ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp3åk2: IAR087 - Industriell verksamhetsutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-05 - 2010-04-18
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»12 21%
Cirka 20 timmar»19 34%
Cirka 25 timmar»18 32%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.38

- Mesta dels med caset, då mycket av inlärningen skedde där» (Högst 15 timmar)
- Varav absolut mest tid har gått åt då grupparbetet har fått omarbetas på grund av missförstånd» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»6 10%
75%»15 27%
100%»31 56%

Genomsnitt: 4.32

- Skanskaföreläsningen var ingen höjdare. Även endel andra obligatoriska föreläsningar som inte gav så mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 43%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 30%

Genomsnitt: 2.41

- Läst målen, men minns dem inte.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydliga, speciellt bra med de kunskapsmål som fanns inför varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 11%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Dock är det svårt att uppfatta vad nivån låg i praktikfallet» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Praktikfallet reflekterade väl kursens målsättningar

44 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»3 6%
Instämmer bra delvis»20 45%
Instämmer helt»21 47%

Genomsnitt: 3.4

- Beräkningar som jag inte vet om de skulle göras i praktikfallet var väldigt rörigt och förvirrande. Vi har inte gått i genom någon form av räkning eller exempel på detta under föreläsningar, ändå verkar det som att dessa beräkningar ska ligga till grund för slutsatser i praktikfallet.» (Håller inte med delvis)
- Det var mer födjupande än tentan. Vanligtvis är det tvärt om.» (Instämmer bra delvis)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»22 43%
Ja, i hög grad»24 47%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.54

- TENTAN VAR ENDAST ETT TEST PÅ HUR VÄL MAN KUNDE LÄRA SIG LISTOR UTANTILL.» (Nej, inte alls)
- Den lättaste och mest "typade" tentamen jag sett. » (Nej, inte alls)
- Oerhört mycket utantill-kunskap krävdes på tentamen, vilket klart framgick av gamla tentor. Detta tycker jag är mindre bra eftersom det premierar kortsiktig inlärning. Fler frågor av diskuterande/resonerande karaktär i framtiden! » (I viss utsträckning)
- All teori i kursen är ren utantill-kunskap.» (I viss utsträckning)
- Många poäng på historik, d.v.s. saker som har väldigt liten relevans i yrkessituationer.» (I viss utsträckning)
- Frågor där man kan skriva en avhandling om varje. Svårt att väga analys mot kortfattade svar på ett bra sätt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Magnus Persson gjorde ett bra jobb

53 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»12 22%
Instämmer bra delvis»27 50%
Instämmer helt»13 24%

Genomsnitt: 2.98

- Föreläsningarna var tyvärr inte speciellt stimulerande för mig. Bestod mest av att föreläsaren läser från en powerpoint. Dock gjorde han nog ett bra jobb med kursupplägget.» (Håller inte med delvis)
- Att till exempel säga att en cell-layout kan göras på två sätt och sen endast kunna förklara den ena och lova att återkomma om den andra varianten men inte göra det ger en känsla av att föreläsaren inte riktigt vet vad han pratar om. Däremot har Magnus varit bra med informatorn om själva kursen mm.» (Håller inte med delvis)
- Administrationen har jag inget att anmärka på men tyvärr så var magnus föreläsningar väldigt sega och tråkigt. Det fanns liksom inget liv i hans röst eller slide. Om jag hade fått bestämma så skulle jag uppmana honom att ta någon kurs i hur man fångar åhörarnas intresse. Det var mycket "eee" och talaientonientimme.» (Håller inte med delvis)
- Magnus har planerat kursen väl och caset har varit en bra övning, men magnus föreläsningar var sövande.» (Håller inte med delvis)
- hade svårt att skapa intresse för ämnet » (Håller inte med delvis)
- administrationen var superb» (Instämmer bra delvis)
- Föreläsningarna tillförde inte nya perspektiv eller kompletteringar till kurslitteraturen. Ibland kändes det som att man bara kunde läst litteraturen på egen hand istället. Filmen med Chaplin och från Uddevallaverken var dock bra!» (Instämmer bra delvis)
- Det var ibland svårt att koncentrera sig på föreläsningarna. monotona på något sätt.» (Instämmer bra delvis)
- Lite mer nyanserade föreläsningar vore en bra idé.» (Instämmer bra delvis)
- Lite sega föreläsningar, kunde varit lite mer inspirerande.» (Instämmer bra delvis)
- var en hel del av föreläsningarna som inte gav så mycket extra utöver litteraturen.» (Instämmer bra delvis)

8. Företagsspelet - Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb

52 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»3 5%
Instämmer bra delvis»14 26%
Instämmer helt»34 65%

Genomsnitt: 3.55

- var ej där» (?)
- Företagsspelet kändes tyvärr onödigt och gav inget. Väldigt ojämnt fördelad arbetsbelastning vid redovisningen.» (Håller inte alls med)
- Väldigt kul, men vet inte om jag lärde mig något av det.» (Håller inte med delvis)
- jäkligt oklara instruktioner» (Håller inte med delvis)
- jätte bra moment» (Instämmer helt)
- Gillade företagsspelet, roligare än vad jag trodde det skulle vara.» (Instämmer helt)
- Bra intro, fick oss att tänka till lite innan kursen började ordentligt.» (Instämmer helt)
- Mycket underhållande och lärorikt, fortsätt så.» (Instämmer helt)
- Mycket intressant och illustrerande.» (Instämmer helt)
- Lärorikt» (Instämmer helt)
- Roligt inslag!!» (Instämmer helt)
- Det var en bra inledning till kursen, visade vad som skulle behandlas under kursens gång.» (Instämmer helt)

9. Peter Fredriksson gjorde ett bra jobb (gästföreläsning från Skanska)

51 svarande

Håller inte alls med»12 23%
Håller inte med delvis»21 41%
Instämmer bra delvis»12 23%
Instämmer helt»6 11%

Genomsnitt: 2.23

- var ej där» (?)
- Väldigt ostimulerande föreläsning, kan inte heller se kopplingen till kursen/praktikfallet eller tentamen.» (Håller inte alls med)
- irrelevant och tråkig» (Håller inte alls med)
- det var mer en företagspresentation av Skanska än att föreläsningen gav någon behållning för kursen. Hade jag velat veta mer om Skanska hade jag gått på en lunchföreläsning om dem. Denna föreläsning bör tas bort eller struktureras så att den passar kursinnehållet. Power pointen var väldigt otydlig med en massa text som man inte alls hann med att läsa etc. » (Håller inte alls med)
- Helt onödig FL.» (Håller inte alls med)
- Kändes inte relevant för kursen. Kan delvis bero på att det var så pass tidigt i kursen.» (Håller inte alls med)
- Hans föreläsning hade ingeting med kursen att göra. Men om den finns för att I ska få mer pengar så fine. Kan sitta på en gästföreläsning då och då.» (Håller inte alls med)
- Kändes som en lunchföreläsning från skanska.» (Håller inte alls med)
- Det var en onödig föreläsning. Han pratade för mycket om sitt företag och det var ingen intresserad av att höra. » (Håller inte alls med)
- För mycket företagspresentation, hela första timman!» (Håller inte med delvis)
- Som föreläsare var han bra men innehållsmässigt var föreläsningen som en lunchföreläsning som gör reklam för företaget.» (Håller inte med delvis)
- bra föreläsning men vet inte om den gav mycket mer än en bild av skanska vilket kändes som fel syfte» (Håller inte med delvis)
- Bra kanske, men behövdes kanske inte.» (Håller inte med delvis)
- Förstår inte varför denna var obligatorisk eller relevant för kursen...» (Håller inte med delvis)
- Peter gjorde väl ett ganska bra jobb men föreläsningen kändes inte relevant i förhållande till kursens syfte och innehåll.» (Håller inte med delvis)
- Inget fel på själva föreläsaren eller föreläsningen i sig annat än att den inte riktigt hade så mycket med övriga kursen att göra. Den togs inte upp på examination och det var svårt att se nyttan av den.» (Håller inte med delvis)
- den borde ha kommit lite senare i kursen för att man skulle tagit till sig den faktan bättre» (Instämmer bra delvis)
- Så här i efterhand kan jag inte riktigt sätta fingret på vad Skanska-föreläsningen tillförde. Kanske var det för tidigt i kursen för att man skulle kunna ta till sig och ha intressanta frågor kring?» (Instämmer bra delvis)
- Det var svårt att få ett sammanhang när det var kursens första föreläsning. Det hade varit lättare att ta till sig och förstå om man hade läst in sig på teorin först.» (Instämmer bra delvis)
- Dock kändes inte föreläsningen vidare relaterad till kursen, utan mer som en reklamföreläsning för Skanska.» (Instämmer helt)

10. Ida Gremyr gjorde ett bra jobb (föreläsning om Kvalitetsutveckling)

51 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»9 17%
Instämmer bra delvis»23 45%
Instämmer helt»19 37%

Genomsnitt: 3.19

- var ej där» (?)
- Hade svårt att höra vad hon sa, men hennes powerpoint-bilder tyckte jag var relevanta för praktikfallet/tentamen.» (Håller inte med delvis)
- Innehåller var ganska magert.» (Håller inte med delvis)
- Denna föreläsning låg för tidigt för att man skulle ha tillräcklig förståelse. Kunde vara mer praktisk teoretisk, nu lite flummig teori som många inte kände stor nytta av. Lägg senare!» (Håller inte med delvis)
- Intressant föreläsning men i stort sätt allt som sas fanns i kompendiets artiklar.» (Instämmer bra delvis)
- Mkt lyckad föreläsning! Märks att hon undervisar på master-nivå och att man där har ett litet annat tänk än bara vanliga katederföreläsningar. Bra balans mellan olika moment under de två timmarna. Lyckades verkligen introducera kvalitetsutveckling på ett bra sätt.» (Instämmer helt)
- Hon är en väldigt inspirerande föreläsare.» (Instämmer helt)
- Väldigt bra föreläsning om kvalitetsutveckling.» (Instämmer helt)

11. Torbjörn Jacobsson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Lean Production)

47 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»17 36%
Instämmer helt»29 61%

Genomsnitt: 3.59

- var ej där» (?)
- var ej där» (?)
- var inte där» (?)
- Rolig föreläsning, bra talare. Dock lite vagt innehållsmässigt.» (Instämmer bra delvis)
- Han var väldigt kunnig och berättade om ämnet på ett bra sätt. Ett tips kan vara att även ha lite slids som stöd i den delen han pratade fritt.» (Instämmer bra delvis)
- Kändes som om vi behövde lite mer föreläsningstid till lean då jag iallafall upplevde att kursen hade visst fokus på området. Men Torbjörns föreläsning kan jag inte klaga på, den skapade intresse och var en bra intro till området.» (Instämmer bra delvis)
- Var inte där.» (Instämmer bra delvis)
- Inspirerande men hann inte riktigt med allt...» (Instämmer bra delvis)
- Bra ingående moment, övning i början när man fick skriva ned förväntningar, frågeställningar under föresläsningens gång etc. Man fick en bra förståelse för vad lean production handlar om. Dessutom karismatisk och engagerande!» (Instämmer helt)
- Det enda som kan tas upp är att det var en del om hur lean kan tillämpas inom sjukvården som inte kändes jätterelevant i varken kursen eller inom programmet. » (Instämmer helt)

12. Dan Paulin gjorde ett bra jobb (föreläsning om Gruppdynamik)

55 svarande

Håller inte alls med»6 10%
Håller inte med delvis»12 21%
Instämmer bra delvis»24 43%
Instämmer helt»13 23%

Genomsnitt: 2.8

- Mycket av informationen om grupper hade vi redan fått under en reflektionsdag, blev bara en upprepning av det. Dan måste tänka på att vara lite mer på allerten, man tappar lätt publikens intresse om man pratar allt för långsamt...» (Håller inte alls med)
- Finns det någon som klarar av fler Dan Paulin FL? De är alltid tråkiga. Jag gillar inte Dan Paulin.» (Håller inte alls med)
- Hann inte med nästan någontíng av sina slides och det kändes som om han missade det viktiga. Innehållet i föreläsningen kändes inte relevant...» (Håller inte alls med)
- Lite oklart vad man skulle lära sig och inte. En del saker sades inte vara med i kursen (varför tas de då upp?) och en del ströks ur kursen då vi inte hann med allt. Oklart om detta blev struket eller ej, tycker jag.» (Håller inte med delvis)
- Tyckte att för många delar i föreläsningen knöt an till vår tidigare reflektionsdag och inte till kursen, dvs hur detta ser ut på arbetsplats. För många personliga anekdoter. Hann tydligen inte gå igenom alla sina slides - vi missade konflikthantering?» (Håller inte med delvis)
- Lite för mycket repetition om sånt han tidigare pratat om.» (Håller inte med delvis)
- mkt upprepning från tidigare föreläsning med honom» (Instämmer bra delvis)
- Första gången jag har tycket att Dan Paulin haft nått relevant att säga och gjort det på ett bra sätt. Även hans dryghet var mindre tydlig denna gång. Däremot var innehållet lite likt det från reflektionsdagen, så jag föreslår att det räcker med denna föreläsning inom ämnet och att reflektionsdagen kan ägnas åt nått annat.» (Instämmer bra delvis)
- Dan var bättre än vanligt, men mycket dålig tidsplan.» (Instämmer bra delvis)
- Mycket har man hört tidigare. Inget nytt.» (Instämmer bra delvis)
- Inget fel på Dan som föreläsare dock hann han inte ta upp allt på föreläsningen. Det ger inte så jättemycket om man redan har studerat gruppdynamik i en annan kurs.» (Instämmer bra delvis)

13. Fia Börjesson gjorde ett bra jobb (Föreläsning om Argumentation)

54 svarande

Håller inte alls med»4 7%
Håller inte med delvis»10 18%
Instämmer bra delvis»27 50%
Instämmer helt»13 24%

Genomsnitt: 2.9

- Högstadie nivå på det hela... Hon var dessutom inte närvarande på någon av våra handledningar trots att hon sagt att hon skulle vara på en av dem (den andra skulle hon vara hos andra gruppen...)» (Håller inte alls med)
- Det var otroligt dåligt att extrauppgiften gavs ut så sent. Mer än två veckor efter föreläsningen! Nu tvingades vi göra uppgiften under inlämningstiden för projektet eller i tentaveckan. Det är riktigt uselt. Uppgiften var dessutom riktigt värdelös att göra då vi inte jobbat/skrivit efter argumenttekniken eftersom vi inte var på föreläsningen.» (Håller inte alls med)
- Jag visste från dag 1 att jag skulle missa hennes föreläsning som var obligatorisk, så jag mailade Björn om detta och han sa att det skulle komma upp en extrauppgift att göra istället. Då det inte skedde mailade jag igen och fick till svar att den skulle komma så fort Fia var klar med den. Ytterligare en eller ett par veckor senare mailade jag Fia eftersom inget lagts upp än. Hon svarade aldrig på mailet, men lade upp uppgiften utan att ens skriva på kurshemsidan att hon gjort det. Som tur var hittade jag den av en slump i utdelat material, dock lämnade jag in den för sent eftersom jag inte upptäckt den i tid. Dessutom var deadline satt till samma dag vi hade mattetenta. Ökad kommunikation hade inte skadat, både med studenterna och mellan kursadministratörerna.» (Håller inte alls med)
- alldeles för invecklat. babblade massa termer ingen förstod. » (Håller inte med delvis)
- En bra föreläsning, men kände inte att det hjälpte för praktikfallet.» (Instämmer bra delvis)
- Föreläsningen är bra och de verktyg hon ger. Själv har jag redan en god vana av att argumentera i text och skulle föredra att få verktyg och ett bollplank vid behov, och inte som en obligatorisk föreläsning.» (Instämmer bra delvis)
- syns att hon kan sin sak!» (Instämmer helt)
- Bra övning som såg till att man höll uppmärksamheten uppe under föreläsningen. Det var en föreläsning som verkligen gav mycket för framtida argumentationer. Bland de mest användbara föreläsningarna i kursen. Mycket bättre än tidigare moment med Fia.» (Instämmer helt)

14. Jan Lindér gjorde ett bra jobb (föreläsningar om Arbetsmotivation och om Förändringsledning)

52 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»0 0%
Instämmer bra delvis»13 25%
Instämmer helt»39 75%

Genomsnitt: 3.75

- var ej där» (?)
- Jan är väldigt duktig på att engagera publiken och lär ut på ett pedagogiskt sätt som gör det kul och lätt att lära från honom!!» (?)
- Tycker tydligen det är bra om elever är aktiv på föreläsningen men det tycker inte alltid studenterna. Speciellt inte fredag klockan 8...» (Instämmer bra delvis)
- han var grym...» (Instämmer helt)
- Engagerande! Lyckades nå ut med kunskapen bortom slidesen.» (Instämmer helt)
- Väldigt bra föreläsare! Kan inte Jan hålla i hela kursen?» (Instämmer helt)
- Jätteduktig föreläsare!» (Instämmer helt)
- Mycket bra!» (Instämmer helt)
- En av de bästa gästföreläsarna jag haft.» (Instämmer helt)
- Väldigt intressant och duktig föreläsare. Klargjorde på ett bra sätt det som fanns i kurslitteraturen.» (Instämmer helt)

15. Arbetet med praktikfallet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

54 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»1 1%
Instämmer bra delvis»14 25%
Instämmer helt»39 72%

Genomsnitt: 3.7

- Jag hade önskat att praktikfalls beskrivningen var mer genomarbetat, nu skapade materialet en hel del förvirring när tex. titlar som arbetsledare, produktionsledare och produktionschef blandades och man fick ägna onödig tid med att läsa om materialet för att det inte var tydligt strukturerat. » (Instämmer bra delvis)
- Har varit för mycket fokus på att förstå själva uppgiften och beräkningar som inte känts relevanta för tentamen. Men det har ändå varit bra.» (Instämmer bra delvis)
- världsklass» (Instämmer helt)
- dock var det mkt svårigheter med rapporten....då viss data i studien inte gick att förstå, och man fick olika svar beroende på vilken handledare man frågade, borde funnits fler tillfällen att få fråga saker om studien, behöver inte vara som ett ahndledningstillfäll till utan snarare en frågetimme där flera grupper kan komma man har typ samma problem....men det avr kul att göra ett sådant case =)» (Instämmer helt)
- Ett komplext problem skulle lösas och i min grupp lade vi stor vikt vid att diskutera och bolla tankar och idéer på lösningar vilket gav hög inlärning.» (Instämmer helt)
- Väldigt intressant och bra case! själva dokumentationen kunde varit lite tydligare, det fanns lite mycket rum för tolkningar i vissa avsnitt.» (Instämmer helt)
- Det var ett intressant arbete.» (Instämmer helt)
- Bra att det är så mycket som 40 poäng av 100.» (Instämmer helt)
- Det var väldigt mycket som kunde tas upp i praktikfallet, dock fanns det inte plats för att ta upp allt. Detta ledde till att man fick prioritera bort saker som kändes viktigt att lyfta fram och man var hela tiden orolig för att ha satt fokus på fel saker i praktikfallet.» (Instämmer helt)

16. Företagsspelet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

53 svarande

Håller inte alls med»2 3%
Håller inte med delvis»9 16%
Instämmer bra delvis»22 41%
Instämmer helt»20 37%

Genomsnitt: 3.13

- var ej där» (?)
- Visst synliggjorde den vilka utmaningar man har vid en produktionslina - men hade det inte varit roligt att få gå på ett studiebesök i en riktig fabrik?» (Håller inte med delvis)
- En väldigt kul grej men för att det ska ge något så hade vi behövt diskutera situationer som uppstod under spelet.» (Håller inte med delvis)
- Det var mer en kul grej än att man lärde sig något nytt.» (Håller inte med delvis)
- Bra introduktion, skoj.» (Instämmer helt)

17. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»15 27%
Ganska stor»29 53%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.68

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»24 45%
Mycket stor»24 45%

Genomsnitt: 3.33

- Jag köpte inte ens boken. Ni bör få in det viktigaste från den i kompendiet. Det jag läste ur den var otroligt tråkigt och utdraget. Kompendiumet var dock bra. Silet killer artikeln också men inte de andra 2.» (Ganska liten)
- Bra innehåll i boken och kompendiet.» (Ganska stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»33 62%

Genomsnitt: 3.58

- Fia Börjessons uppgift var extremt försenad. Det är svårt att hitta och få överblick på "hemsidan", gör en riktig istället.» (Mycket dåligt)
- Men har vi deadlines på inlämningsuppgifter bör väl föreläsarna ha deadlines på när de ska ha lämnat uppgifterna?» (Ganska bra)
- Det var svårt att hitta artiklarna, jag hittade aldrig dem...» (Ganska bra)
- Mycket mer kommunikation mellan de som hade hand om kursen hade inte skadat, se min text om Fia till exempel.» (Ganska bra)
- Var en del fel i praktikfalls beskrivningen som rättades ganska sent i kursen.» (Ganska bra)
- Riktigt bra och tydligt kurs-PM.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 11%
Ganska bra»22 40%
Mycket bra»15 27%
Har ej sökt hjälp»11 20%

Genomsnitt: 3.57

- När caset är så pass fritt anser jag att man behöver mer hjälp och vägledning. Tycker t ex att handledarna skulle läst igenom caset en gång innan inlämning och gett feedback, speciellt eftersom bedömningen verkar vara ganska hård baserad på vad man hört från föregående år.» (Ganska dåliga)
- Handledningen var bra dock synd att det inte fanns någon möjlighet att få ett utkast läst av handledarna.» (Ganska bra)
- Fått respons på frågor muntligt och per mail åtskilliga gånger.» (Mycket bra)

21. Björn Söderberg gjorde ett bra jobb (handledare)

42 svarande

Håller inte alls med»2 4%
Håller inte med delvis»5 11%
Instämmer bra delvis»18 42%
Instämmer helt»17 40%

Genomsnitt: 3.19

- Hade Ludivig» (?)
- Hade Ludvig» (?)
- Gav besked som inte höll i slutändan. De olika handledarna gav olika besked och det resulterade i att vi fick ägna över 40 timmar sista dagarna till att åtgärda beräkningsfel i case:t» (Håller inte alls med)
- Otydliga instruktioner och återigen frågan om beräkningar borde tagits upp tydligare. Inte enbart Björns fel, men då vi i ett relativt tidigt skede visade upp beräkningar fick vi ok och sedan, 6 timmar innan deadline fick vi göra om allt. Kändes inte rättvist. Det borde gått ut information till alla då handledare först börjat märka att ingen riktigt visst hur man skulle göra. Pratade nämligen med fler grupper som haft samma problem.» (Håller inte alls med)
- Han var inte ett dugg påläst om vårt case. Han visste ingenting. Men han hade stenkoll på kurslitteraturen.» (Håller inte med delvis)
- Vissa oklarheter i handledningen. Hade inte alltid koll på allt, tex formlerna. Dessutom fick inte alla grupper samma information, tänker specifikt på att vi fick reda på att vi räknat helt fel då vi haft fel enhet i formlerna ungefär 8 timmar innan deadlinen på praktikfallet och då hade han ändå vid ett tidigare tillfället kollat på våra uträkningar. Anledningen till att vi fick reda på att vi använt fel enhet var att vi pratade med en annan grupp, hade vi inte gjort det hade vi aldrig fått reda på det. Han och Fia var inte samspelta på handledningen, för de svarade helt motsatt på en väsentlig fråga.» (Håller inte med delvis)
- Ej haft honom som handledare.» (Instämmer bra delvis)
- Se Fia-texten.» (Instämmer bra delvis)

22. Ludvig Alfredson gjorde ett bra jobb (handledare)

38 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»2 5%
Instämmer bra delvis»18 47%
Instämmer helt»17 44%

Genomsnitt: 3.34

- Har inte haft kontakt med honom» (?)
- Hade bara Björn Söderberg som hanledare så kan inte uttala mig om hur Ludvig Alfredsson skötte sig.» (?)
- För lite information! Sen förstår jag inte riktigt medningen med handledare som säger "ja det blir bra" när de inte ens har läst arbetet. » (Håller inte med delvis)
- Men det är ju svårt för handledarna att ge bra konstruktiv kritik när de inte har läst arbetet inför handledningen. Med tanke på att det verkar vara svårare än vi är vana vid att få 5:a på arbetet är det extra viktigt att få arbetet genomläst inför handledningen. Och varför skulle inte handledarna ha tid med det när handledare i andra kurser hinner? Isf kanske man kan öka antalet handledare?» (Instämmer bra delvis)
- Tråkigt att vi inte fick någon ordentlig feedback.» (Instämmer bra delvis)
- Utifrån de givna förutsättningarna.» (Instämmer helt)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»10 18%
Mycket bra»39 73%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.69

- Tycker grupper på sex personer är värdelöst. Även om man får välja grupper själv riskerar man att få med någon oambitiös person som man får kompensera för (vilket också hände). Annars är det bra att man får välja grupp själv. Tycker grupper om 3-4 personer hade varit lagom. Ett sätt att komma tillrätta med varierande ambitionsnivå inom de (gigantiska) grupperna skulle vara att låta de elever som får ett högre betyg på tentan än grupparbetet komplettera upp sitt totala betyg till det högre av de två.» (Mycket dåligt)
- Jag var i en grupp där personkemin inte fungerade.» (Ganska dåligt)
- Riktigt bra.» (Mycket bra)
- En i gruppen hade helt andra tankar kring när man var färdig med arbetet. Det skapade irritation, men så är det.» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»2 3%
Låg»5 9%
Lagom»35 64%
Hög»12 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Belastningen på kursen i sig var låg, men räknar man in det extra arbete man fick göra för att kompensera för oseriösa folk i grupparbetet så hamnar man på en mer "lagom" nivå. Lagom av fel orsaker med andra ord.» (Lagom)
- Caset var i denna kurs betydligt mer omfattande än i övriga kurser...» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»24 45%
Hög»26 49%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.49

- Flervariabeln är en tung kurs!» (Hög)
- En mattekurs är alltid en mattekurs.» (Hög)


IOK-moment

I kursen ingick s k IoK-moment. Följande frågor gäller detta moment.

26. Hur väl integrerat innehållsmässigt var IoK-momentet?

44 svarande

Inte alls»10 22%
I liten grad»11 25%
I hög grad»22 50%
Helt och hållet»1 2%

Genomsnitt: 2.31

- vet inte vad IoK är» (?)
- Va????» (Inte alls)
- (Inte alls)
- Visste inte att det fanns..» (Inte alls)
- Visste inte ens att det ingick.» (Inte alls)
- Jag minns inte ens vad IoK-momentet var. Jag antar att det var argumentationsdelen.» (I liten grad)
- Trots att detta var väl integrerat i caset verkade inte detta ge så många extra poäng och nämndes knappt i poängfördelningen... Dåligt!» (I liten grad)
- Antar att IOK-momentet är kommunikationsmomentet?» (I hög grad)

27. Hur väl motsvarades IoK-delens omfattning i examinationen?

42 svarande

Inte alls»12 28%
I liten grad»14 33%
I hög grad»16 38%
Helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- (Inte alls)
- Visste inte ens att det ingick.» (Inte alls)

28. Ge förslag på hur IoK-momentet skulle kunna genomföras bättre i denna kurs.

- Var inget.....»
- Är osäker på hur och vad IoK-momentet faktiskt innebär?»
- Vad är IoK?»
- Upplysa om att det ingår, till att börja med :)»
- Va hårdare på argumentation i caset och poängsätt efter det...»
- Har inget minne av att det fanns något sådant moment.»
-


Sammanfattande frågor

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»12 22%
Gott»27 50%
Mycket gott»12 22%

Genomsnitt: 3.92

- Plus: Mest relevanta fallstudien hittills i utbildningen, intressant ämne. Minus: För stora grupper, för lite hjälp i fallstudien.» (Godkänt)
- Tentamen drar ner, den förlöjligade ett annars intressant ämne. » (Godkänt)
- caset...oklart!!!» (Godkänt)
- Det är en rolig kurs där man lärt sig mycket matnyttigt.» (Gott)
- Tentamen känns väldigt banal i jämförelse med projektet. Utöka projektets betydelse och ändra tentan till en dugga. Tentamen sakna analytiska frågor och skulle lika gärna kunnat testats i punktform.» (Gott)
- Jag hade förväntat mig mer att man skulle lära sig att genomföra förbättringar i ett företag, ur många aspekter, men det blev snarare så att man fick lära sig att implementera Lean Production i en bilfabrik. Kursen kändes alltså väldigt specifikt inriktad på ett visst område.» (Gott)
- Mycket bra kurs, bra innehåll och vettiga case och företagsspel. Dock borde föreläsningarna förbättras, borde göras mer intressantare med intressantare människor» (Mycket gott)
- Kanske skulle tentan vara en dugga. Det var mer den typen av frågor. Inte så mycket egna tankar. Utan ren fakta.» (Mycket gott)
- Intressant kurs, lite dålig kommunikation dock som jag skrivit innan.» (Mycket gott)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna, förutom Skanska som jag tyckte bestod lite för mycket av företagsreklam.»
- case, kursinnehåll och företagsspel»
- Att caset är så pass relevant. Känns som det arbetet hittills i utbildningen som mest liknar sånt man kan stöta på under jobbintervjuer och liknande.»
- Jan och Torbjörn »
- Praktikfallet! Samtliga delar av undervisningen.»
- Jan Lindér!!»
- Gästföreläsare, alla utom dan paulin och skanska.»
- Praktikfallet. Rollspel och företagsspel. Jan Lindér.»
- Torbjörns föreläsning om Lean Production. »
- Företagsspelet och redovinsingen i rollspelsform. »
- Företagsspelet.endel gästföreläsare.»
- Praktikfallet, det var väldigt lärorikt, Det var även bra att föreläsningarna hade lagts i början av läsperioden. Företagsspelet var också givande.»
- Företagsspelet. Bör om möjligt utvecklas eller byggas ut.»
- Jan Linder»
- Praktikfallet»
- Företagsspelet, det var kul och lärorikt i all sin enkelhet.»
- Företagsspelet»
- Gästföreläsarna förutom skanska.»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker inte att man ska ha ett företagsspel, eftersom det inte gav mig eller någon annan jag umgås med någonting.»
- föreläsningar + vissa föreläsare»
- Caset bör omfatta mindre del av examinationen än den gör idag. Det finns alltid problematik kring grupparbete och individuell examination. I detta fall kan inte ett lysande tentaresultat ge ett gott betyg om det funnit komplikationer i gruppen.»
- Mer poäng åt case:t då den tog väldigt stor del av tiden!!»
- Minska gruppstorleken, mer möjlighet till handledning.»
- Rollspelet efter praktikfallet - bidrog inte på något sätt till inlärningen.»
- Tydligare information om hur man ska skriva rapporten. Att skriva direkt till företagsledningen är inget vi är vana vid och går emot det vi fått lära oss om rapportskrivning, tänker framför allt på rubrikerna i inledningen.»
- Utöka innehållet i föreläsningarna. Jag upplevde att många föreläsningar bara var en sammanfattning av powerpointen.»
- Skanska föreläsningen. »
- Mer liv i FL!»
- Magnus scennärvaro och examinationen: Kör en dugga med all utantill-kunskap och ge två väl utformade case istället för ett så höjs kvalitetsintrycket.»
- De obligatoriska föreläsningarna och extrauppgifterna. »
- Instruktioner till praktikfall eller beräkningsexempel på föreläsningar.»
- Den obligatoriska föreläsningen från SKANSKA var pinsam. En sådan föreläsning borde gått som lunchföreläsning istället för obligatorisk. »
- Skär ner på historik och akademiska punkter utan egentlig användbarhet i yrkeslivet. Presentation genom rollspel var väldigt lärorikt, speciellt som konsultgrupp. Dock är arbetsbelastningen väldigt skev i ett sådant fall, den grupp som har (o)turen att bli konsultgrupp åker på ett antal timmar merarbete jämfört med de andra som inte behöver någon förberedelse. Detta i en period med i övrigt hög arbetsbelastning p.g.a. stundande tentor.»
- Har inget bra förslag»
- Tydligare handledning i kursen!!!»
- Bättre kommunikation.»
- alla föreläsare kändes inte relevanta, mer info om caset om det ska vara ett liknande case»
- Tentamen måste bli mer nyanserad och svårare. Meningslöst att bara ställa frågor som handlar om att rabbla inlärda listor på fråga efter fråga.»
- Integrera skanska föreläsningen bättre med övrigt innehåll i kursen.»

32. Övriga kommentarer

- Tentan kändes extremt typad. Det finns väl andra saker att fråga på så att man belönar dem som verkligen kan kursens innehåll och inte bara det som varit på gamla tentor.»
- Det skulle vara bra om man kan få skicka in arbetet i förväg till handledarna så att de kan läsa det vi skrivit innan handledarmötena. Känns lite konstigt när Ludvig sitter och säger att "jag tycker att ni har gjort ett bra jobb hittills" när han inte har läst ett enda ord som vi skrivit. Vi skulle lika gärna kunna vara inne på helt fel spår eller gjort uppenbara fel som inte märks eftersom vi inte frågar frågor om specifikt de områdena. 40/100 poäng är ändå väldigt mycket poäng så det är ju tråkigt om man skulle missa en massa poäng på något som handledaren skulle kunna hjälpt till med. Jag tycker även att då flera grupper som jag pratat med gjort felaktiga antaganden angående stationstiderna (man skulle dela med antalet arbetare på stationen etc), då handledarna märker att det är väldigt många grupper som gjort samma fel kan det vara bra om de gör ett inlägg eller liknande på kurshemsidan så att alla kan uppmärksammas om detta. Jag vet tex en grupp som inte blev medvetna om att de gjort fel antaganden förrän samma dag som arbetet skulle lämnas in, bättre information från handledarna och tydligare information i praktikfallsinformationen skulle kunna undvika detta!!»
- Jag tycker att det var olika förutsättningar för olika grupper att lösa praktikfallet i och med de missförstånd som skedde. Om det skulle vara avgörande för betyg känns det orättvist för de drabbade.»
- handledare + fia var ej samspelta - hade de talat med varandra innan? de hade olika uppfattningar om arbetets utformning, skapade förvirring.»
- Glad påsk :)»
- Verkar vara lite dålig kommunikation mellan de lärare som hade kursen då de har sagt olika sinsemellan samt olika till olika grupper... Var hårdare på handledningen och säg till om man är på fel spår innan man lämnar in caset...»


Kursutvärderingssystem från