ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-2 Diskret matematik IT, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-27
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»14 28%
Cirka 20 timmar»14 28%
Cirka 25 timmar»13 26%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.36

- Alltid i grupp.» (Högst 15 timmar)
- Minsta möjliga plugg - största möjliga bästa resultat» (Högst 15 timmar)
- Mer övnings pass (ej SI) med riktiga salar, och inte trånga grupp rum (SI rum), för effektivare studier» (Cirka 20 timmar)
- Detta har varit lite lågt för mig egentligen, jag borde lagt mer tid, nu när jag ser tillbaka på det.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»4 8%
75%»15 30%
100%»28 57%

Genomsnitt: 4.38

- Försovningar & sjukdom som anledning till frånvaro. Skulle helst deltagit 100%, tyckte att undervisningen var mycket bra.» (75%)
- Har missat ett fåtal föreläsningar, har inte gjort inlämningsuppgifter.» (75%)
- Jag var inte med på alla övningarna, berodde mest på att jag inte tillhörde huvudprogrammet som var där och pluggade. Hade varit fint med hårdare diciplin på det då jag fick sitta själv oftast och studera.» (75%)
- Missat ett övningspass» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 30%

Genomsnitt: 2.36

- Dock har det det framgått av planeringen vad man ska kunna.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De har blivit tydligare nu i veckan, då jag såg dem första gången under lektionstid» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Hur gör man för att avmarkera ett svarsalternativ...? Kursens nivå verkar i alla fall rimlig.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 26%
Ja, i hög grad»11 26%
Vet ej/har inte examinerats än»19 45%

Genomsnitt: 3.14

- Jag vet inte om IT linjen fick mer hjälp av sin "Grundkurs" men jag kunde inte ens lösa första uppgiften genom att hitta en lämplig lösning till summaserien, det togs ju inte ens upp i den här kursen! Induktionsbeviset kan jag men istället fick jag 0p på den uppgiften som handlar om just induktionsbevis.. jag går i DAI så...» (Nej, inte alls)
- Tycker det är otroligt stor skillnad på tentorna år från år. Vissa är hur lätta som helst, medan andra är fem gånger så svåra. Ex. För 6 poäng behöver man räkna ut 7 i Z43. Medan i andra tentor måste man räkna ut 7 i Z43 och bevisa massa.» (I viss utsträckning)
- Ogämt fördelat mellan målen» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes obalanserad när det gällde fördelningen av uppgifter som berörde de olika ämnesområdena. Väldigt mycket frågor om några delar och knappt nånting om andra. » (I viss utsträckning)
- Svarar kanske lite tidigt på denna utvärdering, men annars finns det alltför stor risk att jag glömmer göra den. Har inte haft tenta än.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»25 51%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.89

- Jag kan inte lära mig matematik på det sättet som lärdes ut. För det första räknades det nästan INGET på tavlan, det var bara bevis efter bevis efter bevis. Okej kursen kanske till stor del handlar om det men jag måste se ett praktiskt exempel med vanliga tal för att förstå det matematiska problemet. Det kan ju hjälpa till om Laura efter diskution om ett problem säger om det är rätt eller fel! Istället för att ha en massa omröstningar där folk får gissa, sen får man inte ens reda på svaret, vad är det?» (Mycket liten)
- Svårt att förstå många av exemplen på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarn har varit svåra att förstå och har inte gett särskilt mycket.» (Ganska liten)
- föreläsningarna var 50% undervisning och 50% röstning vilka som "tyckte vad" om olika problem, en sån bortkastad tid. jag och många andra går till föreläsningar för att lära oss något, och det verkade föreläsaren inte fatta, om hon så gärna vill slösa andra människors tid på att rösta om påståenden kan hon väl lägga det på slutet så man kan få gå därifrån och slippa. som det var nu så kom det i mitten så man inte kunde gå. usch. min tid är värdefullare än så.» (Ganska liten)
- Hade varit bättre med utskrivna, istället för handskrivna overhead.» (Ganska stor)
- Mina egna anteckningar från föreläsningen gav mkt, då boken är helt värdelös!» (Ganska stor)
- Stort plus för alla uppgifter läraren gav ut under föreläsningarna så klassen fick diskutera.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar och bra handledning.» (Mycket stor)
- SI:n och föreläsningarna har stått för 90% av min inlärning.» (Mycket stor)

7. I vilken utsträckning har kryssuppgifterna hjälpt dig studera och följa kursens takt?

49 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»23 46%

Genomsnitt: 3.22

- De flesta uppgifterna var på tok för svåra att förstå, kursboken var helt värdelös och tillförde ingen som helst hjälp heller..» (Mycket liten)
- De har gjort att jag sett att jag hängt med, dock bidrar de delvis till att man fokuserar på fel delar av kapitlet.» (Ganska liten)
- Arbetade inte mycket med det.» (Ganska liten)
- bra att man hade några lite kluriga uppgifter som man var motiverad att lösa.» (Ganska stor)
- De ger motivation och tillfälle att tänka på vad man egentligen har lärt sig» (Ganska stor)
- Kryssuppgifter var motiverande utmaningar att lära sig materialet bättre. Trevligt med "kluringar" som man dessutom får feedback på när man redovisar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra idé!» (Mycket stor)

8. I vilken utsträckning har arbetet med egna uppgifter hjälpt dig att studera?

49 svarande

Mycket liten»11 22%
Ganska liten»21 42%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.22

- känns som att man läggar mycket tid på något som man inte får ut så mycket av kunskapsmässigt» (Mycket liten)
- Har ej gjort egna uppgifter.» (Mycket liten)
- För få uppgifter och för dålig kursbok!» (Mycket liten)
- gillade inte inlämningsuppgifterna, helt meningslösa enligt mig.» (Mycket liten)
- Jag ser absolut poängen med att skapa egna uppgifter, då man måste ha en djupare förståelse för innehållet, men jag tror att jag personligen hade fått ut lite mer av att lösa uppgifter i stället» (Ganska liten)
- Arbetade inte mycket med det.» (Ganska liten)
- Det var helt klart givande att tänka efter kring hur man skulle formulera och utforma sina uppgifter. Arbetet i grupp gjorde också att man fick insikt i hur andra resonerade kring det, vilket också hjälper inlärning.» (Ganska stor)
- Lite kreativt tänkande skadar aldrig!» (Ganska stor)

9. I vilken mån har temaföreläsningar varit motiverande för dig?

49 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»19 38%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.53

- Ganska liten mest för att jag missade två stycken. » (Ganska liten)
- De har varit spännande och lärorika och jag vill absolut behålla dem. Dock motiverar det mig inte i kursen utan mer att jag vill läsa mer programmering och linjär algebra (vilket jag egentligen tycker är mer intressant)» (Ganska liten)
- Den om Google var väl hyfsat intressant, de andra var inget att ha.» (Ganska liten)
- Missade dom men skulle gärna ha varit med på dom.» (Ganska liten)
- Ofta intressanta föreläsningar, mycket bra!» (Ganska stor)
- Att utnyttja matten i IT-världen ger en styrka att plågas med Matte Diskret.» (Ganska stor)
- Temaföreläsaren skulle kunna ha varit bättre informerad om vad vi läst och vad vi inte läst. » (Ganska stor)
- Kursens höjdpunkter.» (Mycket stor)
- Man får se hur matematiken används i verkliga situationer, och det är både intressant och motiverande» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»12 24%

Genomsnitt: 2.69

- Boken helt totalt värdelös. Massa fel, dåliga förklaringar. Facit ger bara svar. Vid vägledningar hoppar de över alldeles för mycket. Det måste finnas en bättre bok?» (Mycket liten)
- Katatstrofalt opedagogisk kursbok.» (Mycket liten)
- Jag använde en gammal kursbok som jag hade förra året för diskret matte.. Jag klarade inte av kursboken för denna kursen, den är för invecklad och dåligt skriven.» (Mycket liten)
- boken är kass, konstig font, invecklade förklaringar som kunde varit mkt enklare, övningsuppgifterna var alldeles för få och på helt fel nivå jämfört med det vi skulle kunna/boken i övrigt» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var värdelös. Var för avancerad och förklarade inte något tillräckligt utförligt.» (Mycket liten)
- Jag tycker inte om boken, den är för kort och koncis, hellre mer utdraget med fler exempel.» (Ganska liten)
- Föreläsningar är i denna kurs ett mycket bättre sätt att lära sig - boken funkar ifall man inte kan komma på en föreläsning eller som repetition.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har många gånger varit mycket otydlig.» (Ganska liten)
- Lärobocken är ruskigt dålig och svårbegriplig, i flera avsnitt har wikipedia varit ett bättre ställe att lära sig på. Mer pedagogiskt och inte så rörigt.» (Ganska liten)
- Stor skillnad på kurs boken gemfört med tidigare gymnasiala matte böcker» (Ganska stor)
- Ofta var man tvungen att redan förstå mattematiken man läste om för att kunna förstå texten. Jag skulle ha föredragit en längre bok med mer utförliga och lättfårståliga utläggningar, med ett par lättbegripliga exempel till (och kanske ett mer avancerat exempel också, så att man inte underskattar nivån). » (Ganska stor)
- Själva läroboken vi har som material är enligt min mening välskriven och därför bra att gå tillbaka till för både att repetera och förbereda sig för föreläsning.» (Mycket stor)
- Bra bok, lagom stor. En otymplig bok är olidlig att läsa igenom både vid skrivbord och säng.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»24 48%

Genomsnitt: 3.46

- Svårt att hitta t.ex. veckobladen från menyn.» (Ganska bra)
- Webbsidan bra, hyfsad planering.» (Ganska bra)
- Utöver att det väsentligaste fungerade utmärkt (kryssuppgifter, gamla föreläsningar, info om vad som var området för nästa föreläsning osv) så var extramaterial på hemsidan (t.ex. falska bevis i början) särskilt uppskattat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»25 51%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.59

- Det finns flera olika lärare och SI-ledare att fråga, man får alltid svar på sina frågor samma dag som de uppstår.» (Mycket dåliga)
- tyckte inte förel kunde förklara tillfredsställande.» (Ganska dåliga)
- Flera handledare på alla övningspass, stort plus.» (Ganska bra)
- När jag/min grupp behövde hjälp så fick jag/vi hjälp rätt snabbt och bra förklarat.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 28%
Mycket bra»31 63%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.73

- Har endast samarbetat med en person, men det samarbetet fungerade mycket bra» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»29 59%
Hög»15 30%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.32

- Hade kunnat vara högre utan problem utan min mening, men då har jag å andra sidan läst diskret matematik i gymnasiet, så det var mycket repeterande för mig. Hade jag inte läst det innan så hade det nog varit rätt lagom tempo.» (Låg)
- Precis så hög som man klarar av utan att bli alltför stressad om man är studiemotiverad och intresserad, vilket är precis lagom.» (Lagom)
- Vi har ju tagit upp mycket (relativt till tidigare kurser på Chalmers) så den har varit ett naturligt högre tempo» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»32 65%
Hög»13 26%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.28

- Inte så fasligt mycket schemalagd tid och inte särskilt mycket hemläxa och sådant heller. Tyckte att det var rätt lugnt. Skulle klara av mer, men det är en bekvämlighetsfråga...» (Lagom)
- Denna kursen jämnas ut med låg belastning inom matematiken» (Lagom)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»20 40%
Gott»21 42%
Mycket gott»6 12%

Genomsnitt: 3.61

- Jag lärde mig inte mycket nytt från den här kursen. Har läst diskret matte (3p) och det är väl i princip de gamla kunskaperna som sitter kvar.. Räkna lite själv släng inte ut frågor (matematiska problem) till oss bara och dessutom ger du aldrig ett svar på frågan!» (Mycket dåligt)
- en svår kurs. men bra väckare så man fattar att inte bara är en dans på rosor.» (Godkänt)
- Jag föredrar analys och algebra framför diskret matematik, dock har kursen varit bra upplagd och fungerar bra som introduktion till matte på högskolenivå.» (Gott)
- I början ok, i mitten väldigt tungt, i slutet helt okej.» (Gott)
- Eftersom jag gillar matematik så är väl mitt omdöme biaserat, men jag tycker att allt har fungerat bra, mer eller mindre.» (Mycket gott)
- Om man blir så intresserad att man glatt sätter sig ned med matematiska problem på fritiden efter att kursen är slut så måste den ha varit bra.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Temaföreläsningar»
- I stort sett allt. Undervisningsformen, med föreläsningar, kryssuppgifter, skapandet av egna uppgifter och tid för bokens uppgifter med tillgång till hjälp har varit mycket bra och tillräckligt varierad läroform som jag gillade starkt. »
- som det är i princip»
- Kryssuppgifter»
- kryssuppgifter»
- SI:n och något sätt att samla poäng inför tentan i förväg så att man hänger med under kursen. Dock behöver det inte nödvändigtvis vara egna uppgifter och kryssuppgifter.»
- Temaföreläsningar, kryssuppgifter. Interaktion under föreläsningar.»
- TemaFöreläsningarna»
- Föreläsningarnas upplägg.»
- Kryssuppgifter, egna uppgifter»
- Kryssuppgifter och grupparbete. Bonuspoängen till tentan är en mycket bra idé då det motiverar till att vara aktiv under kursens gång. Jag skulle gärna se att fler bonuspoäng delades ut. SI-passen är bra. De tillsammans med gruppövningarna är det jag fått ut mest av.»
- kryssuppgifter »
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- X-uppgifter och egna uppgifter.»
- Laura, temaföreläsningar»
- kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna är bra, men de är för svåra.. svårighetsgraden bör reduceras.»
- Kryssuppgifter»
- Klassdiskussionerna.»
- kryssuppgifter, möjlighet till bonuspoäng.»
- Det mesta»
- temaföreläsningar, kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Exemplen på föreläsningarna. Inte mer eller mindre, men vore bra om de var lättare att förstå om man inte är så insatt.»
- Jag kan inte komma på någonting med kursen som jag tycker borde ändras.»
-
- Inga temaföreläsningar»
- mer ledning till hur man ska konstruera egna uppgifter.»
- Jag anser att kursboken borde bytas ut»
- Fler exempel. Bevisen och alla definitioner är helt obegripliga, bättre bok kanske? Mindre tyngd på bevis och def. kanske?»
- egna övningar var slöseri med tid»
- Kurslitteraturen»
- Dagen för tentamensskrivningen.»
- hålla planeringen bättre, inte dra ut lika mycket på frågorna, bättre(mer omfattande och mer kortfattad) sammanfattning i slutet som det var nu kändes det som vi gick igenom två eller tre grejer ur kursen»
- Ny bok!»
- Ny kursbok. Bättre struktur på föreläsningar.»
- Lärobocken!!!»
- Kursliteratur med mindre tryckfel, mera övnings pass inte SI pass, snarkfria föreläsningar :)»
- Mer räkning på tavlan.. Jobbigt att försöka förstå genom att enbart titta på bevis, kan man få lite exempel på varje typ av matematiskt problem kanske?»
- Vet ej»
- Grupperna till övningarna borde fungera bättre så att alla har någon att arbeta med varje gång.»
- egna uppgifter var meningslöst. bort med röstning över varje litet problem, lägg på slutet i så fall. byt bok, för den vi hade var dålig.»
- bättre temaföreläsningar, skippa de egna uppgifterna»
- tenta bör ta upp fler delar av kursen»
- Ny bok?»
- Byt kurslitteratur»

19. Övriga kommentarer

-
- Lite väl hastiga genomgångar på tavlan ibland (inga grundliga försök att verkligen "få med" alla på resonemanget)»
- God natt!»
- inga»
- Dålig bok, svåra exempel, tråkig och otillräcklig»


Kursutvärderingssystem från