ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys V10, LMA223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 3.06

- men kanske 30 timmar sista veckan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 37%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.62

- Föreläsningarna har ibland varit väldigt grundliga, vilket gör att det är svårt att förstå. Mindre teori och fler exempler med siffror! Inte a,b och c. Kändes inte värt att vara med på visa föreläsningar då man inte har en chans att hänga med vad som händer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.68

- Inget kurspm av någon anledning...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 3.14

- tentan var bra..» (Ja, i hög grad)
- Skrev ej tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.62

- Föreläsningarna gav ingenting då det bara var massa bevis och svårförståeliga exempel/genomgångar som togs upp. Övningarna var jättebra, dock.» (Mycket liten)
- Det var mycket svårt att följa med under föreläsningarna» (Mycket liten)
- Den var krånglig, svår att hänga med för att det gick för fort.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit till nån stor hjälp, däremot räkneövningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav nästan ingenting. Men övningstillfällena samt SI gav rätt mycket!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.56

- Boken håller för låg nivå och den är tunn på många håll. Det måste finnas en riktig bok, hellre en tung bok på engelska än ett dåligt kompendium!» (Mycket liten)
- Jag hade störst problem att tillsätta exempeluppgifterna till en del uppgifter i boken.» (Ganska liten)
- Boken var inte heller särskilt bra. Den tar för mycket för givet av studentens kunskap.» (Ganska liten)
- Rätt kortfattad bok. Mycket är bara skrivit "halv dant". » (Ganska liten)
- Boken var inte bra, exemplen var väldigt dåliga.» (Ganska stor)
- Dåligt med exempel i boken» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.2

- Lite klurigt att hitta rätt övningstentor annars mycket bra.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med en planering på kurshemsidan över alla lektioner över hela läsperioden!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 18%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.5

- Det var jättebra när man väl fick hjälp, men att få hjälp var mindre bra då det var många som ofta behövde hjälp så man hann kanske med 1-2 tal per övning (där enligt planeringen man skulle ha gjort 6-7 stycken per övning)» (Ganska dåliga)
- Det var så många som ville ha hjälp på övningarna att det tog mycket lång tid att få hjälp» (Ganska dåliga)
- Det kändes som att det var för många elever per lärare under övningstillfällena, så det tog väldigt lång tid innan man kunde få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Jättebra med övningar och SI» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Grupparbete i denna kursen är ett måste.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»3 18%
Hög»9 56%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- Vääääldigt mycket att ta in, räkna på och lära sig, särskilt när man hade Mekanik som parallellkurs denna läsperioden. Många uttryckte denna kombination som ett helvete och man fick en massa "Oj.." från andra studenter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»10 62%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- Hela läsperioden hade en väldigt hög arbetsbelastning enligt min mening. Det tjänar till ingen nytta, man lär sig mindre och presterar sämre på tentan. Många har övervägt att kallt räkna med ett U i ett av ämnena och satsa hårt på det andra ämnet då dem inte känner att dem klarar av båda ämnena samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»9 56%
Gott»4 25%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.43

- Godkänt, naturligtvis en obligatorisk kurs. Men kan göras bättre och arbetsbelastningen kan göras avsevärt mindre.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningslektionerna»
- Övningarna»
- Alla övningar»
- Övningar och SI»
- Roger.»
- Mycket övningar och mycket exempel uppgifter på tavlan»
- Räkneövningar»
- Läraren var bra!»
- Sara tror jag hon heter, som hjälper till på övningstillfällena. Hon är otroligt pedagogisk.»
- övningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lösningsförslag i facit. Fler som kan hjälpa under övningarna.»
- dela upp tentamen på nått sätt, är lite mycket att tenta av 10,5 p på en tenta.»
- Sättet man föreläser på. Att man inte bara rabblar upp generella formler och bevis, utan att man går igenom konkreta exempel. Detta fick vi väldigt mycket nytta av då vi fick en vikarie som räknade konkreta exempel man förstod sig på. Det är en väldig skillnad på en professor som föreläser och en annan som "sätter sig i ens skor" så att säga.»
- Kurslitteratur»
- Inte lika teoretiska föreläsningar. Mer konkreta exempel! »
- mer engagerande föreläsningar som man har möjlighet att följa med på»
- Mindre bevis och mer tentauppgifter istället»
- Dom två första veckorna av repetition var helt onödiga. Bråkräkning läste vi redan innan i samband med kursen i Algebra. Den tiden ska istället satsas på svårare moment!»
- mer exempel på föreläsningarna, inte så mycket teori. »
- Kurslitteraturen. Boken vi hade i linjär algebra av Håkan Blomkvist var mycket mer pedagogisk.»

16. Övriga kommentarer

- Jag hoppas jag klarar tentan.»
- Föreläsaren skrev väldigt mycket text. Väldigt svårt att hinna skriva ner allting. Plus att man blir helt utmattad av det. Svårt att hinna förstå och anteckna samtidigt..»
- Nej»
- Det hade nog varit bra att ha åtminstone en dugga under läsperioden. Man skulle nog kunnat skippa den första repetitionsdelen av kursen eftersom vi redan hade läst en repetitionskurs i början av algebran.»


Kursutvärderingssystem från