ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduction to Sound and Vibration 2010, VTA121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-01 - 2010-03-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Patrik Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

15 svarande

At most 15 hours/week»3 20%
Around 20 hours/week»9 60%
Around 25 hours/week»2 13%
Around 30 hours/week»1 6%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- A lot of time solving problems with MathLAB programming» (Around 20 hours/week)
- Det varierade väldigt mycket. Veckorna som labrapporterna skulle lämnas in satt man lite mer.» (Around 20 hours/week)
- Depending on whether there were a project work or not that specific week.» (Around 20 hours/week)
- I did this vibrations only on high school, so it was a lot of new stuff for me.» (Around 30 hours/week)

2. How large part of the lectures offered did you attend?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»8 53%
100%»6 40%

Genomsnitt: 4.33

- even though the PDFs on website were exclusively prepaired.» (75%)
- Var på alla jag kunde, dock jobbade jag mycket med CHARM och kunde därför tyvärr inte närvara på alla lektioner.» (75%)
- Missed one» (100%)
- Missed 1 lecture I think.» (100%)

3. How large part of the project presentation and supervision times offered did you attend?

15 svarande

0%»2 13%
33%»6 40%
66%»4 26%
100%»3 20%

Genomsnitt: 2.53

- But we ran at Carsten several times» (0%)
- this is really hard to say, we did not have that specificly determined, what is presentation and supervision time. when we needed help - we just went to ask you questions.» (33%)
- Didn"t have so much questions so wasn"t attending to so many of them. » (33%)
- not many questions, but essential questions we had to ask. And we got answers!» (66%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus (see http://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=12370 ) states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

4. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills and attitudes stated in the learning outcomes?

15 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»2 13%
Large extent»11 73%
Great extent»2 13%

Genomsnitt: 3

- Patrik went through the learning outcomes in the last lecture and I feel i have knowledge about the major part.» (Great extent)

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

15 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»15 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

- having this as a course with no background of sound and vibrations - maybe it is too high» (Yes, the goals seem reasonable)

6. Did the examination assess whether you have reached the goals?

15 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 13%
Yes, definitely»9 60%
I don"t know/have not been examined yet»4 26%

Genomsnitt: 3.13

- I think the project works were a good complement.» (To some extent)
- Tentan var väl uppstrukturerad i de 6 huvudområden som vi har behandlat under kursen. Bra!» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

7. To what extent have Patrik Andersson"s lectures been of help for your learning?

14 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»2 14%
Large extent»8 57%
Great extent»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- I didn"t have the focus to manage listen to a whole lecture» (Some extent)
- Mycket bra föreläsningar! Dock svårt att ibland förstå varför vi går igenom så många abstrakta ekvationer i en sådan generell kurs där det inte finns så många räknemoment (om man bortser från projekten)» (Large extent)
- Without the lectures it would be difficult to know what parts of the lecture notes that are important.» (Large extent)
- very nice lectures» (Great extent)

8. To what extent have Lars Ivarsson"s lectures been of help for your learning?

14 svarande

Small extent»8 57%
Some extent»6 42%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- I have not attended at any of his lectures» (Small extent)
- i did not like it very much.. sorry, I"m not into cars at all.» (Small extent)
- The lecture on vibration isolation was a bit confusing.» (Some extent)
- Missade tyvärr en av Lars föreläsningar» (Some extent)
- Important for project work 2 at least.» (Some extent)

9. To what extent have Pontus Thorsson"s lectures been of help for your learning?

15 svarande

Small extent»2 13%
Some extent»3 20%
Large extent»8 53%
Great extent»2 13%

Genomsnitt: 2.66

- Could not attend» (Small extent)
- His lecture was fun, and I got a feeling what it would be like to work with acoustics. Great lecture, even though I did not learn as much about acoustics as in any of Patrik"s lectures.» (Some extent)
- Very interesting lecture. I don"t think it gave any specific help to the exam but it gave a more practical and general knowledge.» (Large extent)
- this was really nice lecture (to broaden mind, not to prepare for exam)» (Great extent)
- Pontus är väldigt duktig på ett pedagogiskt sätt. Han förklarar den relativt abstrakta teorin på ett sådant sätt att man förstår det bättre och lättare.» (Great extent)

10. To what extent have the project presentation/supervision by Carsten Hoever been of help for your learning?

15 svarande

Small extent»2 13%
Some extent»5 33%
Large extent»5 33%
Great extent»3 20%

Genomsnitt: 2.6

- it was only repetitiono of what is said at the project work description» (Small extent)
- Jag och min lab-kamrat har varit hos Carsten ganska ofta med frågor om Matlab och om projektarbetet. Carsten har alltid kunnat ha svar på de frågor vi haft! Duktig!» (Great extent)

11. To what extent have the lecture notes been of help for your learning?

15 svarande

Small extent»1 6%
Some extent»1 6%
Large extent»5 33%
Great extent»8 53%

Genomsnitt: 3.33

- Gave a little more in depth information compared to the lectures.» (Some extent)
- excelent stuff and I appreciate the form and how easy(free) was to get them. If it was printed as a book and charged - I would not buy it and I would not learn as much as I learned» (Great extent)
- Vädligt bra att de finns att tillgå på hemsidan, då kan man följa med i dem under lektioner samtidigt som man fokuserar på tavlan.» (Great extent)

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

15 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»1 6%
Very well»14 93%

Genomsnitt: 3.93

- nice webpage» (Very well)
- Allt som behövs finns att tillgå på hemsidan. Fin mailkontakt går att ha med berörda handledare.» (Very well)
- Always updated and with the right information. Always easy to find the person in charge.» (Very well)


Project work

13. How do you judge the level of difficulty of the project work?

15 svarande

much too difficult»0 0%
a bit too difficult»6 40%
adequate»8 53%
a bit too easy»1 6%
much too easy»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Mathlab again,takes time to get used to the format of the reports» (a bit too difficult)
- Hard to find references to the lecture notes» (a bit too difficult)
- too time consuming» (a bit too difficult)
- good mix with some difficult parts and some more easy» (adequate)
- Det är rimliga labar. Dock skulle det vara bättre för inlärandet att få göra mätningarna själva. Likt Lab1. Innan kursen var mina Matlab-kunskaper väldigt bristande vilket gjorde att rapportskrivandet gick väldigt långsamt och blev svårt att genomföra labbarna ordentligt. Men om man skulle haft mer kunskap i Matlab skulle labbarna nog gått bättre och svårighetsnivån rimlig!» (adequate)
- If one looks at the projects as a whole they are quite complicated but since they are divided into smaller tasks they become quite easy » (adequate)

14. Was the time period assigned for the project work sufficient?

The time period was...

15 svarande

much too short.»0 0%
a bit too short.»4 26%
adequate.»11 73%
a bit too long.»0 0%
much too long.»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- project 2 too long » (a bit too short.)
- We spent too much time on it.» (a bit too short.)
- Except for the lab, that time was a bit too short I think. Maybe it was because I was one of the first to have the lab and by that time you hadn"t got a sufficient feeling about sound to write a good lab report.» (adequate.)
- På grund av bristande matlab-kunskaper blev tiden mellan inlämningarna ganska kort då mycket tid togs till att lära sig räkna.» (adequate.)

15. To what extent have the project work been of help for your learning?

15 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»9 60%
Great extent»6 40%

Genomsnitt: 3.4

- it was nice, that the project work was related to the exam content» (Large extent)
- De är bra på det sättet att man lär sig vad man kan använda kunskaperna till.» (Large extent)
- Good to have some hand on calculations.» (Large extent)
- Project work is always great for learning» (Great extent)
- It was there when using the theory I learned something» (Great extent)

16. How was the procedure of the correction and grading of the project work reports?

15 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 6%
Rather good»8 53%
Very good»6 40%

Genomsnitt: 3.33

- The grading of the lab work was not that well motivated.» (Rather good)
- even though there was missunderstanding how the introduction shall be made. We did not want to spend some extra time by only (in a slavish manner) rephrase the given sentenses, so we reuse them in project work and we were punished for doing so(lower grade). suggestions: 1.give more time to project work - and make clear, this is not allowed 2.allow this with giving the same time and do not punish students, which do that 3. refrain from introductions of project work» (Very good)
- Bra att kunna maila in dem, och få tillbaka dem fort!» (Very good)


Laboratory work

These question only concern courses with laboratory work.

17. To what extent did the laboratory work help your learning process?

15 svarande

Small extent»1 6%
Some extent»5 33%
Large extent»5 33%
Great extent»4 26%

Genomsnitt: 2.8

- nice to get in touch with measurements» (Large extent)

18. How well was the lab work prepared by the supervisor?

15 svarande

It was well prepared»10 66%
There is a need for improvement / please comment»5 33%

Genomsnitt: 1.33

- Except for the cheap and lousy measurement equipment.» (It was well prepared)
- the callibration didn"t work so we had to use other groups results» (There is a need for improvement / please comment)
- The equipment didn"t work at the time for the lab, but otherwise it was a good lab.» (There is a need for improvement / please comment)
- Any hints of which lecture notes it is about would be an improvement» (There is a need for improvement / please comment)
- a more ingoing description/genomgång of the lab is nessesary» (There is a need for improvement / please comment)
- The instruments were a little unpredictable. We hade to switch amplifier several times.» (There is a need for improvement / please comment)

19. How helpful was the supervision?

15 svarande

very helpful»8 53%
moderatly helpful»7 46%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- We didn"t have to do so much ourselves. The supervisor did most of the calculations.» (very helpful)

20. How were the opportunities for asking questions and getting help of the lecturer(s)?

15 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»1 6%
Very good»12 80%
I did not seek help»2 13%

Genomsnitt: 4.06

- always nice attitude - thank you» (Very good)
- Det är lätt att antingen fråga Patrik, Carsten eller Bart. Det var alltid någon på plats som kunde hjälpa en.» (Very good)
- Patrik was always open for questions and tried to give an honest answer. » (Very good)

21. How were the opportunities for asking questions and getting help of the course assistent?

15 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 6%
Rather good»1 6%
Very good»12 80%
I did not seek help»1 6%

Genomsnitt: 3.86

- Didn"t need so much help but when help was needed he was always there.» (Very good)

22. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

15 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»4 26%
Very well»10 66%
I did not seek cooperation»1 6%

Genomsnitt: 3.8

23. How was the course workload?

15 svarande

Too low»0 0%
Low»1 6%
Adequate»7 46%
High»7 46%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.4

24. How was the total workload this study period?

14 svarande

Too low»0 0%
Low»2 14%
Adequate»6 42%
High»4 28%
Too high»2 14%

Genomsnitt: 3.42

- Det var dock självvalt. Då jag skrev Kandidat, Engelska, ISV och även höll på mycket med CHARM» (Too high)


Study climate

25. How were the opportunities for asking questions and getting help of the lecturer?

15 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»12 80%
I did not seek help»3 20%

Genomsnitt: 4.2

26. How were the opportunities for asking questions and getting help of the course assistant?

15 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 6%
Rather good»1 6%
Very good»11 73%
I did not seek help»2 13%

Genomsnitt: 3.93

27. How well has the cooperation between you and your fellow students worked?

15 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»3 20%
Very well»11 73%
I did not seek cooperation»1 6%

Genomsnitt: 3.86

- Not so good for the first project work but very good for the other three.» (Very well)

28. How was the workload of the course?

15 svarande

Too low»0 0%
Low»1 6%
Adequate»8 53%
High»6 40%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.33

29. How was the total workload this study period?

Too low

15 svarande

Low»2 13%
Adequate»7 46%
High»4 26%
Too high»2 13%

Genomsnitt: 2.4


Summarizing questions

30. What is your general impression of the course?

15 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 6%
Good»10 66%
Excellent»4 26%

Genomsnitt: 4.2

- En bred kurs som ger en bra insikt i hela området Akustik.» (Good)
- Interesting course covering many areas!» (Excellent)
- I´,ve learned a lot» (Excellent)

31. What should definitely be preserved to next year?

- The break, and the "conference" »
- The leading lecturer :)»
- The "visual" (hearable) sound examples in the lectures, especially the device that created low frequent sound to show mode shapes in the lecture hall. And the concept of shorter lectures + help with project after instead of special lectures for project work assistance. »
- Lecturers, lecture notes, project work»
- Project work»
- The external lecturers!»
- free lectures, lab work, double wall examination»
- Möjligheten till hjälp vid frågor!»
- The labs, and lectures with Pontus that gives us a nother perspective on how the akustics are used in the work field.»

32. What should definitely be changed to next year?

- The lecture on vibration isolation, there is nothing understandable in it to solve the last project...»
- mathlab codes for task 4 i.e. zero vectors and combining»
- Not much»
- Working lab equipment»
- The lecture on vibration isolation»
- less car issues - project 2 (not that interesting)»
- Lite mer exempel på lektionerna. Det gör den abstrakta teorin lite mer konkret»

33. Additional comments

- Very nice course overall, I"d really recommend others to take it!»
- Summan av kaddemumman är att det är en väligt bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från