ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-3 Objektorienterad programmering E, TDA546, TDA546

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-27 - 2010-03-28
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»12 50%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.87

- Har programmerat tidigare, så mycket av kursinnehållet var mycket enkelt.» (Högst 15 timmar)
- runt 13 tim per vecka, lite lite.» (Högst 15 timmar)
- har läst programmering tidigare» (Högst 15 timmar)
- labbarna har tagit mycket tid» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»3 13%
50%»1 4%
75%»11 47%
100%»7 30%

Genomsnitt: 3.86

- bara labbhandledning» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 33%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 8%

Genomsnitt: 2.29

- Kände inte riktigt man fick reda på vad målen var.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen är rimliga»14 73%
Nej, målen är för högt ställda»5 26%

Genomsnitt: 2.26

- Lite för högt ställda, men tanke på att jag aldrig programmerat förut» (Nej, målen är för högt ställda)
- Då man inte fick nån koll på va målen var så va de väl för högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»12 54%

Genomsnitt: 3.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»7 29%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.29

- Har fått ovärderlig hjälp från mina vänner istället.» (Mycket liten)
- Björns föreläsningar är väldigt svåra att följa för någon som inte har sett någon programmering innan» (Mycket liten)
- Kunde en del sedan tidigare» (Ganska liten)
- Det man inte lärt sig på undervisningen kollar man på youtube eller får hjälp av kompisar med.» (Ganska stor)
- Hade en del förkunskaper.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»10 41%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.79

- har inte öppnat kursboken» (Mycket liten)
- jag har inte kännt att jag haft så stor nytta av att läsa kursboken, den webbaserade, det gav ingenting» (Mycket liten)
- Kollade aldrig på online-kursboken men gjorde övningarna som var lv 2-7» (Mycket liten)
- Övningarna var bra men gav behållning först när man greppat den grundläggande strukturen.» (Ganska liten)
- FöreläsningsPDFerna har varit mycket bra. I övrigt inte så mycket kursmaterial.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.5

- Tycker att labbhandledningarna har varit lite luddiga ibland.» (Ganska bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 3

- Inte varit på några» (?)
- var aldrigf på föreläsningar» (?)
- Man förstår inget om man inte läst programmering innan.» (Ganska dåligt)
- Det har varit mycket svårt att hänga med, ibland svårt att motivera sig att gå på föreläsningarna alls. Flera koncept oklara.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hänga med, kändes som om man börja på en tröskel för högt upp.» (Ganska dåligt)
- ibland är björn lite för snabb. » (Ganska bra)
- Björn är en engagerad och bra föreläsare» (Ganska bra)
- Roligt med så engagerad föreläsare.» (Mycket bra)

10. Hur har laborationerna fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.16

- Svåra, får mest att så här ska det vara, men inte svar på varför» (Ganska dåligt)
- Svårt att få hjälp när man var i de stora salarna. Det blev en lista på 20 namn innan det var ens egen tur och då vare lika bra att gå hem.I de mindre var det lättare.» (Ganska dåligt)
- Bra att det är många som kan hjälpa till.» (Ganska bra)
- Roliga när man fick dom att fungera, men kanske väl svåra om man inte har tidigare programmeringsvana.» (Ganska bra)
- på vissa laborationspass har det inte funnits tillräckligt med hjälp, man har ibland väntat på hjälp 1 timme.» (Ganska bra)
- Kanske aningen svårt i början. Vid lab fyra och fem hade man kommit in i det såpass att det fungerade bra. När jag tänker efter hade jag nog personligen svårast för lab tre. Men upplägget var bra och de gick igenom alla viktiga moment kändes det som. » (Ganska bra)
- Labbade me en som kunde lite mer än mig så tillsammans löst vi det och det va här jag lärde mig mest av programering» (Ganska bra)
- Roliga, omväxlande labbar» (Ganska bra)
- Gott om labbhandledare. Dock lite otydliga labbhandledningar ibland, men det var lätt att få svar på frågor etc.» (Mycket bra)

11. Hur har redovisningen fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»8 34%

Genomsnitt: 3.34

- Jag skulle vilja ha en muntlig redovisning av de sista labbarna också.» (Ganska bra)
- Fire är ett otroligt smidigt system.» (Mycket bra)
- Av labbarna? Inlämningssystemet med feedback har funkat bra...» (Mycket bra)

12. Hur har övningarna fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.17

- Har inte varit på någon» (?)
- Har ej gått på övningarna.» (?)
- Har ej deltagit.» (?)
- var aldrig på övningar» (?)
- Ej deltagit.» (?)
- Har bara vart på en och jag lärde mig inget.» (Ganska dåligt)
- Bra med övningar, mer sånt!» (Ganska bra)
- svårt men mycket lärorikt» (Mycket bra)
- Gav grundläggande förståelse, mycket bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»9 39%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Tyckte det var svårt att kunna ställa frågor eftersom så många gjorde det.» (Ganska dåliga)
- Vissa handledare har hjälpt till på ett bättre sätt än de andra.» (Ganska bra)
- Jag har bara varit på labbhandledning annars har jag fått hjälp av andra.» (Ganska bra)
- mer hjälp på laborationerna!!» (Ganska bra)
- Det har gått bra att ställa frågor under föreläsningarna, och oftast har man fått vettiga svar.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»19 79%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.95

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 63%
Hög»5 22%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.36

- Ville först välja "för hög", men insåg att jag inte lagt alltför mycket tid på kursen heller.» (Hög)
- lite lugnare tack» (Hög)
- Kändes som att steget mellan lab 2 och lab 3 var aldeles för högt, har man inte programerat innan så känns det övermänskligt att klara av denna kursen.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»19 79%
Hög»1 4%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.12

- Lin-algebran har gjort så att belastningen har balanserats, men hade man haft en annan tung/svår kurs så hade det inte gått.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»9 37%
Gott»10 41%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.58

- Känns som att de som programmerat innan de började på chalmers kommer att klara av det medans resterande delen av klassen kommer att bli underkända då nivån är aldeles för högt lagd. Även om jag inte är den som suttit mest i klassen så finns det andra som har suttit 3-4 dagar i veckan och programerat och dem tror också att dem kommer få underkänt på tentan.» (Dåligt)
- Tre dagar till tenta och förvirringen är HÖG.» (Godkänt)
- Knappt godkänt, tror inte jag skulle kunna använda det jag lärt mig till något konkret» (Godkänt)
- En kurs i något programmeringsspråk mer användbart inom elektronikens värld hade ju känts mer vettigt att läsa. Java gör ingen människa glad om man ska skriva program till roliga saker.» (Gott)
- främst mer hjälp på laborationerna, då tror jag man hade kunnat klara det höga tempot och de svåra uppgifterna lättare, men helst lite lättare uppgifter också.» (Gott)
- Läraren är verkligen motiverad och uppgifterna var bra anpassad till föreläsningar. Dessutom var de intressanta och användbara.» (Mycket gott)
- Den roligaste kursen hittills. Kul att få en liten inblick i programmeringsvärlden.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många handledare på övningarna.»
- Övningspassen»
- Övningarna, roliga och på en bra nivå.»
- labbhandledarna var bra»
- Motivationen och den verkligen bra sammanhang mellan föreläsningar, övningar och kurslitteratur»
- upplägget, mycket bra upplägg på föreläsningar, laborationer, övningar etc. »
- För att lyfta fram något specifikt så tycker jag absolut att övningarna ska vara kvar i liknande form, eventuellt till och med utökas.»
- laborationer och övningar»
- labbarna»
- Björn och de andra handledarna.»
- Övningarna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man ser till att försöka få med de som inte har någon programeringsvana, nu var steget alldeles för stort mellan labbarna och de som itne förstått innan förstår ännu mindre när det blir svårare, och då det finns en tidspress på att lämna in labbarna hinner man inte stanna upp och fundera över den laborationen man precis blivit klar med eftersom man måste börja med nästa direkt, och det slutade oftast med att man fick hjälp till 95% av uppgiften och gjorde 5% själv.»
- Det har varit för lite snack om de grundläggande koncepten och syntaxen. T ex, hur anropas en statisk funktion kontra en icke-statisk? Varför är det så? Hur är olika anrop tänkta att användas?»
- Lite tydligare målsättning i början av kursen.»
- Kanske Powerpoint i stället av folier så att man också kan visar programmet själv och inte bara koden»
- tillgänglig hjälp på laborationer + svårighetsgraden»
- fler övningar, klarare mål»
- Mer grundligt i början»
- Implementera en dugga för att hålla studiemotivationen uppe i början av kursen?»
- Att man istället börjar bygga upp program från grunden i början så man får grepp på olika funktioner och andra grundläggande grejer. Gick lite fort in på stora program som spel och avancerade saker.»

20. Övriga kommentarer

- En lite rörig kurs som kunde gett mycket mer om man rett ut de grundläggande begreppen lite mer. Plus till Björns entusiasm! »
- En rolig kurs. Java var ett bra val som språk, lätt att göra något grafiskt...»


Kursutvärderingssystem från