ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Human factors och ledarskap, SJO157

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»11 64%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 1.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 17%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- ingen kurshemsida....????? Var på praktik och anmälde mig därför sent, ingen uppdatering av vem som var anmäld till kursen...??? Organisation» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 17%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Förkunskaperna var i stort sett obefintliga då, våran tidigare ledarskapskurs var ett skämt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 58%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.47

- Bra att variera typ av examination lite. Seminarium är vi ju inte vana vid men jag tyckte det funkade bra.» (Ja, i hög grad)
- Längre tid för presentationen vore bra. Och flexibelt map individ och diskussion.» (Ja, i hög grad)
- en kul och annorlunda variant att köra med uppsats och redovisning eftersom det handlade mycket om reflektioner och lite allmänt om ledarskap.» (Ja, i hög grad)
- Har ingen aning om vad målen var...Dessutom så hade vi en skriftlig rapport + muntlig redovisning. Vissa fick 2 veckor på sig att färdigställa en del andra fick ca 3 dagar....Kalle Anka» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- Faktum är att de flesta föreläsningar har varit väldigt bra och mycket intressanta, synd att det blev pannkaka i slutet» (Ganska stor)
- riktigt bra föreläsare! killarna från lund var helt fantastiska, de ÄGDE rummet och atmosfären från början till slut!!» (Mycket stor)
- Överlag kunniga och pedagogiska föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»11 64%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- använde bara lite av den till uppsatsen annars inte alls» (Ganska liten)
- Kursbok för dyr. Jag köpte den inte. Mycket bra innehåll på föreläsningar. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»3 17%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.29

- eventuellt all time low» (Mycket dåligt)
- Ping-pong ville visst inte fungera...» (Mycket dåligt)
- Var en del strul med ping pong. Anders uppsamlingsmail var välkommet. Det rätade många frågetecken» (Ganska dåligt)
- inte så jättebra i och med att e-mails och meddelanden ofta inte nådde fram tyvärr, kanske kunde använt pingpong-portalen till att lägga upp meddelanden samtidigt som mail skickades ut?» (Ganska dåligt)
- ganska dåligt i början men helt okej i slutet.» (Ganska bra)
- Informationen kring skriv-/hemuppgiften kunde varit tydligare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.76

- Att kunna fråga lärare snabbt och enkelt via mail är underbart.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»14 82%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- hade nog varit bra om man kunnat komma igång med uppsatsen ännu tidigare? för även om det var meningen att vi skulle vara färdiga innan tentaplugget för andra ämnen så blev det ändå lite panik med uppsatsskrivningen, tror inte det hade blivit negativt om man kanske kunde gjort det tidigare.» (Lagom)
- Något hög arbetsbelastning under skrivandet av hemuppgiften. Längre tid för att genomföra uppgiften, samt tydligare information, i ett tidigt skede, om uppgiftens genomförande vore önskvärt. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 11%
Lagom»12 70%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- På gränsen till låg» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 29%
Gott»8 47%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.76

- Svårt att hitta röd tråd, flummar ut för mkt. Ledarskapen försvinner i köns och arbetsmiljödiskussioner. » (Dåligt)
- Jag är mycket nöjd med att jag valde denna kursen» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Externa föreläsare. Rapportskrivning som examination.»
- Föreläsningen med Niklas och Johan.»
- Flytande innehållet »
- den muntliga examinationen »
- Har varit bra föreläsningar»
- gästföreläsarna.»
- Bra med en annorlunda examination än vad vi brukar ha, vi skriver alldeles för lite. Det är skrämmande att vi knappt kan knåpa ihop en rapport efter tre år på högskola!»
- de olika föreläsarna, kul med olika människor som kommer och pratar om just sina specialiteer som de är insatta i!»
- Presentationerna från Lund Universitet angående flyget.»
- Många olika föreläsare.»
- Föreläsningarna.»
- Lektionerna om de olika ledarskapsteorierna bör vara kvar och utvidgas.»
- Föreläsarna från TFHS, LTH. Mycket engagerade, kunniga och pedagogiska, samt förmedlade viktiga budskap!»
- Gästföreläsarna från Lund»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre information och mer tid till examinationen.»
- På något vis kunna diskutera lite runt de frågor vi skrev inlämningsuppgiften på. Kunna få lite mer kött på benen tror jag skulle höja nivån på skrivningarna.»
- Lite mera grundläggande genomgång av grunderna. De använder mycket fikon språk i kursen och det kan vara svårt att hänga med..»
- det borde vara lite längre tid till att skriva uppsatsen.»
- Kanske bättre att man väljer ett ämne själv som man skriver om.»
- att eleverna skriver seminarium frågorna.»
- Ha en rapport i början där vi skriver lite allmänt om human resources begreppet så att vi får öva oss lite i korrekt form samt komma in i skrivandet lite. detta hjälper också er då ni inte får massa panikmail tre dagar innan inlämmning om hur man skriver en korrekt källa. arbetsbelastning är ju också lite lägre i början så man skulle ju kunna ägna de två eller tre första veckorna till detta. ge också mer utrymme till diskussion under seminarier och vill gärna se mer fokus på genusfrågan under kursen, tycker det som togs upp inte höll måttet då vi är så överhängande manlig grupp krävs det lite extra i denna fråga.»
- Jag tycker man skall inrikta sig mer på att försöka forma studenterna till att blir bra ledare istället för att bara gå igenom fakta. De fakta som givits kommer ingen att komma ihåg den dag de är ute i arbetslivet. Den sociolog som hade två av föroläsningarna gav inget och kan bytas ut mot något mer intressant och lärorikt.»
- examinationen. bättre att få ett större arbete och ha hela perioden på sig att skriva. eller 2 mindre arbeten med ett grundläggande och ett mer specialinriktat.»
- Med bättre förkunskaper hade kanske kursen givit mer, så förbättring av ledarskapskursen hade nog givit mer än en ändring av det nuvarande upplägget av kursen.»
- Mer konkreta mål, lite mer strukturerat upplägg med en tydligare förmedling av uppgifterna.»
- Längre tid för att genomföra skriv-/hemuppgiften, samt tydligare information, i ett tidigt skede, om uppgiftens genomförande vore önskvärt. »
- Lite mer tid till hemtentauppgiften. »

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra och rolig kurs! Den har öppnat mina ögon när det gäller Human Error helt klart.»
- Tycker inte det är något problem med muntlig "tenta" det är ett bra sätt att hålla kurs innehållet mer öppet.. fast det kanske hade behövts lite mindre grupper så mer tid till diskussion»
- Tycker att föroläsarna skall inrikta sig mer på olyckor som skett och få eleverna att diskutera varför det hänt. Vi hade en eller två övningar som enkelt kan utökas för att få en större helhetsuppfattning av olycka sorters katastrofer.»
- Trevligt med seminarium men brist på tid gjorde att det inte gav vad det kunde gjort.»


Kursutvärderingssystem från