ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


test

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-23 - 2010-02-26
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Charlotte Zandier»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. How well did the student representatives work?

- Really well thank you»


Kursutvärderingssystem från