ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arne Linde, EDA233

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-14 - 2008-01-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Arne Linde»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»7 26%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt ojämn tidsfördelning, mest läsvecka 6.» (Cirka 20 timmar)
- Lagt ner mer tid påd en här kursen än jag vanligtvis gör eftersom arbetet intresserade mig så mycket.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 19%
75%»6 23%
100%»15 57%

Genomsnitt: 4.38

- föreläsningar antar jag..» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 61%

Genomsnitt: 3.15

- Möjligtvis har jag sett dem men kommer inte ihåg för tillfället.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer inte ihåg exakt hur målen formulerades, men har så här i efterhand lite oklart för mig till exempel hur mycket man teoretiskt skulle kunna om vissa saker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- fick målen visade första dagen, inget oklart.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 50%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.54

- Vet inte riktigt hur det ska gå till, men det känns inte riktigt att man får redovisa hur man har gjort allt.» (I viss utsträckning)
- På grund av det gruppbaserade arbetet är testen mer för gruppens samlade kunskaper än individens.» (I viss utsträckning)
- Då vår konstruktion var tvungen att vara klar så är det självklart att målen testades.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»15 57%
Ganska stor»6 23%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.26

- Själva föreläsningarna var ju en väldigt liten del, men vägledningen när vi väl satt fast med ett problem var ovärderlig.» (Ganska liten)
- Kursen syftade ju mest på eget arbete. Det är ju bra att det finns föreläsningar så man kommer igång men det är inte där man hämtar mest kunskap.» (Ganska liten)
- Det var ju inte så värst mycket undervisningstimmar, men den som gavs var väl givande.» (Ganska liten)
- Lars Kollberg har varit grym, Arne Linde har man knappt sett. Skulle gärna viljat haft nån föreläsning på projektredovisning.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kursmaterialet varit för din inlärning?

Med kursmaterial menar vi det material som finns på kursens www-sidor.

25 svarande

Ingen»2 8%
Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 3.6

- LabPM var dock väldigt bra, vet inte om det räknas som kursliteratur» (Mycket liten)
- Det var ju mest datablad och dyligt och det känns inte som det var det man lärde sig i kursen.» (Ganska liten)
- Det mesta tog man nog reda på på egen hand och lärde sig genom labbarna, samt genom kontakt med Lars och Arne.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»17 65%

Genomsnitt: 3.61

- Väl fungerande sida, enkelt att alla komponenter fanns på en sida med tillhörande PDF...» (Mycket bra)
- allt vi behövde fanns på hemsidan via länkar, inget att klaga på» (Mycket bra)
- Hände väl inte så mycket på kurshemsidan, men det som behövdes fanns där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur fungerade våra projektrum.

Avseende utrustning miljö mm.

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»15 65%
Vet ej, använde andra lokaler.»3

Genomsnitt: 3.65

- En inloggning för hela gruppen så att alla kunde arbeta på samma filer, spara till en mapp osv.» (Mycket bra)
- enda negativa är väl att man inte kan få ett rum/grupp» (Mycket bra)
- Riktigt bra! Underbart att kunna sätta sig och greja när som helst! Allt som man behövde fanns tillgängligt!» (Mycket bra)
- Lite småproblem med var man skulle spara arbetet på datorerna, även lite oro för att tempmappen som vi sparade arbetet i skulle tömmas, även då den aldrig gjorde det.» (Mycket bra)
- Jättekul att få tillgång till ett rum utrustat med lite enkla verktyg. Rummen hade de man behövde och Lars hjälpte gärna till att plocka fram det som saknades. Kaffebryggaren var ett extra plus :-)» (Mycket bra)

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»22 84%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Det fanns alltid någon att fråga, Lars var underbar.» (Mycket bra)
- Lars sprang omkring hela tiden, var lätt att få tag i den största delen av kursen.» (Mycket bra)
- Lars fanns alltid i närheten :)» (Mycket bra)
- Lars var väldigt ofta där och kollade till oss. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Stor eloge till Lars som regelbundet gick omkring och kollade hur det gick för de som arbetade i grupprummen.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i gruppen fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»22 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Kände varandra sedan innan.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»16 61%
Hög»8 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Vi la ner mycket tid för att det var roligt, vi kunde nog ha lagt ner mindre om man ville. Jag tyckte att det var bra.» (Lagom)
- pga sämre planering så blev det ett högre tempo mot slutet, men annars var det ganska lugnt.» (Lagom)
- Det blev aningen hetsigt mot slutet, men vi var sedan starten av kursen väl varnade för det så belastningen bör verkligen inte minska.» (Lagom)
- Hög för att kursen var väldigt intressant.» (Hög)
- Här kunde man ju styra lite själv över hur mycket man ville lägga ner, men vi ställde höga krav på oss själva och valde därför en hög arbetsbelastning.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 61%
Hög»6 23%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.42

- Lästa 150%, Digital konstruktion, elteknik & högfrekvensteknik.» (För hög)
- jag har läst 3 kurser samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»9 34%
Mycket gott»16 61%

Genomsnitt: 4.57

- Härligt att få göra nåt praktiskt direkt utan för mycket teori och föreläsningar.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, skönt att få göra något mer praktiskt och kunna lägga upp sitt arbete själv.» (Mycket gott)
- Riktigt rolig kurs, äntligen får man göra någonting på riktigt. » (Mycket gott)
- Roligaste kursen jag har läst.» (Mycket gott)
- bra med lite praktiska tillämpningar ibland också!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt, har inget att klaga på.»
- Friheten, flexibiliteten.»
- I princip allt.»
- att man får så många olika projekt att välja mellan»
- Arbetsformen, grupprummen och labbarna.»
- Lars Kollberg»
- Tycker att samtliga moment i kursen bör bevaras»
- Att man själv får välja gruppmedlemmar.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Veckomötena uteblev vid flera tillfällen, bara en gång var detta förvarnat. Hade varit bra med fler veckomöten.»
- inget, om det inte är möjligt att få 1 grupp/rum»
- Lite mer utbildning om hur redovisningen skall ske. Vi visste inte alls hur vi skulle lägga upp det, och blev ganska sågade vad det gällde upplägg osv.»
- Introduktionsföreläsningarna. Som E:are så hade jag iaf svårt att hänga med i begreppen som användes, jag har fortfarande inget större grepp om vad t.ex. produkttermer, makroceller, funktionsblock innebär, de som läser data kanske känner till det sen innan?»
- kanske fler tekniker än CPLD...»
- Den teoretiska undervisningen kunde vara mer tydlig att poängtera vissa praktiska saker angående konstruktionen. Till exempel att alla variabler i StateCad som default sätts till 0 så fort de inte är explicit satta 1 i något tillstånd.»
- Arne Linde»
- Främst ge ett exempel på hur en teknisk rapport skall se ut/skrivas. Annars inget som behöver förändras»

17. Tycker du att examinationsformen är lämplig för kursen? Ge gärna synpunkter nedan!

26 svarande

Ja»26 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Tidigare examination än under tentaveckan vore trevligt, men då måste man ju bli färdig tidigare också...» (Ja)
- Ser inte hur det skulle gå till annars ,)» (Ja)
- Kul att redovisa sitt projekt i form av en fysisk produkt. Sen behövs naturligtvis rapporten (som kanske inte var lika kul att skriva), och den muntliga presentationen är bra träning.» (Ja)
- Men det kanske skall gå att få betyg 3,4 eller 5.» (Ja)

18. Övriga kommentarer

- en rolig och intressant kurs.»
- Jag tycker att betygen kunde vara satta på en 3-5-skala som andra kurser istället för U/3. Vi kände i vår grupp att vi arbetade över bara godkäntgränsen och det hade varit tacksamt om det hade synts i betyget.»


Kursutvärderingssystem från