ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-3 Linjära system och transformer, TMA981, TMA981

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-02 - 2010-03-28
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»5 14%
Cirka 20 timmar»10 28%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»6 17%

Genomsnitt: 2.97

- Stundtals väldig hög arbetsbelastning. Väldigt långa labb-förberedelser» (Cirka 30 timmar)
- Det är en ganska tung kurs som kräver jobb om man vill klara den» (Minst 35 timmar)
- Den har varit extremt hög. Har suttit efter 90% av dagarna till iallafall 19.00» (Minst 35 timmar)
- Med alla labbförberedelser ihop med tentaplugg och uppgifter att göra så blir det minst 35 timmar lätt. Fruktansvärt hög belastning på den här kursen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»5 14%
50%»3 8%
75%»13 37%
100%»14 40%

Genomsnitt: 4.02

- Jag har läst kursen en gång tidigare, så de mesta hade jag snappat upp tidigare.» (25%)
- Har vart med på alla räkneövningar, men inte alla föreläsningar (tycker bättre om att läsa själv ur boken när jag lär mig)» (50%)
- Bra uppläggning på föreläsningarna tyckte jag» (75%)
- Kanske varit med på 95 % missat ngn föreläsning. Men varit med på stort sett allt» (100%)
- Gunnar är en go gubbe, men hans föreläsningar är inte jätte bra. Mycket bättre föreläsningsupplägg med matte-nissen. Mer skriva på tavlan, mindre ppt och oh-bilder = bättre förståelse.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 34%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 28%

Genomsnitt: 2.51

- Väldigt luddigt» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 62%
Nej, målen är för högt ställda»9 37%

Genomsnitt: 2.37

- För lite praktiska tillämpningar då det finns hur många som helst.» (Ja, målen verkar rimliga)
- DFT delen var svår och omfattade 20% av tentan men fick inte så mycket utrymme under föreläsningarna så där tycker jag att målen/tentan/kursen inte är rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alltså dom verkar vara i rätt svårighetsgrad men det svårt att få en helhetsuppfattning om kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen har gått från att vara en normalsvår kurs (omkring -07) till en av de svåraste på elektro. Det ska inte vara så att handledarna (och föreläsarna) inte klarar av att hjälpa oss elever att lösa första uppgiften på en tenta. På omtentan var det 100% kugg och jag hoppas att det blir ett liknande resultat nu på ordinarie så att någon tar tag i det.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»13 44%
Ja, i hög grad»4 13%
Vet ej/har inte examinerats än»9 31%

Genomsnitt: 2.65

- nej, speciellt labbarna, 12 bortkastade timmar.» (Nej, inte alls)
- Alltid svårt att sammafatta 7 veckor på 4 timmars examination.» (I viss utsträckning)
- Tentan omfattade ett par saker och dess endast.. Tentan speglade inte kursinnehållet som dom brukar göra. Många tenta-poäng omfattade delar som bara nämnts som hastigast på föreläsningarna, t ex inverterbarhet.» (I viss utsträckning)
- Jag vet inte, hade svårt att koppla tentauppgifterna med målen» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes väldigt svår, framför allt ijämförelse med äldre tentor (före wärnerstål)» (I viss utsträckning)
- Sant och falskt frågan fanns inte på äldre tentor och förvånade en del.» (I viss utsträckning)
- Det och mycket mer, dubbla partialintegrationer på en transform-tenta tycker jag säger ganska mycket. Fokus bör väl ligga på transformerna.» (Ja, i hög grad)
- Från tentaräknandet på senaste föreläsningen idag verkar det dock som att de lägger upp det så att tentan ska testa väldigt specifika kunskaper» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»13 39%
Mycket stor»14 42%

Genomsnitt: 3.24

- Bra föreläsningar till en abstrakt kurs» (Ganska stor)
- Det är ovärdeligt att kunna fråga lärarna på räkneövningarna, några uppgifter fastnar man alltid på» (Mycket stor)
- Baserat allt mitt lärande på dem då boken är krånglig när examination sker på svenska.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»14 41%
Ganska stor»11 32%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.5

- Laborationer och lab-PM var bra, men kursboken är väldigt "tung".» (Mycket liten)
- Den var väldigt viktig i början, men mot slutet så har det mest varit att man ska kolla upp vilken formel de vill att man ska använda i boken, som ju iofs är viktigt, men själva räkningarna gör man mest med sina befintliga kunskaper (med vissa undantag)» (Ganska liten)
- Boken kan vara ganska luddig.» (Ganska liten)
- Tentabunten på DC var bra» (Ganska liten)
- Boken var i princip värdelös. Överdrivet mycket komplicerad text som gjorde att man inte orkade läsa i den. Svåra uppgifter som inte var något lik de som var på labben eller tentorna.» (Ganska liten)
- Visst har den hjälpt till viss förståelse men är inte något som leder till en klarad tenta.» (Ganska liten)
- Hade inte något val än att använda boken. Den har inga lösningar till uppgifterna och det finns bara svar till vissa. En uppgift kunde ta halva övningen och då hade jag 29 till som jag skulle lösa på egen hand.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var till mindre hjälp men förläsnings anteckningar som delades ut var vra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 57%
Mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 3.34

- personer hade dubbelregistrerat sig på olika labbar?» (Mycket dåligt)
- De gamla tentorna lades ut ganska sent, men utöver det så har det funkat perfekt» (Ganska bra)
- Mycket små häften att hålla reda på gjorde det lite virrigt.» (Ganska bra)
- Krångel ibland med labbtider etc.» (Ganska bra)

9. Hur har Lennarts föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lennart Svensson»

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%

Genomsnitt: 3.67

- Bra men han måste skrota powerpoint. Han kan gå alldeles för snabbt fram och man hänger inte med. » (Ganska bra)
- Lennart är duktig på LSoT, men hade inte jätte bra upplägg. För mycket OH och ppt, föreläsningarna är lite som autobahn: Hej&hå snabbt och lätt, men det är inte så mycket man hinner reflektera över. Hans "ta två minuter och fundera på detta" är bra men jag skulle uppskatta mer av detta.» (Ganska bra)
- Han är extremt metodisk och går igenom väldigt långsamt hur man gör. Man märker att han har som mål att ALLA ska förstå och kunna ta till sig av det han pratar om» (Mycket bra)
- Väldigt bra föreläst. Bra med kontrolldiskussioner och frågor. Känns som att han har intresse för att studenterna förstår och förstår vad som kan vara svårt.» (Mycket bra)
- Helt kanon med tillämpningar mer än teori» (Mycket bra)
- Duktig, engagerad» (Mycket bra)
- Lennarts föreläsningar är exemplariska. Förstår inte eleven så försöker han igen fast från en annan syn på problemet.» (Mycket bra)
- Jag tyckte om pedagogiken, lite svårt att koppla det man gått igenom med boken, man låg alltid före än i boken,.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att aktivera studenterna i föreläsningarna. Roliga och intressanta förläsningar!» (Mycket bra)
- Mycket duktig och framförallt intresserad föreläsare som vill att studenterna skall lära sig.» (Mycket bra)
- Gillar Lennarts föreläsningar med utdelat material!!» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar, bra med paus» (Mycket bra)

10. Hur har Thomas föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Jan-Erik Andersson»

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»14 41%

Genomsnitt: 3.29

- Thomas är otroligt duktig, och kan mycket, och vill man att han ska förklara något för en så förstår man utan problem. Men på de föreläsningar jag vart på med honom så har han gått betydligt snabbare fram än vad Lennart har. Det hade vart bra om han kunde sakta ner lite och förklara metodiskt vad det är som händer och vad han gör» (Ganska bra)
- Hamnade ofta lite efter, men inga klagomål annars.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna är bra» (Ganska bra)
- Lite för mycket tunga grejjor men annars bra, båda lärarna var bra» (Ganska bra)
- Mycket teori och ibland lite för mycket fackspråk och saker som är abstrakta» (Mycket bra)
- Riktigt bra föreläsningar. Bra upplägg, inte mycket att klaga över så kör på!» (Mycket bra)
- Engagerad och duktig» (Mycket bra)
- Extremt pedagogisk och duktig föreläsare.» (Mycket bra)
- Mer traditionellt upplägg än på Lennarts föreläsningar, skulle önskat att de blev mer samkörda» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar» (Mycket bra)

11. Hur har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»10 33%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- har inte varit på så många» (?)
- övningsledarna tog allt för mycket tid på att hjälpa enskilda personer» (Mycket dåligt)
- Rörigt, lång tid att få hjälp och dålig attityd från övningsledaren.» (Mycket dåligt)
- Dåligt med hjälp. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ofta vänta väldigt länge på hjälp, ibland upp till en timma då övningsledarna kan sitta och hjälpa endast en person extremet länge länge.» (Ganska dåligt)
- Började dåligt i övningarna med att övningsledaren inte kunde svara på frågorna etc» (Ganska dåligt)
- Man får ju aldrig hjälp!! Bra när man fått den men man slösade mest tid då man haka upp sig. Genomgångarna på tavlan helt värdelösa då man aldrig kunde ligga i fas med det som gås igenom» (Ganska dåligt)
- Ibland fick man känslan av att Eija kände sig besvärad av frågorna man hade och tog sig inte riktigt tid till att försöka förstå hur man som student tänkte utan körde mer på spåret "mitt sätt att tänka fungerar för alla" vilket det inte alltid gjorde.» (Ganska dåligt)
- För lite handledare, för många frågor.» (Ganska dåligt)
- Den hjälpen man har fått har varit jättebra, men det har varit för få lärare helt klart. Man kan få vänta ganska länge på hjälp om det är många på räkneövningen» (Ganska bra)
- Inte varit på så många, men fick hjälp när jag behövde och så. Var kanske lite optimistiskt att ha alla i en sal i början av kursen..» (Ganska bra)
- I början var det svårt att få hjälp, och även då var det svårt att få svar.» (Ganska bra)
- Behov av fler lärare, man kunde sitta länge innan man fick hjälp.» (Ganska bra)
- Övningarna fungerar bra, handledarna var toppen.» (Ganska bra)
- Lång väntan ibland även fast väldigt få studenter närvarade. » (Ganska bra)

12. Hur har det fungerat med webquizen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»27 79%
Gjorde inte några webquiz»1

Genomsnitt: 3.76

- det sluta med att man skrev av varandra» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna handlade ofta om saker som inte gåtts igenom än.» (Ganska bra)
- I vissa fall har frågorna varit onödigt krångliga. Frågor som "vilket är det bästa..." kan diskuteras i oändlighet speciellt om man ska fundera över hur skaparen tänkt. Annars bra sak för att engagera sig tidigt.» (Ganska bra)
- Fungerat bra, fast har varit mycket jobb med dem.» (Ganska bra)
- Webquizen tyckte jag gav en mycket tid att reflektera själv och se så att man var något så när i takt med undervisningen» (Mycket bra)
- Dock har de varit riktigt svåra!» (Mycket bra)
- Frågorna kopplade inte nödvändigtvis till saker från kursen utan till sådant någon sagt på en specifik föreläsning kändes det som. » (Mycket bra)
- Webquizen har varit bra för man har tvingat sig själv med att plugga till den tack vare bonuspoängen» (Mycket bra)
- Ger en spark i baken - man arbetar mer under kursens gång!» (Mycket bra)
- Bra grej! Enklare att ligga i fas.» (Mycket bra)
- Väldigt bra för inlärningen. Kändes att man fick chansen att diskutera och att man fick en djupare insikt.» (Mycket bra)
- Bra FORSÄTT SÅ!» (Mycket bra)
- väldigt bra inslag i kursen då man hela tiden blev uppmanad att titta igenom vad man gått igenom hittills» (Mycket bra)
- Ypperlig metod för kontinuerlig examination, man lärde sig mycket på dom.» (Mycket bra)
- men blev ju lite väl lätt att disskutera sig fram till 9-10 rätt varje gång» (Mycket bra)
- Väldigt bra för att få studenterna att arbeta kontinuerligt.» (Mycket bra)

13. Hur har laborationerna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»12 38%
Gjorde inte labbarna»4

Genomsnitt: 3.22

- överbefolkat i de ordinarie labbtillfällen(jag fick inte ens en tid för labb 1->reservtid på tentavecka), detta resultera i att det tog (minst) en timma innan redovisning av hemuppgifter blev klara. » (Mycket dåligt)
- Tycker att förberedelserna till labbarna var alldeles för jobbiga och svåra. Det tar fruktansvärt lång tid att jobba igenom så många svåra uppgifter till varje labb. Sedan har laborationerna i sig varit för svåra tycker jag. Man fattade ingenting på egen hand var tvungen att be om hjälp hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Förberedande uppgifter var svåra att begripa, lite klarare på labben sedan» (Ganska dåligt)
- För lång tid att göra förberedelserna till labben. Labben var för svår då man var tvungen att fråga om det mesta.» (Ganska dåligt)
- Tjejen va ganska tyken på sista labben.» (Ganska bra)
- De teoretiska uppgifterna innan kunde ta knäcken ganska bra då man kanske inte förstått allt till iaf lab2» (Ganska bra)
- Intressanta, ibland lång väntan på hjälp.» (Ganska bra)
- Mycket tunga förberedelseuppgifter, men labbarna gav högre förståelse för övriga kursen än vad som brukar vara fallet.» (Ganska bra)
- Labbarna i den här kursen har varit väldigt svåra, men samtidigt så tycker jag att man har fått ut något av dem. Samma som med webquizarna, det ger en tid att reflektera själv och tänka över vad det är som händer och varför det är på vissa sätt.» (Mycket bra)
- Mycket förberedelse för laborationer. Oftast har vi inte gått igenom hela innehållet för labben på föreläsningarna innan laborationen. » (Mycket bra)
- Jättebra av Lennart att vara hängiven och ihärdig, så att eleverna efter en stor ansträngning kan ta sig över förståelsetröskeln för laborationerna.» (Mycket bra)
- roliga speciellt den tredje.» (Mycket bra)
- Roliga och lärorika laborationer. De bästa laborationerna jag gjort i någon kurs. Dock blev man lite för hårt bemött när man hade försökt klara labbförberedelserna men inte klarat de helt och hållet.» (Mycket bra)

14. Vad tycker du om laborationsförbredelserna?

32 svarande

Mycket dåliga»5 15%
Ganska dåligta»10 31%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.43

- KATASTROF! För höga krav samt för MÅNGA förberedelseuppgifter. Personer har känt sig "sågade" av labbhandledarna och själv upplevde jag förberedelseuppgifterna som en muntlig tentamen(det kanske var meningen att det skulle vara så?). Jag har sett en person darra vid redovisning samt personer som vägrat göra resterande labbar(lämnat labben efter redovisningen av förberedelseuppgifter).» (Mycket dåliga)
- Alldeles för svåra» (Mycket dåliga)
- Vadå svåra, man fattar dom första men sen spårade det ofta ut å man bara satt å nicka på labben utan att ha någon som helst nytta av hemuppgifterna» (Mycket dåliga)
- Väldigt svåra labbförberedelser.» (Ganska dåligta)
- Väldigt många uppgifter som tog tid ifrån allt annat samt svåra uppgifter» (Ganska dåligta)
- Laborationerna kommer före det aktuella kapitlet gås igenom. Hemuppgifterna behandlade sådant man inte hade sett före man satte sig och gjorde förberedelserna.» (Ganska dåligta)
- Jag känner att jag inte lärde mig mycket, utan jag lärde mig mest efter att ha talat med laborationshandledarna om vissa av frågorna. Förberedelserna tog väldigt lång tid att utföra. Alla obligatoriska moment i de tre olika kurserna gjorde att vi knappt han lösa uppgifter i boken.» (Ganska dåligta)
- För tidskrävande...» (Ganska dåligta)
- Långa förberedelser som tog mycket av tiden man kunde haft och räknat i boken istället.» (Ganska dåligta)
- De var för omfattande» (Ganska dåligta)
- För lång tid att förbereda sig inför labben. För svårt dvs.» (Ganska dåligta)
- Lite väl tuffa förberedelser som kan vara svåra att förstå, speciellt till den första labben.» (Ganska dåligta)
- Uppgifterna handlade ofta om saker som inte gåtts igenom än.» (Ganska bra)
- Det känns som att labbarna har varit lite olika svåra, för mig iaf. Labb 2 har varit betydligt lättare än ettan och trean, och ettan har varit den svåraste. Så det har varit lite svårt att veta hur mycket tid man ska vänta sig att behöva lägga på dem» (Ganska bra)
- Lite väl långa ibland. » (Ganska bra)
- Dom va välidgt svåra, men nog bra för tentan» (Ganska bra)
- Lite väl krångliga ibland. Känns som att det är en lite väl stor akademiska prägel på labförberedelserna.» (Ganska bra)
- Men man känner sig ganska handfallen om man inte labbar med någon man känner och skall försöka lura ut svaren själv.» (Ganska bra)
- Vissa var ganska krävande, vilket är bra då det peppar en att arbeta mer under kursens gång. Dock borde labbar som kräver såpass krävande påverka examinationen, bra labbutförande skall göra en mindre beroende av att prestera perfekt på tentan.» (Ganska bra)
- inte alltid så lättsmällt. de tog väldigt mycket tid och inte alltid för lätt att se samband med föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Förutom att dom tar för mycket tid så är de bra.» (Ganska bra)
- Lite väl mycket förberedelse, vissa konstiga frågor som kunde tydlig göras något.» (Ganska bra)
- Ibland var det lite för mkt "bevisföring" vilket inte resulterade i något lärorikt..» (Ganska bra)
- jag gjorde ju inte labbarna sa jag» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»18 52%
Mycket bra»3 8%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.26

- vid laborationer var det näst intill omöjligt att få hjälp de två till tre första timmarna(redovisningarna tog väldigt mycket tid, samt att vissa labbhandledare tog sig extra tid att hjälpa några få utvalda personer). Övingarna var det precis samma sak, ibland fick man sitta ut hela övningen för att ställa en fråga då övningsledarna tog allt för mycket tid med vissa elever» (Mycket dåliga)
- Alltid massa personer som var före med frågor, tog sån lång tid att få hjälp. Läraren kunde ofta sitta å filosofera med en enda elev i 40 min. Känns lite för mycket faktikst.» (Mycket dåliga)
- Det var ibland svårt att få tag i lärare/handledare på deras kontor för att ställa frågor. Att ha två övningsledare per övning kändes ofta rätt lite med tanke på antalet frågor, hur länge en handledare kan sitta med en och samma fråga (ibland), och pga deras olika kunskapsområden.» (Ganska dåliga)
- Tog lång tid hos varje person så var svårt att få hjälp ibland» (Ganska dåliga)
- De är dock problem att Thomas och Lennart inte kan varandras delar.» (Ganska bra)
- Fungerar bra, men eftersom boken genererar så många frågor så blir det svårt att få hjälp med allt ändå.» (Ganska bra)
- Föreläsarna har alltid svarat på frågor och funnits på vissa övningar. Men övningarnas struktur måste byggas om.» (Ganska bra)
- Har aldrig varit några problem att ställa frågor vare sig på föreläsningar, räkneövningar eller utanför schemasatt undervisning» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»20 58%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.7

- Eftersom man ej fick hjälp vid övningar samt att man sågades vid labbar så har samarbete mellan klasskamerater fungerat mycket bra. Man har bland annat klumpat ihop sig inför labbredovisningarna» (Ganska bra)
- Så man lyckades med plugget med hjälp utav kompisarnas hjälp.» (Ganska bra)
- Svårt att klara alla uppgifter på egen hand.» (Mycket bra)
- En kurs som kräver mycket sammarbete» (Mycket bra)
- Förutom på labbarna, men då har det gått helt ok» (Har ej sökt samarbete)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 14%
Hög»20 58%
För hög»9 26%

Genomsnitt: 4.11

- Skulle nästan vilja säga för hög, men det är för att jag gjorde väldigt lite i början av kursen så jag har behövt komma ikapp och stressplugga mer mot slutet. Så det är helt mitt egna fel. Hade jag pluggat lite mer över hela läsperioden tror jag det hade varit helt ok» (Hög)
- Labbförberedelser som tog flera dagar att förstå och absorbera var lite för mycket med allt annat som hände, gärna flytta sista labben från lv7 med.» (Hög)
- Många uppgifter samtidigt som laborationerna hade många hemuppgifter som tog väldigt lång tid eftersom det var första gången man såg det som behandlades. Detta gjorde att det tog mycket tid i anspråk att göra hemuppgifterna» (Hög)
- Webquizen var effektiv. Laborationsförberedelserna var ineffektiva. På grund av all den tid vi var tvungna att lägga ner på de obligatoriska momenten i de tre olika kurserna, hade vi knappt någon chans att klara av tentan. Det borde inte straffa sig att försöka lösa obligatoriska uppgifter själv. Alternativet hade varit att bara satsa på att klara av tentan, och sedan kopiera andra studenters svar och förklaringar på obligatoriska uppgifter.» (Hög)
- Hög belastning, men det omfattar även Elektronikinlämningar, labbar etc. Kanske bättre att köra LSoT samtidigt som någon mindre krävande kurs..?» (Hög)
- Mycket med tanke på dom två andra kurserna man läste samtidgt, väldigt många övningsuppgifter!!!» (Hög)
- Det fanns ingen möjlighet att hinna med alla övningsuppgifter som uppmanades att göra upptill krävande labbförberedleser, webquiz och alla andra laborationer i andra kurser» (Hög)
- Väldigt intensiv period med långa kvällar. När man är klar med quizen så är det dags att jobba med labben, och utöver det ska man plugga så att man hänger med på föreläsningarna.» (Hög)
- jag tyckte det tog tok för mycket tid att göra förberedelseuppgifterna till labbarna och övningsuppgifterna var för många för att man skulle hinna med alla» (För hög)
- Den jobbigaste och mest krävande kursen på Chalmers än så länge. Det ihop med två andra kurser har varit extremt jobbigt» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 11%
Hög»18 52%
För hög»12 35%

Genomsnitt: 4.23

- Se förra svaret» (Lagom)
- Labbar i alla kurser och saker som skall in och ha veckoliga deadlines. » (Hög)
- Väldigt tungt med såpass många labbar och förberedelser.» (Hög)
- Hög men inte för extrem, blir la värre» (Hög)
- Mycket labbförberedelser» (Hög)
- Synd att vi har 3 kurser här då den fjärde perioden känns minst intensiv.» (Hög)
- Alldeles för högt och för mycket att göra» (För hög)
- Läste 150%, jobbade 20% + extra kurs utanför Chalmers, så jag har bara mig själv att skylla.» (För hög)
- Tre kurser igång samtigigt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 5%
Godkänt»15 44%
Gott»11 32%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.5

- stort minus för labbarna» (Mycket dåligt)
- Laborationerna och webquizarna är perfekta men tentamen är inte rimlig. Det i kombination med den dåliga boken gör det inte bättre.» (Dåligt)
- Mycket bra föreläsningar men ett extremt högt tempo i kursen.» (Godkänt)
- Bra å relativt intressant innehåll» (Godkänt)
- Kursen är för stor i förhållande till poäng antal.» (Godkänt)
- Möjligtvis lite abstrakt» (Godkänt)
- Rolig kurs som skulle må bra av mer praktiska övningar med återkoppling till teorin.» (Gott)
- intressant» (Gott)
- Väldigt bra intryck. tyckte kursen var bra men inte att tentamen speglade det vi lärt oss. iallafall inte på den nivån som hade anslagits tidigare.» (Gott)
- Det känns som att man har lärt sig MYCKET. Och inte bara teoretiska saker som det ofta är i matte, utan även konkreta begrepp som sampling, och det tycker jag gör det till en väldigt intressant kurs, och det tror jag många håller med mig om» (Mycket gott)
- En mycket intressant kurs» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgifter som ska göras mitt i perioden som ger en lite poäng till tenta eller som är obligatoriska vilket gör att man går in för att göra uppgifterna och lär sig.»
- Lärarna»
- Thomas, webquiz.»
- Lennart, quizen»
- quizzen, kul sätt att testa så man hänger med»
- Webquiz, Den tvingar en i stort sett till att ligga i fas.»
- Föreläsarna. Webquiz.»
- Webquiz, bra lärare»
- webquiz»
- bra föreläsningar»
- Laborationerna»
- Lärarnas kvalitet»
- Lennart, webquiz»
- Labbar, föreläsare.»
- Lennarts föreläsningar»
- Pedagogiska inställningen hos föreläsarna»
- Exemplerna på föreläsningarna»
- quizen!»
- Lennart»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet förberedelseuppgifter till labbarna, de var lite många.»
- Fler lärare på räkneövningarna!!»
- Lennarts powerpointpresentationer, för långa labbförberedelser, för svåra webquiz.»
- labbförberedelser»
- labbarna, övningarna»
- De 20 föreläsningarnas innehåll och återkoppling till varandra.»
- Jag tycker att kopplingen mellan teorin som tas upp på föreläsningar och de rekommenderade uppgifterna i boken är känns vag ibland.»
- Nivån på föreläsningarna återspeglade inte nivån på tentan. Tentan kom som en chock.»
- Antingen ska mindre tid krävas för laborationsförberedelserna, eller så ska tentan formas så att det blir mycket enklare att bli godkänd om man har utfört de obligatoriska momenten.»
- Gör belastningen på labbarna mindre»
- bättre tenta som omfattar mer av kursen.»
- kanske skulle försöka knyta an mer till verkliga användningsområden under föreläsningarna. Titta på mer system osv.»
- Tentamen, se på 07 tentorna och tidigare. Nu blir dom svårare för varje år.»
- Övningarna å labbar»
- Färre övningsuppgifter eller mindre labbförberedelser»
- Mindre bevisföring genom kursen generellt sätt, det skapade varken förståelse eller intresse.»
- Tentan borde iaf kännas överkommlig»
- Arbeta lite på labbfrågorna»
- Övningstillfällena, labben»
- Thomas känns lite överkvalificerad som övningsledare och har svårt att ta sig ner till studenternas nivå. Många svar på frågor blir "men det ser du väl bara?", vilket inte känns positivt, pedagigiskt eller peppande.»
- Thomas del (transformerna) är äldeles för svår på tentan. Borde tänka över vad som verkligen behöver examineras där.»
- Behåll enbart Lennart som föreläsare och skippa de muntliga förhören vid laborationerna.»

22. Övriga kommentarer

- Alla lärare har en pärm med papper där de har löst alla uppgifterna man ska ha gjort i boken, och det hade varit väldigt hjälpsamt om någon av lärarna kunde lägga ut sina uträkningar på uppgifterna på kurshemsidan eller nåt sånt. Även om man hade fastnat på en uppgift hemma så tror jag att man väldigt ofta hade kunnat förstå hur man skulle göra, och vad som hände, om man bara hade deras uträkningar att kika på, på de delarna som är särskilt svåra»
- När går omtentan?»
- Uppgift 10.20 kan strykas, Den behandlar unilateral Z-transform vilken enligt kursplanen inte ingår i kursen. Dessutom har den aldrig nämnts under föreläsningarna. »
- Bra roligt kurs. Dock en tenta som låg klart svårare än resten av kursen»
- Tentan å övningsuppgifter är två skilda världar. Tenta plugget va något HELT annat. Kunde inte alls koppla nån uppgift på tentan till någon i boken, rätt kasst½,!»
- Laborationerna och föreläsarna var så bra att jag fått ett intresse för området i helhet och blivit så intresserad att jag börjat titta på masterprogram inom området.»
- Antar att Thomas varit med och skrivit tentorna de senaste gångerna, de gamla är ju rena skämtet i jämförelse...»


Kursutvärderingssystem från