ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap, KKM051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2007-12-23
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Hade krävts att man mentalt klarat av upp mot det dubbla för att kunna alla detaljer som G tycker om att fråga på.» (Cirka 25 timmar) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»3 20%
50%»4 26%
75%»2 13%
100%»6 40%

Genomsnitt: 3.73

- Läser två andra kurser som har krockat» (25%)
- Nog närmare 80-85%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 53%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2

- Mig veterligt har vi inte blivit visade några mål, men de lär finnas på portalen. Söker dem inte aktivt själv utan om de inte presenteras gör man vad man blir tillsagd.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 9%
Ja, i hög grad»1 9%
Vet ej/har inte examinerats än»9 81%

Genomsnitt: 3.72

- Tycker båda delarna, M:s och G:s del, var mycket relevanta för kursens innehåll» (Ja, i hög grad) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.57

- Har ej gått på föreläsningarna» (?)
- att ha fyra timmar föreläsning med samma föreläsare på en eftermiddag ger inte mycket både studenter och föreläsare har svårt att hålla koncentrationen sista en o halv timmen. » (Ganska liten)
- G älskar att prata om sig själv och i viss mån Göteborg. Detta testas inte på tentan. I M:s fall däremot speglar föreläsningarna bokens inehåll på ett bra sätt» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det har varit lite blandad kompott. G:s del kunde vissa dagar känns för flummig, medan andra dagar var otroligt intressanta. M:s del var helt OK. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.28

- boken till första delen av kursen känns som en ordbok» (Ganska liten)
- Dock mycket svårbegriplig litteratur. Kursboken känns som att läsa en citatsamling. Får inget flyt i läsningen. En tjockare bok med mer beskrivande text "runt" informationen skulle vara enklare och ett mer behagligt sätt att tillägna sig kursen på.» (Ganska stor)
- För att klara G:s del måste man nog plöja den där boken att par gånger, föreläsningarna räcker inen vart. M:s litteratur var ok och var klart nödvändig» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- kurlitteraturen har varit det viktigaste för inlärningen men är den sämsta kurslitteraturen som går att ha till en kurs.» (Mycket stor)
- Svårt att klara tentan utan G:s bok, vilket han även poängterade i början.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»10 76%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- fanns inte kursida osv» (?)
- vilken kurshemsida??? utdelat material var det man köpte på cremona» (?)
- Eximinatorn anävnder inte studieportalen, var tvungen att alltid vara på föreläsning och var man sjuk som jag var kan det vara svårt att få all information. » (Ganska dåligt)
- Finns ingen websida till kursen utan ev information sätts upp på GP:s tavla. Administrationen återstår att se.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.46

- G var hjälpsam när man kom dit och frågade. Hade ingen kontakt med M» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Inga problem» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt samarbete»7 46%

Genomsnitt: 4.4

- Vi är en grupp som jobbar ihop och det gör vi alltid.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 93%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Om man bortser från bokläsandet är det inte särskilt tung men som sagt för detalj frågor som ibland förekommer på tenta krävs att man tar sig genom den några gånger.» (Lagom)
- Kanske lite stor för att vara en trepoängskurs, men det är inte den här kursen som är problemet den här läsperioden... » (Lagom)
- Ingen "svår" kurs, men ENORMT mycket fakta som man kommer att glöma av 1 vecka efter tentan. Är en kurs där man matas med fakta som man glömder av så fort kursen är slut. Ingen fakta som man tar med sig i framtiden. Kunde varit mycket bättre...» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»4 26%
Hög»2 13%
För hög»8 53%

Genomsnitt: 4.13

- Studenterna gör en enorm arbetsinsats dennna period. Att man läser dessa kurser tillsammans är olyckligt då man borde kunna lägga om belastningen något. Lägga in extra tenta är INGEN sådan lösning.» (Hög)
- Tokhög! Att ha två så tunga beräkningskurser och en ordentligt läskurs är enormt jobbigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»3 20%
Godkänt»5 33%
Gott»5 33%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.13

- Ingen kurs att rekomendera.. Mycket onödig tidskrävande fakta inläsning som aldrig kommer användas eller kommas ihåg..» (Mycket dåligt)
- flamsig kurs med mycket detaljlära.... känns inte som den gett mig mycket» (Dåligt)
- Hemsk kurslitteratur "Kemisk miljövetenskap", omöjligt att få överblick över vad som är viktigt. Mycket detaljkunskaper. Visst kan man hävda att det är en koncentrerad bok för det är det, men det är inget positivt eftersom den blir svår att ta till sig. Det är lite som att läsa ett uppslagsverk och sedan förväntas återge delar ur det. Alltså inget sammanhang att placera kunskaperna i.» (Dåligt)
- Handlar för mycket om Göteborg och G. Mer prägel på Sverige och Europa är nödvändigt. Många av oss kommer inte att arbeta 100m från G:s kontor utan i andra delar av landet.» (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra att lära sig om många olika saker, men kanske lite för ytligt. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget, ta bort kursen.. Byt den mot någon hållbarhetskurs från tex Fysisk resursteori... Se Datatekniks kurs - FFR101 - Bärkraftig resursanvändning, en tusen ggr bättre kurs.. känner några som läser den så jag har sätt innehållet i den... »
- vet itne»
- Toxikologidelen.»
- Kursen har ett väldigt bra upplägg.»
- inlämningsfrågorna»
- Mycket bra idé att ta bort planschen och istället göra tio frågor i häftet, det gjorde att man kom igång med dem. »
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- M och den del som behandlar lagstiftning och arbetsgivare ansvar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt, se fråga ovan»
- vi har läst biologi när vi kommer till chalmers. toxikologin behöver inte gå igenom allt i detalj utan förutsätt att vi kan iaf biologi a. gäller även ekologin till viss del»
- Vet ej»
- Kursboken åtminstone den som ges ut av institutionen»
- Något sorts grupparbete borde ingå»
- mer gruppdiscussioner om miljöfrågor kring oss»
- M:s föreläsningar innehåller i stort sett bara biologi B från gymnasiet, vilket jag hade kunnat undvara.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- G:s föreläsningar och användandet av boken. Boken är ok som uppslagsbok men att kunna varenda detalj klara nog inte många studenter av.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- G: Försök prata om lite mer än det som just du gör, det var ibland lite väl mycket "detta har jag gjort", "min doktorand", "som jag skrivit" mm. Det händer så mycket mer i världen på detta plan. M: Lite mer faktaspäckade föreläsningar skulle inte skada, ibland var det inte mycket som man var tvungen att skriva.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Värdelös kurs..»
-
- Bra kurs som jag gärna skulle lagt mer tid på om det vore så att den låg nån annan gång, istället för i skymundan för KRT och Regler.»


Kursutvärderingssystem från