ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


#TestSNZ, SNZ

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-09-25 - 2007-09-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 44%

Genomsnitt: 3

- Jag är slappis» (Högst 15 timmar)
- Har legat på latsidan» (Högst 15 timmar)
- jobbig kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»4 44%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»4 44%

Genomsnitt: 3.55

- Måste gå till skolan oftare...» (25%)
- somnade för det mesta» (25%)
- Alltid flitig och närvarande» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.55

- mål?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det begriper du väl att det är ganska lätt. Eller sa jag fel nu?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»5 55%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2

- En orimligt tramsig kommentar» (Ja, målen verkar rimliga)
- tror det» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är värd fler poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- tentan var ok» (I viss utsträckning)
- Great!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.77

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- Inte läst den» (Ganska liten)
- öppnade knappt» (Ganska liten)
- Kommentar» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 3

- Examinatorn är PRO när det gäller webdesign. *NOT* ,)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.66

- Har inga frågor :)» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt samarbete»2 22%

Genomsnitt: 3.88

- Samarbeta?» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»4 44%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»4 44%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»6 66%
Gott»2 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lite»
- Handledarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det mesta»
- Mängen poäng för kursen»

16. Övriga kommentarer

- Adjöss, och tack för fisken...»
- Verkar bra. Men har man kryssat i en cirkel så kan man inte avmarkera sitt svar efterpå.»
- SNZ borde fika mer!»
- Va? Jag måste missat denna kursen? När gick den? Jag är såå körd..»


Kursutvärderingssystem från