ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser, KAA060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2007-12-23
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»4 9%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»10 22%
Minst 35 timmar»14 31%

Genomsnitt: 3.59

- Enbart laborationer» (Högst 15 timmar)
- Har råkat försumma kursen mer än vad som är nyttigt därför tror jag inte den ringa tid jag spenderat på studier inom transportprocesser kommer räcka till.» (Högst 15 timmar)
- oftast mycket mer än 35 h per vecka...» (Minst 35 timmar)
- Vanligtvis 8-17 varje dag, med någon dag 8-21. Helgerna 12-17.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»14 31%
100%»27 61%

Genomsnitt: 4.47

- Enbart laborationer» (0%)
- Ej de organiserade räkneövningarna» (100%)
- 90%» (100%)
- kanske missat något demo-övning eller räkneövning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 22%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 18%

Genomsnitt: 2.65

- Mer fokus på målet "förståelse" kunde läggas i kursen, det har varit mycket fokus på att räkna bara.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 58%
Nej, målen är för högt ställda»15 41%

Genomsnitt: 2.41

- Dock märks det att kursen är omfattande och kräver mer arbete en en "vanlig" Chalmers-kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursens poängtal är för lågt för en sådan stor kurs. Antingen bör man skära ner en del av kursen, eller höja poängen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Borde vara värt mer poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som om kursen är lite ihoptryckt. för få timmar för kursmaterialet. är inte poänantalet lite snålt i förhållande till arbetsinsatsen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»2 5%
Ja, i hög grad»2 5%
Vet ej/har inte examinerats än»32 84%

Genomsnitt: 3.68

- Har inte skrivit examinationen än» (?)
- Fått intryck av att examinationen starkt speglar kursens mål.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»25 56%
Mycket stor»14 31%

Genomsnitt: 3.15

- Har som sagt inte deltagit i räkneövningar/föreläsningar, kan inte svara på dess kvalitet utan bara på att de inte hjälpt mig. » (Mycket liten)
- A är en mycket bra föreläsare» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra med räkneövningarn! Borde dock varit minst en till per vecka!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»21 47%
Mycket stor»14 31%

Genomsnitt: 3.04

- Har inte hunnit sätta mig in i detta ännu. » (Mycket liten)
- Uppgiftskompendiet bör innehålla sid eller åtminstone avsnittsanvisningar tillsammans med facit.» (Mycket liten)
- Mycket dålig och tråkig bok, svår att förstå, ej roligt att ta in information från den» (Ganska liten)
- Boken är svårförstålig och kan vara väöldigt svårt att hitta en ökt formel!!!» (Ganska liten)
- Bör lägga till sidohänvisningar i det utdelade materialet.» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- Eftersom det är det man använder när man sitter och räknar själv. Allra mest har jag lärt mig av mina kurskamrater» (Mycket stor)
- Det egnma räknandet ger mest kunskap, men även labbarna gav en bra framställning av vad det är kursen går ut på.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»29 65%
Mycket bra»13 29%

Genomsnitt: 3.22

- Det enda är att man kanske är lite dålig på att kolla (och notera) förändringar i t.ex. labbtider. » (Ganska bra)
- Mycket otydliga lösta exempel som fanns på kursportalen. (Suddiga)» (Ganska bra)
- För få utdelade tentor. Tentor finns alltid att få tag i om inte fler delas ut ger det bara fördel till dem som lägger tid på att få fram gamla tentor.» (Mycket bra)
- Märks att det finns rutiner för kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»17 39%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.51

- Examinator hänvisar till räkneövningsledarna och dessa kan bara "sina" tal vilket ibland gör det svårt att få den hjälp man vill ha. Man får då förlita sig på sina kurskamrater» (Ganska dåliga)
- Mer räkneövningar behövs, alla hinner inte få hjälp» (Ganska dåliga)
- Dock kan man känna sig lite dum om man har svårt att förstå en förklaring, eftersom det kan verka självklart för den som förklarar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»34 79%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»6 13%
Hög»20 45%
För hög»17 38%

Genomsnitt: 4.18

- Kan inte svara på frågan egentligen. Men jag hade gärna sett fler obligatoriska moment/labbar. » (För låg)
- Men der blev stressigt med uppgiftsräknandet på slutet, specielltom man skall lägga tid på den fysikaliska förståelsen också innan tentan.» (Lagom)
- För mycket att lära sig ppå den korta tiden. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»4 9%
Hög»19 43%
För hög»20 45%

Genomsnitt: 4.29

- Läser endast denna kurs» (Lagom)
- Alldeles för hög jämfört med hur många poäng man läser» (För hög)
- De labrapporter man var tvungen att göra i fysikalisk kemi tog nästan all ledig tid man hade, så man har inte hunnit räkna tillräckligt.» (För hög)
- Mycket hela tiden, för att ha en chans att hänga med.» (För hög)
- Den kurs man har parallellt kräver ju oftast också ganska mycket.» (För hög)
- Man hinner ej tänka över det man lär sig innan man måste stressa vidare» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»22 50%
Gott»11 25%
Mycket gott»8 18%

Genomsnitt: 3.54

- Bra kurs med nödvändigt innehåll, innehåller dock alldeles för mkt för de antal poäng, Kunde vart två kurser, alternativt en kurs över två läsperioder.» (Dåligt)
- Förstod inte syftet av att läsa kursen och vad kursen innehöll!!» (Dåligt)
- Tung kurs» (Dåligt)
- Har inte bra koll på kursen, men jag har inget att direkt anmärka på. » (Godkänt)
- kul! stor användning för mina kunskaper» (Gott)
- Själva kursen är trevlig och intressant. A har bra föreläsningar men själva tentan är förbaskat svår. känns som jag skrivit ovan att kursen borde vara större elller omfatta mindre. » (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra stuktur, genomtänkt upplägg, planerad undervisning, bra lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demo övningarna»
- Övningskompendiet»
-
- Det mesta var ok»
- Demoövningarnas upplägg och räkneövningarna.»
- övningstillfäleena»
- Laborationerna»
- Vet ej»
- Demo-övningar»
- Demonstrationsövningarna»
- Demoövningarna»
- Bra föreläsningar!»
- Systemet med separata demo- och räkneövningar är bra.»
- Schemalagd räkneövning/konsultationstid»
- Uppgiftshäftet var jättebra»
- Demoövningarna»
- Föreläsaren samt föreläsningarnas upplägg, mängden demo- och räkneövningar.»
- Räkneövningar o labbar»
- Bra föreläsningar!»
- Demo-övnigarna och laborationerna.»
- allt har vart bra, examinatorn A var mycket pedagogisk och gick lagom fort fram på föreläsningarna.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- HS :)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Demoövningarna och räkeövningarna, bra att det inte är någon genomgång under RÖ. HF och HS bör bevaras» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antalet moment»
- minska innehållet, eller öka kursens poäng och ge oss mer tid»
- Tentamen måste bli enklare!»
- Lösningar till uppgifter på hemsidan bör förnyas»
- Det mesta var ok»
- Den totala arbetsbördan under läsperioden.»
- inte rapport till alla laborationer och inte så pettiga laborations handledare, och att man inte får några bonuspoäng för lab.rapportena»
- "Data laborationen", för snabb genomgång, skulle vara bra med ett lab pm, så man kan förbereda sig i förväg. Då allt skulle gå smidigare och enklare. »
- Fler tillfällen för räkneövningarna!»
- Ny bok»
- ¨,många av lösningarna till räkneuppgifterna går kanppt att läsa pga dålig scanning.»
- Fler laborationer»
- kurslitteraturen»
- Omfånget på kursen, eller poängantalet»
- Lite mer läsliga lösningsförslag på kurshemsidan. Nyare tentor, lösningsförslag på teoridelen»
- Tillfället då man samlade in datan till seminariet kändes onödig. Bättre att ge teknologerna färdig data»
- Mer räkneövningar»
- Lite för mycket, satsa på att lära ut lite mindre, ordentligt istället.»
- Bättre föreläsningar, mer stimulerande. »
- Som jag sa innan sidohänvisningar i utdelat material. »
- Bätte/tydligare lösningar till övningstalen»

16. Övriga kommentarer

- Jag har endast läst denna kurs under lp2 men ändå har jag inte hunnit gå igenom allt kursmaterial, utan vart tvungen att välja bort sådant som jag inte tror kommer på examinationen. Då ska tilläggas att jag har suttit 6/7 dagar i veckan, långt över 35h per vecka»
- lite mindre belastning på lv 7 och lite mindre inlömningsuppgifter eller de inlömningsuppgifterna ska aräknas som poäng för tentan inte bara bonus poäng. det käns att man lägger mycker mer tid ner för att lösa dem men man bara får 1eller höst 3 bonuspoäng. jag tycker att varje inlämningspoäng ska räknas som en tenta uppgift och räknas med tentan. »
- Transporten är en mycket stor och svår kurs.»
- God jul och gott nytt år!»
- Bra kurs som kräver en del arbete.»
- går genom mer example & gamla tentor »
- Jag läser Kemiteknik med fysik»
- En av demo-räknarna (E) bör vara mer förberedd för frågor och ha bättre röd tråd genom genomgången som ligger utanför själva demo-uppgiften. Det blev lätt lite rörigt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- HS är en utmärkt övningsledare. Jättedukigt på att förklara så att man förstår. Alltid lung och pedagogisk. Superbra!!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Hade vart svår att greppa många saker om inte HF eller HS hade varit där och förklarat.. Stort plus för deras hjälp!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från