmar)
- mindre i början mycket mer på slutet» (Cirka 25 timmar)
- Arbetstiden stegras allteftersom läsperioden fortlöper» (Cirka 30 timmar)
- Fick lägga ner mycket tid då det var väldigt olika målsättningar och ambitionsnivå i min casegrupp. Bör ligga mer arbete bakom gruppindelningen än simpel lottning. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»5 7%
75%»22 32%
100%»38 56%

Genomsnitt: 4.43

- Förkastliga föreläsare.» (50%)
- Skiftande kvalitet på de många olika föreläsarna» (50%)
- De föreläsningar jag var på gav inte mycket, därför slutade jag att gå dit» (50%)
- De flesta föreläsningarna men inte alla» (75%)
- Har saknat ordenliga undervisningar...» (75%)
- bara en massa gästföreläsare. Den vi hade flest gånger och flest timmar var otroligt dålig. Han hade ingen koll på vad vi kunde och inte kunde och det blev helt fel i pedagogiken, snarare ingen pedagogik alls.» (75%)
- vissa föreläsningar har tyvärr inte varit särskilt givande.» (75%)
- Missat någon enstaka lektion.» (100%)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket. Jan Maarton var bra och de båda från KPMG, men den där andra vad han nu hette som vi hade ett par gånger lärde oss ingenting! Ångrar att jag gick på de föreläsningarn!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 26%
Målen är svåra att förstå»5 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 26%

Genomsnitt: 2.65

- Oerhört svårt att förstå vad kursen går ut på när man kommit halvvägs in i läsperioden.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är som oftast ganska flummiga och ger inte så mycket ledning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde sagt tydligare vart de fanns och att och eventellt gått igenom de viktigaste målen på en föreläsning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa begrepp känner man inte till i början av kursen varför de blir ngt svåra att förstå då.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kursens PM var nog ett av de tydligaste och mest väldefinierade hittills.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»51 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2

- Har ju inte läst dem...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»34 59%
Ja, i hög grad»17 29%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.35

- Tentan ligger för tidigt, innan man hunnit få grepp om det som tentas.» (Nej, inte alls)
- Examinationen berörde någon del som vad jag vet inte hade undervisats.» (I viss utsträckning)
- Räkneuppgifterna var helt annorlunda från Möllers bok. Tentan bör väl innehålla liknande uppgifter som övningsboken?» (I viss utsträckning)
- Tycker inte att de övningsuppgifter i som fanns i övningsboken motsvarade de som kom på tentan, hade gärna sett att vi haft någon föreläsning som behandlat själva tankegången vid uträkning av måtten och problem. » (I viss utsträckning)
- Fråga nummer 2 var en räkneuppgift av en typ som vi inte kunde öva på tidigare. Fanns varken i övningsboken eller på gamla tentor. Det är viktigt att kunna se samband och liknande men man ska inte ställas inför något helt nytt på tentan. Sor uppgift som inte återspeglar vad vi gått igenom på föreläsningar eller haft övningsmaterial till. SKÄRPNING!» (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

67 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 2%
Ganska mycket»20 29%
Mycket»45 67%

Genomsnitt: 3.64

- Kan dock vara bra att i samband med denna kurs även introducera grundläggande bokföring.» (Mycket)
- mycket relevant kurs, synd att den har så dåligt upplägg.» (Mycket)
- kursen vi hade utfördes dock inte på bra sätt!» (Mycket)
- bra att göra både case och ha teori» (Mycket)
- Önskar bara att undervisningen varit bättre! » (Mycket)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

67 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 17%
Ganska mycket»37 55%
Mycket»18 26%

Genomsnitt: 3.08

- svårt att veta» (I viss utsträckning)
- Det vet jag naturligtvis inte än men jag antar det. » (Ganska mycket)
- Ingen som helst aning..» (Ganska mycket)
- Svårt att veta. Beror ju på i vilken bransch man hamnar. lite konstig fråga.» (Ganska mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

67 svarande

Mycket dåliga»28 41%
Ganska dåliga»27 40%
Ganska bra»10 14%
Mycket bra»2 2%

Genomsnitt: 1.79

- Olika föreläsningar och ingen röd tråd i kursen. » (Mycket dåliga)
- Det tog kanske fem sex föreläsningar innan det verkligen börjades föreläsas. Alla föreläsare var nya och sa hej och välkomna. Ingen visste vad någon annan gått igenom eller vilka förkunskaper vi hade. För att ha nytta av föreläsningarna borde man kunna kursen redan första föreläsningen. Ingen röd tråd alls.» (Mycket dåliga)
- Föreläsarna visste inte vilka vi var, vad vi studerade eller vad vi tidigare hade lärt oss. De hade inte heller samtalat med varandra innan, eller under kursens gång. Det hela slutade med att vi fick 3 introduktionsföreläsningar med splittrat budskap, och återigen genomgång av t.ex. avskrivningar som vi redan lärt oss i tidigare kurs. Allt detta gjorde att föreläsningarna inte utvecklades och allt blev ytterst spretigt och man fick se till att försöka lära sig det mesta själv eller av varandra.» (Mycket dåliga)
- Mycket gästföreläsare där examintorn inte har någon aning om vad som händer.» (Mycket dåliga)
- Hur många föreläsningar hade vi med Hans Löftsen?? En? Två? Det kändes som att man lika gärna hade kunnat läsa kursen på distans.» (Mycket dåliga)
- Endast föreläsningen med Jan Marton gav någonting över huvudtaget.» (Mycket dåliga)
- Vi hade föreläsare som inte visste vad vi hade för förkunskaper och examinatorn (som har ansvar för kursen!!!!) dök inte upp förrän några dagar innan tentamen. Detta är KATASTROFALT för att vara på ett av Sveriges bästa universitet. Vi fick läsa in allt själva - föreläsningarna gav ingenting eftersom gästföreläsarna inte visste hur de skulle lära ut och vad de skulle lära ut. Om ni vill ha kvar utformningen på kursen kan ni lika göra den till en distanskurs!! Fruktansvärt dåligt!!» (Mycket dåliga)
- Eftersom det i stort sett bara var gästföreläsare var det svårt att få något som helst sammanhang av vad som sades på föreläsningarna» (Mycket dåliga)
- Jättedåligt måste jag faktiskt säga. De externa föreläsarna hade inte bra koll på vad vi hade för förkunskaper och låg ofta på fel nivå. Osammanhängande och de gjorde mig nästan bara mer förvirrad. Måste få mycket bättre struktur och kolla av vad föreläsarna ska ta upp. Det har blivit nästan bara självstudier. Föreläsaren från handels/KPMG var dock väldigt bra!» (Mycket dåliga)
- Inget fel på föreläsningarna, utan framför allt strukturen som var under all kritik. Sen visste inte föreläsarna vart vi stod kunskapsmässigt. De körde på lite godtyckligt om vad de själva tyckte var intressant. Mycket svårt att sätta sig in och få ut något från föreläsningarna.» (Mycket dåliga)
- Tycker inte föreläsningarna gett mycket. De var väldigt ostrukturerade, och det kändes inte som examinatorn stämt över vad föreläsarna skulle gå igenom. Jag har inte lärt mig mycket alls på föreläsningarna.» (Mycket dåliga)
- Helt osammanhängande. Föreläsarna hade ingen aning om vad vi kunde eller vad de andra hade pratat om.» (Mycket dåliga)
- Flera olika föreläsare som inte hade bra koll på vad de andra hade talat om. Detta gjorde att det var svårt att få ut så mkt av föreläsningarna. Miljömomentet hade givande föreläsningar.» (Mycket dåliga)
- föreläsarna hade dålig koll på vår kurs och visste inte vad föregående föreläsare redan pratat om vilket gjorde föreläsningsserien ganska dålig. Måste förbättras till nästa år så att föreläsarna har bättre koll på nivån. » (Mycket dåliga)
- Föreläsningarna i sig var bra. Sen att föreläsningarna i stor grad saknade sammanhang, samt att föreläsarna inte hade en aning om vad vi kunde skulle kunna ses över. » (Mycket dåliga)
- Ingen kontinuitet med olika gästföreläsare hela tiden. saknades en som tog ansvar och var huvudföreläsare eller åtminstone var med på föreläsningarna och såg vad vi gick igenom. Dåliga slides - varför ta med bilder på föreläsningsanteckningar som föreläsaren ändå bara hoppas över? (lövsten)» (Mycket dåliga)
- Föreläsningarna hade inte sammankoppling och strukturen var riktigt kass» (Mycket dåliga)
- Rörigt och dåligt!» (Mycket dåliga)
- Det var för många gästföreläsare vilket bidrog till sämre kvalitet. Strukturen var bristfällig då gästföreläsare inte riktigt vet vilken kunskapsnivå teknologerna befinner sig på samt att det krävs ett mycket bra utbyte mellan föreläsarna för att det ska finnas en röd tråd i undervisningen. Den röda tråden var bristfällig. » (Ganska dåliga)
- De enskilda föreläsarna var bra, men sammanhanget försvann med det stora antalet gästföreläsare. Det skulle ha varit färre föreläsare alternativt att examinatorn deltog på de alla för att klargöra vad som var viktigt att läsa på inför tentan.» (Ganska dåliga)
- vore bra om ordinarie föreläsare höll i flertalet föreläsningar» (Ganska dåliga)
- Eftersom det var flera gästföreläsare som pratade om snarlika ämnen hända det ofta att de pratade om samma sak. Det borde ha kommunicerat mer med varandra.» (Ganska dåliga)
- Tyvärr var Gunnar Wramsby (?) som gästföreläsare ett riktigt bottennapp så hans föreläsningar undvek jag. Övriga gästföreläsare var mycket bra. Speciellt Jan från Handels och de från KPMG. Hans Löfstens föreläsningar var inte mycket att hänga i granen heller. Tyvärr missade man i inledningen av kursen att klart och tydligt gå igenom vad vi egentligen ska göra. T.ex fick vi aldrig en grundlig genomgång av Balans- och Resultaträkning vilket hade behövts. Överlag måste föreläsarna lära sig att använda PowerPoint på rätt sätt. Nu är det på tok för mycket text i slidsen som man aldrig hinner läsa. Denna text kan istället läggas på kurshemsidan som "extra" läsning, och så kan de fokusera föreläsningarna på att tala om det viktigaste i kusen.» (Ganska dåliga)
- Föreläsningarna var det enda egentliga problemet med kursen. Den brokiga skaran föreläsare gjorde det svårt att få en tydlig bild av kursen i sin helhet, samtidigt som kvalitén på föreläsningarna varierade kraftigt.» (Ganska dåliga)
- För många olika föreläsare. Hade gärna haft samma under hela kursens gång.» (Ganska dåliga)
- Det fanns ingen struktur. Föreläsarna hade olika nivå på sin undervisning och gick igenom olika saker. De verkade inte alls ha koll på varandra eller vad vi kunde sedan tidigare. Föreläsaren från KPMG pratade om resultat- och balansräkningar innan han ens förklarat vad det var. Föreläsaren från Handels var dock mycket bra.» (Ganska dåliga)
- Kommunikationen mellan olika gästföreläsare har varit mindre bra. Examinatorn bör i framtiden på ett tydligare sätt informera GF mer ingående om studenternas förkunskaper samt vad som faktiskt skall avhandlas. GF har varit stimulerande och intressanta, men alltför ofta förutsatt grundkunskaper som inte funnits i klassen generellt.» (Ganska dåliga)
- alldeles för dålig kommunikation mellan föreläsarna, var väldigt rörigt. kände inte att jag fick ut mycket av att gå på föreläsningarna. » (Ganska dåliga)
- Jan Maarons föreläsningar han som har hand om civilekonomprogrammet på handels var bra, samt killarna från KPMG som pratade om företagsvärdering.» (Ganska dåliga)
- Kändes som att det var en stor röra med föreläsare som inte visste vad de skulle prata om eller vilken nivå vi låg på. » (Ganska dåliga)
- Ostrukturerat och rörigt med gästföreläsare som har dålig koll på vad vi kan. » (Ganska dåliga)
- Rörigt! Många olika föreläsare, alltså ingen riktig röd tråd genom föreläsningarna. » (Ganska dåliga)
- Varierande, Marton var exempelvis mycket bra medan GW inte hade samma koll på vad som hände. » (Ganska bra)
- Eftersom vi hade mycket gästföreläsare, så » (Ganska bra)
- Rörigt med för många föreläsare, dessa visste oftast inte vad vi gått igenom och inte gått igenom tidigare i kursen.» (Ganska bra)

9. Vad tyckte du om lärarnas ämneskompetens?

66 svarande

Mycket dålig»2 3%
Dålig»9 13%
Ganska bra»40 60%
Mycket bra»15 22%

Genomsnitt: 3.03

- Vadå lärare? Vi hade ju knappt några föreläsningar med lärarna, bara massor med olika gästföreläsare..!» (Mycket dålig)
- Läraren från Handels var mycket duktig och bra, annars dåligt! » (Mycket dålig)
- Mannen från Jönköping hade mycket egna värderingar om vad som var "viktigt" och "riktigt" i verkligheten och kunde plötsligt välja att inte förklara vissa parti, hans föreläsningar kändes mycket oviktiga.» (Dålig)
- Ramsby gav väldigt lite samt miljöföreläsningarna bör inte vara med i en kurs som denna.» (Dålig)
- Ja, Hans Löfsten såg vi ju inte mycket av så svårt att veta vad han kan.» (Dålig)
- Deras kunskap är säkert bra, men det har inte kommit fram på föreläsningarna. Den som hade bra föreläsning var Jan Marton.» (Dålig)
- Föreläsarna var trots allt kompetenta, men inte alltid pedagogiska eller täckte det som var väsentligt för kursen/tentan.» (Ganska bra)
- Varierande. vissa är bra, andra lite sämre.» (Ganska bra)
- Ämneskompetensen var kanske god, men vad spelar det för roll när den ena gästföreläsaren inte vet vad den andre har pratat om? Mycket bristfällande struktur av kursen!!» (Ganska bra)
- Som sagt, vissa undervisare höll mycket hög nivå, andra inte. Många gånger märkte man att föreläsaren lade sig på en nivå som vi andra inte riktigt hade nått upp till än, det hela var alltså lite i otakt med hur långt vi som studenter hade kommit med materialet.» (Ganska bra)
- Men de visste ju inte vad de skulle lära ut, så vi fick ingen nytta av det!» (Ganska bra)
- Lärarna hade visserligen kunskap, men kan man inte lära ut på ett sett så man förstår spelar det inte så stor roll. Inte så lätt för dom i och för sig, de visste ju knappt vad de skulle prata om och vad vi som studenter hade för tidigare kunskap...» (Ganska bra)
- Deras kompetens var det nog inget fel på men föreläsningarna var inte bra ändå. De verkade inte ha tillräcklig information om vad vi kunde sedan innan och skulle kunna efter kursen.» (Ganska bra)
- dom är väl bra, men det nådde inte ut till oss studenter.» (Ganska bra)
- inget fel på lärarna men det var svårt för dem att veta vilken nivå vi låg på » (Ganska bra)
- kompetensen var säkert bra men den riktades mot oss vid fel tillfällen. Wramsby började räkna på balans och resultaträkning i läsvecka 2 när ingen ens visste vad detta var. fel fokus. borde först ha lärt oss vad det är och sedan vad man kan göra med det och inte tvärtom. » (Ganska bra)
- Förrutom han som vi hade några föreläsningar.» (Ganska bra)
- Men de hade svårt att lära ut grunderna» (Ganska bra)
- Lärarna var duktiga men de visste inte vad de skulle ta upp vcilket gjorde föreläsningarna DÅLIGA!» (Mycket bra)
- De hade säkert koll, men la sig inte på vår nivå, eller på relevanta ämnen. Han från handels gbg som föreläste var den som stod ut, han var riktigt bra!» (Mycket bra)
- Även om föreläsningarna inte alltid var jättebra märktes det att lärarna visste vad det var de pratade om.» (Mycket bra)
- Men det hjälper tyvärr inte när gästföreläsarna undervisade om delvis fel saker, viste förlite om våra förkunskaper mm. Tycker att Hans borde tagit ett större ansvar. » (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

66 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 9%
Ganska bra»41 62%
Mycket bra»19 28%

Genomsnitt: 3.19

- Artiklarna i kompendiet kändes överflödiga, de var svårlästa och gav väldigt lit eller ingen ny information.» (Ganska bra)
- Övningsbok bra, kursbok sådär.» (Ganska bra)
- Boken var helt okej men mycket dålig tryck-kvalitet på kurskompendiet.» (Ganska bra)
- Kursboken och det på kurshemsidan utlagda materialet var överlag intressant och relevant.» (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsidan i studieportalen, utdelat material mm?

66 svarande

Mycket dåligt»6 9%
Ganska dåligt»17 25%
Ganska bra»32 48%
Mycket bra»11 16%

Genomsnitt: 2.72

- sidan funka bra, lite konstiga namn på filer så man inte riktigt visste vilken fil som var vad.» (?)
- PP-slides kom inte i tid och vissa inte alls.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningsmaterialet lades ut på kurshemsidan efter vi haft själva föreläsningarna, vilket inte var så bra. Fastän vi bad Hans att det skulle läggas ut tidigare, så skedde inga ändringar.» (Mycket dåligt)
- Vissa föreläsningar som skulle kommit upp på kurshemsidan kom inte eller kom för sent. » (Ganska dåligt)
- Powerpointslidesen var svåra att hänga med i. De låg inte i samma ordning som föreläsarna hade, och det hade ändrats i dem. Dessutom innehåller de alldeles för mkt text, per automatik läser man då istället för att lyssna. » (Ganska dåligt)
- Mycket synd att föreläsarna inte hade ett gemensamt mål. Vi fick heller aldrig ut föreläsningsmaterialet från föreläsningen om företagsvärdering, vilket utgjorde en stor del av tentan.» (Ganska dåligt)
- Dåligt uppdaterad hemsida.» (Ganska dåligt)
- Det hände åtskilliga gånger att materialet inte fanns upplagt innan föreläsningarna. » (Ganska dåligt)
- Flertalet powerpoints som låg på kurshemsidan stämde inte överens med de som användes på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan i sig fungerade inte så bra. Det stora problemet var brist på tydlig struktur och namngivning i det material som lades upp. Oftast fick man sortera efter datum för att sedan gissa sig till vilken fil som hörde till vilken föreläsning. Det förekom också hopslagningar av vissa pdf-dokument som jag har förstått det, vilket var något förvirrande. Det stora bottennappet på den här punkten var helt klart att det material som presenterades till seminariet blev tillgängligt från kurshemsidan först på morgonen onsdagen då det första seminariet började. » (Ganska dåligt)
- Mycket material kom upp för sent. Att lägga upp sista materialet inför tentan ett dygn innan den ska skrivas är riktigt dåligt!» (Ganska dåligt)
- Föreläsnings PP var felaktiga och lades ut för sent. Det är väldigt viktigt för mig att ha dem under och iaf några dagar innan föreläsningen så att man kan hinna skriva ut dem(har ingen skrivare hemma) och att de sedan stämmer överens med den som föreläsaren går igenom. Tydlig numrering på första sidorna så att man kan urskilja vilken som är vilken.» (Ganska dåligt)
- Gör gärna en egen kurshemsida istället för att använda studieportalen. På en egen kurshemsida kan materialet läggas upp i tydligare grupperingar med planering etc.» (Ganska dåligt)
- Lång tid innan vissa föreläsningspowerpoints kom upp.» (Ganska dåligt)
- En del krångel med några PP:s» (Ganska bra)
- Vissa delmoment, framför allt muljömomentet har inte fungerat tillräckligt. Föreläsnings-PP mm som sagts att det skull ekomma upp, kom upp för sent.» (Ganska bra)

12. Hur tycker du att formen för kursen har fungerat, med föreläsningar varvat med handledning?

66 svarande

Mycket dåligt»13 19%
Ganska dålig»24 36%
Ganska bra»26 39%
Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 2.28

- Vilken handledning? Föreläsningar dåliga pga att lärare och föreläsare var samtalade.» (Mycket dåligt)
- Mycket dålig struktur av kursen, inget sammanhang över huudtaget! Rörigt med många olika gästföreläsare.» (Mycket dåligt)
- Väldigt dåliga föreläsningar. Bra handledning till projektet.» (Mycket dåligt)
- Projektarbetet har fungerat bra. Men den andra delen med teorin har fungerat uselt då vi haft jättedåliga gästföreläsare och en examinator som inte visat sig förrän i tentaveckan. Är mycket besviken på denna kurs, som egentligen har stor potential att bli en av de roligaste. » (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna har varit helt urusla! Fick inget sammanhang över huvudtaget!» (Mycket dåligt)
- Det har varit rörigt med alla olika gästföreläsare. » (Mycket dåligt)
- Vet inte vad som ska komma på föreläsningarna och föreläsarna vet knappt själva vad de ska ta upp. Handledningen har varit ok.» (Ganska dålig)
- Själva upplägget är bra, och det har fungerat i tidigare kurser men det fanns inga kopplingar mellan kursens olika delar. Det tog fyra fem veckor innan man förstod vad kursen skulle handla om, och då var det genom att läsa kurslitteratur.» (Ganska dålig)
- Återigen dåligt med många föreläsare. Bra handledning.» (Ganska dålig)
- Det är jättekonstigt att Hans Löfsten gör tentan, men inte har hållt i en ända föreläsning. Han har ju inte ens suttit med på gästföreläsningarna(till skillnad från programmerings-christer) så han vet ju inte vad de exakt gått igenom. Bättre att ha en lärare och kanske nån ensttaka gästföreläasre.» (Ganska dålig)
- Inte någon handledning, mer än en med caset och den gav inte mycket alls om jag ska vara ärlig. Jag tror det hade varit bra om handledaren förberett frågor till gruppen kring arbetet. Dessutom hade jag gärna haft någon handledning tidigare kring problemlösning/beräkning av mått.» (Ganska dålig)
- Har inte haft mycket handledning alls.» (Ganska dålig)
- Handledning? Vi hade aldrig någon handledning angående föreläsningarna med det hade behövts.» (Ganska dålig)
- Kursen har upplevs som tydligt delad, även ur tidsperspektivet, så någon varvning av verksamheter kan man inte tala om.» (Ganska dålig)
- varvat? vi hade handledning en gång?» (Ganska dålig)
- Om inte handledning syftar till caset, så har handledning helt saknas, men undantag för en virrig räkneövning i grupp i början som jag har svårt att tro att klassen kunde relatera till. » (Ganska dålig)
- Examinatorn har knappt varit närvarande förrän de sista veckorna.» (Ganska dålig)
- Rörligt» (Ganska dålig)
- Handledningen till den rapport vi skrev kan förbättras genom mer utförlig hjälp i form av svar på mail osv.» (Ganska bra)
- Formen är okej. Men som sagt, varken föreläsningar eller handledning gav så värst mycket.» (Ganska bra)
- kunde känna att det saknades lite mer handledning, och att handledarna i brist på tid inte hade läst arbetet så noggrant och att man kunde ha fått mer feedback på det. Detta kunde kanske ha förbättrats om handledarna varit fler än de var.» (Ganska bra)
- jag tycker att formen för utförandet har varit bra, men att utförandet har varit dåligt. få föreläsare som visst vad de andra hade sagt, blev ganska virrigt och gav ett oseriöst intryck.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om tentamen?

66 svarande

Mycket dålig»3 4%
Ganska dålig»13 19%
Ganska bra»44 66%
Mycket bra»6 9%

Genomsnitt: 2.8

- Tentamen testade inte de kunskaper kursen gav.» (Mycket dålig)
- Vet inte vad som var viktigt i kursen pga det av allt duttande med olika lärare. » (Ganska dålig)
- Uppgifterna skilde sig avsevärt från övningsboken. Vi har inte jobbat med ränta på det sättet, och ränta kom självklart med på flertalet flerpoängs-uppgifter.» (Ganska dålig)
- Svår på fel sätt. Inte så mycket om det vi gjort tidigare. Hans gör tentan utan att veta vad som behandlats på föreläsningarna. » (Ganska dålig)
- Hjälpte inte att man läst mycket. Fanns med uppgifter som vi aldrig behandlat.» (Ganska dålig)
- man hade egentligen inte fått någon hjälp till att klara tentamen utan var tvungen att gissa sig fram till vad man skulle kunna och lära sig det helt själv.» (Ganska dålig)
- testade bred kunskap, dock vissa bitar som vi inte hade gått igenom tidigare. Dåligt!» (Ganska dålig)
- Vid examinationen satt jag och väntade på examinatorn med frågor, men han kom aldrig. Miljöexaminatorn kom och sa att hon var där. Senare fick jag veta att examinatorn varit där samtidigt men inte sagt att han var där, och på tenta sitter man framåtvänd!!! » (Ganska bra)
- Mätte kunskaperna på ett bra sätt.» (Ganska bra)
- Hade inte samma nivå som tidigare år (denna var svårare), men annars bra.» (Ganska bra)
- Totalupplägget med hantverksprövande tenta under läsperioden och ett case där man testas i användning av kunskaperna är bra. Presentation och Opposition borde läggas större undervisningsvikt vid. Gruppdynamik, att arbeta i grupp och ledarskap bör verkligen utbildas i, i betydligt högre grad än vad som nu görs. Detta gäller tidigare Ekonomikurser. Precis som att man har integrerade moment, bör man avdela tid för samtal, diskussion och även föreläsning motsv kring grupparbetsmetodik.» (Ganska bra)
- ibland undrar man varför det i varje tenta finns uppgifter som bygger på sådant man inte räknat på innan. Själv räknade jag alla uppgifter som fanns angivna och jag liksom flera av mina kurskompisar reagerade över att tentamensfrågorna var annorlunda mot det vi "skulle kunna"» (Ganska bra)
- Med undantag för att delar som varken behandlats på lektioner eller i kurslitteratur tas upp. (Ex vilka branscher som är konjunkturkänsliga). » (Ganska bra)
- Räknefråga 2b & c, var inte jättesnälla med tanke på att vi knapp gått igenom det. Den enda gången det gått igenom vad på andra föreläsningen när de flesta i klassen fortfarande var väldigt nya på ekonomikursen. » (Ganska bra)
- Utifrån boken var den bra. » (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om projektarbetet?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»37 56%
Mycket bra»19 28%

Genomsnitt: 3.12

- Jag tycker att grupparbetet varit mycket lärorikt, kul och givande. Jag är dock STARKT kritisk till att detta arbete utgör halva betyget i kursen. Ett arbete där vi slumpvis parats samman. Givetvis blir då vissa grupper ojämna med kanske bara en person som vill ha femma, och fyra stycken som nöjer sig med en trea och således inte gör någonting för att höja kvalitén på texten. Grupparbetet bör hädanefter bara vara en liten del, kanske 25% av betyget, alternativt bara vara godkänt eller icke-godkänt med möjligheten till pluspoäng på tentamen. Har man otur, och vill ha femma, kan det sluta med att man de sista dagarna får skriva om och redigera ett helt arbete på 30 sidor själv, eftersom de andra inte bryr sig.» (Ganska dåligt)
- Gruppdynamiken har krävt större energi än vad som borde varit nödvändigt. Gruppen har varit svårarbetad ur många synvinklar, såväl de skilda ambitionsnivåerna som kunskapsnivåerna. Dessutom upplevdes problem då gruppen var sammansatt av annan. (Dock tror jag, med ovan nämnda förändringar att givan grupper är positivt i detta skede av utbildningen)» (Ganska dåligt)
- intressant arbete men svårt då det är olik mål och ambitionsnivå i gruppen. tråkigt att man ska behöva lägga ner sjukt mycket tid på att något ska bli bra bara för att man har otur i en lottning. funkar inte så i arbetslivet. man anställs ju på ett företag dels för vad man gjort tidigare men framförallt vilka mål. alla strävar då mot samma mål. DÅLIGT!» (Ganska dåligt)
- Dålig handledning eller ingen alls. » (Ganska dåligt)
- Tycker inte om det faktum att betyget på rapporten spelar en så avgörande roll för det samlade betyget. Jag som individ har inte möjlighet att påverka mitt eget betyg i tillräcklig utsträckning vilket är direkt konstigt. Man kan ha otur/tur vid gruppindelningen med avseende på gruppmedlemmarnas ambitionsnivå. » (Ganska bra)
- Hade blivit bättre om vi hade lärt oss om det vi skulle titta på i analysen på föreläsningarna. Synd att kursansvarige har en gammal lista med elevnamnen som inte stämmer med verkligheten, så att grupperna var mellan 3 och 6 personer istället för planerade 4-5.» (Ganska bra)
- Själva projektet är det inget fel på, bara handledningen och föreläsningarna som ska förbereda en för arbetet med analysen. Föreläsningar som var relevanta för arbetet kom för sent och kopplingen mellan projekt och föreläsningar var dåliga.» (Ganska bra)
- Väldigt tidskrävande» (Ganska bra)
- Sätt ihop grupper efter ambitionsnivå istället för att lotta, blir varken bra för mindre ambitiösa eller drivande elever. » (Ganska bra)
- Bra med praktisk tillämpning, däremot har projektarbetet alldeles för stor dignitet (samma som tentamen) avseende examination. Detta är orättvist med tanke på att man ej fick välja gruppmedlemmar själv. » (Ganska bra)
- Fick en bra överblick över hela kursen » (Mycket bra)
- Man lär sig väldigt mycket på att göra ett arbete tillsammans med andra. Kunskaperna sprider sig !» (Mycket bra)
- Lite stressigt på slutet, men man lärde sig väldigt mycket.» (Mycket bra)
- det var i projektarbetet som man lärde sig allt och därav klarade tentan (tillsammans med Möllers övningsbok).» (Mycket bra)
- Rolig och mycket lärorik» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

66 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dålig»21 31%
Ganska bra»34 51%
Mycket bra»7 10%

Genomsnitt: 2.66

- Handledningstillfällena låg dåligt i processen» (Mycket dåligt)
- Man skulle få en halvtimme, vår handledare var klar efter fem minuter och rabblade snabbt igenom allt. » (Ganska dålig)
- Vi får tacka kurskompendiet.» (Ganska dålig)
- Kommentarerna som gavs i skriftlig form bestod i oläslig handstil samt var allt mindre omfattande ju längre fram i rapporten vi läste(i vårt fall). Borde sammanfattas i ett tydligt dokument då det inte är lätt att komma ihåg muntliga kommentarerna exakt.» (Ganska dålig)
- Kritiken vid handledarmötet om projektet var otydlig och gav inga klara svar av vad som förväntades. Svaren var nästan alltid öppna saker i stil med "Så kan man göra"» (Ganska dålig)
- Väldigt tunn. Mötet gav i princip ingenting och som sagt jag hade gärna sett mer engagemang och eventuellt förberedda frågor till oss. Nu hade vår rapport skickats in sent så vår handledare hade inte hunnit läsa den men sedan fick vi handskrivna kommentarer inscannade som knappt var läsbara. Hade nog förväntat mig lite mer ambitiös ledning.» (Ganska dålig)
- Fick inte så mycket konkreta tips och hjälp, och vid frågor gavs väldigt korta svar.» (Ganska dålig)
- Den gav inte mycket alls. Lise kunde inte svara på flera våra frågor (istället frågade vi Möller) och grupper som hade Hans som handledare har sagt liknande saker. » (Ganska dålig)
- Se kommentar ovan» (Ganska dålig)
- Helt ok. » (Ganska bra)
- Mer handledning hade varit bra.» (Ganska bra)
- OK» (Ganska bra)
- mycket saklig kritik, detaljerat.» (Ganska bra)
- Väldigt genomgående handledning, man fick svar på i stort sett alla sina frågor och mycket konstruktiv kritik att arbeta med.» (Mycket bra)
- handledningstillfället med Hans var bra.» (Mycket bra)
- Lise är en bra och engagerad handledare.» (Mycket bra)
- Vi hade Tjejen (kommer inte ihåg vad hon heter)» (Mycket bra)

16. Vad tyckte du om seminarierna, dvs presentation och opposition?

67 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»35 52%
Mycket bra»23 34%

Genomsnitt: 3.17

- Dålig information om hur en opponering går till, flera grupper som inte förstått vitsen med opponering.» (Ganska dåliga)
- Känns inte som att det värderades högt av examinator motsv. Hela kursen bör ha i åtanke att flertalet studenter på I faktiskt gör sin första högskoletid. Önskar man sätta press genom att förvänta sig högre bör man sätta den pressen redan i ekonomisk analys 1, ty detta ger svårtolkade signaler, inte minst eftersom upplägg och examinator var desamma.» (Ganska dåliga)
- Konstigt att examinatorn inte var där, annars bra. Kul med en muntlig del, det tror jag är jätteviktigt att träna på!» (Ganska bra)
- Bra med för eller eftermiddag.» (Ganska bra)
- En bra idé men Lises inställning till tidskravet kändes onödigt strikt» (Ganska bra)
- Trevligt och lärorikt men hade velat ha lite mer information om hur presentationen skulle läggas upp och hur man opponerar. Mer specifikt eftersom detta är första gången vi i denna situation opponerar.» (Ganska bra)
- Presentationerna var bra medan en del oppositioner var pinsamma!» (Ganska bra)
- Bra arbetsform. roligt att öva på att presentera sina lösningar. Dock lite luddigt hur det skulle gå till, både vad en bra presentation och en bra opposition skall innehålla.» (Ganska bra)
- Nyttigt och bra att öva på detta.» (Ganska bra)
- Lärorikt moment» (Mycket bra)
- Väldigt roligt inslag i kursen» (Mycket bra)
- Man lär sig mycket på att oppopnera och presentera! » (Mycket bra)
- Avslappnad stämning, duktiga elever.» (Mycket bra)
- Seminarierna var mycket givande, det hade dock kunnat vara ännu bättre om den föreläsning som handlade om presentation och opposition hade tagit upp viktiga saker inför seminarierna, denna föreläsning gav tyvärr ej något utan internet visade sig vara en bättre källa för att kolla hur en presentation och opposition skall gå till. » (Mycket bra)
- Mer sådant på I-programmet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»24 35%
Mycket bra»39 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Vårt grupparbete har snarare testat förmåga att komma i tid, alternativt för min egen del att förmå övriga gruppmedlemmar att inse vikten av att faktiskt intressera sig för projektet, och göra sin del, och hålla överenskommelser. Det här casearbetet har inte motsvarat mina förväntningar.» (Mycket dåligt)
- Man fick inte välja grupper själva, och vi har nu kommit till den punkt då grupperingar i klassen har satts. Vi borde satsa mer på att få en bättre samhörighet.» (Ganska dåligt)
- mycket bra med de man väljer själv, riktigt kass med lottad grupp till caset. Blir fokus på hur dåliga gruppmedlemmar vilket tar fokus från studierna. » (Ganska dåligt)
- Ej ultimat gruppsammansättning, även om vitsen är att man inte ska få välja själv.» (Ganska bra)
- Gruppen har fungerat ganska bra, dock har arbetsbelastningen varit olika. Vissa i gruppen har gjort mindre och vissa mer, som det alltid blir. Vi hade dock en som hoppade av en vecka innan inlämning vilket självklart gjorde det hela lite jobbigare. » (Ganska bra)
- Olika ambitionsnivå i casen skapar slitningar.» (Ganska bra)
- Alla i gruppen skötte inte sina arbetsuppgifter och visade tyvärr på stor omogenhet. förvånad över att det skall vara såhär.» (Ganska bra)
- Hade tur och hamnade i en grupp med jämn ambitionsnivå.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»27 40%
Hög»34 51%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.57

- I början som vanligt men det blev extremt mycket att göra i samband med slutskrivningen av arbetet tillsammans med programmeringstenta..» (?)
- Ojämn arbetstakt.» (Hög)
- Om det varit jämnt fördelat över perioden hade det nog varit lagom, i slutet var det för jävligt.» (Hög)
- flera olika moment» (Hög)
- Tycker det har varit för många smådelar i kursen, föreläsningar, miljödel, projekt etc.» (Hög)
- Eftersom föreläsningarna inte varit givande för mig så har det blivit mycket självstudier och mot slutet var arbetsbelastningen hög.» (Hög)
- Märklig. Svårt att få en bild av kursens energibehov under de inledande veckorna. Bristen på kommunikation mellan examinator och GF har gjort att det varit svårt att ta till sig varje förläsning ur ett helhetsperspektiv.» (Hög)
- Hade gärna fått vara mer jämnt fördelat.» (Hög)
- Eftersom vi knappt visste vad kursen gick ut på fick man lägga ner mycket tid på att själv förstå och försöka lära» (För hög)
- om man hamna ensam ambitiös i en ambitiös grupp, alldeles för hög!!!» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 28%
Hög»29 43%
För hög»19 28%

Genomsnitt: 4

- Överlag lagom, men väldigt varierande. I början av perioden upplevde jag att det var väldigt lugnt, för att på slutet bli ganska stressigt.» (Lagom)
- För hög under de sista två veckorna. Stor anledning till detta är bristen på klara besked under de inlednande veckorna, från båda examinatorerna, men främst från ekonomikursen.» (Hög)
- lätt i början, mycket accelererande på slutet. kunde varit mer jämspridda skurar. » (Hög)
- Accelrerande arb.belastning i programmeringskursen samma vecka som arbetet skulle in blev hög belastning, annars okej.» (Hög)
- För hög i slutet på perioden till följd av att den andra kursen var märkligt upplagd med den absolut största belastningen i slutet. » (För hög)
- Låg första läsveckorna, extremt hög lv 7 och 8.» (För hög)
- De sista veckorna när man höll på med sista labben i java samt kejset hörde det inte direkt till ovanligheten att komma kl 08:00 och lämna Vasa vid 21:30» (För hög)
- Programmeringens arbetsbelastning var kraftigt stegrande, blev väldigt mycket att göra i slutet. Ekonomin var mer jämn, men det blev mycket i slutet pga programmeringen. » (För hög)
- Vi hade väldigt många inlämningsuppgifter och laborationer i programmeringskursen så det blev tungt att hinna med ekonomitentan, miljörapporten och det stora projektet.» (För hög)
- För hög på slutet, sista inlämningsuppgiften i java-kursen krockade rejält med slutförandet av projektarbetet i ekonomin.» (För hög)
- För mycket på slutet. Blev tajt med tid när programeringstentan låg på en måndag.» (För hög)


Miljö-moment

I kursen ingick s k miljö-moment. Följande frågor gäller detta moment.

20. Vad tyckte du om miljömomentet?

66 svarande

Mycket dåligt»13 19%
Dåligt»19 28%
Ganska bra»28 42%
Mycket bra»6 9%

Genomsnitt: 2.4

- Irrelevant» (Mycket dåligt)
- Inget vettigt, kändes som "vi måste ha med det här så vi tar med det"-element. Dålig gästföreläsare, var mer reklam för hennes företag än faktabaserat.» (Mycket dåligt)
- Hör inte hemma i kursen» (Mycket dåligt)
- Inte givande alls. » (Mycket dåligt)
- Miljömomentet upplevde jag som väldigt ointressant och ganska rörigt, efterlyser tydligare koppling till kursen, med mer exempel från svenska företag.» (Mycket dåligt)
- Vedervärdiga föreläsningar. Ointressanta och utan röd tråd. Såg inte under serien vad som skull eexamineras och än mindre vad som var lärande-mål för momentet.» (Mycket dåligt)
- Omotiverat och inklämt.» (Mycket dåligt)
- Dålig information.» (Mycket dåligt)
- Kändes "flummigt" och inte särskilt intressant» (Dåligt)
- Miljödelen var fruktansvärt ytlig och borde ha varit mer ingående ett förslag är att belysa färre delar av miljön för att kunna uppnå detta.» (Dåligt)
- Kändes väldigt orelevant» (Dåligt)
- tyckte det var ett oproportionerligt stort delmoment, hade räckt att antingen ha en tentafråga eller arbetet.» (Dåligt)
- Miljö är intressant och jag tycker absolut man bör läsa det men ge det då en djupare analys det här blir bara hattifnattit eller hur man nu ska uttrycka det med lite i varje kurs och man skiter lite halvt i den delen och ser till att bara just göra det som står angivet att man ska göra.» (Dåligt)
- bra att lära sig, men med dagens upplägg r det många som inte ens läser grupparbetet utan att det överlämnas till någon i gruppen. behandlas som ett hinder på vägen och blir då varken roligt eller stimulerande.» (Dåligt)
- Kunde läggas upp på ett roligare sätt. Inte motiverande. » (Ganska bra)
- Miljörapporten borde vara en del av huvudrapporten, som det var nu kändes det inte riktigt som en del av kursen. » (Ganska bra)
- kunde vart mycket bättre och mer givande» (Ganska bra)
- Kände att det fick för stor plats. I och med att kursen redan kändes väl stor.» (Ganska bra)
- Viktigt och intressant, men kunde kanske gjorts mer spännande.» (Ganska bra)
- Bra initiativ ! Man lär sig mycket på att göra miljöarbetet dock tog det väldigt lång tid och eftersom det bara gav U eller G så saknades lite motivation till att göra det "bättre"!» (Mycket bra)
- Jag tycker det är jätteviktigt att momentet finns med, dock är det helt i skymundan och förberedelserna inför rapporten som skulle skrivas var inte jättebra. Kanske för att jag gärna hade haft en hel kurs i ämnet, men tiden gör ju att det finns begränsningar.» (Mycket bra)

21. Hur väl integrerat innehållsmässigt var miljömomentet?

66 svarande

Inte alls»11 16%
I liten grad»39 59%
I hög grad»15 22%
Helt och hållet»1 1%

Genomsnitt: 2.09

- Känns som ett väldigt krystat försök att integrera den hållbara utvecklingen som inte fungerade särskilt bra.» (Inte alls)
- se ovan» (I liten grad)
- Vattentäta skott mellan miljön och resten av kursen» (I liten grad)
- Visserligen handlade det om redovisning, men kändes ändå som något som var med mest för att det ser fint ut att ha något med miljö. » (I liten grad)
- Hade snarare sett att miljörapporten skulle vara tillsammans med den andra rapporten. Alltså en helhetsbedömning av företaget även med avseende på miljö.» (I liten grad)
- Det kunde handla mer om hur vi ingenjörer kan förbättra miljön genom att framställa mer miljövänliga teknikprodukter. Till exempel hur man kan framställa ett mer miljövänligt bränsle istället för att vi ska sluta köra bil.» (I liten grad)
- Egentligen inte integrerat över huvudtaget, frånsett det faktum att miljörapporten avhandlade samma företag som analyserades i "det stora" caset.» (I liten grad)
- kan kopplas mycket bättre till ekonomin, nu känns det bara som det är inslängt för att miljö ska vara en del av kursen. » (I liten grad)
- Miljö hade väl egentligen inte så mycket med redovisning att göra, utan miljödelen i sig är väl en annan sak helt enkelt.» (I liten grad)

22. Hur väl motsvarade miljömomentets omfattning i examinationen?

65 svarande

Inte alls»5 7%
I liten grad»16 24%
I hög grad»38 58%
Helt och hållet»6 9%

Genomsnitt: 2.69

- Om man lägger tid på denna punkt kan man inte förbättra betyget i kursen, endast se till så att man får ett.» (Inte alls)
- Kan inte ge något relevant svar på den frågan.» (Inte alls)
- Det var för få miljöföreläsningar i relation till miljömomentets andel av tentan (alternativt för stor del miljö på tentan).» (I liten grad)
- miljödelen hade fått mer utrymme i kursen än vad den fick under tentan, detta med tanke på framför allt arbetet om miljön man skulle göra.» (I liten grad)
- 15 poäng på tenta efter två föreläsningar känns mer än tillräckligt, men det var en väldigt lagom nivå på frågorna. » (I hög grad)
- kändes ändå bra att det inte var särskilt avgörande för betyget» (I hög grad)
- Miljöfrågorna på tentan tog låång tid att besvara. Det kunde räckt med några korta frågor som visade att man övat. » (I hög grad)
- En positiv aspekt var ju i alla fall att frågorna korrelerade väl med miljömomentets material. » (Helt och hållet)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»12 17%
Dåligt»16 23%
Godkänt»24 35%
Gott»14 20%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.64

- Planerat kursen över en kafferast?» (Mycket dåligt)
- Helt värdelösa föreläsare. Ingen hade någon koll på vad de andra hade tagit upp på sina föreläsningar. Hans Löfsten var totalt frånvarande under hela kursen. Han hade en halvdan kursintroduktion, sedan såg man honom inte över huvud taget förrän i sista läsveckan då han klickade sig förbi ett tjugotal powerpointbilder vars innehåll inte var en del av kursen. Jag har aldrig varit med om en så dåligt upplagd och genomförd kurs från Chalmers sida. Det är närmast pinsamt att prata med andra människor om hur kursen har sett ut under de sju läsveckorna.» (Mycket dåligt)
- Kursansvarig har gravt missköt sitt jobb, trots att professor Hans Löfsten är mkt kompetent inom området. De skäl jag tror ligger till grud är brist på engagemang, för många andra åtaganden samt en känsla av att vara "oersättlig". Sammantaget var kursen ett fiasko, enligt min vetskap hoppade minst en elev av i-programmet och angav denna kurs som det huvudsakliga skälet.. I övrigt har missnöjet varit utbrett, ett antal externa föreläsare som på ett mkt okoordinerat sätt bidragit till en kurs som saknat helhet. Kursansvarig, Hans Löfsten har endast visat sig 3ggr under kursen, han har kommit försent och varit oförberedd till handledarmöten samt ej genomfört kursutvärderingsmöten! Får denna kritik dåligt genomslag i kursutvärderingsen bör man beakta att viljan att kritisera kan antas sjunka när resultatet hålls uppe av en "lätt" tenta samt att kursen via sitt innehåll får mkt gratis av faktumet att många i:are är intresserade av ämnet. » (Mycket dåligt)
- Sämsta ekonomikursen hittills.» (Mycket dåligt)
- dåligt engagemang och struktur, vilket smittade av sig på föreläsarna som hade dålig koll på vad vi kunde och vad vi skulle lära oss. Måste verkligen bli bättre tills nästa år» (Mycket dåligt)
- gruppindelning till case! -ingen huvudföreläsare! -ingen kursansvarig, eller i vilket fall inte synlig! -utformning av miljömoment! -poängen på caset borde inte avgöra så stor del av betyget. Tråkigt med oengagerade lärare på högskola, trodde det hörde till lägre nivåer i skolväsendet. » (Mycket dåligt)
- Rörigt intryck, studenterna fick greppa kursen utan hjälp. Startade på en så hög nivå att man satt som frågetecken.» (Dåligt)
- Se kommentarer om ej sammantalade kursledare och lärare.» (Dåligt)
- Strukturen kunde ha varit mycket bättre. Tydligare planering. Fler föreläsningar och bättre sådana. Bättre koppling mellan litteratur och föreläsningar behövs och tydligare målbild för kursen.» (Dåligt)
- Kursen är som en klippbok med fristående sidor.» (Dåligt)
- Dålig struktur i kursen! Ingen ordning! » (Dåligt)
- Ostrukturerade föreläsare och föreläsningar p.g.a gästföreläsare. Var är kursansvarig? han syntes inte till mkt.» (Dåligt)
- Roligt ämne men föreläsningarna drar ner betyget» (Dåligt)
- caset bra, hade hellre haft ordinarie föreläsare» (Godkänt)
- Om kursen hade varit mer strukturerad hade det sammanfattande intrycket varit mycket högre.» (Godkänt)
- Med små tydlighetsförändringar från examinatorn gentemot studenterna, och framför allt mot GF så kan den här kursen bli så bra som jag hoppatdes att den skulle vara. Kunskapsinnehållet är det inget fel på.» (Godkänt)
- Endast godkänt ty ingen röd tråd genom alla föreläsningar. Kursen kändes slarvigt upplagd. Hade varit bättre med förre föreläsningar, vilket ger ett bättre flöde. » (Godkänt)
- Mycket intressanta ämnen för en I-are» (Gott)
- Kursen är bra och lärorik! » (Gott)
- Jag vill sammanfatta med att trycka på tre aspekter jag upplevde som negativa. 1. Det stora antalet föreläsare gjorde att upplägget blev lite rörigt, kanske skulle bättre kommunikation mellan föreläsarna hjälpa. 2. Miljömomentet kändes distanserat och ointressant. 3. Organisationen på kurshemsidan lämnade en del att önska. Förutom detta är jag mycket nöjd med kursen.» (Gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kombiantion av projektarbete och tenta. »
- boken, miljömoment upplagt på ett ett sätt som motiverar studenterna och redovisningsdelen.»
- grupparbetet»
- Handledningsupplägget. Presentationerna.»
- Ekonomidelen.»
- caset och seminariet. »
- Praktiskt taget ingenting förutom kurslitteraturen. Allt annat behöver en fullständig omstrukturering om kursen ska ha någon som helst chans att vara kvar på den kvalitetsstandard Chalmers har gjort sig känd för.»
- Seminarierna»
- Jan Marton! »
- Projektarbetet som del av examinationen.»
- Kan inte komma på något bra. Boken var väl ok.»
- Kursboken och studenterna! »
- Föreläsarna från KPMG samt Jan från Handels.»
- Projektets upplägg. »
- projektarbetet»
- Projektarbetet och handledningen i deras nuvarande former.»
- Boken»
- Handelsföreläsaren, inspirationsföreläsning kring miljö men då kanske hellre från ett företagsperspektiv, hur dem jobbar med miljö och CR»
- Jan Martons föreläsning!»
- Projektarbetet»
- Projektarbetet, en eller två (max) gästföreläsare (som exempelvis den från Handels). De båda böckerna var bra. »
- Båda gästföreläsarna har gjort vad de kunnat utifrån sin order. Upplägget är i grunden bra.»
- Projektarbetet sätter teoretiska kunskaper på prov i praktiken. Mycket lärorikt!»
- Miljömomentet fungerade ganska bra i förhållande till andelen poäng.»
- Möllers övningsbok»
- kursboken är okej»
- Föreläsaren från handels som var gästföreläsare under ett tillfälle. »
- casedelen och teoriboken»
- Gästföreläsaren från handels var bra.»
- tenta och case, kursboken, lise aaboen. Vasa A»
- Jan Maarton och kpmg killarna.»
- Studentlitteraturen»
- Projektarbetet»
- Läraren från Handels.»
- Arbetet med presentation och opposition»
- caset»
- Projektarbetet var intressant och en bra uppgift.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge Lövsten kicken.»
- Miljödelen. Lite mindre omfattning på rapporten.»
- Bättre komunikatione mellan föreläsare alternativt samma föreläsare. »
- Att ha EN föreläsare som skriver tentorna och kan följa kursen vilket ger en röd tråd. »
- En större närvaro av kursansvarig lärare i både handledning och på föreläsningar. Färre gästföreläsare. Ett förändrat betygssystem där det i större utsträckning är upp till varje teknolog att nå vissa betyg. »
- Mer av samma föreläsare och inte byta så ofta. varför inte Hans??? Börja från början. Kanske med att berätta vad en br och rr är istället för att börja räkna på dem direkt.»
- Tenta som har med kursfrågor att göra. Föreläsare som vet vilka vi är, vad vi har lärt oss, och vad andra föreläsare redan har sagt och inte sagt.»
- Bättre genomgång inför presentation och opposition. Stryk miljömomentet eller integrera det bättre och skaffa relevanta gästföreläsare.»
- Bort med miljödelen, handlade inte någonting om något som ens var lite relevant.»
- En föreläsare och ingen milljömoent samt att Fia inte har ämneskopetens att instruera hur en presentation ska vara när hennes egna presentationer är värdelösa.»
- ordinarie föreläsare borde föreläsa på flertalet föreläsningar»
- Föreläsarna behöver läsa på vad kursen handlar om, vilka förkunskaper studenterna har. En bra idé vore betydligt färre föreläsare så att kursen får någon som helst möjlighet till kontinuitet, som det var nu var varje föreläsning helt bortkopplad från alla andra. Miljömomentet var inte genomtänkt för fem öre. En föreläsare som inte har förberett sig inför föreläsningen har ingenting på Industriell ekonomi att göra. Det var oerhört svårt att veta vad som är väsentligt för kursen och föreläsningarna kändes väldigt vinklade från föreläsarens sida, som om GRI skulle vara lösningen på alla världens problem och att de saknar en egen agenda. Trams. Hans Löfsten bör aktivt ta ansvar för kursen om han planerar att hålla i den nästa år, annars föreslår jag ett examinatorbyte till någon som planerar att lägga den tid som krävs för att säkerställa utbildningskvaliteten. Tentamen (som i allra högsta grad är en dugga och ingenting annat) reflekterade inte det föreläsarna hade talat om. Huruvida det föreläsarna talade om var relevant eller ej är svårt att säga, då syftet med kursen inte var särskilt tydligt formulerat. Handledningen för grupparbetet var helt meningslös. Än en gång får alla grupper helt olika respons om hur upplägget skall se ut, vad som skall återfinnas var och hur det skriftliga språket skall vara. Det här ledde till rena rama pajkastningen under opponeringen där skriftspråket och stavfel hamnade i fokus, istället för innehåll och substans. Jag har faktiskt inget positivt att säga om den här kursen. Allt det jag har lärt mig är helt och hållet min egen förtjänst och jag har inget att tacka I-programmet för efter det här.»
- Bättre kommunikation mellan gästföreläsare»
- Gruppindelningen i projektarbetet, vissa drar mycket tyngre lass än andra och kan ändå bli sänkt pga övrigas sämre insatser»
- En eller två föreläsare istället för många olika, det blev förvirrande när det var svårt att avgöra vad som var viktigt och vad som bara var kuriosa. »
- Ta bort antingen gästföreläsarna eller Hans Löfsten från kursen.»
- Hans Löfsten kanske ska anlita gästföreläsare till att göra tentan med?»
- Låt inte antalet gästföreläsningar vara fler än ordinarie föreläsningar! Många fler föreläsningar med Hans Löfsten!!»
- Inga gästföreläsare! Det blir alldeles för hoppigt och ostrukturerat när det är olika föreläsare från gång till gång som inte alls vet vilken nivå de ska lägga föreläsningen på och vad vi har läst tidigare.»
- Bättre föreläsningar ! Mer grundläggande genomgång i början av kursen!»
- Ingen mer Gunnar Wramsby. Mer engagemang från Hans Löfsten som ärligt talat mest verkade vilja lämna salen när han hade föreläsningar med oss. Projektarbetet får ej vara så viktigt vid betygsättning.»
- Tentan bör läggas tidigare. Miljömomentet kan antingen förbättras eller läggas ner helt. Om inte examinatorn har tid att ha föreläsningar kanske man borde fundera på att byta examinator. Eller?»
- Föreläsningarna i allmänhet samt miljömomentet »
- föreläsare måste närvara mer »
- Miljömomentet och föreläsningsupplägget. Jag tyckte Hans Löfstens föreläsningar var bland de mest intressanta, varför håller han inte i fler av dem med tanke på att han är examinator?»
- Byt ut examinatorn till någon som har tid att lära ut och engagera sig. Ta bort miljömomentet!»
- Förbättra föreläsningsupplägget, inte massa olika föreläsare som inte har kännedom om våra förkunskaper. Tydligare mål!»
- Struktur och föreläsningarna, finns ingen röd tråd och innehållet i föreläsningarna känns inte genomtänkt. Examinatorn borde ha bättre koll på vad dem föreläser om. Var också dubbelt i viss mån.»
- GWs föreläsningar var givande men något ostrukturerade och utgick från en något för hög nivå. Föreläsarna förväntade en nivå på ekonomiskt kunnande som inte var i linje med våra tidigare kurser i ekonomi. Det kan hjälpas med en grundlig genomgång (av främst bokslut, ev ett par ord om bokföring) första och kanske andra föreläsningen.»
- Den teoretiska delen. Styra upp bättre. Gästföreläsare som är väl insatta i kursen och elevernas kunskapsnivå. BÄTTRE STRUKTUR helt enkelt.»
- Upplägget av föreläsningarna då det skulle varit bättre att studera själv än att gå dit.»
- Samma föreläsare vore ju ett plus, eller att de i alla fall vet vad vi kan.»
- Mer sammanhängande föreläsningar där föreläsarna tillsammans bestämt vad de ska gå igenom och hur. De bör även veta vad vi gått igenom i tidigare kurser så att de vet vilka förkunskaper klassen har. Hans borde ha fler föreläsningar då det är han som skriver tentan. De elever som inte gick på föreläsningarna utan stannade hemma och läste kursboken fick bättre resultat på tentan än de som gick på föreläsningarna. Det kändes inte som om Hans var så engagerad i kursen..»
- Mer tid åt Wramsby, som hade hantverksföreläsningarna. Samt ge honom bättre förutsättningar att föreläsa genom tydliga direktiv om studenternas ingångskunskaper och mål med föreläsningsserien. Krafigt omarbeta miljömomentet, och ge det ett tydligare syfte och läarandemål. Tydliggör fenomenet att arbeta i grupp. Allra helst bör detta ligga redan i den föregående ekonomikursen. Om oppositionsdelen skall vara kvar, bör större fokus på utbildning i detta läggas.»
- Examinator Hans Löfsten. »
- Fler föreläsningar. Bättre föreläsare som förklarar de olika begreppen och kopplar till litterturen. Färre olika föreläsare. En ny struktur på kursen där studenterna får arbeta tillsammans med handledare när de gör uppgfter tillsammans också förutom föreläsningar. Olika moment olika veckor och inte få sammanfattningar klumpvis på föreläsningarna. Seminarierna borde få mer plats med fler föreläsningar om presentation, hur du håller ett tal osv.»
- Föreläsningar av en och samma person, exempelvis examinatorn själv.»
- bättre information till föreläsarna så att de vet på vilken nivå vi ligger på och vad som redan har gåtts igenom vid tidigare föreläsningar. »
- hans borde visa sig mer. framför allt visa störra engagemang!»
- Strukturen på föreläsningarna och kommunikationen mellan föreläsarna.»
- Gärna inte så många olika föreläsare för att få en mer enhetlig undervisning.»
- Hans Lövsten borde engagera sig i kursen om han skall hålla i den.»
- ta bort eller stimulera Hans Lövsten att utföra sitt jobb. tog varken hand om undervisning eller rättning av prov. ger ett icke-professionellt intryck. hur ska en som inte har någon organisation kunna lära ut detta till studenter som skall arbeta med detta i framtiden. SKÄRPNING!!»
- Ha inte kvar han dne där som hade några föreläsningar med oss, kommer inte ihåg vad han hette, men han var ej bra.»
- mindre om miljö till förmån för kassaflödesanalys.»
- Mer enhetligt med föreläsningarna.»
- Löfsten måste vara närvarande och förklara vad kursen handlar om mycket tidigare än som varit fallet»
- Strukturen.»
- Digniteten på betyget på arbetet. kanske borde vara värt lika mkt som halva tentamen eller motsvarande.»
- föreläsaren från jönköping»
- Lägre fokusering på duggan.»
- uplägget med gästföreläsare»
- Föreläsningarna bör ej delas upp på så många gästföreläsare, det gör att många föreläsningar handlar om samma saker och vissa saker glöms helt.»

26. Övriga kommentarer

- Bra innehåll i den ekonomiska delen.»
- Har utan framgång sökt programansvarig, Dan Paulin han har dock varit osynlig under läsperioden, och vad jag förstår f.n. på resa i Kina. Kursen har allvarligt skadat förtroendet för utbildningen. Utan ett tydligt agerande från programledningen kommer den skadan vara bestående och jag personligen kommer inte att rekommendera framtida studenter att söka till i-prgrammet på cth. »
- Tydligen hade förra årets ettor klagat på kursens bristfällande struktur med många olika föreläsare. Vad är det för vits med kursutvärdering när ingen förbättring sker??»
- Är tyvärr mycket missnöjd med denna kurs.»
- Hans Löfsten du är mycket kunnig och trevlig med pedagokiken saknas ibland lite för ofta! Träna på det och du kommer blir kanon ! Viljan att föreläsa och sprida kunskap är viktigt !!!»
- Hur fungerar det att Dan Paulin som programansvarig har Hans Löfsten som handledare för sin forskning? Blir inte det en jävsitutation? Det sägs att denna kurs fick mycket kritik förra året men inget verkar ha ändrats.»
- Kursen i sin helhet är bra, javan bör flytta laborationerna lite tidigare. Att ha tenta mitt i läsperioden är bra för att ha en jämn arbetsbelastning totalt sett. Att arbetet och seminarierna kommer på slutet blir då naturligt och då anser jag att javan borde anpassa sig efter ekonomin lite bättre!»
- En viktig kurs med gott innehåll, som tyvärr förpackats i en dålig låda.»
- Ekonomisk analys 2 är en mycket bra kurs som skapar en bra grund för förståelse för ett företags ekonomiska ställning genom extern information. Anledningen till att mina svar svänger mellan bra och dåligt är att vår examinator inte har levt upp till de krav och förväntningar som jag som elev har haft. Hans Löfsten gick in med en mycket negativ inställning och påpekade att han hade försökt att byta jobb men misslyckats. Det första intrycket är viktigt. Vidare har han varit försenad åtskilliga gånger och hans föreläsningar har varit ostrukturerade, tråkiga och gav ingen som helst motivation. Gästföreläsarna var inte informerade om var i kursen vi befann oss och kunde således inte anpassa sina föreläsningar utefter kursens mål. Jag vill däremot trycka på att både Hans Löfsten och samtliga gästföreläsare säkert är otroligt kunniga. Dock kan inte gästföreläsarna utnyttja deras kompetens utan någon information om vad de skall föreläsa om. Hans Löfsten har bidragit till att denna kurs har varit svårförståelig och betungande. Däremot vill jag påpeka att vår handledare för projektarbetet Lise Abboen har genomfört ett kanonarbete. Hon har besvarat eventuella frågor, gett konstruktiv kritik och haft en positiv inställning. Detta har underlättat projektarbetet i hög grad. Sammanfattningsvis hade det varit genomtänkt att fundera på om kunskap och kompetens skall väga tyngre än positiv inställning och ett brinnande intresse för det man gör. Hans Löfsten har kunskapen, men när man utnyttjar denna kunskap för att undgå arbete måste detta nästan anses som lathet. // Jesper Gunnerling »
- tyvärr en av de sämsta kurser jag läst på chalmers och jag har läst en hel del då jag även läser bioteknik. måste verklingen förbättras till nästa år!»
- Poängsättningen på casen saknar helt substans, alla får i princip samma poäng oavsett hur BRA eller VÄRDELÖSA casen egentligen är.»
- utskick av utvärdering borde inte ske före alla moment är genomförda, tex granskning. »
- Endast godkänt ty ingen röd tråd genom alla föreläsningar. Kursen kändes slarvigt upplagd. Hade varit bättre med förre föreläsningar, vilket ger ett bättre flöde. »


Kursutvärderingssystem från