ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MTF113 Heat transfer 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-17 - 2010-03-28
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: Håkan Nilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

25 svarande

At most 15 hours/week»3 12%
Around 20 hours/week»9 36%
Around 25 hours/week»7 28%
Around 30 hours/week»3 12%
At least 35 hours/week»3 12%

Genomsnitt: 2.76

- Lagom arbetsmängd sett till antal nedlagda timmar.» (Around 20 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

25 svarande

0-25%»1 4%
25-50%»4 16%
50-75%»10 40%
75-100%»10 40%

Genomsnitt: 3.16

- Föreläsningar och räkneövningar var inte så givande. Blev för mycket med 4 timmar föreläsning i sträck. Gick lika bra att gå igenom anteckningarna på egen hand.» (0-25%)
- Did miss some lectures because of Charm» (50-75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

25 svarande

I have not seen/read the goals»4 16%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»6 24%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»15 60%

Genomsnitt: 3.28

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

22 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»21 95%
No, the goals are set too high»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

The examination includes the written examination, the computer exercise reports, and the computer project presentation and report.

23 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»5 21%
Yes, definitely»18 78%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.78


Teaching and course administration

6. To what extent has the *lectures* been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»4 16%
Some extent»8 32%
Large extent»8 32%
Great extent»5 20%

Genomsnitt: 2.56

- Anteckningarna bra» (Small extent)
- Very uninteresting» (Small extent)
- Eftersom all information som ge på föreläsningar finns i anteckningar så ger föreläsningarna mest då frågor ställs.» (Some extent)

7. To what extent has the *exercises* been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»5 20%
Some extent»11 44%
Large extent»6 24%
Great extent»3 12%

Genomsnitt: 2.28

- Gjorde uppgifterna på egen hand. Ger mig mer.» (Small extent)
- Övningarna var lite röriga i början med en hög intensitet. Va svårt att hinna med att förstå vad som ska göras samtidigt som man lyssnar och skriver.» (Some extent)

8. To what extent has the *computer exercises* been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»1 4%
Some extent»7 28%
Large extent»10 40%
Great extent»7 28%

Genomsnitt: 2.92

- Needs som lecture time so you know what youre doing » (Some extent)
- Better if we could discuss the answers to the questions earlier, and not the last week.» (Large extent)
- Lite väl bökigt program bara. Frmaförallt icem» (Great extent)
- Very effective!» (Great extent)

9. To what extent has the *computer project* been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»1 4%
Some extent»7 28%
Large extent»13 52%
Great extent»4 16%

Genomsnitt: 2.8

- Would have been good with a introdructory lecture. Hard to know how to get started.» (Some extent)
- Speciellt för att lösa P2 på tentan.» (Great extent)

10. To what extent has the *course literature* been of help for your learning?

24 svarande

Small extent»1 4%
Some extent»3 12%
Large extent»10 41%
Great extent»10 41%

Genomsnitt: 3.2

- använde föreläsningsanteckningarna mest, och boken mer som uppslagsverk.» (Some extent)

11. To what extent has the *lecture notes* been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 12%
Large extent»12 48%
Great extent»10 40%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket bra samanfattning av kapitlena som går snabbt att läsa igenom och förstå, speciellt om man varit på föreläsningen.» (Great extent)

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

25 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»8 32%
Very well»17 68%

Genomsnitt: 3.68

- Studieportalen låg nere nån kväll när det var inlämning, men inte erat fel.» (Rather well)
- datorövningarnas teser kunde ha laddats upp tidigare innan varje datorövning.» (Rather well)
- The names of the documents were hard to relate to the contexts» (Rather well)


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

25 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 4%
Rather good»4 16%
Very good»19 76%
I did not seek help»1 4%

Genomsnitt: 3.8

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

25 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»5 20%
Very well»20 80%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.8

15. How was the course workload?

25 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»9 36%
High»14 56%
Too high»2 8%

Genomsnitt: 3.72

- The workload was badly distributed during the period: There was too much to do in the end - studying for the exam AND computer project. Would have been nicer to have the computer project in the beginning!!!» (Adequate)
- Way to much workload with excercises, study-questions and computerexcercises...» (Too high)

16. How was the total workload this study period?

25 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»12 48%
High»9 36%
Too high»4 16%

Genomsnitt: 3.68

- Läste 150%» (Too high)


Summarizing questions

17. What is your general impression of the course?

25 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»3 12%
Good»16 64%
Excellent»6 24%

Genomsnitt: 4.12

- more focus on why you did something i the computer exercise» (Adequate)
- Very good!» (Good)
- Riktigt givande. Har dessutom en dålig Energiomvandling att jämföra med. Rekommenderar den här kursen framför Energiomvandling för alla som vill läsa energimastern!» (Excellent)
- Computer exercises, especially, were very very helpful » (Excellent)

18. What should definitely be preserved to next year?

- computer exercises, »
- The book»
- The computer excercises and projects are very well.»
- Datorövningarna då de tvingar en att börja och engagera sig!»
- The computer exercises and the computer project.»
- Fluent exercises and the computer project»

19. What should definitely be changed to next year?

- may be less references to the book. for instance: section 6.X.A to 6.X.D read yourself»
- Skippa datorövning 4 och istället använda den tiden till att göra meshen och köra beräkning i datorprojektet. Hade varit bra om man kunde fått en verifiering på hur bra mesh man gjort i projektet.»
- Det nämndes att man kunde svara på teorifrågorna samtidigt som man läser i boken. En god idé kan vara att man har med sig frågorna och har läst igenom dem inför föreläsningen och svarar på dem under föreläsningen. Kan även vara ett bra hjälpmedel att hålla sig vaken under föreläsningen som är väldigt lång.»
- Hand out solutions to the example exam.»
- The volume of theoritical part may be revised.»
- Varför inte ha färre datorövningar men istället först ha en del där man gör en analytisk beräkning av ett problem som man lämnar in och sedan gör man samma sak med hjälp av CFD. Då tvingas man börja med teorin och beräkningar.»
- More focus on exercises in book and less on computer exercises. Or change the questions on the exam and the computer exercises to get them more relevant to each other »
- A few jokes during lecture would be nice. 4 hours is a long time»

20. If you also attended ENM025 - Energy conversion / Energiomvandling, relate the two courses.

Was it good/bad to take both courses?
How can we improve the relation between the two courses?

- Se ovan. Bra med att läsa båda: Man förstod vad man höll på med i Energiomvandligne efter att ha läst Värmeöverföringen.»
- I did not have this course.»

21. Additional comments

- As a external student, from the program (Bsc on fluids) and the country, I thought that it was a interesting course that brings me understandings from the theorictical part to the application.»
- Great course but really much too do!»


Kursutvärderingssystem från