ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Materialadministration, SJO320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

16 svarande

Högst 5 timmar»3 18%
Cirka 10 timmar»1 6%
Cirka 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»5 31%
25 timmar eller mer»3 18%

Genomsnitt: 3.25

- Koncept och Praktikfallet tog väldigt mycket tid.» (Cirka 15 timmar)
- lektioner och grupparbeten» (Cirka 20 timmar)
- Mycket arbete med inlämningsuppgifter» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.68

- ca 95%» (100%)
- Ca. 95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 75%

Genomsnitt: 3.43

- förstod vad arbetena skulle handla om men inte vad tentan ville examinera.. » (Målen är svåra att förstå)
- Mkt bra på kurs PM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- Om man jämför med andra kurser så behöver man arbeta mer för sina poäng här. Men andra kurser har nog snarare lågt ställda krav.» (Ja, målen verkar rimliga)
- jag ville inte svara på denna fråga.. men datorn tvingar mig. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.93

- svårt med 700 sidor och vad som helst kan komma på tentan.. » (Nej, inte alls)
- Kunde ha varit någon mer räkneuppgift på tentan. » (I viss utsträckning)
- Om man räknar in arbetena. Tentan var lite väl lätt samtidigt som det slog hårt om man ej kunde en av frågorna dvs. hög poäng på frågorna i förhållande till hur stor del av kursen de utgjorde. » (Ja, i hög grad)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- Farids lektioner är alltid viktiga att gå på» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.18

- mellan ganska stor och ganska liten..» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3

- Lite mer utdelat material kanske..» (Ganska bra)
- Kanske skulle vara smidigare att göra gruppindelningen via studieportalen?» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 4

- Farid hjälper alltid till snabbt» (Mycket bra)
- mcyket hjälpsam lärare!!» (Mycket bra)
- Läraren svarar väldigt snabbt på mail. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Både ganska bra och ganska dåligt..två olika grupparbeten som där ena gruppen var jättebra och andra , inte så bra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»10 62%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 4

- med tanke på två arbeten en redovisning och en tenta. » (Hög)
- två arbeten hade räckt och skippa tentan eller erbjud tydligare riktlingjer för vad tentan skulle innefatta.. inte två arbeten och lär er 700 sidor logistikbok! det blev gissningsarbete vad jag skulle fokusera på i boken.. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»8 50%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Lasthanteringen krävde inte så mycket pluggande vilket är tur. För det skulle ha varit svårt att hitta tid till det.» (Lagom)
- Blir svårt med båda arbeten som görs i olika grupper + redovisning och tenta. Dock är allt väldigt lärorikt vilket man märker till tentaplugget» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»8 50%
Mycket gott»7 43%

Genomsnitt: 4.37

- Mycke samma som förra logistikkursen.» (Godkänt)
- jag har ändå lärt mig myckt om lager och sånt. » (Gott)
- Även om axelbelastningen var hög så var de lärorikt. » (Gott)
- Kunnig föreläsare» (Mycket gott)
- bra upplägg med både grupparbeten, presentationer och att man fick öva på oponering. Tycker att kursen är jättebra och det känns som om man blir utmanad att prestera och göra olika moment!! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Farid»
- Farid! Härligt föreläsare med glimten i ögat och mkt kunnig»
- Föreläsing på tavlan istället för power point.»
- NSAB-arbetet. Redovisningarana på koncepten var ett bra inlärningsmoment.»
- Grupparbetena. Man måste tänka själv och lär sig väldigt mycket.»
- det var kul att göra arbetet om logistiska koncept! »
- Grupparbetena var roliga och lärorika.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inlämning och redovisning tidigare...Då känns det som man har mer tid och energi att plugga på tentan när man är klar med grupparbetena. »
- hade vart bra med lösningar till övningsuppgifterna som finns på kurshemsidan då menar jag räkneuppgifterna eftersom de är väldigt svårt att veta om man gjort rätt eller ej.»
- Ta bort något av momenten för att få ner arbetsbelastningen.»
- Om det är obligatorisk närvaro så skall en lista gå runt. Vuxna människor är vi, men vi värderar vår tid, och behöver vi inte vara och lyssna på redovisning så slipper vi gärna.»
- NSAB var lite för omständigt.. gör tydligare! och ge bättre vägledning vad som är relevant i boken. »
- Tentan känndes svår, det kunnde komma frågor på vad som hällst i en bok på 700 sidor. Kankse lite mycket att läsa när man också hade två grupparbeten. »

16. Övriga kommentarer

- Farid är den bästa läraren på SOL..=)»
- Bra kurs med hög intensitet. »
- Skönt med en kurs på en nivå som känns högskola.»
- väldigt bra kurs!!»


Kursutvärderingssystem från