ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkter och processer i ett hållbart samhälle, KBT200, Lp3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-02 - 2010-03-21
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»2 25%
Cirka 20 timmar»4 50%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Man får inte någon bra överblick av kursens egentliga innehåll.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Om man sedan tidigare inte har förstått det man lär sig i denna kurs som handlar om process, då har man troligen varken klarat sate:en, gkt eller etm:en. Och har mann klarat dem, så känns dessa delar löjligt lätta. Helt enkelt väldigt simpel repetion av de lättaste i dem kurserna.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Tentan var svårare än väntat.» (I viss utsträckning)
- Ja, men tentan var INTE bra! Repeterande frågor om allokering samt att Marias ena fråga var väldigt svår och en del av de andra var verkligen detaljfrågor. Känner att detaljfrågorna kanske inte sa om man hade förstått kursen elle inte. Kändes helt irrelevant helt enkelt, i en kurs som denna, där man skall sammanfoga mång olika perspektiv och kunskaper. Vill dock också kommentera att jag tyckte att det var väldigt dåligt att Maria inte skickade en ersättare till att svara på hennes frågor då hon var bortrest. Många hade frågor eftersom att Marias tenta frågor hade den utforminingen som de hade, och i vårt klassrum blev det väldigt stirrigt och stressat då folk skulle ringa. Tentavakten kom sedan in och sa att Maria hade sagt att detta var saker som vi kunde och så vidare... Jobbigt helt enkelt och helt onödigt!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»4 50%

Genomsnitt: 3.25

- föreläsningarna har varit av varierande kvalitet, tuve och maria var jättebra. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- LCA-boken var väldigt bra, den andra väldigt tråkig» (Ganska stor)
- Hade varit bra med annan litteratur på processdelen.» (Ganska stor)
- LCA boken var bra men den andra boken var väl inte den mest lättlästa» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»4 50%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Dåligt eftersom att inte allt las upp på internet, samt mycket förvirring kring inlämningar och vilka delar som skulle/inte skulle vara med på tentan! » (Mycket dåligt)
- Efterssom man bara kunde lämna in på papper, ChemCad inte var installerat förräns v4 så...» (Ganska dåligt)
- Alla föreläsningar och inlämningsuppgifter bör ligga uppe på studentportalen» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha allt material på hemsidan också» (Ganska dåligt)
- Varför låg inte inlämningsuppgifterna och ppt från föreläsningar uppe på kurshemsidan» (Ganska bra)

9. Vad tycker du om seminarieuppgiften?

8 svarande

Dålig»1 12%
Ok»3 37%
Bra»3 37%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- Gav ingenting!» (Dålig)
- Rätt intressant, men det var rätt grova rallarsvingar. Inl 4 skulle kunnat varit mer basserad på Seminariet» (Ok)
- Mkt dåligt att man inte sett till så programmen var installerade från början och att det skulle ta två veckor att fixa är lite konstigt. Mycket återupprepande arbete i de två första inlämningarna, även i den sista när man skulle ha två viktningsmetoder och två karaktariseringar. » (Ok)
- Fungerade väldigt bra som ett seminarium» (Mycket bra)

10. Vad tycker du om gruppstorleken på seminariet?

8 svarande

Bra»3 37%
Gruppen var för stor»5 62%
Gruppen var för liten»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Kunde vara lite mindre» (Gruppen var för stor)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 87%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 87%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»5 62%
Gott»2 25%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- En kurs som verkligen har all potential att vara bra och "sluta säcken" runt miljö, produkt och process. Men är gjord så otroligt dålig. Föresläningarna från VOM och de som behandla LCA (Peters) var riktigt bra. De andra var otroligt dåliga. Snälla gör något bra av denna kursen, för det här är inget att ha! Denna kursen är sämre än KMS:en om det säger någon något! Övningarna var även de värsta på länge. Först försenade pga att ingen hade kollat upp om det fanns Chemcad eller inte på datorerna, två veckor i rad. Övningslärarna var dessutom inte inlästa på våra uppgifter och program. Känns som att det hade gett mycket mer om de hade förberett sig lite bättre. Vilket inte behöver ta så mycket tid men som skulle ge ett mycket bättre intryck.» (Dåligt)
- Pga att Chemcad inte installerats blev inlämningsuppgifterna framflyttade vilket gjorde att det blev ganska mycket att göra i slutet.» (Godkänt)
- Lite väl spretig bara» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- seminarieuppgiften. marias föreläsningsanteckningar»
- Seminarieuppgiften»
- Fredrik och Kristofer tyckte jag var riktigt bra.»
- Föreläsningsstrukturen, lagom många föreläsningar på varje område. Inlämningsuppgifterna ska vara kvar tycker jag, men de behöver fixas till lite»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inlämningsuppgifterna! att programmet inte var installerat förrän typ vecka 4 gjorde att det blev väldigt mycket på en gång. knepet "uppgifterna är lite flummig formulerade för att ni ska tänka själv" fungerade inte heller. Bättre att skriva tydligt vad man ska göra alt. ha fler handledare så att övningarna inte består av 45min väntan för att få hjälp. »
- Alla delar förutom LCA, VOMs och Bioraff (som var riktigt bra)! Särskilt övningarna!!!»
- Installering av CHEMCAD»
- Ha Chemcad installerat från start.»
- Inlämningsuppgifterna»

18. Övriga kommentarer

- Maria var hur bra som helst!»


Kursutvärderingssystem från