ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146, LP3, Vt 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-05 - 2010-03-21
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 3.43

- Fastnade när jag skulle lösa uppifterna och saknade lösningsförslag och blev därmed omotiverad» (Cirka 20 timmar)
- miniprojekten tog ofta grymt mycket tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 2.66

- Bra med de detaljerade målen för separation- och energiteknikdelarna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Det räcker med reaktionsteknik, separationsteknik och antingen pumpar eller värmeväxlare inte båda två» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»5 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.76

- Tentamen var riktigt dålig. Fruktansvärt tidskrävande uppgifter med specialfall som inte behandlats i kursen. Långt mer krävande än gamla som vi har tränat på.» (Nej, inte alls)
- Väldigt svåra och komplicerade frågor. Onödigt tillkrånglade uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Det var för teoretiska uppgifter gällande värmeväxlare i mars tentamen 2010.» (I viss utsträckning)
- testade även en del slutledningsförmåga med otydliga frågor» (Ja, i hög grad)
- Tyckte att målen testades. Dock tyckte jag att uppgifterna var ganska stora och omfattande så att det var svårt att hinna med.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3.12

- Varierande kvalitet på övningsledare, föreläsningar generellt bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.37

- Separationsboken är svårläst. Mycket text men lite relevant. Det blir inte bättre av att det bara är sidor här och där man ska läsa.» (Ganska liten)
- Kompendierna var bra, men kursböckerna svåra att förstå.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att de två böckerna inte gav så mycket,det räckte med föreläsningsanteckningar och kompendierna från kurshemsidan. » (Ganska stor)
- Köpte inte böckerna eftersom jag ansåg att det var för stor utgift. Fick kompendiet som användes förra året av min phadder och använde det istället.» (Mycket stor)
- Reaktionsboken är perfekt men separationsboken är för detaljerad.» (Mycket stor)

8. Hur har miniprojekten fungerat för din förståelse för olika utbildningsmomentmoment?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»1 8%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.66

- Miniprojekten krävde alldeles för mycket ansträngning i förhållande till de bonuspoäng de gav. Hård rättning där man tappade 50% av poängen på MP1 och 2 om man gjorde ett fel.» (Ganska liten)
- Lade ner mycket tid på de två första miniprojekten men efter att ha fått 0 poäng på båda ansåg jag att det var onödigt att fortsätta med dem.» (Ganska liten)
- DE verkar inte som om de har rättats korrekt» (Ganska liten)
- Hann bara göra två av miniprojekten då min projektkompis var magsjuk under en vecka.» (Ganska stor)

9. Hur fungerade laborationen "Reaktor"?

16 svarande

Mycket dåligt»3 21%
Ganska dåligt»5 35%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»1 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.28

- seminariet var svårt att förstå vad man skulle göra, instruktionerna där va inte samma som på labpm.» (Mycket dåligt)
- Själva laborationen var bra, men seminariedelen var en total besvikelse.» (Mycket dåligt)
- Seminariet var en katastrof» (Mycket dåligt)
- Laborationen fungerade bra. Seminariet var dåligt. Man fick lägga väldigt mycket tid på matlabprogrammet eftersom man inte fick någon vettig hjälp av Farideh.» (Ganska dåligt)
- Seg laboration som tar för mycket tid, seminariet var dåligt och allmänt konstigt.» (Ganska dåligt)
- Labhandledarna visste inte mycket om seminariedelen och seminarietjejen verkade lite förvirrad under seminariedelen.» (Ganska dåligt)
- Själva laborationstillfället fungerade bra. Däremot var det dålig information om vad som skulle varit gjort till seminariedelen. Vi satt många timmar och försökte och sedan visade det sig att vi inte hade behövt det före seminariet. Det känns som det var lite väl omfattande eller för dålig information.» (Ganska dåligt)

10. Hur fungerade laborationen "Destillation"?

16 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.64

11. Hur fungerade laborationen "På Preem"?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.35

- Berodde nog mest på vädret. Svinkallt snöigt och blåsigt.» (Ganska dåligt)
- Dåligt förklarat i labbmaterial, hade bara haft teoretisk genomgång av metoden innan, ingen demo.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om de förklarat vad sakerna var på pappret vi fick ut, innan vi började räkna på det.» (Ganska bra)
- rundvandringen gav inte så mycket mer än att man frös, många har dessutom redan vart där och sett och hört det mesta.» (Ganska bra)
- Mycket givande laboration. Fick mig att förstå hur man ska använda stegning» (Mycket bra)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.5

- För tjatigt och stökigt under studio och räkneövningar.» (Mycket dåliga)
- Övningsledarna har varit bra. Så även Derek och Krister. När man gick till Farideh och frågade om seminarieuppgiften lyssnade hon knappt på vad man sa. När jag gick för att fråga varför hon inte besvarat vårt mail svarade hon att det inte skulle gå att hon svarade på alla mail hon fick från elever.» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- I work alone!» (Har ej sökt samarbete)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»9 56%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.68

- Svårt att ta till sig allt i början så blev högt tempo nu på slutet. Är väl lite personligt men jag iaf behöver några veckor på mig att ta till mig allt material.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»8 50%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 4

- Mycket att göra med labbar och inlämningsuppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»9 56%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- Det mesta var väl okej, lite förvirrande struktur ibland och tentamen var väldigt dålig. Det känns tråkigt att behöva vänta till en ny för att visa mer av sina kunskaper än för en svag trea eller underkänt betyg som denna tenta antagligen resulterade i.» (Godkänt)
- Många nya delar togs upp som kommer utvecklas vidare i nya kemiteknikkurser» (Godkänt)
- Övningsledarna har varit bra. Så även Derek och Krister. När man gick till Farideh och frågade om seminarieuppgiften lyssnade hon knappt på vad man sa. När jag gick för att fråga varför hon inte besvarat vårt mail svarade hon att det inte skulle gå att hon svarade på alla mail hon fick från elever.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Miniprojekten.»
- Preemlaborationen»
- Miniprojekt ooch räknestugor.»
- Tyckte preem-labben var bra. Det är roligt att komma ut på företag så man får viss uppfattning om vad man kan göra i framtiden!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Miniprojeketen borde slås ihop till färre projekt med fler poäng vardera. Seminariet borde utföras som en datorlabb där man få sitta och skriva sitt program och kunna ställa frågor istället för att springa till Farideh hela tiden för att ingen fattar någonting.»
- Miniprojekten»
- Jag hade tyckt det var bra om alla demoövningar kunde läggas upp på kurshemsidan ifall man missade någon. »
- Seminarierna bör inte ligga två st efter varandra. det bidrar till att ingen gör dessa uppgifter.»
- Fler poäng för godkända miniprojekt.»

20. Övriga kommentarer

- Har inte hört någon säga något gott om tentan.»
- Kände mig lite lurad när jag såg destillationsuppgiften på tentan, ingen av de utdelade uppgifterna man gjorde som övning liknade denna någonstans. Att sen göra en uppgift vars lösningsstrategi är omöjlig att förbereda sig inför känns bara riktigt taskigt...»


Kursutvärderingssystem från