ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik M 09/10, MMF172

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-11 - 2010-02-26
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Göran Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Utöver schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

49 svarande

1-5»8 16%
5-10»13 26%
10-15»17 34%
15-20»8 16%
20-»3 6%

Genomsnitt: 2.69

- Jämnt ökande utöver i kursen» (15-20)
- Grupparbeten tar tid...» (15-20)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

49 svarande

0-20 %»0 0%
20-40 %»1 2%
40-60 %»2 4%
60-80 %»9 18%
80-100 %»37 75%

Genomsnitt: 4.67

- Jag sov på det mesta.» (40-60 %)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

47 svarande

Fullt förståliga»9 19%
Förståliga»18 38%
Delvis förståliga»16 34%
Låg koppling»4 8%
Saknar koppling»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Har inte läst målen» (?)
- kursen känns "spretig" och lite osammanhängande» (Delvis förståliga)
- Kunde varit tydligare från början att duggan bara behandlade de fyra föreläsningarna.» (Delvis förståliga)
- Kursen är så uppdelad i smådelar att det enda man har koll på projektarbetet och även information och mål till det var luddigt» (Delvis förståliga)
- Fattade helt ärligt ingenting av dom. Fick lista ut under loppet av kursen vad det var ni ville ha egentligen.» (Låg koppling)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

47 svarande

Ja»35 74%
Delvis»9 19%
Nej»3 6%

Genomsnitt: 1.31

- Har inte läst målen» (?)
- alldeles för mycket jobb för 7,5p» (Delvis)
- Eftersom arbetet var lika mycket som i vilken 15 poängare på en vanlig högskola samtidigt som vi hade fyra andra kurser och de flesta var nya. NEJ.» (Nej)
- Väldigt mkt att göra i förhållande till kursens poängantal» (Nej)

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

48 svarande

Ja»27 56%
Delvis»21 43%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- Vet inte» (?)
- Grupparbete ger möjlighet för att dölja om en inte har uppnått målen, men tentan fungerar som ett stickprov.» (Delvis)
- Det där jävla projektarbetet är på tok för svårt att betygsätta för handledarna för att ha en så stor inverkan på betyget. Skala ned omfattningen på det och gör det enbart till U-G moment och gör ett mer ingående teoretiskt prov.» (Delvis)
- Det var ju bara att memorera ppt» (Delvis)
- Att inte få reda på vad man hade fel på på duggan i ritteknik gör att man inte vet vad man inte kan. Vi fick aldrig någon respons på muntliga redovisningen av projekthandledaren. » (Delvis)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Stor hjälp»10 20%
Rimligt stor hjälp»26 53%
Liten hjälp»13 26%

Genomsnitt: 2.06

- använde inget annat material» (Stor hjälp)
- beror på vilka moment man ser på.» (Rimligt stor hjälp)
- Jag skippade ALLA föreläsningar som handlade om det som skulle komma på tentan och läste overheadpapprena istället. Sluta inte med dom för det gick finfint på tentan för mig. » (Liten hjälp)
- De ända föreläsningarna som gav något var Görans, men man skulle likaväl kunnat läsa hans powerpoint rakt av sluppit att gå dit.» (Liten hjälp)

7. Tycker du att pappslöjden bidrog till ett bättre resultat i projektet?

49 svarande

Inte alls»15 30%
Till viss del»23 46%
Ja»9 18%
Mycket värdefullt»2 4%

Genomsnitt: 1.95

- Pappslöjd? Skämtar ni? Ge os en riktig CAD-kurs och köp in en 3D-printer. DET hade hjälpt.» (Inte alls)
- Den lades på helt fel tidpunkt, man hade inte kommit fram till en slutgiltig lösning vid det tillfället så det blev en blandning av alla idéer som låg framme.» (Inte alls)
- Borde varit lite senare, så att konceptet var vald vid det siste tillfället av pappslöjden» (Till viss del)
- mkt lite hjälp i projektet men bra kunskap för framtiden» (Till viss del)
- Vi insåg att vi var behövde ändra lite i vår konstruktion för att det skulle funka bra.» (Ja)
- Borde planeras lite senare, första gångan hade vi inte mer än brainstormat på handledningen och då är det inte lätt att bygga en modell av sitt koncept. Får väl i så fall finnas lite övningar för att lra sig bygga olika geometrier.» (Mycket värdefullt)

8. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

49 svarande

0-20 %»3 6%
20-40 %»2 4%
40-60 %»5 10%
60-80 %»13 26%
80-100 %»26 53%

Genomsnitt: 4.16

- De flesta gav inget, det vara bara slöseri med tid.» (80-100 %)
- Föreläsningen om ikoner tyckte jag var helt värdelös. Hade vart mkt intressantare med lite intro om bild och färg i sammanhanget rapport eller presentation.» (80-100 %)

9. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska efter tentamen, varför?

- Tycker det är bättre att gå på en föreläsning än att läsa massa extra kurslitteratur men många föreläsningar vare onödiga.»
- ej haft tid.. andra kurser osv»
- för att det är ju helt ointressant att ha föreläsningar som inte har nått med kursen göra.»
- Jag vet inte vad det är för undervisning. Har inte fått någon information såvitt jag vet.»

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Stor hjälp»6 12%
Rimligt stor hjälp»17 35%
Liten hjälp»25 52%

Genomsnitt: 2.39

- Har inte läst nån kursliteratur» (?)
- inför projektrapportskrivning var projekt-pm ovärdeligt» (Stor hjälp)
- materialet i Ping Pong» (Stor hjälp)
- Görans powerpoint och de gamla tentorna var guld.» (Rimligt stor hjälp)
- Inte nödvändig för att klara av kursen, men gav dock en större brädd i ämnet» (Liten hjälp)
- Orkar ni inte skriva erat eget material eller? Böcker är dyra och för oss som ska betala 3-4000 i hyra, äta, kanske gymma, åka spårvagn etc. så är det inte hjälpfullt att rekommendera att man köper en massa dyra böcker man knappt behöver. » (Liten hjälp)
- köpte boken i onödan eftersom det stod obligatorisk kurslitteratur på kurshemsidan. annars hase jag inte köpt den» (Liten hjälp)
- fanns ingen direkt kurslitteratur» (Liten hjälp)
- köpte inte kurslitteraturen» (Liten hjälp)
- köpte aldrig boken. Det enda som var till nytta var rittekniksboken.» (Liten hjälp)
- Rekomenderad bok var helt åt skogen onödig. Flera hundra rätt i sjön!» (Liten hjälp)
- Boken var ju ett meningslöst köp känndes det som eftersom allt som examinerades på tentamen fanns i föreläsnings anteckningarna.» (Liten hjälp)

11. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

49 svarande

Bra»23 46%
Rimligt bra»20 40%
Mindre bra»6 12%

Genomsnitt: 1.65

- ibland kom inte information fram» (Rimligt bra)
- Schemat kunde varit bättre» (Rimligt bra)
- Ändringar var lätt att missa, lite röd text i ett långt PM är inte så lätt att upptäcka när ingen säger att det ändrats.» (Rimligt bra)
- Webbsidan funkade väll okej tills efter tentan, sen hände inte mycket på den fronten. Dessutom var informationen runt hela kursen ur usel, hel kass!» (Mindre bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Bra»24 48%
Rimligt bra»17 34%
Mindre bra»8 16%

Genomsnitt: 1.67

- fick inte några konkreta svar på rapporten, vad som skulle ändras och MYCKET dålig planering av hela kursen.» (Mindre bra)
- Ställde man frågo blev man behandlad som en idiot. Främst av den där jävla Marcel.» (Mindre bra)
- Den var helt enkel ur usel. Jag försökte få tag i både Göran och min handledare under kursens gång men det gick knappt att få tag på dem. Och fick man väl tag på dem var de ohövliga. Sen när vi kontaktade andra lärare om hjälp/frågor kom Marsel och kritiserade oss för att vi fråga dem och inte vår handledare. Ur uselt! Hela skiten var kass!» (Mindre bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Bra»33 67%
Rimligt bra»12 24%
Mindre bra»2 4%
Dåligt»2 4%

Genomsnitt: 1.44

- Generellt bra, men några svårigheter i projektgruppen.» (Rimligt bra)
- Alltid svårt med grupparbeten. Handledarna ser inte hur olika mycket personer i gruppen jobbar. Projektet blev till stor del ett två-mansprojekt pga de övrigas låga motivation men framför allt låga förkunskaper.» (Rimligt bra)
- En del problem inom gruppe.» (Mindre bra)
- Vår grupp var lite splittrad i åsikter och studieteknik. » (Mindre bra)
- hamnade i en grupp i projekten som tyckte olika i alla möjliga frågor» (Dåligt)
- Det var i stort sett bara jag och en till i min grupp som arbetade med projektet. Dvs. vi två fick ta på oss fyra personers arbete vilket blev mycket arbetssamt vilket även negativt påverkade de andra ämnena som vi läste under läsperiod ett och två.» (Dåligt)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

Hög»12 24%
Rimligt hög»19 38%
Lagom»12 24%
Låg»3 6%
Varierande»3 6%

Genomsnitt: 2.3

- Framförallt i och med våran grupps ibland helt obefintliga samarbete.» (Hög)
- väldigt omfattande kurs. Kul med variationen men de många delmomenten bidrog till mycket stress» (Hög)
- För många delmoment, tillsammans med ett stort projekt» (Hög)
- Projektarbete medför alltid stor arbetsbelastning då det krävs mycket arbete för att göra ett bra projekt.» (Rimligt hög)
- stundtals väldigt hög, inför inlämningar på rapporten till exempel. cad-uppgiften tog även otroligt mycket tid.» (Varierande)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

Hög»30 61%
Rimligt hög»13 26%
Lagom»6 12%
Låg»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- Alltid tungt innan jul. Hade varit bra att avsluta projekten ett par veckor tidigare så hade folk presterat bättre på övriga tentor.» (Hög)

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket bra»3 6%
Bra»27 55%
Relevant»10 20%
Dåligt»9 18%

Genomsnitt: 2.51

- för mycket olika dela i kursen. Det hade räckt med tentan och projektet.» (Relevant)
- Kursen är lite osammanhängande och man vet inte riktigt vad som gäller eller vem man ska fråga.» (Relevant)
- Dåligt planerad, för mycket delmoment för en 4,5 kurs. Projektledarna gav inte mycket feedback. Information kom ut sent och var svårt att se. » (Dåligt)
- Rörigt. Många olika moment där allt inte alltid funka smärtfritt som cad-delen. Ibland dåligt med info.» (Dåligt)
- Skitkurs. Se nedan. » (Dåligt)
- känns ihopbuntat, fann ingen relevans i de obligatoriska föreläsningar. samt att caduppgiften var alldeles för stor. » (Dåligt)
- Helt kass!» (Dåligt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Power point på föreläsningen!»
- Gruppdynamik och prototyptillverkning»
- Rittekniken och catia modelleringen»
- Några obligatoriska föreläsningar var bra. CADen borde bli en egen kurs den är på tok för undangömd i allt dravel.»
- byggandet i prototyplabbet. Roligt att inte bara arbeta teoretiskt»
- Verkstadsdelen»
- Bra med Catia»
- CAD, roligt och bra att kunna»
- Protyp-byggandet»
- Själva projektet där man får producera en egen enhet bör bevaras»
- tenatan och projektet»
- Projektet, även ifall det inte alltid ger höga betyg så lär man sig mycket.»
- Prototypbygget och pappmodell»

18. Vad bör främst förändras?

- Jag förstår inte hur arbetet kan ge 1.5 hp och tentan 6.0 hp när man la ner ungefär 10 gånger så mycket tid på arbetet som till tentan. Skärpning!»
- Inte lika mycket delmoment. Bättre sammarbete mellan föreläsare mm.»
- Gruppdynamik tidlegera och pappslöjd senare CAD-elementen kunde gärna varit i början, så att detta verktyg i större grad kan användas i koncept- och detalj-utvecklingen.»
- Ta bort den där tokiga fransosen. Marcel eller vad fan han hette. Genom en helt ovetenskaplig undersökning som bara bygger på vad jag hört folk säga om om honom så vill jag påstå att han var ett irritationsmoment för minst 50% av deltagarna i kursen och ett hatobjekt för resten.»
- Kursen måste styras upp och informations kanalerna måste bli bättre!»
- Ingen pappslöjd»
- rittekniken gav inte så mycket»
- Hur föreläsarna/lärarna ser på kursen och att de måste ta mer ansvar. Så fort man har haft någon fråga eller påstående om kursen har de ställt sig i försvars position och sagt att det alltid är någon annan som bär ansvaret.»
- upplägget av kursen»
- ta bort alla onödiga föreläsningar, caden och bibliotekskunskapen.»
- Ändrad disposition på de olika momenten. Titta över så att de kommer i en mer naturlig ordning.»
- Vet inte.»
- För stor vikt lagd på tentamen vid betygsättning. Kunskaperna som tenterades kändes som den absolut minsta delen av kursen. Det kändes nästan onödigt att anstränga sig för bra betyg på projektarbetet där kunskaperna från tentamen praktiserades.»
- Föreläsningen om ikoner, symboler mm var det sämsta och värdelösaste jag har varit med om. Ser noll koppling mellan den föreläsningen och kursen. redovisa projektet tidigare »
- Administrationen runt CAD övningarna var klart oklar.»

19. Övriga kommentarer?

- Dena kusren har vart den rörigaste och sämst planderad under perioden!»
- Det var ibland svårt att veta exakt vad som krävdes i olika uppgifter under kursen och projektet. Speciellt eftersom det var en av de första kurserna, hade möjligtvis underlättats om man fått se på några tidigare studenters arbeten i olika betygskalor.»
- Skitkurs som tog tid från det viktiga. Skippa allt dravel och gör om kursen till en renodlad CAD-kurs. Själva ingenjörstänket ni ville banka i oss kunde bli en bunt obligatoriska föreläsningar under nollningen och en liten inlämningsuppgift typ essä.»
- tycker det är konstigt att betygen ska avrundas nedåt, bore avrundas åt projektuppgiften då man har lagt ner så otroligt mycket mer tid på projektet än på tentan. »
- Vad fick man för betyg på sin rapport? Kan man se det någon stans?»
- inga»
- Rolig kurs.»
- Mycket bra att avbryta föreläsningar när folk kommer sent eller stör. Klassen behöver lugnas ner. Klassen är på dagisnivå med att sköta sig.»
- Tycker att handledaren kan vara mer insatt, tror inte ens att vår läste preliminära rapporten och kunde inte svara på frågor och då menar jag inte svåra frågor om det enskilda projektet utan allmäna.»


Kursutvärderingssystem från