ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-3 Linjär algebra E, TMV141, TMV141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-27 - 2010-03-28
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»7 31%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.09

- För lite» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»2 9%
50%»4 18%
75%»6 27%
100%»9 40%

Genomsnitt: 3.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 31%

Genomsnitt: 2.86

- Dock svårt att veta hur mycket som krävs för varje del innan man gått igenom det på föreläsning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Första gången mål har vart väldigt tydliga» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen är rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Många koncept att hålla reda på.» (Ja, målen är rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»8 38%

Genomsnitt: 3.33

- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- För svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.95

- Dock ej kursledarens fel.» (Ganska liten)
- Lennart är en bra föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.22

- Lay är jobbig att förstå och tjatar en massa så de blir jobbigt att hänga med, om det går, byt bok!» (Ganska liten)
- Återigen säkert inget fel på detta.» (Ganska liten)
- Boken förklarade på ett pedagogiskt och bra sätt» (Ganska stor)
- Boken var väldigt opedagogisk. Om man jämför med calculus så har calculus mycket tydligare bevis och visar i flera steg hur dom tänker. I linjär-boken så hoppar man över steg så man fastnar i tankebanorna + att dom förminskar texten till typ 8 punkter så fort de är bevis så man knappt ser vad som står.» (Ganska stor)
- Lays bok är bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%

Genomsnitt: 3.5

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 3.54

- Ibland har det varit lite virrigt gällande hur långt vi kommit. Dock bra med repetition och sammanfattning i början.» (Ganska bra)
- Mycket strukturerade föreläsningar, dock lite röriga mot slutet av kursen (tidsbrist??). Falk är en mycket bra föreläsare.» (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 3.4

- Varierande kvalité på övningsledare. Bra med genomgång av exempel och hur man ska tänka. » (Ganska bra)
- Bra med diskussionsuppgifter.» (Ganska bra)
- Den andre övningledaren var bra. Det är nyttigt att få någon annan än föreläsarens vinkel» (Ganska bra)
- Övningsledarna va bra och trevliga, framför allt Peter» (Mycket bra)
- Bra övningsledare» (Mycket bra)
- Övningsledaren Peter var jätteduktig» (Mycket bra)

11. Hur har du SI-verksamheten fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»1 4%
Mycket bra»8 36%
Har ej deltagit i SI:n»13 59%

Genomsnitt: 4.54

- Äntligen SI i matte som var bra igen!» (Mycket bra)
- Ambitiösa SI-ledare. Det ska dom ha eloge för. Märktes att dom ville lära ut och inte var dittvingade.» (Mycket bra)

12. Hur har Matlab-laborationerna fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.33

- Man lär sig ingenting om man inte har pressen på sig att redovisa ett resultat» (Ganska dåligt)
- Skönt att inte behöva ha nån press på sig att klara vissa moment!» (Ganska bra)
- Bra att inte ha inlämningsuppgifter, men relativt krångliga beskrivningar » (Ganska bra)
- Upplägget gjorde att man kunde slappna av och göra uppgifterna i lagom takt. Uppgifterna låg på en rimlig nivå och var intressanta.» (Mycket bra)
- När man inte måste redovisa alla labbar blir det genast lättare att lära sig, istället för att bara hafsa igenom alla labbarna för att bli klar» (Mycket bra)
- Lennart var mycket bättre på att förklara och eftersom man inte var tvungen att lämna in labbarna kunde man verkligen sitta och försöka förstå det man gör i sin egna takt till skillnad från då det är stressigt och man bara vill få det gjort så slutar det men att man får alldeles för mycket hjälp och inte lär sig något.» (Mycket bra)
- lättare än envariabeln och mer hjälp» (Mycket bra)

13. Tror du att du hade haft nytta av en Matlab-introkurs i början av ettan? Kommentera gärna!

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
Ja, lite»3 13%
Ja, mycket»18 81%

Genomsnitt: 2.77

- Har fortfarande lärt mig för lite om matlab, de som hjälpt är väl möjligt vis javan.» (Nej, inte alls)
- Hjälper en övervinna den första chocken man får i inledande matematik...» (Ja, lite)
- beror på om matlab i inledande och envariabeln hade behövt vara så svåra. eller om man fått mer hjälp och tid till matlab i de kurserna.» (Ja, lite)
- Denna kursen hade betydligt bättre matlab-del än de två föregående, men en kurs i matlab hade endå kännts bra.» (Ja, mycket)
- Detta beror mycket på vilken nivå Matlab-användandet hamnar på. I de första två mattekurserna sattes ribban väldigt högt och då hade det varit bra med en inledande kurs. Däremot så har det varit betydligt enklare under denna kurs. Ligger arbetet på den nivån så är inte en intro-kurs lika nödvändig.» (Ja, mycket)
- Den Matlabstiden vi hade i ettan kan ha varit tillräcklig men läraren var katastrof» (Ja, mycket)
- Matlab-delen i denna kurs hade passat bättre i början av året då matriser och vektorer hanterades i större utsträckning och på ett mer naturligt sätt. Matlab-uppgifterna under första terminen fick de flesta att svettas ordentligt, mycket tid spenderades bara för att "testa sig fram" och lära sig de mest basala grunderna i matlab.» (Ja, mycket)
- Vår introduktion till Matlab var alldeles för avancerad. Detta hade varit en bra introkurs.» (Ja, mycket)
- Det tror jag verkligen! Jag är fortfarande helt efter i matlab och fattar dåligt så fort det börjar handla om krångliga saker. Det beror såklart på matlaben i inledande som var helt fel upplagd där man utgick ifrån att alla studenter redan hade använt matlab på gymnasiet. Vilket inte jag ens hade hört talas om.» (Ja, mycket)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»3 14%

Genomsnitt: 3.66

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.76

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»17 80%
Hög»2 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 23%
Lagom»15 71%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Java-kursen var lätt pga. tidigare programmeringskunskaper.» (Låg)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 13%
Gott»14 63%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 4.09

- För svår tenta» (Gott)
- Riktigt intressant kurs» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra matlabövningar och bra struktir på föreläsningarna.»
- Matlab-momentet.»
- Lennart, Peter, övningstillfällen, SI, Målen»
- Allt. Lennart, övningsledarna, boken.»
- Att inte ha alla Matlab-labbar obligatoriska och inte ha inlämningar»
- föreläsningarna och upplägget på matlab»
- SI"n»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SI bör inte ge extrapoäng. Lägg hellre det extrapoänget på Duggorna på något vis. Eller möjligtvis en variant om antingen gå på SI eller få så här mycket poäng på duggorna totalt. Själv tycker jag SI är fullkomligt slöseri med tid»
- Mer förklaring av de mer komplexa koncepten, i mina ögon basbyten tex.»
- Kaffe och bulle på varje SI,)»
- Inget»
- tentan, den var för svår i förhållande till resten av kursen»
- En annan bok med tydliga bevis(vilket såklart aldrig kommer gå igenom)»

21. Övriga kommentarer

- En mycket rolig kurs, som visar vilket kraftfullt verktyg linjär algebra är....»


Kursutvärderingssystem från