ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Material- och rumslaborationer HT09, ARK225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-05 - 2010-04-05
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Peter Christensson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

7 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ja, det framgick ganska bra»3 42%
Bra»2 28%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Det var inte så tydligt innan kursen vad vi skulle göra men det gjorde inte så mycket» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att - identifiera och karakterisera/beskriva rum och former, rörelser och riktningar, ytors dimensioner, samt upplevda kvalitéer relaterade till ljus (färg), värme och ljud, kraft och balans, luft och vatten.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Bra»6 85%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.85

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att - med exempel visa hur en projektidé kan utvecklas genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»2 28%
Bra»3 42%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3.57

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att - redovisa arbetsprocesser som om möjligt i anslutning till pågående projekt innefattar undersökningar av bärande struktur (logisk ordning, kraftmönster, balans, etc.) och upplevt klimat (ljus, ljud, värme, luft- och vattenrörelser, etc.).
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Bra»4 57%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 4.14

- Men ingen vidare anslutning till pågående projekt i kursen Byggnad och Struktur.» (Bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Jag hade väldigt roligt under kursen och tror jag lärarna också hade!»
- Bra att uppgifterna är så pass fria i skapandet men närvaron var ju ibland ett problem så på något sätt skulle man kanske behöva något strikt i målen som fångar upp, ex. kursdagbokinlämning också mitt i. Det skulle också få fler att jobba med den kotinuerligt, och inte samla ihop allt och göra den i slutet.»
- De var bra! Precis vad jag hade förväntat mig.»

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 14%
Bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 4.28

- Kul med olika småprojekt som är tidsbestämda. Ibland hade vi dock lite lite tid.» (Mycket bra)
- Däremot var planeringen i förhållande till andra kurser inte jättebra, krock med tentor och projekt gjorde att många prioriterade annat framför denna kurs.» (Mycket bra)

7. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»7 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4

- Kramer lade för mycket tid på kritiken av varje grupp, men det har nog framgått under kursens gång.» (Bra)

8. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Alla Eva och Peters små projekt speciellt Calder, från kaos till ordning och strukturbyggande.»
- Att varva med input från både konstnärer och ingenjörer.»
- kroki, fästa punkter i rymden, "koj"bygge, filminspelning»
- Lekfullheten, idén om att se saker från andra synvinklar samtidigt som det finns en koppling till parallella kurser. Det inspirerar och berikar projektet. Hantverket är också viktigt, att få göra något praktiskt med händerna är väldigt givande även om det handlar om att tejpa ihop träpinnar. »
- Fästa punkter och KG:s föreläsning (bra för krafttänkande), och Calder-dagarna för de var jäkligt kul!»
- Kramers modellbyggande var grymt, men som sagt.. han och hans vän Andrew måste sluta prata ibland - det slutar vara givande.»
- Fästa punkter i rymden, krokin, mobil- och leksaksbyggandet.»

9. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- John Cramers uppgifter måste planeras bättre! I sig var uppgifterna väldigt roliga att göra men måste planeras in bättre. Sen tycker jag redovisningen kan struktureras upp i mindre grupper. Det är inte humant att sitta i flera timmar och lyssna på en person som nästan bara flummar. Kan man inte ha diskutioner i mindre grupper och någon form av venisage efteråt?»
- Låt Cramer visa hur man bygger en modell, men inget mer.»
- ta bort cramer»
- Se till att schemat fungerar bättre med andra ämnen (detta gäller genomgående för alla kurser under hösten) så att man inte prioriterar bort kursen för att den är "flummigast". Flum är viktigt!»
- Kanske dumt med filmprojektet precis innan jultentamen. Någon planeringsdag innan jul är nog bra men kanske att man kan trycka ihop den mer till en intensiv filmvecka efter jul. Endast ett projekt med Cramer tycker jag. Park of Devices ar kul men med Matrix-mediatek-nystarten blev det lite mycket.»
- Jag kände inte att papperskläder-workshopen var så givande, men ändå rätt kul. Den kanske kan utvecklas.»
- Det mesta är riktigt bra.»

10. Hur värderar du din egen insats i kursen?

- Jag hade väldigt kul och gav alla delar en chans.»
- :)»
- bra»
- Jag gjorde det som krävdes och fick ut något av det. Jag hade antagligen kunnat anstränga mig mer, men jag är nöjd.»
- Ok! Lärt mig framför allt att vara mer kreativ tror jag!»
- Jovars.. :) Jag har varit med på allt och försökt göra bra grejer och närma mig ett konstnärligt förhållningssätt, lyckades hyffsat. Jag tror jag förstår vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär nu, iaf. Det är en bra början. »
- Jag har varit med på de flesta moment och därför tycker jag att jag har gett en bra insats i kursen.»


Kursutvärderingssystem från