ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Linjär algebra TMA841 v10, TMA841

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-08 - 2010-03-31
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

På vecko-PM fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»66 91%
Nej, målen är för högt ställda»5 6%

Genomsnitt: 2.05

- I samband med tentan kunde det dock kännas som att lärmålen var extremt omfattande i förhållande till vad tentorna faktiskt testade. Jag menar absolut inte att tentorna borde omfatta fler av lärmålen, det var mest bara något jag reflekterat över.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För smal gräns mellan U och 3:a, inget utrymme för att göra minsta fel» (Nej, målen är för högt ställda)

2. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 11%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»41 56%

Genomsnitt: 3.31

- De är så väldigt många att det är svårt att filtrera vilka som är viktigare än andra» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- På varje vecko Pm finns det mål som ska uppfyllas. Bra tycker jag.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- MKT BRA vecko-PM och att PM:en för varje vecka delades ut varje måndag, mycket bättre! Om de inte delas ut blir det av någon anledning ofta så att man inte skriver ut dem och då fyller de inte alls den pedagogiska och underlättande funktion som de gjort i den här kursen- » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var bra att målen var så tydligt beskrivna i varje vecko PM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

72 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»28 38%
Ja, i hög grad»31 43%
Vet ej/har inte examinerats än»13 18%

Genomsnitt: 2.79

- Det saknades vissa delar som jag tycker var viktiga i kursen, medans andra delar som kändes mindre viktiga kom på tentan (tex. Cramers regel).» (I viss utsträckning)
- Det fanns centralare delar som kunde fått utrymme i godkäntdelen. (exempelvis LU-faktorisering framför Cramers regel)» (I viss utsträckning)
- Lite väl stor "glapp" mellan godkändnivån och överbetygsnivåerna» (I viss utsträckning)
- Kändes som att nivån på den här tentan var betydligt högre än de övningstentor vi har fått ut, vilket jag anser är väldigt missvisande. Det är något som jag verkligen ifråga sätter om det skall vara så?» (I viss utsträckning)
- Många moment som under undervisning gavs lite tid och verkade vara mindre centrala i kursen testades under tentamen» (I viss utsträckning)
- mycket av det som ansågs som godkäntmål fanns inte med! gillar verkligen inte det här med att man måste klara en viss poäng på en G del osv..» (I viss utsträckning)
- Däremot, som jag skrev ovan, så innehållen lärmålen väldigt mycket mer, då framförallt detalj- och teorikunskaper, än vad examinationen testar. Examninationen testar ju det mest övergripande samt metoder, alltså mer konkret räknande, vilket är bra. Alla "teoriochdetaljlärmål" gjorde mig väldigt stressad men efter att ha tittat på gamla tentor insåg jag ju att jag inte behövde lägga så jättemycket fokus på dem.» (Ja, i hög grad)
- Tidigare tentor testar just dessa mål, hoppas årets också gör det. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»28 38%
Ganska stor»30 41%
Mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.43

- Föreläsningarna innehöll aldeles för mycket teori och för lite exempel» (Mycket liten)
- Det kunda vara mer fokus på "svåra" partier istället för att försöka gå igenom allt vad kursen innehåller, det blir lite rörigt. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav mig bara bra anteckningar men man lärde sig inget och förstod inget förrän man gick på SIn.» (Ganska liten)
- jag lärde mig det allra mesta på slutet när det blev mer exempeluppgifter o mindre definitioner som till synes är helt meningslösa att kunna» (Ganska liten)
- Väldigt ojämn kvalite på föreläsningarna, ena dagen jättebra koplingar till andra delar i kursen och nästa dag bara lösryckta exempel som inte hade speciellt stor ankntning till målen.» (Ganska liten)
- Repetitions föreläsningarna på måndagar var toppen» (Ganska stor)
- Litteraturen med tillhörande CD-rom har i den här kursen varit extremt bra! Boken och CD:n har utgjort huvudsakliga inlärningen MEN föreläsningarna, framförallt de sammanfattande föreläsningarna i slutet av varje läsvecka där lärmålen tas upp, har varit viktigt och väldigt bra. Ser man till att ligga i fas med PM:et och planeringen så ger förelåsningarna väldigt mycket.» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig det mesta via självstuider men det har varit mycket lättare att tillägna sig det som står i boken efter föreläsning på ämnet. Så indirekt har förläsningarna varit väldigt bra för att lära sig.» (Ganska stor)
- Mycket teori, men nu när man går tillbaka och läser anteckningar är det jättebra!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 2%
Ganska stor»27 38%
Mycket stor»41 57%

Genomsnitt: 3.52

- Bra bok, bättre än den stora calculus» (Ganska stor)
- Mycket bättre än Calcilus!» (Mycket stor)
- Se kommentar ovan.» (Mycket stor)
- I boken fick man se räkneexempel som man inte fick under föreläsningarna vilken gjorde det lättare att förstå det teoretiska. » (Mycket stor)
- Det är i första hand här jag har lärt mig något. Föreläsningarna har mest underlättat min förståelse för det jag har läst i boken.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har datorlaborationer varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»40 55%
Ganska liten»27 37%
Ganska stor»5 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- bidrog ofta till mer förvirring.» (Mycket liten)
- Svår tolkade och svåra att sätta i sammanhang med det övriga kursen behandlade» (Mycket liten)
- Kändes totalt meningslösa då det inte behövdes prestera något.» (Mycket liten)
- För mig som inte har matlab som mitt starkaste ämne gav det i alla fall obefintligt med kunskap» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- För själva inlärningen, ganska liten, men de har varit intressanta och i vissa fall gett en hel del. De är bra. Svåra men bra.» (Ganska liten)
- Har inte lärt mig speciellt mycket på dom. Men det beror nog mest på mig själv (lathet) och inte på labbarnas upplägg.» (Ganska liten)
- Labbarna har gett viss förståelse för vissa fenomen inom området» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har duggor varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»10 13%
Ganska stor»39 53%
Mycket stor»19 26%

Genomsnitt: 2.98

- Duggorna har inte lärt mig så mycket. De har egentligen bara gett mig en bekräftelse på om jag kan något eller inte.» (Ganska liten)
- enklare att få svaren på utdelade övningstentor hade varit önskvärt» (Ganska stor)
- man får en liten inblick vad som är viktigt samt vad man behöver öva mer på. Vår övningsledare (David) hade jättebra duggagenomgångar oxå, så kunde man inte en fråga innan kunde man den oftast efteråt.» (Mycket stor)
- Det är bra med duggor, gör att man ligger i fas.» (Mycket stor)
- Duggorna har inte fungerat "påtryckande" vad gäller att hålla tempot uppe eftersom duggan till en viss läsvecka har kommit en bra tid efter att läsveckan avslutades. På så sätt har de inte hjälpt speciellt mycket Å andra sidan är duggorna väldigt värdefulla på så sätt att man repeterar och lär in en extra gång före tentan, vilket är väldigt bra. Det är dessutom väldigt, väldigt skönt att ha möjlighet att få med sig bonuspoängen.» (Mycket stor)
- Duggor är bra för att man ska veta hur man ligger till.» (Mycket stor)
- Borde poängterats i början att de var extremt viktiga att samla poäng på för att klara kursen» (Mycket stor)
- Mycket det att ha ett "deldatum" att läsa till och inte bara tentan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»40 54%
Mycket bra»30 41%

Genomsnitt: 3.35

- Borde funnits fler tentor och de borde funnits tidigare.» (Ganska dåligt)
- Vecko-PM har delats ut kontinuerligt hela tiden, mycket bra hjälp.» (Mycket bra)
- Har inget att klaga på här.» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»49 67%
Hög»23 31%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.34

- Sista läsveckan innehöll mycket nytt på väldigt kort tid, att vi dessutom hade slutarbetet i ett projekt i miljö- och hållbarutvecklingkursen gjorde att just läsvecka 6 blev lidande. Det var synd men kanske oundvikligt.» (Lagom)
- Mycket egen tid har fått läggas för att förstå undervisningen» (Hög)
- Det gäller att hänga med men det är bra med högt tempo» (Hög)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»9 12%
Ganska bra»29 39%
Mycket bra»19 26%
Har ej sökt hjälp»13 17%

Genomsnitt: 3.41

- Det kändes som om övningsledaren inte hade koll på vad vi höll på med..» (Ganska dåliga)
- Kändes inte som man fick något bra svar om man frågade något. Man fick ofta ett kort svar likt "läs i boken".» (Ganska dåliga)
- Under övningarna har det fungerat bra.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Den har varit ganska bra» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Men det hade varit bra om läraren var lite mer pedagogisk under sina föreläsningar. Han kunde förklara lite mer när man ställer frågor. » (Ganska bra)
- Det har funnits bra med frågestuder, men besvaringen har varit sådär. SI har fungerat bra» (Ganska bra)
- Som sagt David var toppen på att förklara.» (Mycket bra)
- Övningsledaren jag hade, David Witt-Nyström, var väldigt, väldigt bra!!! Mycket pedagogisk, lugn och sansad, perfekt!» (Mycket bra)
- Hjalmar har alltid tillåtit frågor på förläsningar samt skickat runt frågelappar, det är bra.» (Mycket bra)
- Under övningstillfällena har det funnits mycket bra möjlighet till frågor. Hade Hjalmar som övningslärare.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 16%
Mycket bra»57 79%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.83

- Vi är ett gäng som brukar räkna tillsammans.» (Mycket bra)
- Jag arbetar mycket tillsammans med dem jag umgås mest med, vi hjälper varandra och jobbade tillsammans inför tentan. Det är till väldig stor hjälp.» (Mycket bra)
- "sammarbete"...vad är det? går det att äta?» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»37 50%
Hög»31 42%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.56

- Men det är att förvänta vid denna nivå i ens utbildning.» (Hög)
- Detta beror dock inte alls på linjär algebra utan på miljökursen.» (Hög)
- Till största del miljön som tagit upp mycket tid med projektarbete mm» (Hög)
- Miljökursen tog mycket tid.» (För hög)
- Stressigt med duggor, tentamen i miljö mitt i läsperioden, redovisning och projektarbete, omtentamen i miljö för dem som inte klarat...» (För hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor och datorlabbar»
- Repetitionerna efter avslutat läsvecka.»
- Duggorna!»
- Duggor är bra. Bra att gå igenom godkäntmålen efter varje vecka. »
- Att vi får ut planering inför varje vecka, delmål för varje kapitel. »
- David borde vara kvar! Han är mycket duktig på att förklara så man förstår.»
- Duggor»
- Allt.»
- Kurslitteraturen, duggorna.»
- Duggor»
- Fungerade väldigt bra med uplägget på duggorna. Bra att man testade på de föregående veckorna så att även om man ligger efter hinner man plugga ikapp till duggorna.»
- boken Lay»
- Duggor»
- Duggorna.»
- Kursmålen»
- Duggor, Hjalmar»
- Boken!»
- SI:n»
- Duggor. Det är bra att ha, men de måste göras om för nu iår så var alla rätt på duggorna bara en indikation på att man hade chans på G-delen. Man blev alltså lite lurad hur bra man låg till. Sen på tentan var överbetygsdelen MYCKET svårare.»
- Duggorna»
- Att fortsätta med duggor, de är bra delmål som gör att man lättare håller planeringen, samt för att se hur man ligger till. »
- Vecko PM:en»
- Föreläsningar och duggor»
- Kurslitteraturen»
- duggor!»
- Duggor»
- Duggora var mycket bra för att ligga i fas med stidierna.»
- Övningsledaren Sara Stålberg! Kanon bra tjej, förklarar så alla kan förstå!»
- Kursboken och övningar som i år»
- Duggorna»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- mer räkneövningar»
- Bättre föreläsningar, mer förklaringar av helheten snarare än satser och bevis. Alltså till exempel vad olika satser ger och vad man kan använda dem till. »
- Lite mer räkne-exempel. Det var många satser och definitoner, men det är ju genom att se ett exempel som man lär sig. »
- Vissa av examinatorns förklaringar. Kompetensen hos övningsledare i Grupp D»
- Datoraborationera tycker jag inte var meningsfulla, för hög nivå och ingen kunskap som man har någon annan användning för.»
- teori borde varvas med fler exempel på föreläsningarna»
- Datorlabbar: antingen slopa dem eller omforma dem så att det krävs ett mer aktivt deltagande. Mer vikt på centrala kursmoment på tentan. »
- Mer anknytning föreläsningar - kursbok»
- Poängsystemet, ej två delar på tenta.»
- vet ej»
- Mindre repetition på föreläsningarna»
- Tentan. Tag bort uppdelningen med godkäntdel och överbetygsdel.»
- Att duggorna även ska kunna ge bonuspoäng på överbetygsdelen och inte bra på godkäntdelen! »
- datorlabbarna»
- Undervisningen och information om duggor, samt vad som är centralt i kursen (när det finns en "G del")»
- ta bort alla matlabövn utan den första!!»
- Matlab övningarna borde ändras eller tas bort. Som de var i år med obligatorisk närvaro och inget krav på att klara uppgifterna så gav de inte så mycket.»
- Systemet med poäng från duggorna som fungerade mycket dåligt.»
- Tentan»
- Möjligtvis skulle sista läsveckan få större utrymme.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- stressad lärare. Svårt att förstå oftast när han lär ut. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Bra kurs! Speciellt övninglsedare David!»
- Övningsledaren för grupp B var mycket bra. Hon kunde förklara begrepp mycket bättre än föreläsaren och var alltid glad och trevlig vid övningarna. »
- Läraren borde ta åt sig kritik som han får under kursens gång. Han borde även lyssna på vad eleven har att säga om rättningar av uppgifter och kanske tänka över om det kan vara värt att ta åt sig den informationen.»
- Tycker att godkänt delen på tentan var lite väl tuff, känndes som det var lite över bara godkänt!»
- Om man säger att man kan få delpoäng av uträkningarna på en duggauppgift på två poäng så skall man inte få två poängs avdrag bara för att man slarvat lite med svaret och lagt till en noll-kolon!»
- Datorlaborationerna var för oseriösa.»
- Föreläsningarna var ibland svårförstådda. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från