ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi K,Bt,Kf, KOO041/KOO081/KBB045, LP3, Vt2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-01 - 2010-03-19
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lars Öhrström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»12 29%
Cirka 20 timmar»10 24%
Cirka 25 timmar»8 19%
Cirka 30 timmar»8 19%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.51

- Krävs tid för att ligga i fas.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt ojämn studiekurva då jag under de första två läsperioderna inte pluggade speciellt mkt medan jag lade ner desto mer i läsperiod tre.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 7%
75%»11 26%
100%»26 63%

Genomsnitt: 4.51

- Har varit i lite dåligt skick och haft en del problem utanför skolan, så jag har missat vissa undervisningstillfällen. Dock tror jag att min närvaro är mer än 75%» (75%)
- Jag har varit med på det mesta!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Sluttentan omfattar dock ganska mycket så det skulle inte skada om den var uppdelad i mindre deltentor. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Veckoplaneringarna gav tydliga upplysningar om vilka kunskaper som skulle uppnås för varje kaptiel. Detta var mycket bra och underlättade framför allt när man repeterade inför tentan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag anser att kursmålen är mycket bra och verklighetsförankrade. Kursen är ju mest en försmak på senare kurser och ett sätt att se till att alla har samma grund att stå på inför högre studier.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 37%
Ja, i hög grad»15 46%
Vet ej/har inte examinerats än»5 15%

Genomsnitt: 2.78

- I och med att kursen är så stor är det ju omöjligt att testa alla delar. De allra flesta har några avsnitt som de har lättar för än andra, och har man tur kommer just dessa på tentan. Sen finns ju även risken att i princip bara de avsnitt man är mindre vän med behandlas på tentan...» (I viss utsträckning)
- Lite mycket organkemi på sluttentan men alla duggor har haft en bra omfattning.» (I viss utsträckning)
- Personligen tycker jag att det hade varit bättre att ha en tenta utan läroböcker och endast med formelsamling och periodiskt system samt miniräknare som hjälpmedel. Som det var nu ingick att hitta tabellvärden som en del av examniationen, vilket jag inte kan inläsa i kursmålen. Det tog bort lite av fokus på tentan och jag tror att ni kommer uppnå högre resultat hos studenterna om ni inte tillåter böcker på tentan då detta är en falks trygghet.» (I viss utsträckning)
- Kunde ha varit lite mer termodynamik dock..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»19 46%
Mycket stor»17 41%

Genomsnitt: 3.26

- Nina och Mark är dock ruskigt bra på att lära ut organkemi» (Ganska liten)
- Överlag mkt bra lärarhållen undervisning och välorienterande föreläsningar med rikt innehåll.» (Ganska stor)
- Lektionerna har varit till väldigt stor hjälp.» (Ganska stor)
- Bra, framför allt när exempeluppgifter räknas. Det är även bra när avsnittet kopplas till ett lite större perskeptiv, lättare att se helheten om man kan knyta an till något man känner till.» (Ganska stor)
- A&J har varit toppenbra att läsa i.» (Ganska stor)
- Lektionerna har varit bra, men föreläsningarna är mer ett dåligt skämt» (Ganska stor)
- Lärarna var duktiga och pedagogiska, men det kändes som det var för få lärare.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit mycket givande. Föreläsningarna skapade dock mer en överblick över vad man skulle läsa och har vissa veckor inte känts särskilt givande. » (Mycket stor)
- Lektionerna har varit till mycket stor hjälp och lärare har varit jättehjälpsamma!» (Mycket stor)
- Mark Formens lektioner gav mest " » (Mycket stor)
- Jag tycker att undervisningen har varit pedagogisk, tydligt och doktoranderna har varit engagerade vilket har stimulerat.» (Mycket stor)

6. Sammanfattande intryck av laborationernas innehåll

Observera, denna fråga gäller innehållet i princip, om lärandet inte blev det förväntade pga laborationshandledningen eller handledaren svara du på det på det efterföljande frågorna.

Matrisfråga

- PÅ Cytokrom C labben fick man göra för lite själv när man hela tiden gjorde saker i en större grupp.»
- Det har varit svårt att ta till sig labbarna när vi haft en labb som handlar om ngt vi inte ens börjat prata om på föreläsningarna eller räknestugorna»
- 3D-geometri, konformationer lp1 var ganska rörig. Få förstod vad som skulle göras och vad som egentligen visades på skärmen. Ev skulle denna labb kunnat ligga lite senare, så att man hade haft tid att "smälta" orbitaler lite och då kanske laborationen skulle kännts mer givande. »
- Lagom många labbar per läsperiod.»
- Jag deltog ej på någon av laborationerna lp3, ej heller grönsakslabben.»
- 3D-geometri, konformationer hade vi ej haft genomgång på innan vi gjorde labben.»
- Dock är labbhandledningarna väldigt otydliga i de flesta fallen.»

indikatorer från Grönsaker lp1
40 svarande

mycket dålig»3 7%
ganska dåligt»6 15%
ganska bra»25 62%
mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.85

Syntes av Mohrs salt lp1
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»3 7%
ganska bra»25 62%
mycket bra»12 30%

Genomsnitt: 3.22

3D-geometri, konformationer lp1
40 svarande

mycket dålig»4 10%
ganska dåligt»7 17%
ganska bra»19 47%
mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 2.87

Hårdhet och kloridhalt lp1
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»7 17%
ganska bra»26 65%
mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 3

Cp för metaller lp2
41 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»31 75%
mycket bra»9 21%

Genomsnitt: 3.19

Intermolekylära krafter ångtryck lp2
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»5 12%
ganska bra»25 62%
mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.12

Enhetsoperationer lp2
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»26 65%
mycket bra»12 30%

Genomsnitt: 3.25

Aminosyrors syra-bas egenskaper lp2
39 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»6 15%
ganska bra»24 61%
mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.07

Restriktions-enzym-kartering DNA lp3
36 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»14 38%
mycket bra»18 50%

Genomsnitt: 3.38

SN2 reaktioner lp3
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»29 72%
mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.22

Rening av cytokrom C lp3
37 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»22 59%
mycket bra»12 32%

Genomsnitt: 3.21

Isolering av karotenoider lp3
40 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»6 15%
ganska bra»25 62%
mycket bra»9 22%

Genomsnitt: 3.07

Spektrometri, partikeln i lådan lp1
40 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»22 55%
mycket bra»15 37%

Genomsnitt: 3.27

7. Hur väl utförde laborationshandledarna sin pedagogiska uppgift?

Ge gärna konstruktiv kritik i rutan för kommentarer. Kommentera gärna också om det är någon som varit speciellt bra.

Följande handledare var med:

Joakim Wigström Cp, Enhetsoperationer
Nils Carlsson Mohrssalt/syntes, Spektroskop/Pil
Zebastian Boström Cp
Malin Berggrund Hårdhetsanalys, Aminosyror
Hanna Rydberg Ångtryck
Louise Fornander Spektroskop/Pil
Johanna Zandénl DNA/CytC
Rasmus Ågren DNA/CytC
Malin Brodin Mohrssalt/syntes
Lars Öhrström Mohrssalt/syntes
Anna Reymer 3Dgeom konfanalys
Lisa Kylhammar Hårdhetsanalys
Johan Johansson SN2
Hanna de la Motte Ångtryck
Merima Hasani Enhetsoperationer
Hanna Gustafsson Aminosyror

Matrisfråga

- Jag tyckte Johanna Zandén DNA/CytC var mycket bra»
- Bästa handledarna som jag hade var: Joakim Wigström, Louise Fornander, och Hanna de la Motte»
- Rasmus kom sent, var oförberedd, glömde skicka ut resultaten ("ni kan lämna in den lite senare" men gav oss inget datum), var inte säker på om han skickat ut rätt resultat till rätt grupp och bad oss kontrollera det. Överlag ett oengagerat och oseriöst intryck.»
- Väldigt bra handledare överlag. Två fall jag skulle vilka ge lite kommentarer på. 1. Zebastian B, Cp för metaller. Jag tycker inte det är rättfärdigat att i en andra retur lägga till mer än det dubbla att rätta från vad man fick i sin första retur och faktiskt rättade till. Malin Berglund, Aminosyra titrering dator. Jag fick retur på min rapport i systemet. Sedan jag rättat till detta, dock medges det först i januari då jag fick tag på MATLAB filerna som innehöll informationen, har jag inte fått min retur rättad och kollad. »
- Anna Reymer gjorde väldigt bra ifrån sig under 3Dlabben. hon svarade bra på frågorna vilket gjorde att fösrståelsen för labben ökade mycket.»
- Rasmus Ågren var inte bra, han hade ingen koll så stegen på DNA labben kunde inte avläsas exp. De andra handledarna var bra!»
- Rasmus Ågren kom försent till varje laboration han hade, minst en halvtimme. Sen var han inte så bra som handledare och drog över på tiden mycket eftersom han var sen men ville ändå inte hjälpa oss på traven när vi inte förstod. »
- Johanna Zandén som vi hade på Cytokrom C var överlägset bästa labhandledaren. Hon förklarade allting bra och kunde svara på frågor och hjälpte en med saker. Överlag så har alla varit bra, men Johanna Zandén var bäst. :)»
- på Cp för metaller var laborationshandledaren väl hård när det gällde att godkänna rapporten. Kommenterade småfel och krävde rättning. Efter tre returer fick vi till slut godkänt. Nästa gång märk inte fel utan se till helheten istället. Karoten-labbens handledning var något abstrakt och ibland var det svårt att veta hur man skulle göra.»
- Joakim Wigström verkade mer intresserad av att koka kaffe än att vara med på laborationerna och försvann spårlöst långa stunder. Är det bra att lämna elever ensamma med giftiga ämnen?»
- Laborationshandledarna måste bli bättre på att kolla på returer i rapportsystemet.»
- Johan Johansson var väldigt pedagogisk och klar med SN2-labben. Mycket bra labbar i stort sett. Vissa handledare tar dock väldigt lång tid på sig att rapportera in till pingpong verkar det som.. »
- Samtliga av de labbhandledare jag haft har varit mycket pedagogiska och tålmodiga, man har aldrig varit rädd för att fråga eller kännt sig dum när man gjort det, något som är otroligt viktigt i en lärandesituation.»
- Anna Reymer förklarade bra om labben.»
- Det är svårt att komma ihåg exakt vad man tyckte om handledarnas insats så här långt efter men jag tycker att de har varit inspirerande och gjort laborationerna till en av de roligaste momenten i programmet. Enda negativa är kanske att det har tagit lång tid att få veta om man blev godkänd eller inte på pingpong.»
- Eloge till Louis Fornander. Joakim Wigström försvann väldigt ofta under karoten-labben, vilket var irriterande.»

indikatorer från Grönsaker lp1
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»3 8%
ganska bra»20 57%
mycket bra»12 34%

Genomsnitt: 3.25

Syntes av Mohrs salt lp1
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»16 45%
mycket bra»17 48%

Genomsnitt: 3.42

3D-geometri, konformationer lp1
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»5 14%
ganska bra»19 54%
mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3.17

Hårdhet och kloridhalt lp1
36 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»6 16%
ganska bra»16 44%
mycket bra»13 36%

Genomsnitt: 3.13

Cp för metaller lp2
36 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»16 44%
mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.33

Intermolekylära krafter ångtryck lp2
36 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»15 41%
mycket bra»20 55%

Genomsnitt: 3.52

Enhetsoperationer lp2
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»18 51%
mycket bra»17 48%

Genomsnitt: 3.48

Aminosyrors syra-bas egenskaper lp2
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»3 8%
ganska bra»18 51%
mycket bra»14 40%

Genomsnitt: 3.31

Restriktions-enzym-kartering DNA lp3
33 svarande

mycket dålig»2 6%
ganska dåligt»5 15%
ganska bra»18 54%
mycket bra»8 24%

Genomsnitt: 2.96

SN2 reaktioner lp3
36 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»17 47%
mycket bra»17 47%

Genomsnitt: 3.41

Rening av cytokrom C lp3
32 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»1 3%
ganska bra»16 50%
mycket bra»15 46%

Genomsnitt: 3.43

Isolering av karotenoider lp3
35 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»24 68%
mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.25

Spektrometri, partikeln i lådan lp1
36 svarande

mycket dålig»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»17 47%
mycket bra»19 52%

Genomsnitt: 3.52

8. Hur väl fungerade de skriftliga laborationshandledningarna

Matrisfråga

- Då det gäller PIL så tycker jag att man borde haft lite längre tid för att skriva rapporten. Det var lite tight med en vecka. »
- Tycker i det stor hela att de haft ungefär samma kvalité. En del har varit lite lång att man mest skummat igenom dem för att det varit överflödig information. Var ibland svårt att hitta svaren på vissa frågor där svaren inte fanns i boken eller anteckningarna.»
- DNA-labhandledningen bör skrivas om då det är några moment som inte längre är med och vissa kemikalier som har bytts ut.»
- Vissa labbar hade svår teoridel, men med detta inläst så gick allt lättare!»
- En uppdatering och översyn bör göras av samtliga handledningar»
- Labbhandleningen till Karotenlabben uppfattade jag som oklar och det var svårt att följa vad man skulle göra i renisngsteget när inte alla steg stod med på ett tydligt sätt.»
- Många av de skriftliga handledningarna kändes röriga med mkt text och få tydliga rubriker. DNA labben och cytokrom c var två som stod ut lite genom att de t ex gjorde en punktlista över det viktigaste som skulle göras i laborationen.»

indikatorer från Grönsaker lp1
35 svarande

mycket dålig»2 5%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»21 60%
mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3.17

Syntes av Mohrs salt lp1
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»21 61%
mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.29

3D-geometri, konformationer lp1
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»21 61%
mycket bra»8 23%

Genomsnitt: 3.05

Hårdhet och kloridhalt lp1
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»22 64%
mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.2

Cp för metaller lp2
36 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»22 61%
mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.25

Intermolekylära krafter ångtryck lp2
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»20 58%
mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.26

Enhetsoperationer lp2
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»21 61%
mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.29

Aminosyrors syra-bas egenskaper lp2
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»20 58%
mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 3.2

Restriktions-enzym-kartering DNA lp3
33 svarande

mycket dålig»3 9%
ganska dåligt»2 6%
ganska bra»16 48%
mycket bra»12 36%

Genomsnitt: 3.12

SN2 reaktioner lp3
34 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»19 55%
mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.29

Rening av cytokrom C lp3
30 svarande

mycket dålig»1 3%
ganska dåligt»1 3%
ganska bra»14 46%
mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 3.36

Isolering av karotenoider lp3
35 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»21 60%
mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3.2

Spektrometri, partikeln i lådan lp1
36 svarande

mycket dålig»1 2%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»22 61%
mycket bra»13 36%

Genomsnitt: 3.3

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»9 22%
Mycket stor»29 72%

Genomsnitt: 3.67

- Mycket god klass på litteraturen, givit stor hjälp.» (Mycket stor)
- Men biokemiboken var hemsk att läsa, inte på grund av innehållet men layouten gjorde den väldigt svårläst.» (Mycket stor)
- Bortsett från boken i biokemi. Den var värdelös, rent ut sagt. Halva texten ligger i marginalen och man kan fråga sig varför.. Den var tung att läsa och beskrev väldigt dåligt. » (Mycket stor)
- Böckerna är bra! den lilla boken till biokemin kanske kan tas bort/ersättas med ett kompendie då den används så lite» (Mycket stor)
- Det är så jag lärt mig det mesta.» (Mycket stor)
- Biokemi boken är dock ganska dålig och tråkig att läsa.» (Mycket stor)
- Boken tycker jag har varit mcyket bra och pedagogiska.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»21 52%

Genomsnitt: 3.47

- Rapportsystemet behöver förbättras. » (Ganska dåligt)
- Egentligen skulle jag vilja ha ett mellanting mellan dåligt och bra här. Allternativet "Helt ok, men hade kunnat funka bättre" känns mer passande. På det stora hela finns den infon man behöver på PingPong även om det inte alltid är helt självklart vart man kan hitta den. Det kan ibland vara svårt att få kontakt med ansvariga på kursen. Personligen hade jag gärna sett att man som student kunde posta anslag på Pingpong, tex om man behöver göra en efterlysning eller byta labbgrupp eller liknande. Jag tror inte det kommer överanvändas och jag blev förvånad när jag upptäckte att jag bara kunde posta anslag till min egna grupp. Och sist och kanske viktigast, ni kan inte ha kursmoment som genomförs i en kurs men som betygsäts i en annan (kinetikuppgiften)» (Ganska dåligt)
- Jag skulle ha uppskattat om PowerPoint dokumenten från föreläsningarna antingen hade kommit upp innan eller direkt efter. Det är omöjligt att hinna anteckna allt från föreläsningarna när föreläsaren har PowerPoint, och om dokumenten inte kommer upp förrän efter över en vecka har man hunnit tappa mycket av det man hörde, även om man fört anteckningar.» (Ganska bra)
- Handledarna är lite för sega med att rapportera in om man klarat momenten eller inte på pingpong. » (Ganska bra)
- Inte optimalt system, men lärarna var bra på att informera» (Ganska bra)
- Dock har vissa duggor haft fel som inte borde vara där!» (Mycket bra)
- Mycket väloragniserad kurs. Man visste hela tiden vad som pågick och vad som var nästa moment. Inga oklarheter. Bra! » (Mycket bra)
- Bra att få papper innan föreläsningarna att skriva egna kommentarer på till bilderna. Ett stort plus för övningsledarna som ibalnd har delat ut material för att förklara uppgifter som inte hanns med m.m.» (Mycket bra)
- lite sent med vissa uppdateringar, så som bonuspoäng för duggorna t ex» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»19 47%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.5

- För få lärare och för många frågor» (Ganska dåliga)
- Då det var långa genomgångar på lektionerna var det ibland svårt att hinna med att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Ofta svårt på lektionstillfällerna men gick jättebra på konsultationen» (Ganska bra)
- Svårt att få bra hjälp med bara 2 timmar i veckan för frågor. Lektionerna bestod oftast av genomgång.» (Ganska bra)
- Har dock inte sökt så mycket hjälp. » (Mycket bra)
- Superbra med räknestugan!» (Mycket bra)
- Har kanske frågat om hjälp ett par gånger, men då har den hjälpen jag fått varit mycket bra» (Har ej sökt hjälp)

12. Om du haft svårigheter eller inte klarat av vissa moment, men ändå inte utnyttjat räknestugorna skulle vi vilja veta varför?

- Konsultationstiden på torsdag eftermiddag är jobbig att gå på för att man är så trött då. Speciellt för oss i Kf som började med mekanik-kursen. »
- Inget särskilt jag haft svårt för men vissa veckor har jag inte gått dit, mest för att den låg så sent. »
- Detta beror på att jag under nollning och efterföljande läsperiod inte hann med att ställa in min studietakt. Jag måste dock säga att efter studietekniks föreläsningen så förbättrades min studieteknik enormt så jag hade nog önskat att studietekniks föreläsningar hade varit redan under läsperiod ett.»

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»29 74%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.74

- Det hade varit trevligt att inte alltid behöva vara i samma grupper, inte för att gruppen var otrevlig eller så, men oväxling är aldrig fel.» (Ganska bra)
- Uppmuntra gärna kommande årskullar att plugga mycket tillsammans, redan från läsvecka 1.» (Mycket bra)
- Jag tolkar frågan som att den gäller gruppprojekten (vardagsmolekyler, atomjakten samt labbar). Dessa har genomgående funkat bra, något som kanske beror på att min grupp i vardagsmolekylprojektet blev aningens mindre än vad som var tänkt från början. När vi var full styka från början var det väldigt svårt att sammordna möten etc.» (Mycket bra)

14. Det finns flera mer eller mindre uttalade mål med vardagsmolekylprojektet,

För att bedöma hur väl de uppfyllts vill vi att du svarar på hur bra följande påståenden stämmer:

Matrisfråga

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»13 31%
Hög»24 58%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.63

- Vardagsmolekylprojektet tog för mycket tid fråndet vanliga plugget då det inte gav någon mer förståelse för kursen.» (Hög)
- Det är jobbigt att ha ett sånt projekt i en lp som varit så intensiv som lp 3 är...» (Hög)
- Med tänke på att det inte var särskilt mycket schemalagd tid för att arbeta med projektet var arbetsbelastningen ganska hög. Det var synd för annars var arbetet ett skönt avbrott från allt annat. » (Hög)
- För hög under vissa perioder. Vardagsmolekylprojektet kändes överflödigt. » (Hög)
- Det är ju Chalmers» (Hög)
- Hög men jag tror att detta är nödvändigt» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»11 26%
Hög»20 48%
För hög»9 21%

Genomsnitt: 3.9

- Men det måste den vara, matten är en mycket högre belasting, och för att man skall prioritera kemin behövs det vara obligatoriska inlämningar m.m.» (Hög)
- Den var hög men det krävs i och med att det är viktigt att man har en stabil kunskaps grund kemiskt...» (Hög)
- Om det är denna sista läseriod man syftar på med frågan?» (För hög)
- det är jobbigt att läsa kemi, matte och mekanik samtidigt!» (För hög)
- De sidoprojekt som kemikursen innehåller ligger som ett oönskat moment som bara tar upp tid, tid som ändå inte finns eftersom man som förstaårselev har tillräckligt med kurserna som de är. Följden blir att sidoprojekten utförs dåligt och inlärningen uteblir.» (För hög)
- Vi i Kf har 3 kurser och kemitentan är stor, så man fick prioritera bort Mekaniken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 17%
Gott»26 63%
Mycket gott»8 19%

Genomsnitt: 4.02

- Det är en mycket bra grundläggande kurs som lägger en bra grund för de fortsatta studierna. I den mån jag har negativa åsikter har de framförst ovan» (Godkänt)
- Lite dåligt med repetion på slutet av föreläsare/lektionshandledare.» (Gott)
- Tyckte att många utav föreläsningarna var onördiga och kunskapsutbytet var inte stort. De enda jag tyckte höll standard var dem om organkemi, resterande kanske en extra lektion varit bättre att få. Annars en mycket lärorik kurs.» (Gott)
- Jag tycker att vardagsmolekylsprojektet borde tas bort eftersom att detta i princip inte ger någonting. Det tar bara tid från andra viktigare moment. Eftersom att ingen har tid för det är ytterst få som går in för det och därför ger det ingenting för de allra flesta.» (Gott)
- En stor kurs med mycket information, men samtidigt rolig, kanske betona tidigt hur stor den verkligen är och kanske fundera på att dela upp tentan i tre delar(1.) munta 2.) termo och 3.) Organisk kemi). Detta för att stimulera studerande under hela läsperioden. Personligen så tog inte jag termo och jämvikt duggan på så stort allvar kanske just för att den heter dugga?:)» (Gott)
- Den har varit väldigt lärorik, lagom svår och riktigt rolig för det allra mesta!» (Mycket gott)
- Jag ångrar inte att jag valde kemi efter denna kursen, vill veta mer» (Mycket gott)
- En rolig och allmänbildande kurs som kommer väl till nytta i mitt framtida liv! Har varit rolig variation på föreläsningar och övningar etc.» (Mycket gott)

18. I vilken mån har denna kurs ändrat din syn på världen vi lever i och livet utanför Chalmers?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.ganska mycket1.1
2.ganska lite1.2
3.mycket1.6
4.lite1.7

- Jag har fått mycket djupare förståelse för kemi.» (?)
- va!» (?)
- Skulle ha varit kul med något studiebesök eller så. » (?)
- Förstod inte vad det skulle vara man rangordna..?» (?)
- (?)
- förstår inte frågan ... ?» (?)
- Frågan verkar vara felformulerad. Det känns ej relevant att rangordna {lite, ganska lite, ganska mycket, mycket}. skulle det finnas andra alternativ i rullistorna?» (?)
- Försår inte frågan. Det finns 4 svarallternativ som ska rangordnas, men vad är det dessa allternativ svarar på? Vill f.ö. ha ett allternativ mellan ganska lite och ganska mycket» (?)
- Fattar inte frågan» (?)
- Jag förstår inte riktigt det här med rangordningen så jag skriver istället. Jag tycker att kursen har tagit upp tillämpningar i verkliga livet vilket har fått mig att uppskatta kursen mer. Ett tydligt exempel på detta är DNA laborationen med plasmider med det tydliga exemplet om att överföra köldresistenta gener från fiskar till potatisar. Dessutom har kursen varit väldigt grundlig med VSEPR och de tre aggregationstillstånden: fast, flytande och gasfas vilket har fördjupat min förståelse kring dessa begrepp sedan gymnsiet. I gymnasiet hade jag ett hum om vad de tre faserna betydde men denna kursen har gått in på djupet i högre grad när det kommer till dessa begrepp. Vad jag menar med gått in på djupet är att intoducera begrepp såsom fcc och bcc struktur för fasta ämnen, vilket har tydliggjort vad det är som karakteriserar ett fast ämne.» (?)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen, Bo Albinsson som lektionslärare för Kf, Lars som examinator, Föreläsaren i Organisk Kemi, Vardagsmolekyler. »
- Lektionernas upplägg»
- Laborationerna gav mycket förståelse till kursen i sin helhet.»
- atomjakten»
- Inlämningsuppgifterna, men om möjligt ändra dem, så man inte kan skriva av en gammal. »
- Upplägget med 2 övningar/vecka. Det var dessa man lärde sig mest på.»
- övergripande upplägget med bonussystem osv. Det motiverar och gör att man arbetar under hela kursen. »
- Konsultationen, varierande och flera olika föreläsare. Vara snabb med information på Pingpong, och lätt att få svar och tag på lärarna.»
- Att ni lägger ut föreläsningsanteckningarna efter varje föreläsning. Stort plus!»
- Variationen!»
- Lektionerna, samt böckerna»
- inlämningsuppgifterna tyckte jag var bra. De höll motivationen uppe»
- De saker som gås igenom. Tidsplaneringen, med grunden i början, termodynamik, kinetik och bio i Lp2 och organkemi i Lp3»
- Organkemiboken är riktigt bra, behåll den!»
- kemi konsultationen»
- Mark Forman »
- Räknestugorna och övningarna»
- Övningarna.»
- Laborationerna har varit höjdpunkten för mig och räkneövningarna har varit skitbra!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- uppdatera laborationshandledningar samt tydligare instruktioner/handledare på vissa laborationer»
- Vardagsmolekylprojektet måste föråndras. Svårt att få en jämn arbetsfördelning i gruppen. Ett sätt att lösa det skulle vara att man får välja grupper själv.»
- En del information om vad som gäller, bla vardagsmolekyler projektet. Uppmuntra mer i början av kursen med smarta studie tips som att läsa och stryka under i texten, ställ frågor och vad man kan fokusera på, det är ju först i början av sin chalmerstid som en student är mest uppmärksam och mottagbar, sen blir man mer och mer säker på sig själv och att man kan bäst själv, då kan det bli svårt att ändra en dålig studie rutin. »
- Bättre möjligheter att besöka CHOCS, med tanke på att tiderna där tog slut innan vi hann få någon hjälp. »
- Se till att PowerPoint-dokument kommer upp direkt. Ta gärna bort vardagsmolekylprojektet, jag förstår meningen med att lära sig skriva rapport och uttnyttja CHOCS , men själva projektet känns meningslöst och onödigt utdraget.»
- Vardagsmolekylprojektet borde förändras till något mindre tidskrävande.»
- Inte ha föreläsningen i "hur man skriver en rapport" kl 15 på mån eftermiddag»
- Byt ut vissa handledare på labbarna! och vardagsmolekylsarbetet, antingen får ni ha bättre koll och liksom köra på det eller ta bort det. Det hänger liksom inte ihop med det vi gör direkt.»
- Kändes som att sluttentan innehöll lite väl mycket organkemi...»
- Vardagsmolekylerna»
- Projektet vardagsmolekyler. Dela ut mer pp innan föreläsningarna.»
- Vara lite tydligare med vardagsmolekylprojektet. Förstod inte riktigt vad det gick ut på och när sakerna skulle vara inlämnade mm. Det fanns att läsa men det vore skönt om det gicks igenom tydligare. »
- Vardagsmolekylprojektet måste förändras på det sätt så att alla måste göra lika mycket så att ingen bara glider med.»
- Jag är intresserad av att veta vad våra föreläsare, övningsledare etc. håller på med. Kanske hålla frivilliga föreläsningar i början om 20 minuter med varje person man kommer i kontakt med som berättar lite om sig själva, sitt arbete på Chalmers och om sin forskning ?»
- Sidoprojekten samt föreläsningarna. En föreläsning ska vara informativ och rak inte sicksackande mellan ämnena och diverse otydliga exempel. Har man två timmar på sig att sammanfatta det viktigaste i en veckas avsnitt så ska det göras genomtänkt.»
- Jag förstår inte riktigt upplägget på vardagsmolekylprojektet. Varför skulle det ligga under så lång tid? Varför skulle det göras i så pass stora grupper och varför skulle det ligga på nivån att en gymnasielev skulle kunna förstå det (vi läser ju på högskolan nu och har under det senaste halvåret hunnit lära oss en del). Ta bort böckerna på tentan och ha formelsamling (ev. tabellbok om det prompt ska letas i tabeller), periodiskt system och miniräknare som enda hjälpmedel. Det i kombination med en genomgång av kursen och vad som var viktigt istället för extentaräkning och konsultationstid sista veckan tror jag hade gett bättre reultat på tentan och bättre kunskap hos studenterna. Så himla mycket är det inte att kunna och jag tror böcker på tentan ger en falsk trygghet. Återigen, ni kan inte ha uppgifter som genomförs i en kurs, men betygsätts i en annan»
- Vardagsmolekylprojektet kändes lite onödigt.»
- Det skulle behövas fler lärare vid konsultationstiderna.»
- Ta bort vardagsmolekylsprojektet. Ta bort atomjakten. Dela upp kursen i 2 eller tre delar och dela upp det på lika många tentamenstilfällen (som matematikkusren K, Bt och Kf läser paralellt) . Den här kursen är alldels för lång. »
- Strukturen av material i pingpong kändes ofta rörig. Ha allt material som är viktigt för studierna på ett ställe!»
- Istället för att ha vardagsmolekyler tycker jag att man kan läsa en til kurs såsom Teknisk Biologi, fast relevant för K och Kf. Alltså låta Bt läsa Teknisk Biologi, och att K läser en kurs och Kf läser en annan. Lärde mig inget från vardagsmolekyler som jag inte redan hade lärt mig från Teknisk Biologi-projektet.»
- Mark Forman bör hålla i föreläsningarna»
- Labbhandledarna borde kolla rapportsidan oftare, man borde även lägga till en funktion på sidan så man kan se när den senast uppdaterades, med tanke på bonuspoäng.»
- Föreläsningarna är inte lika givande som de skulle kunna vara. Vissa föreläsare som hade power point gav ut utskrifter av dem vilket var bra. Tycker att alla borde göra det och om man har power point så är det bra om man skriver räkneexempel eller dyligt på tavlan.»
- Det var för mycket organisk kemi på slutprovet. Kändes inte som hela kursen blev testad på tentan»
- Kanske det här med examinationerna som nämndes i fråga 17. Jag har dock ingen aning om hur det skulle gå till rent praktiskt(eller om det ens är genomförbart) med bonuspoäng osv. Jag tror dock att det hade hjälpt många att prioritera kemin högre än vad de kanske gör då,som i mitt fall, ALA-kursen kommit i första hand. »
- Minska användandet av power-point på föreläsningarna gör bara att man somnar och blir okoncentrerad. Involvera studenterna mer i föreläsningarna istället. Ta lärdom av Gunnar absolut bästa föreläsaren.Lägg inte vardagsmolekyler över två läsperioder.Svårt att hålla jämt arbetsflöde i projektet dessutom har man en månads uppehåll vid jul. Bättre instruktioner kring Vardagsmolekyler skriv om handledningen.Tycker inte om att kursen är så lång skulle vilja ha tre små tentor istället för en stor.»

21. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs :)»
- Jag personligen hade uppskattat en genomgång av vad vi förväntades kunna istället för en genomgång av en gammal tenta sista veckan. Då tycker jag att det är bättre att lägga räkning av extenta på ett av övningstillfällena (och kanske flytta det till en föreläsningssal istället)»
- De skulle vara bättre med 3 tentor, en inom Terom och biokemi, en inom organisk kemi och en i på resten av kursen, istället för 1 stor tenta.»


Kursutvärderingssystem från