ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Professional english, LSP127

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»10 83%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»2 16%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.33

- Tyvärr fick vi offra två värdefulla timmar per vecka vilket gick ut över de övriga kurserna. Värdefull tid som vi med glädje kunde spenderat på projektkursen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.75

- Diffust, känns som om man missar när var och hur saker ska göras.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 27%
Ja, målen verkar rimliga»5 45%
Nej, målen är för högt ställda»3 27%

Genomsnitt: 2

- Jag lärde mig inget nytt på kursen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Känns som kursen är för stor för att bara vara 1.5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- Onödigt med examination på en så kort kurs, så det var bra att det inte var någon. Inlämningsuppgifterna fungerade bra tycker jag.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 2.63

- Det som sades var självklara saker som behandlats i tidigare kurser. » (Mycket liten)
- Allt innehållet i kursen var väl relevant antar jag, fast jag hade gärna sett en del med engelska termer för facklitteratur i min kurs (elektro). Jag antar man skulle kunna ha liknande delar för dom andra kursarna också (data, mek, o.s.v.).» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»4 36%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Ingen litteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3

- Sade en sak på föreläsningen... Stod en annan på kurshemsidan» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»4 36%

Genomsnitt: 3.9

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»2 18%
Låg»2 18%
Lagom»5 45%
Hög»0 0%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Känns som en 3 p eller 4.5 p kurs..» (För låg)
- 1.5 hp... Var mycket jobb för de poängen!» (För hög)
- Det var inte själva arbetet som gav belastning utan det faktum att vi utöver denna kurs läste två mycket krävande kurser som gjorde att det uppkom en stark motvilja mot denna kurs. Mycket energi gick åt till att ogilla arbetsuppgifterna som kändes som ett onödigt tvång. Varför göra samma sak om och om igen? I programmet ingår ju en engelskakurs som redan behandlat rapportskrivning(!)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»4 36%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.72

- 3 kurser...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»3 27%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 18%
Gott»2 18%
Mycket gott»4 36%

Genomsnitt: 3.36

- Kursen verkar onödig. Har ej lärt mig något i denna kursen. Förra engelska kursen var vettigare.» (Mycket dåligt)
- Jag förstår inte syftet med kursen. Mycket energi gick åt att försöka tvinga sig själv att göra de meningslösa uppgifterna för de ynka poängen som krävs för att kunna få examen. Visst är det små uppgifter, men med tanke på övrig belastning kändes de bara som de stal onödigt mycket tid i förhållande till poäng.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Project Brief redovisningen!»
- rapportpresentationen var intressant för att få reda på vad de övriga grupperna ämnar att göra i projektkursen.»
- Bra att ha en inlämning varje vecka. då slipper man stressen i slutet.»
- The CV»
- Kursens upplägg»
- Undervisningssalarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ta bort kursen»
- ny del - facklitterära termer. en för elektro, en för data, vet inte om det var några mek eller andra som läste kursen också.»
- kursens poäng och mer tydliga inlämningsriktlinjer.»
- Samtliga skriftliga inlämningar kan slopas helt. De tar tid, men tillför ingen ny kunskap för studenten.»
- inget»
- Svensktalande lärare > Norsktalande»

16. Övriga kommentarer

- Verkar som studenter i helhet har svårt att ta en 1.5 p kurs på allvar tyvärr.»
- Vanligtvis så läser man två kurser á 7,5 poäng, vilket ger 15 högskolepoäng totalt. Är de då projektkurser och kurser med många labbar, blir belastningen hög nog. Att då lägga till 10% (meningslös) undervisning är inte bra.»
- Skönt att inte ha tenta i engelska när projektet tog så mycket tid.»


Kursutvärderingssystem från