ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fackspråk kandidathandledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-01 - 2010-06-13
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Fia Christina Börjeson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Vilket av de tre handledningstillfällena gäller dina svar?

61 svarande

Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp»35 57%
Handledningstillfälle 2: Skriftlig presentation»20 32%
Handledningstillfälle 3: Muntlig presentation och opposition»6 9%

Genomsnitt: 1.52

- Våldigt utvecklande för hur en bra rapport skall se ut.» (Handledningstillfälle 1: Responsarbete med en annan grupp)
- Riktigt bra» (Handledningstillfälle 2: Skriftlig presentation)
- Bra!» (Handledningstillfälle 2: Skriftlig presentation)

2. Har du haft kontakt med Centrum för fackspråk och kommunikation tidigare i din utbildning på Chalmers?

Fackspråk medverkar på de flesta av Chalmers utbildningar i olika former, och i varierande omfattning.

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej»18 29%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»37 60%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska»9 14%
Ja - valbar kurs på engelska»1 1%
Ja, jag har besökt CHOCS»1 1%

3. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?

- Eg inga alls då det hela kändes dåligt uppstyrt och flummigt redan innan»
- At få en övergripande feedback på hur arbetet med rapporten skall fortsätta»
- Inte speciellt höga»
- Få reda på hur vår rapport ser ut för tillfället genom andras ögon.»
- Att få respons från en annan grupp på vår planeringsrapport.»
- Att få bra kritik från den andra gruppen. Att få med sig lite nya tankar.»
- Inte så stora.»
- Att få lite allmänna tips om rapportskrivning.»
- Att få bra respons på våran text.»
- mycket små förväntningar...»
- Visste ej.»
- Ville höra vad vi kunde förbättra i vårat språk.»
- Att få reda på saker som hur källor ska redovisas och tempus i rapporten. Även hur lätt den är att förstå för utomstående.»
- Jag hade inga förväntningar alls på det första handledningsmötet»
- Att på ett bra sätt få reda på vad som krävs av en oponent samt att få feedback på mitt eget arbete.»
- Att få kommentarer på det vi har skrivit hittills. Så att vi vet vad som är bra och dåligt. »
- inte några alls faktiskt, men måste säga att det var givande.»
- Svala p.g.a ett missförstånd som gjorde att vi hade handledning med grupp som inte skulle ha en aning om vad vårat arbete handlade om.»
- Att få konstruktiv kritik på en egenskriven text som kan användas för att skapa en bättre slutrapport.»
- Att få mycket responsmaterial som stöd för det fortsatta rapportskrivandet.»
- Låga»
- Inte så höga.»
- Att det bara skulle vara att anmärka på den opponerande gruppens arbete, dvs ge både positiv och negativ kritik. Jag blev positivt överraskad du vår handledare sa att det är helt upp till oss vad vi vill prata om, även om han inflika ibland.»
- Vi hade inte kommit så långt i rapportskrivandet så jag förväntade mig inte så mycket av handledningen.»
- Mycket hjälp och det fick vi.»
- Hade ett par frågor om hur man skall skriva rapporten, fick bra svar och vägledning, helnöjd»
- inga»
- Få svar på mina frågor och information om hur jag kan förbättra min rapportskrivning.»
- Svar på de frågor vi hade skickat in i förväg, hjälp med strukturen, vilka avsnitt hör hemma var.»
- Att vi skulle få svar på de frågor vi hade på upplägget/språket samt få feedback från handledaren.»
- Inte så höga, men det blev över förväntan. Givande! Calle Carlsson är en kompetent handledare.»
- Konstruktiv kritik på texten. Bekräftelse att vi inte var ute och cyklar.»
- Inte så stora faktiskt, men blev positivt överraskad.»
- Språkliga tips eftersom vi skriver på engelska. »
- Få kommentarer om bland annat upplägget på rapporten.»
- få svar på de frågor vi skickade in»
- Att få hjälp med granskning av text till kandidatarbete.»
- inga»
- Att få lite respons på vårt arbete med kandidatarbetesrapport.»
- Att få synpunkter på layouten på kandidatrapporten samt innehållets kvalitet.»
- Få en bättre uppfattning om strukturen på rapporten. Vad vi gjort som var bra och mindre bra.»
- Inga direkta, sista frågor om rapporten. Vi har ju inte börjat med varken presentation eller opposition.»
- Trodde inte vi kunde få så mycket hjälp när vi inte redan fått någon text än.»
- få svar på frågor, bättre uppfattning om vad presentation och opposition innebär i sig.»
- få info om opposition»

4. Infriade handledningstillfället dina förväntningar?

61 svarande

Ja, det överträffade mina förväntningar»23 37%
Ja, jag fick svar på mina frågor»27 44%
Nej»3 4%
Jag hade inga förväntningar.»8 13%

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket nyttigt och givande, tack vare att den andra gruppen hade förberett sig bra och verkligen gick in för det.» (Ja, det överträffade mina förväntningar)
- Under handledningstillfället hade vi en bra diskussion där vi fick svar på fler frågor än just de vi hade mejlat in.» (Ja, det överträffade mina förväntningar)
- Fick bra tips inför oppositionen och den muntliga presentationen.» (Ja, det överträffade mina förväntningar)
- Fick inte så mycket kritik som jag hade hoppats på» (Nej)
- första frågan vi fick var:har ni skickat in något arbete? känns lite bortkastat då» (Nej)
- Handledaren hade sitt barn med sig på tillfället. Det var väl i och för sig okej, men anledningen verkade vara att barnet var sjukt. Mycket märkligt resonemang att ta med ett barn som är sjukt nog för skolan till sitt eget jobb. Det distraherade dessutom både oss och handledaren att barnet var med. Dessutom hade handledaren "inte sett" vårt mail med de frågor vi ville diskutera, samt vår rapport, och alltså inte kunnat förbereda sig till mötet. När hon letade i sin mail-box hittades dock mailet, så det hade alltså kommit fram. I övrigt var den handledning som gavs bra, och hjälpte oss. Största nackdelen var att handledaren inte hade kollat över rapporten som mötet handlade om.» (Nej)

5. Vad var det bästa med handledningstillfället och är det något du skulle vilja ändra på i handledningstillfället?

- Jag tycker att det måste vara lite mer klart, bla vilken typ av text som förväntas (planeringsrapport eller slutrapport). Upplägget med diskussion är bra och kul»
- Bra kommunikationsnivå mellan handledare, oss och den andra kandidatgruppen, där man utan press kunde få bedömning på hur arbetet artade sig. »
- Bra att få åsikter från en annan grupp från ett annat program (vi går på E, den andra gruppen på V). »
- Man fick höra vad andra uppfattade som svårt att förstå mm, dvs sådana saker som man själv inte riktigt ser.»
- Att inte handledaren ska rätta texten för rättandets skull. Det måste vara relevanta fel och brister som tas upp.»
- Mer respons från personen från Centrum för fackspråk och kommunikation. »
- Att vi fick kritik från den andra gruppen och kunde inse vad vi skulle förbättre»
- Bra diskussion och kritik.»
- Lär sig att granska en text kritiskt, och i detta fall, en text rörande ett ämne som var mycket främmande för mig.»
- Kanske samordna så att arbetena är lite mer inom samma område.»
- Det var svårt att ge feedback till en grupp från ett annat program. Vi hade nog fått ut mer om vi fick en personlig handledning.»
- Att vi fick synpunkter utifrån på texten och att det har givit oss något att arbeta med.»
- Något längre handledningstillfälle önskas. Ca 90 min istället för 60 vore bra»
- Bra med avslappnad handledare, konstruktiva kommentarer från andra gruppen och handledare, bra tillfälle att ställa frågor också.»
- Höra förslagen på ändringar och höra om dom förstod vad vårat projekt gick ut på .»
- Det var bra tack vare att grupperna hade ansträngt sig och läst noggrannt så att de kunde komma med bra synpunkter.»
- Bra med studenter från annan utbildning och fackspråksrepresentant som kunde svara på frågor.»
- Det bästa var att vi fick höra synpunkter av andra grupper så att vi till senare kan rätta till rapporten och kanske ändra på det som de tyckte såg konstigt ut. Den låg väldigt tidigt så att det var svårt att få ihop någonting som var vettigt.»
- Kanske lite längre samt mer tips från fackspråksläraren.»
- Vi fick väldigt bra feedback på vår planeringsrapport på saker som vi inte riktigt hade tänkt på. Bra att vi fick veta vad som kunde skalas bort inför slutrapporten!»
- Att få synpunkter från någon som inte är insatt i vårat arbete. »
- Det bästa var att man fick respons från en annan grupp som läste ens arbete ur ett annat perspektiv. Vi fick tips på saker som vi själva inte var medvetna om.»
- Man tittar på sitt arbete från ett annat perspektiv, får tag på en del formuleringar som inte är härledda i texten.»
- Att höra sin text från en annan läsares perspektiv. Då inses bättre vad som är lätt resp svårt att förstå i texten.»
- Gör det obligatoriskt att ta med en frågeställning rörande ens egen text, det hade varit mycket mer givande om man hade pushats att gå in i mötet med en frågeställning som skall besvaras.»
- Bra och trevlig handledare. Bra diskusion, där man inte bara pekade på fel utan hade en diskusion kring texten. »
- Responsen vi fick som grupp. Fick oss alla en tankeställare eller började tänka i rätt banor så att säga. Det borde dock finnas nån form av regel/deadline att det iaf skall finnas ett utkast på slutrapporten till det första mötet.»
- Jag tycker att handledningstillfället gav en hel del även om vi antagligen skulle få ut mer av mötet om vi kommit längre i rapportskrivandet. Överlag så var det ett bra möte.»
- Nej ingen ändring. Fia skötte sig riktigt bra.»
- Fia är riktigt skarp och hjälpte oss mycket bra. Gärna fler tillfällen =) »
- råd och tips med rapporten, tips för att inte plagiera»
- Tidpunkten. Vi har kommit tillräckligt långt i projektet att hur man skriver en bra rapport vid dethär laget är relevant.»
- Det bästa var att förutom svar på de frågor vi hade ställt i förväg fick vi kommentarer på hela rapporten som vi hade lämnat in. Det var alldeles för kort! Mer tid behövdes.»
- Jag tycker det var bra, vi fick svar på våra frågor och kunda driva diskussionen själva vilket jag inte väntat mig, det var bra. Som sagt kompetent handledare.»
- Handledarna kommer med bra synpunkter. Kommentarer på annat än vad handledare och dylikt skulle kommentera på. Det hade kanske varit en fördel för oss om vi hade kommit längre med vår rapport.»
- Fia hade bra kommentarer och verkar vara väldigt duktig i språk och stil.»
- Grammatiklektionen :)»
- Att få en utomståendes perspektiv.»
- Det bästa var att vi fick lite riktlinjer för vårt fortsatta arbete med skrivandet. Jag ser ingenting som behöver ändras.»
- Jättebra konstruktiv kritik som var relevant för det skede som projektet befiner sig i. Bra tips för rapportskrivning på engelska.»
- Handledaren hade läst igenom noggrant och hade bra kommentarer på texten»
- Trevlig handledare, som gav bra svar på våra frågor. Det enda som hade kunnat vara bättre är att vi (läs min grupp) skulle haft fler frågor med oss.»
- Mycket bra respons och specifika förbättringsförslag, men tiden räcker tyvärr inte till.»
- skulle gärna vilja se exempel på en bra skriftlig opposition, eftersom jag aldrig sett en sådan»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.93

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.93
Beräknat jämförelseindex: 0.31


Kursutvärderingssystem från