ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-3 Industriell ekonomi E, IEK415, IEK415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-27 - 2010-03-28
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»14 51%
Cirka 20 timmar»6 22%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 1.96

- Kunde mycket innan» (Högst 15 timmar)
- Jättemycket tid behövs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»10 37%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.29

- Läst in boken själv» (0%)
- Väldigt bra föreläsningar! Endast missat då andra kurser krockat eller jobbet ringt.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 61%

Genomsnitt: 3.07

- Men gillar inte ironin över målen för contructive alignment» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 18%
Ja, i hög grad»16 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.9

- Svårt att täcka upp allt vi lärt oss på en två-timmarsdugga» (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i din utbildning?

27 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ganska mycket»9 33%
Mycket»11 40%

Genomsnitt: 3.14

- Den passar det jag vill jobba med.» (I viss utsträckning)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

27 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ganska mycket»10 37%
Mycket»13 48%

Genomsnitt: 3.33

- Antar det» (Ganska mycket)
- Eller helt vanlig allmänbildning kanske?» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»5 18%

Genomsnitt: 2.62

- Ej deltagit» (Mycket liten)
- Jag hade inte möjlighet att gå på så många föreläsningar. » (Ganska liten)
- Mycket intressanta föreläsningar där diskussionerna dock ibland rör sig väl långt bort ifrån ämnet. Kunskaperna för kursen går bra att läsa in med hjälp av kursmaterialet så upplägget fungerar även om jag upplevde att föreläsningarna medförde ineffektiv tidsutnyttjan.» (Ganska liten)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.18

- Uppgiftsboken var enl. mig bättre material än "kursboken"» (Ganska stor)
- Jag pluggade nästan in allt själv, det gick finfint» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»8 29%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.7

- Mer kontinuerlig information på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Lägg ut powerpointen tidigare» (Ganska dåligt)
- Saknade slides» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsmaterial låg inte alltid uppe innan föreläsningarna och nyheter och ändringar uppdaterades inte på hemsidan.» (Ganska dåligt)

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»4 15%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.03

- Föreläsningarna måste definitvt förbättras, nästan 75% av föreläsningarna spårade ut och föreläsaren föreläste om oväsentlig fakta som absolut inte berör kursen.» (Mycket dåliga)
- För mycket snack om annat. Ineffektiva.» (Ganska dåliga)
- De som jag gick på var intressanta, men inte så effektiva i utlärning. Men Jans anekdoter är väldigt underhållande!» (Ganska bra)
- Jan Möller är härlig med sina små historier men ibland blir det lite för mycket historia och lite för snabb undervisning» (Ganska bra)
- Se fråga 8. Föreläsningarna var intressanta och givande i ett längre perspektiv men egentligen relativt ineffektiva med tanke på kunskaperna som skulle förmedlas i denna kurs.» (Ganska bra)
- Riktigt pedagogisk föreläsare.» (Ganska bra)
- Här kommer säkert många att klanga, men jag tyckte att Jans föreläsningar var av en mycket bra kombination av innehåll, verklighetsexempel och ett tempo för att hinna smälta innehållet. » (Mycket bra)
- Mer anekdoter!!» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om projektarbetet?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 18%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.92

- Svårt att veta exakt vad man skall göra.» (Ganska dåligt)
- Har för dålig koll på att skriva rapport.» (Ganska dåligt)
- Känns som att det är för stort i proportion till antalet poäng det ger.» (Ganska dåligt)
- Har inte gjort klart det än...» (Ganska bra)
- Riktigt intressant projekt! Men det blir kaotiskt att ha 4-6 personer, 2-3 personer vore bäst.» (Ganska bra)
- Gav möjlighet att implementera det vi lärt oss, sätta begreppen i förhållande till en verklig situation.» (Mycket bra)

13. Vad tycker du om tentan?

26 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»19 73%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3

- Bra, men hade personligen lagt för mycket tyngd på företagsverksamhet, aktier m.m. som inte kom på tentan.» (?)
- två timmar räcker inte! Minst en timma till!!» (Mycket dålig)
- Några teori uppgifter krävde att man varit på föreläsningarna. Hade man missat fel föreläsningar så blev dessa frågor svåra att besvara.» (Ganska dålig)
- Det var för kort tid, och ganska irrelevanta teorifrågor.» (Ganska bra)
- Täckte inte riktigt in det jag hade trott. Upplevdes som svår och med onödigt mkt fokus på detaljfrågor.» (Ganska bra)
- GIllar upplägget att tenta av tidigt för att sedan applicera mina kunskaper i projektet.» (Ganska bra)
- Dock oförståeligt rättat. Små slarvfel drar av minst 2/3 av poängen för varje fråga.» (Ganska bra)

14. Vad tycker du om kurslitteraturen?

26 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»17 65%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.19

- Oerhört mycket text för lite innehåll.» (Ganska dålig)

15. Vad tyckte du om projektarbetets seminarier?

18 svarande

Mycket dåligt»3 16%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.5

- Inga seminarier i denna kurs...» (?)
- Fanns det några? » (?)
- Deltog ej, missade anmäla oss. Borde få göras även senare, t.ex efter tentan!» (?)
- Ni kan ta trunkera bort mitt svar "ganska dåligt" (om det går), då jag inte var på dessa. Ni kanske skulle ha ett svar i enkäten för de som inte besökt dem?» (Ganska dåligt)
- Vilka ?» (Ganska dåligt)
- Vet inte om vi hade några seminarier....» (Ganska bra)
- Tanken är väl god. Deltog inte så vågar inte svara på hur de faktiskt var.» (Ganska bra)

16. Vad tycker du om kursens upplägg?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 3.11

- Mindre fokus på projektet» (Ganska bra)
- Tidigarelägg tentan för att ge mer tid åt arbetet.» (Ganska bra)
- Smart att ha tentan innan projektet, kunskaperna kommer väl till användning då.» (Mycket bra)
- Bra med tenta i lv.6 - gjorde arbetsbelastningen jämnare under perioden och gav möjlighet till fokus på projekt i slutet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»11 42%
Har ej sökt hjälp»10 38%

Genomsnitt: 4.19

- Jan erbjöd att svara på frågor och stanna kvar efteråt.. inte många som använde det dock.» (Mycket bra)
- Mycket lyhörd föreläsare.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- För stora grupper» (Ganska bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 18%
Lagom»15 55%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 37%
Hög»15 55%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.7

- men det är tack vare kandidatarbetet och att man har för hög ambitionsnivå där» (Hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 33%
Gott»10 37%
Mycket gott»8 29%

Genomsnitt: 3.96

- Jan Möllers historier sätter guldkant på en annars halvtråkig kurs.» (Gott)
- Välbehövlig kurs för alla program.» (Gott)
- Rekommenderas varmt.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Föreläsningarna och tentan.»
- Möjlighete att välja projektgrupp»
- Jans anektdoter»
- Köra på som i år.»
- Jan Möller»
- Det grundläggande upplägget med tenta (i mitten) och projekt. »
- Upplägget»
- Jan Möller.»
- projektarbetet»
- Föreläsningarna.»
- Uppdelningen av kursen med projekt och tenta!»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Såg att vissa program har endast duggan som examination. Hade inte haft något emot att ha samma...»
- Arbetsbelastningen.»
- längre tid på duggan, eller färre frågor.»
- Vid eventuell nytryckning av övningsboken kan uppgifterna läggas kronologiskt mot kursplanen, men det är en petetess..»
- Justeringar i projektarbetet. »
- Mer fokuserade föreläsningar - för effektivt utnyttjande av tiden i föreläsningssalen.»
- Även om jag håller med Jan Möller om att man ska lära för livet, läsa boken och räkna, är det faktiskt bra med lösningsförslag till övningstentorna, man lär sig faktiskt på det också. »
- föreläsningarna, mer informativa föreläsningar och exempel istället för struntprat»
- Grupparbete -> Individuellt arbete under hela kursen.»
- Bättre föreläsningar, och mer uppgifter att räkna på tavlan, inte bara på datorn.»
- Föreläsaren bör uppdatera sig på nya redovisningsstandarder.»

24. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs.»
- Jag går TM, inte E...»
- Bra kurs.»
- En intressant och mycket givande kurs, med en föreläsare med rätt inställning om vikten av långsiktiga inlärningsmetoder.»
- Tycker att EDIT borde lära av I. Bra föreläsare (PEDAGOGER!!) är A och O.»
- Bra jobbat!»


Kursutvärderingssystem från