ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 09/10 Stål- och träbyggnad, LBT141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-16
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅL:
1. redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner.
2. redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner.
3. förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä och stål.
4. förstå verkningssättet i bruksstadiet hos stål och trä

1. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 70%

Genomsnitt: 3.63

- Bör gås igenom mer under föreläsningar.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursmåls frågorna är väldigt bra! Men om man missar någon blir det väldigt jobbigt.. de borde finnas nedskrivna med svar, alternativs sidhänvisningar» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men allt för mycket fokus låg på målen istället för undervisningen. Det kändes som att pedagogiken blev viktigare än det vi faktiskt lärde oss. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Dock var det en del ganska grundläggande förståelse om exempelvis bärförmåga och lasteffekt som jag tycker hade varit bra att ha mer kunskap om redan i betongkursen, så antingen att kurserna byter plats eller lite mer grundläggande kunskap i betongkursen. » (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»4 9%
I viss utsträckning»16 39%
Ja, i hög grad»21 51%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Tal på helt fel nivå. Hade inte räknat några liknande tal innan. Alldeles för svår tenta!» (Nej, inte alls)
- Inte vad jag förstod i alla fall, om det inte menas med de onödiga kursmålsfrågorna man fick memorera utantill utan att alls fatta vad de innebar.» (Nej, inte alls)
- Sjuukt svår tentamen med tanke på det underlag vi hade fått ut. Tidigare tentor gjorde man hur lätt som helst, uppochner bakochfram och med bakbundna händer. » (Nej, inte alls)
- Tentan var väldigt svårt jämfört med inlämningsuppgiften vi gjorde» (I viss utsträckning)
- Teorindelen ja, räknedelen NEJ» (I viss utsträckning)
- Hade lagt ribban lite väl högt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt svår, och den var vi inte bredda på! Svårt att ge en tenta där varje uppgift innehåller ett nytt moment som vi inte har gått igenom. När det gäller en tenta med hålf inrikting blir det fel om man kör fast redan från början av det nya i frågan, då kommer man ingen vart alls!» (Ja, i hög grad)
- Kunde gärna gått igenom mer komplexa uppgifter innan tentan.» (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte att tentan var lagd på en högre nivå än kursen. Vilket gjorde den svår.» (Ja, i hög grad)
- Målen och lite till...» (Ja, i hög grad)
- kanske lite väl hög grad...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»14 34%
Ganska stor»19 46%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.63

- Gick aldrig på övningstillfällena. » (Mycket liten)
- Fick vid flera tillfällen sitta och vänta på hjälp hela övningstillfällena utan att få hjälp. » (Mycket liten)
- Det är för lite hjälp på så många elever vilket gör att man helre gör fel än sitter och väntar 30 min för att fråga hur man ska göra.» (Ganska liten)
- Valde att plugga på egen hand vid de flesta tillfällen. var på 2-3 övningar, men var då alldeles för mkt folk så han knapps få hjälp. men var ju som sagt inte på så många. » (Ganska liten)
- Vore bra att göra delinlämningar obligatoriska för att slippa så hög belastning på de sista övningstillfällena, då man gärna vill ha tid att fråga om tentan då.» (Ganska liten)
- haft lite språkproblem med mustafa» (Ganska liten)
- För lite lärare/övningsledare på för många elever!» (Ganska liten)
- Har ofta varit väldigt lång väntetid om man velat ha hjälp därför har man vänt sig till andra istället för till lärarna.» (Ganska liten)
- För lite egentid med läraren om man nu fick tillfälle att få fråga ens» (Ganska liten)

5. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»23 56%

Genomsnitt: 3.51

- Ganska liten tydligen, iaf om tanke var att man skulle ha lärt sig ngt som man kunde ha nytta av på tenan.» (Ganska liten)
- Men det men det märker man först efteråt =P» (Ganska stor)
- När man väl fick hjälp med den var det väl lite meningsfullt i alla fall. Något lärde man sig väl. Men däremot var själva tesen till uppgiften väldigt toftig, och boken och föreläsningarna var inte till någon hjälp heller så man var väldigt beroende av att få hjälp av rasmus/mustafa. » (Ganska stor)
- Det mesta jag lärt mig har jag lärt mig genom konstruktionsuppgiften. Det sades dock att om man förstått inlämningsuppgiften skulle inte tentan vara något problem, detta tyckte jag dock inte stämde riktigt. Det ställdes mycket högra krav på förståelse på tentan än på konstruktionsuppgiften» (Ganska stor)
- Skulle gärna se noggrannare rättningar så att man inte behöver tveka på smådetaljer. Gör som Steve Svensson, den mannen kan rätta!» (Mycket stor)
- Det vore även gott att få konstruktionsuppgiften rättad och inte bara diskuterad. Diskussionerna är bra, men det räcker inte för att undvika fel i inlärningen! Speciellt inte när diskussionerna är så otroligt tidsbegränsade som de har varit. » (Mycket stor)
- Det är jättebra men löpande inlämning och "måsteuppgifter" under kursens gång!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»18 43%
Mycket stor»19 46%

Genomsnitt: 3.31

- Iaf om tentan var tänkt att kontrollera om man lärt sig ngt.» (Mycket liten)
- Det enda jag hade nytta av efter föreläsningarna var svaren på kursmålsfrågorna så jag kunde plugga in dem till tentan.» (Mycket liten)
- Men räckte inte riktigt för att klara av räknedelen på examinationen» (Ganska stor)
- Lite svårt att hinna med att anteckna ibland. Rörigt med kursmålsfrågorna, visste aldrig när frågorna var slut och det börjades på ett nytt avsnitt i föreläsningen. » (Ganska stor)
- Kursens teoridel hade varit svår att klara av om man inte följt med under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Bästa hitills på Chalmers.» (Mycket stor)
- Jag hade önskat mer och tydligare återkoppling till boken under föreläsningarna så man lättare kan se vart man hittar olika formler och det som sägs. (kanske är jag som varit ouppmärksam men jag har iaf inte hört om så mycket sidhänvisningar) Det jag egentligen tror jag efterlyser är nog att en sidhänvisning/formelhänvisning skrevs ut på tavlan då vi räknade tal gemensamt via tavlan. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»15 37%
Mycket stor»22 55%

Genomsnitt: 3.47

- Dåligt att indexet i boken inte fungerar.» (Ganska stor)
- Det var ju det enda vi hade så...» (Ganska stor)
- Eftersom denna bok är väldigt lik betongboken i sitt upplägg hade jag redan koll på hur man skulle söka information i boken för att hitta rätt, därför har den tillfört mycket. » (Ganska stor)
- Men det hade varit bra med en bok/exempelsamling där det inte saknades en massa kapitel och ibland var saker väldigt luddigt förklarade som ex. bef och kontinuerligt/diskret upplag. » (Mycket stor)
- Men det skulle behövas några mer avancerade uppgifter i exempelsamlingen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 45%
Mycket bra»21 52%

Genomsnitt: 3.47

- Rörigt att ha dels kurser på pingpong och dels på studieportalen. Antingen eller. visserligen bra med chatt/diskussion men det kändes lite för lätt att missa ett viktigt inlägg. » (Mycket dåligt)
- Väldigt bra att allt lades ut på pingpong, kanske skulle även svaren på kursmålsfrågorna ligga där?» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 52%
Hög»18 45%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

- Möjligen att det ställdes för låga krav under kursens gång då jag känner i efterhand att jag nog trodde att jag förstått mer än vad jag egentligen gjort.» (Lagom)
- Ifall man skulle hinna med allt... Konst.uppg, övningstal, läsa...» (Hög)
- Egentligen helt okej arbetsbelastning under läsperioden, konstruktionsuppgift är väldigt bra för inlärningen. Däremot var tentan mycket svårare än vad vi förberetts på..» (Hög)
- Den var hög, men jag tycker att det varit lagom! Eller - hellre lite för mycket så man måste hänga med än aningen för lite.. » (Hög)
- Inte 7,5 hp.» (För hög)


Arbetsklimat

10. I kursen fanns dynamiska tillfällen med diskussionsövningar: 3-5 min diskussioner med grannen och mingeldiskussion. Hur anser du att dessa tillfällen påverkade kvalitén på föreläsningarna?

41 svarande

Negativt»1 2%
Positivt»24 58%
Varken positivt eller negativt»16 39%

Genomsnitt: 2.36

- Tanke må vara god, men det är sällan det blir något vettigt av ett sådant inslag på en föreläsning.» (Negativt)
- Om det pedagogiska syftet framgår från början kommer man att ta dem mer på allvar.» (Positivt)
- Fler sådana! ett per timme vore perfekt!» (Positivt)
- väldigt bra, för annars kan man ibland gå igenom en föreläsning utan att egentligen ha tänkt till utan bara skriva av och knappt hinna fundera.» (Positivt)
- Man vaknar när man får tid att tänka själv. En mycket bra teknik.» (Positivt)
- Man orkar inte engagera sig speciellt itne på morgonlektioner. Blev som 5 minuters rest istället.» (Varken positivt eller negativt)
- Engagerade man sig mer hade svaret varit positivt istället..» (Varken positivt eller negativt)
- Ibland var det svårt att disskutera innan man satt sig in i det ordentligt men det är bra för man börjar tänka.» (Varken positivt eller negativt)
- Tycker de inte gav något alls. För lite kött på benen gjorde att det var svårt att få något djup eller grepp om diskussionen. Blev ofta att man läste innantill i boken alt. försökte hinna i kapp med anteckningarna.» (Varken positivt eller negativt)
- De flesta pratade nog om annat.. Tror det är svårt att få ut något vettigt av den sortens diskussioner i en sån här kurs. Ingen fattade ju riktigt frågorna, funkar bättre på andra utbildningar än tekniska tror jag.» (Varken positivt eller negativt)
- Jag tyckte inte de tillförde så mycket, men det var nog för att vi inte riktigt visste hur vi skulle utnyttja dem, jag kände ibland att det bara var ett desperat försök till att vi skulle vakna till, inte att det låg en pedagogisk tanke bakom.» (Varken positivt eller negativt)

11. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Till hur stor del har du haft nytta av dessa hjälpmedel?

41 svarande

Mycket liten»17 41%
Ganska liten»15 36%
Ganska stor»7 17%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.85

- Svårt att ställa frågon eftersom man inte kan rita figurer på internet. » (Mycket liten)
- Svårt att få ner frågor i ord, extremt mycket lättare att fråga kompis eller lärare.» (Mycket liten)
- Jag är ingen dator-människa...» (Mycket liten)
- Använde det faktiskt aldrig för att jag inte kände att jag hade behov av det, men bra att det fanns.» (Mycket liten)
- Chatten var en bra idé men den var alltför sällan bemannad för att man skulle orka använda den.» (Mycket liten)
- bra ide, har bara inte använt det så mkt. » (Ganska liten)
- Fick lite svar på några frågor inför tentan, men det var frågor som jag tyckte borde ha berörts mer på föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Men en väldigt bra grej som jag hoppas på ska fortsätta i andra kurser.» (Ganska liten)
- Skulle gärna ha mer disskusioner live, är mycket effektivare att prata med någon och kunna ställa föjdfrågor. Bättre i verkliga livet men när det nästan bara fanns forumet i slutet så fungerade det ju.» (Ganska stor)
- men tror det hela skulle användas ännu mer ifall det hade vart anonymt.» (Ganska stor)
- Inte så mycket i början, men mer på slutet när det blev en dialog kring uppgifter och tal inför tentan. » (Ganska stor)
- KANONBRA!!!!» (Mycket stor)

12. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Till hur stor del använder du andra typer av elektroniska forum: Skype, msn m.m.?

40 svarande

Mycket liten»9 22%
Ganska liten»17 42%
Ganska stor»8 20%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.27

- ganska mkt. » (?)
- blivit en del msn...» (Ganska liten)
- Om inte facebook räknas?» (Ganska liten)
- Msn är underskattat.» (Ganska stor)
- forum är väldigt bra om många är inne och kollar aktivt.» (Ganska stor)
- Om frågan innebär utöver kursrelaterat..» (Mycket stor)
- är alltid uppkopplad på msn och skype :) msn är förövrigt ett riktigt bra diskussionsforum när man behöver snabba svar från vänner. » (Mycket stor)

13. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Kan du ge positiv/negativ konstruktiv feedback på dessa verktyg?

- Det är svårt och krpngligt eftersom man oftast inte sitter vid en dator när man behöver hjälp.»
- Har ej använt detta»
- Positivt - Bra sätt att få reda på fel i boken och se svar på redan ställda frågor, även snabbt sätt att få svar. Negativt - eftersom jag har enklare att förstå när någon förklarar muntligt.»
- forumet var en bra ide. kändes dock som att folk missuppfattat och väntade på att rasmus skulle svara på frågor. det var väl meningen att vi skulle svara på varandras frågor men det fungerade väl inte så bra. »
- jag lägger mycket fokus på att jobba i övningsboken, om de exemplen fanns digitala, så att man kunde "rita" i ett svar och förklara vad man menar så vore det ett plus, då det ofta är svårt att få ner frågan i ord.»
- Jättebra initiativ. Bra sätt att kunna ställa frågor och få dem besvarade om man till exempel sitter hemma och pluggar. Även bra att man kan gå in och läsa andra personers frågor! Kanon helt enkelt!»
- Läs svar i fråga 11.»
- går det att markera viktiga inlägg så att de syns tydligare? jag gillar egentligen pingpong som ide, men som sagt två olika typer av kurshemsidor blir för mycket. antingen eller tycker jag. »
- jag använde aldrig de verktygen»
- Nej, jag har inte aktivt använt de funktionerna»
- Läraren skulle kunnat trycka mer på att vi skulle använda forumet för frågor och dyl.»
- ovan»
- Nej eftersom jag inte använt dom.»
- Det är verkligen bra verktyg. Jag borde själv använt mig mer av det. Men just denna klassen är lite speciell tycker jag. Det är bara ett visst gäng som ställer frågor. Resten är nog blyga som jag.»
- Ska jag gå ett program på en skola förutsätter jag att undervisning, övningar och hjälp ges personligt. Inte genom en chat, hade jag velat ägna mig åt sådant skulle jag lika gärna kunnat läsa kursen på distans.»
- Jag använde det aldrig som sagt, men det är bra att det finns för de som vill. Det kan ju i och för sig vara lite svårt att formulera sin fråga ibland när det är så komplicerade formler..»
- Har inte varit delaktig (har läst inlägg dock) men det är nog ett bra verktyg. Inte lika bra som möten ansikte mot ansikte dock.»
- Ett bra hjälpmedel för att få svar på frågor, och även se och reflektera över andras frågeställnigar. Personligen tycke jag att det är lättare och diskutera person till person men som sagt ett bra kompliment.»
- Ett ytterligare sätt att få svar på sina frågor och att kunna nå lärare och studenter var man än befinner sig vilket är positivt. Ser inget negativt så länge det inte tar över och ger mindre tid åt att kunna träffa lärarna personligen vilket alltid är det bästa sättet att få svar.»
- När man ska fråga en sak som man knappt vet hur man ska fråga så är det inte så lätt och förklara det i text utan lite fina bilder också»
- kunde blivit mycket bra om folk hade använt de... kanske bättre att trycka hårdare på de från början»
- Var en bra idé, men personlig hjälp fungerar bättre. Småsaker som den skulle kunnat användas till är oftast bättre att fråga en kamrat.»

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»23 57%
Mycket bra»14 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- För få hjälpare på så många elever.» (Ganska dåliga)
- Förvånansvärt dålig. De borde ta lärdom av Steve. Inte hela tiden tala om att de inte har tid eftersom de håller på med så mycket annat som är viktigare. Läs igenom arbetsbeskrivningen.........» (Ganska dåliga)
- Både Rasmus och Mustafa är väldigt positiva och villiga att hjälpa till och förklara! Förstår konceptet med jourtid på institutionen, även om det kan vara lite frustrerande att vänta några dagar om man har kört fast med något. » (Ganska bra)
- Hjälp fick man, men ofta i sträng tidsbegränsning.» (Ganska bra)
- Jag hade tyckt att det varit en bra idé med möjligheten att boka en halvtimma någon/några gånger under kursen för att få möjlighet att ställa frågor och diskutera i lugn och ro. Övningstillfällen är absolut bra, men när man vet hur många som står på kö och behöver hjälp vill man bara få ställt sin fråga så fort som möjligt, och kanske inte alla man egentligen har, vilket kan vara synd.» (Ganska bra)
- Kanske inte så stor möjlighet att ställa frågor till föreläsaren face to face, men det har jag förståelse för. Därför var det jättebra att man kunde skriva på pingpong!! » (Mycket bra)
- tack vare att man kunnat ställa frågor på forumet. annars har ju övningstillfällena vart svåra att ställa frågor på, tyvärr.» (Mycket bra)
- som sagt, på övningstillfällena var det svårt att få hjälp. Men nekades aldrig hjälp då jag gick till arbetsrummet.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»35 85%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.9

- Hade svårt att få en grupp när man missade lite i början. Ge gärna ut färdiga grupper.» (Ganska bra)
- Annars hade vi nog inte klarat konstruktionsuppgiften ,)» (Mycket bra)
- Arbetar bättre själv. » (Har ej sökt samarbete)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»26 65%
Hög»10 25%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.22

- Kanske är lite av en jämförelse med läsperiod två där belastningen var hög. Att det var två kurser istället för tre minskar också belastningen, det är lättare att hålla fokus och det tar alltid lite tid att byta mellan ämnen.» (Låg)
- Som vanligt hög, men man tar sig igenom det. » (Hög)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Pedagogiken»
- pingpong. rasmus. (entusiastisk)»
- Bättre förberedelse inför tentan!!! Övningsboken var inte ett bra sätt att förbereda sig för tentan, tal som motsvarar tentan krävs!»
- Föreläsaren! Stor eloge till Rasmus, bästa föreläsaren vi haft hittills på 1.5 år. Han undervisade bra och hade samtidigt glimten i ögat. Vettigt upplägg på föreläsningar, kändes genomtänkt! Bra med kursmålsfrågor och återigen pingpong MÅSTE vara kvar till nästa år!! »
- Rasmus Rempling!»
- Lärare»
- Diskussionerna runt konstruktionsuppgiften var lärorika och bra. Vore bra om lärarna samspelade lite mer så att man kunde få svar/samma svar beroende på lärare som man gick till. »
- konstruktionsuppgift»
- konstruktionsuppgiften»
- Rasmus»
- Det tydliga upplägget och kopplingen mellan att det som undervisas verkligen är det som kommer på tentan»
- Konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften och de övningstal som gicks igenom under föreläsningarna. Dessa hjälpte i stor utsträckning.»
- Konstruktionsuppgiften, däremot tycker jag att det ska vara bestämda datum för delinlämningar för allas skull.»
- Konstruktinsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Hela kursupplägget, mycket bra. Engagemanget från lärare för att få oss att utvecklas.»
- Kommunikationen och upplägget på föreläsningarna.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Rasmus, fokus på kursmålen»
- Föreläsarens stora engagemang.»
- konstruktionsuppgiften :)»
- läraren»
- Konstruktionsuppgiften, den ger bra förberedelse inför examination.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre med övningstillfällen än chat.»
- Försöka få studenter att samarbeta ännu mer och på så sätt lära varandra, fler diskussioner (kanske i mindre grupper)»
- Kurspoängen.»
- nivån på tentan och vad den berör. »
- Förtydliga när saker och ting handlar om stål eller trä, lite luddigt ibland. Samt vara noga med sidhänvisningar.»
- Det kändes som att när man frågade hjälpläraren om konstruktionsuppgiften så hade han inte riktigt koll och fick själv sitta och fundera ett tag innan han kunde ge ett svar, och ibland kunde han inte ge ett svar. Likadant var det när vi hade honom i betong-kursen. Kanske kan vara idé att han läser igenom konstruktionsuppgiften mer noggrannt innan kursen börjar så att han vet vad som ska göras.. Tentan kan ha varit lite i det klurigaste laget i jämförelse med tidigare års tentor.»
- Mer komplexa konstruktionsövningar.»
- konstruktionuppgiften»
- ändra ordning på stål och träbyggnad och betongkursen. borde vara tvärtom! »
- Tillgången till ett exempel på tentamen»
- en annan tenta»
- vet ej»
- Slopa hela ping- pong grejen, öppna dörrarna istället.»
- Tentan var onödigt svår i förhållande till hur sjukt mycket arbete man lade ner på tentapluggandet. Och ändå klarade ingen den vad jag vet.. Kursmålsfrågorna tycker jag ska försvinna, och om inte borde vara lite bättre formulerade och svaren borde vara mycket tydligare. jag förstod i många fall inte ens vad som frågades efter, och jag förstod definitivt inte svaren när jag gick tillbaks till mina anteckningar inför tentan. bara massa grafer utan förklaringar att lära sig utantill, det är inget man lär sig och tar med sig i framtiden. Fler relevanta övningstentor att plugga på!! nivån var helt annorlunda jämfört med övningsboken. Inte så mycket powerpoint på föreläsningarna, det är svårt att ta till sig. Mycket fler räkneexempel så man lär sig hur formler ska tillämpas. Bättra formulerad tes till konstruktionsuppgiften, t.ex med hänvisningar till sidor i boken och lite ledning till hur man ska börja med varje etapp åtminstone. man var helt beroende av hjälp från övningsledare.»
- Att man är mer medveten om de pedagogiska verktygen så att de kan tillgodoses bättre (pingpong-chat, mingeldiskussioner etc.)»
- Övergå till en kursbok (även för betongkursen) istället för kompendie med utdrag ur en bok som täcker båda kurserna»
- Jag tycker att jag lagt ner tid på kursen men kände mig inte alls förberedd för de uppgifter jag ställdes inför på tentan. Tror kanske att fler övningsuppgifter med varierande svårighetsgrad skulle ha varit bra att ha.»
- Att lägga ribban på en rimlig nivå, ibland kändes det som att vi behövde lära oss för mycket.»
- vet ej»
- TENTAMEN, ärligt talat mycket besviken på att vi fått uppgifter att träna på som är i nivå låååångt under den som var på tentan.»
- Bättre information om vad som kommer examineras. Läraren måste vara mer tillgänglig för att ge hjälp, alternativt ta in en assistent till.»


Övriga kommentarer

19. Övriga kommentarer

- För svår tentamen på den sk "Lätta delen". »
- Svårighetsgraden på övningstentorna (från tidigare kurs) stämde inte överens med vår tenta. Bättre att inte ge ut övningstentor alls, alternativt att göra en med samma nivå.»
- gränserna på tentan borde sänkas pga svårighetsgraden!»
- Tack för denhär tiden! Tyckte att ni gjorde kursen spännande!»
- Räknedelen på tenten kändes för svår!»
- Lärorik och kurs som jag känner att jag garanterat kommer ha nytta av»
- Försök att komma i tid till dina egna föreläsningar. Känns respektlöst när man själv kommer dit i tid till varje föreläsning. »
- Har varit väldigt negativ till den här kursen, och det är väldigt tråkigt för jag vill faktiskt lära mig. tyckte att det var lite frustrerande att jag inte kände att jag lärde mig något på föreläsningarna, jag hade behövt fler räkneexempel. Mycket mer förklaringar till varför man räknar som man gör osv. Det här var en kurs jag väldigt gärna ville lära mig för jag tycker det är en nyttig kurs att ha med mig, men så blev det inte. Jag har tyvärr inte lärt mig mycket, och det kommer synas på tentaresultatet. Det är inte meningen att låta så negativ och elak, men jag tror inte det här formatet funkade på mig helt enkelt. Dock är det tydligt att ambitionsnivån har varit stor kursledningen, så en eloge för det!»
- Tentamen var i viss mån olik tidigare exempel/konstruktionsuppgift.»
- Exempeltentan hade inte behövts delas ut då den var ganska missvisande med vilken nivå frågorna skulle hålla. Det kändes som att de två första räkneuppgifterna borde ha varit de sista, med tanke på att det inte var det jag tänker mig som typtal»
- svårt när de inte fanns nåra gamla tentor att öva på. när tentan väl kom liknade den inte någon utav övningsuppgifterna»
- Stål och trä borde vara två kurser, skulle kunna löpa parallellt men det vore lättare att hålla isär begreppen om man hade två olika tentor. »


Kursutvärderingssystem från