ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Linjär algebra Z1, TMV140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-13
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

22 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 9%
Ja»11 50%
Inte läst det»9 40%

Genomsnitt: 3.31

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

22 svarande

Nej»2 9%
Delvis»4 18%
Ja»16 72%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- mer info på hemsidan, länkar till duggor och tentor fungerade dåligt.» (Nej)
- Han skickade ju mail, mkt sämre än om han hade uppdaterat hemsidan med samma information» (Nej)
- De andra sidorna i mattekurserna har varit bättre, varför inte bara använda standardsidan??» (Delvis)
- Mycket bra vecko-pm med bra beskrivande text för att veta vad man skulle kunna. » (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Peter Hegarty engagerat sig i kursen?

21 svarande

Inte alls»3 14%
Ganska bra»4 19%
Bra»10 47%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 2.71

- Tyckte han hade en lite taskig inställning ibland» (Ganska bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- ok»
- Flexibilitet = 0. Det har verkligen varit my way or no way från hegartys sida.»
- Mycket bra med mailutskicken som gjordes!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Inledande matematik»
- Inledande Matte»
- inledande matte.»
- Inledande matematik»
- inledande matematik Z»
- envariabelanalys och inledande matematik»
- Inledande matematik»

6. Vilken del av kursen var lättast/svårast?

Gradera från 1-5 där 1 är lätt och 5 svårt.

Matrisfråga

Linjära ekvationssystem
21 svarande

14 66%
6 28%
1 4%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.38

Linjära transformationer
21 svarande

2 10%
8 40%
6 30%
3 15%
1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.65

Determinanter
22 svarande

9 40%
9 40%
3 13%
1 4%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.81

Vektorrum
21 svarande

0 0%
4 19%
5 23%
11 52%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

Koordinater och basbyten.
20 svarande

0 0%
3 15%
9 45%
7 35%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3

Egenvärden och egenvektorer
21 svarande

1 4%
9 42%
6 28%
5 23%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.71

Minstakvadratmetoden
21 svarande

0 0%
8 38%
8 38%
5 23%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.85

Projektion och ortogonalisering
21 svarande

1 4%
4 19%
8 38%
7 33%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14

Ortogonal diagonalisering av symmetriska matriser
21 svarande

0 0%
1 5%
6 33%
8 44%
3 16%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.72


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

22 svarande

0 0%
2 9%
8 36%
10 45%
2 9%

Genomsnitt: 3.54

- Stor variation, ibland väldigt bra, ibland sådär...» (3)
- För fort, verkar som att han är arg på oss.» (3)
- Hegarty bör inte skriva på rasten, vi hade problem nog med att hinna skriva av tavlan med tanke på hastigheten han skriver med ändå. När han sen har kaladdat 3-4 tavlor på rasten finns det ingen chans att hinna med. På rasten måste man få vara ledig så att man kan gå på toa/dricka vatten/ta lite frisk luft.. man ska inte behöva skriva av tavlan hela rasten för att han inte kan lugna sig lite. Hegarty bör även kolla mer på eleverna, han kollar väldigt sällan upp, utan står och pratar med golvet eller tavlan.» (3)
- Bra med beskrivande text. Lite mer exempel hade varit bra.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

22 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 4%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»3 13%
90 - 100%»18 81%

Genomsnitt: 4.72

9. Störde det dig att föreläsaren ibland skrev på tavlan under rasterna?

22 svarande

Ja»12 54%
Nej»10 45%

Genomsnitt: 1.45

- Ja, skulle man anteckna det sen när föreläsningen började igen så missade man en hel del. Hade varit en okej grej om han bara tagit det lugnt och låtit de som vill anteckna det innan han körde vidare.» (Ja)
- om man ville anteckna hann man inte med efter rasterna.» (Ja)
- jobbigt att hamna efter under rasten...» (Ja)
- Om det var ett bevis han bara förklarade efteråt var det ok, men annars var det jobbigt att vara flera tavlor efter innan man börjat.» (Ja)
- Se kommentar om föreläsningar» (Ja)
- Det resulterade oftast i att man fick skriva ännu mer under lektionen, vilket innebar att man inte kunde lyssna alls.» (Ja)
- Bra att man fick tid att anteckna även när föreläsningen sedan kommit igång igen.» (Nej)
- Det gjorde han ju oftast om han hade gjort fel.» (Nej)

10. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Visat mer engagemang och låtit folk hinna med i anteckningarna.»
- Inte vara lika hård»
- Repetition av tidigare föreläsningar i början av föreläsningen eller i slutet av varje vecka.»
- Saktat ner»
- Tvyärr måste jag säga att om man bortser från hans matematiska kunnande, allt! Hörde innan kursen att han skulle vara bra, blev väldigt väldigt besviken!»
- Känns ibland som han skrev upp allt det han sa, även sånt som inte är relevant med det vi just då gick igenom. Ex, vid ett tillfälle skrev han "... men detta skall vi inte gå igenom nu, utan detta kommer senare i kursen"»
- Inte mycket»
- Mer repetition.»

11. Hur tycker du föreläsaren kommunicerat med studenterna under kursen?

- Bra»
- bra»
- bra»
- Att inför hela klasen säga saker som "Vi skulle behöva sitta här i 45 minuter om du skulle förklara det där för mig" eller att kalla någon för dum i huvudet är så fruktansvärt dåligt. Peter har inget problem med matten, hans problem ligger på det sociala planet. Han måste öva sig i att handskas med folk. Att kalla någon dum i huvudet är inte okej på någon arbetsplats, och kommer aldrig att vara! Det är inte heller okej att ställa en fråga till klassen och sedan dumförklara den som svarar, det gör ju bara till slut att ingen vill svara på frågorna, vilket hegarty själv måste ha märkt på slutet. Min personliga åsikt är att hegarty drastiskt måste ändra sin attityd mot eleverna och lära sig att vara social. Det enda andra alternativet är att sluta undervisa. Hegarty säger även att "vi har utnyttjat hans generositet", det är en lögn eftersom det under hela kursens gång aldrig har bisats några tecken på generositet från honom.»
- Kontakten via mail var bra»
- lite nedvärderande, som "kan du inte detta".. t.ex. när han rättat duggor »
- Synd att föreläsaren inte tittade så mycket på studenterna under föreläsningarna och oproffisionellt att säga "shut the fuck up" till en student som småpratde och sedan fråga om han var dum i huvudent. Annars bra kommunikation.»
- inte alls»
- Bra»
- Bra»

12. Hur tycker du att föreläsaren har kommunicerat med studenterna utanför föreläsningarna? (ex. via mail)

- Mycket mejl blev det, men jag tycker det var bra. Ofta var det relevant information!»
- Bra»
- Hellre info på kurshemsidan än via mail.»
- bra information via mail»
- jag tycker det var bra med mail som skickades ut. »
- väldigt bra»
- Dåligt, använd kurshemsidan istället»
- Han har skickat ut 43 mail, det kanske var några för många, men bra att han ändå kommunicerar på nåt sätt. Hade varit bra om mailen hade lagts upp på hemsidan också under senaste nytt. Han bör inte skriva antackningar till andra föreläsare i samma mail, man kan faktiskt skriva två olika mail! Han bör speciellt inte lägga det i mitten av mailet, då tror man ju att den viktiga infon till studenterna är slut, och struntar att läsa resten. Hegerty bör även lära sig lite netikett. Bland annat att man inte skriver mail med versaler. Det är likställt med att stå 10cm från någon och skrika allt man har, och om det var det han ville göra så lyckades han, men förhoppningsvis var det inte så. Det skapar bara mer aggressioner mot honom, inte att man läser texten tydligare. »
- Väldigt bra»
- för mkt mail»
- Bra. Mail har kommit ofta och svar på frågor via mail har kommit snabbt.»
- Mycket intensivt, men det är bra.»
- Extremt väl.»
- Mycket bra»
- Mkt bra»


Övningar:

13. Vad tyckte du om övningarna?

- Kunde lagt mer tid på att låta folk räkna än att köra genomgångar.»
- Mycket bra, det var skönt att få se någon räkna lite uppgifter»
- bra, uppskattade att man gick igeom uppgifter på tavlan.»
- det var bra exempel i början»
- Övningarna var bra»
- Var väl bra, Genomgångarna av uppgifterna var på gott och ont, låg du i fas så var de bra, låg du efter (som jag gjorde) så kändes de bara tidskrävande, då man hellre ville räkna på sitt.»
- Bra»
- För långa genomgångar.»
- Mycket bra. Vi var inte så många där, men då får man ju desto mer hjälp själv.»
- Bra»
- För lite eget arbete»

14. Hur många övningar var du på? (%)

22 svarande

0 - 25%»7 31%
25 - 50 %»3 13%
50 - 75%»5 22%
75 - 90 %»4 18%
90 - 100%»3 13%

Genomsnitt: 2.68

15. Om du gick på färre än hälften av alla övningar, vad var anledningen?

- En låg på en i övrigt ledig dag, den andra på fredag morgon...»
- dom låg på sovmorgonar...»
- Att det var på morgonen. Räknade då hemma istället. »
- lathet»
- Jag gick på dem med genomgång. Hade jag inga frågor så kännde jag att jag lika gärna kunde räkna hemma utan att störas av andra.»
- Har en alldeles för skön säng kombinerat med morgontrötthet.»
- hade mkt annat att göra, kändes inte värt att gå dit för man lärde sig inte så mkt.»
- Pluggar bättre t.ex. i biblioteket.»
- Lättare att jobba själv»

16. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

18 svarande

Peter Hegarty»12 66%
Håkan Samuelsson»6 33%

Genomsnitt: 1.33

- Jag besökte båda.» (Peter Hegarty)
- Han var mycket duktig» (Håkan Samuelsson)
- Håkan var riktigt bra, pedagogisk.» (Håkan Samuelsson)
- Det räknades lite för mycket uppgifter på tavlan. Håkan Samuelsson var mycket duktig. » (Håkan Samuelsson)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

17. Vad tyckte du om Matlab-inlämningarna?

22 svarande

för lätt»0 0%
Lätt»0 0%
Lagom svårighetsgrad»15 68%
Svårt»3 13%
för svårt»0 0%
Givande»4 18%
Inte givande»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.68

- Matlab i den kursen var riktigt bra enligt mig!» (Lagom svårighetsgrad)
- Konstig fråga, kan det inte vara både givande och svårt eller lätt?» (Lagom svårighetsgrad)
- och givande.» (Lagom svårighetsgrad)
- Labben med kuben var jättebra! Den var rolig, och man lärde sig mycket. Labben med fackverket känndes som att man hade kunnat göra annorlunda så att den blev lite intressantare.» (Lagom svårighetsgrad)
- Mycket bra laborationer. » (Givande)


Kurslitteratur:

18. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Linear Algebra and Its Applications - David C. Lay

21 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»12 57%
Mycket bra, bör användas igen»9 42%

Genomsnitt: 2.42

- Men jobbigt att lösningsförslag och facit till "true/false-uppgifterna" inte fanns i boken.» (Bra)
- Avsev´,ärt mýcket bättre än Calculus i Inledande matematik» (Mycket bra, bör användas igen)
- Väldigt bra kurslitteratur! Study Guide på cd-skivan var väldigt bra att läsa i.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

19. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 25 h/vecka

22 svarande

0 - 10»4 18%
10 - 20»9 40%
20 - 30»9 40%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.22

20. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Gå på föreläsningar1.3
2.Räkna uppgifter1.7
3.Laborationen3.2
4.Litteraturen(läsa teoriavsnitt i boken)3.2

- Mycket bra med indelningen av de rekommenderade uppgifterna!» (?)

21. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Hyfsat jämn, men självklart blir det ju mer mot slutet»
- ganska jämt över alla veckor.»
-
- Har varit ganska väl utspridd under de sista 5 läsveckorna i perioden. I början gjorde jag inte mycket»
- Jag fördelade ca 70 % av den totala tiden under lv 5 och efter. »
- lika under hela kursen, lite mer i första veckan och i tentaveckan.»
- Förhållandevis jämnt, mindre i början, lite mer på slutet»
- Lagt ned mest tid på matten.»

22. Kommentarer på tidsupplägget:

- Hade gärna haft mer tid över till repetition i lv 7. »


Pedagogiskt pris:

23. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

22 svarande

Ja»2 9%
Nej»17 77%
Vet ej»3 13%

Genomsnitt: 2.04

24. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

21 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 47%
Vet ej»11 52%

Genomsnitt: 2.52


Tentan:

25. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»5 22%
Bra»9 40%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.13

- Tycker bättre om det gamla upplägget med tentor utan g-del och överbetygs-del. » (Ganska bra)
- Känns lite skumt med godkännt/överbetygs-del på en sån här kurs dock...» (Bra)
- Jättebra att han rättade så snabbt!» (Bra)
- Ovanligt med 25 ist. för 20 poäng som godkäntgräns. Höjer nivån antar jag.» (Bra)
- Tenta-innehållet var bra, dock är jag lite tveksam till upplägget med tvådelad tenta, där poängen för t.ex. G inte räknas på båda delarna.» (Mycket bra)
- Bra med en g-del med lättare uppgifter. Då vet man vad man ska satsa på för att få de olika betygen» (Mycket bra)

26. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

22 svarande

Inte alls»2 9%
Ganska bra»3 13%
Bra»7 31%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 3.13

- Det var tokigt hög poänggräns på g-delen, å andar sidan ganska lätta uppgifter. Väldigt oproffesionellt att säga att han höjt betygsgränserna för att för många klarade kursen förra året.» (Ganska bra)
- nej, det räckte med duggorna och tentan» (Bra)
- Tenta känns som det enda rätta, speciellt i matten!» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

27. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- tidfrågan»
- aldrig förstått fråga 21»


Kursbetyg:

28. Vad tycker du om kursen som helhet?

21 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»5 23%
Bra»12 57%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 2.95

- Ju mer man förstod, ju roligare blev den! » (Bra)
- Det hade varit roligt med fler tillämpningar. » (Bra)
- Bra, nyttig och hyfsat lätt kurs» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från