ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik, TIF100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-03 - 2010-02-20
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 27%
17 51%
5 (över förväntan)»7 21%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upptäckte under kursens gång att det här med kvantfysik kanske inte är min grej. Den djupa fokusen på matematiken utan hjälp att tolka den gjorde att jag inte riktigt blev övertygad om att kvantfysiken är så allsmäktigt allomspännande som jag tidigare fått intrycket av. » (3)
- Som förväntat, från rykte...» (3)
- Trodde det skulle vara jobbigare då den första kvantkursen var mycket mer krävande.» (3)
- Jag tycker att föreläsningarna skulle kunna utvecklas. Man förväntade sig mer, speciellt efter föreläsningarna i första delkursen.» (4)
- Mina förväntningar var att jag skulle få slita arslet av mig. Och det stämde ju rätt bra. Och tyvärr vart andra delen tråkigare än första, bara kvanttal.» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 3%
5 15%
5 (mycket relevant)»26 81%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.78

- Det går ju inte att förneka att kvanten återkommer i allt som är roligt» (5 (mycket relevant))
- Absolut nödvändigt för att kunna säga att man håller på med fysik!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 6%
18 54%
5 (Mycket bra avvägt)»13 39%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I och med att det examineras kontinuerligt så motsvarar det ju rätt bra. Och på ett sätt är det skönt att slippa tenta, men på ett annat blir det rätt stressigt. Men projekten är bra, det är det som främst skapar intresset för ämnet.» (4)
- Bra blandning på innehållet i kursen, men alldeles för mycket exmination för ynka 4.5 hp. » (4)
- Jag gillar inte riktigt det fokus på utantillkunskap som blir med 20 minuters duggor. Men å andra sidan underlättar det väl att förstå de svåra sakerna om de lätta sitter där de ska.» (4)
- bra med kontinuerliga duggor!» (4)
- I de flesta fall» (4)
- Dugga 5 var lite före sin tid.» (4)
- Förutom 5:e duggan.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

33 svarande

<25%»3 9%
25-50%»1 3%
50-75%»1 3%
>75%»28 84%

Genomsnitt: 3.63

- Många av dem kändes rätt meningslösa, och jag hade fullt upp med alla inlämningar i alla kurser» (<25%)
- Var bortrest 18 dagar och när jag var på skolan ville jag vara så effektiv som möjligt. Därför gick jag varken på föreläsningar eller räknestugor.» (<25%)
- Jag tyckte att föreläsaren i TIF100 gjorde en bättre försök att faktiskt ge en tolkning av matematiken snarare än att bara presentera en massa formler. » (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 23%
13 43%
5 16%
5 (mycket bra)»5 16%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårare att se sammanhanget och meningen i dem.» (2)
- upplevde dem inte som givande för att lösa upggifter eller duggor» (2)
- Blir väldig kontrast från första kvantkursen där Måns var kanon. Måste tyvärr klaga lite på att Göran inte var någe vidare som föreläsare.» (2)
- Göran lite omständlig, blev långsamt att sitta och lyssna. Måns var rappare.» (2)
- Lite rörig Herr Wahnström» (3)
- Mängden föreläsningar i andra delen gjorde att det ibland kändes upphackat. » (3)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

33 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
1 3%
3 11%
7 25%
5 (mycket bra)»15 55%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för mycket uppgifter som stressades igenom. kändes ibland som att man gick dit för att få ett häfte med lösta uppgifter.» (1 (inte alls bra))
- Ingen som hade speciellt mycket tid att räkna några uppgifter från häftet ändå. All tid gick åt till inlämningar och duggor. » (2)
- Det bästa var de färdiga häftena som Anders delade ut.» (4)
- Hugos räknestugor» (5 (mycket bra))
- Jag var stamkund hos Hugo, som har en ypperlig tavelteknik och verkligen bryr sig om att alla som närvarar ska förstå vad han pratar om.» (5 (mycket bra))
- borde varit flera» (5 (mycket bra))
- Hugo är suverän!» (5 (mycket bra))
- Hugo superb!» (5 (mycket bra))
- Bättre inriktning på duggornas och inlämningarnas innehåll.» (5 (mycket bra))
- Anders är helt fantastisk» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

1 (Mycket liten)»3 9%
3 9%
7 21%
13 39%
5 (Mycket stor)»7 21%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var sådär, räknestugorna det enda vettiga. Lärde mig själv och av kompisar istället» (1 (Mycket liten))
- Projekt och inlämningar är det som verkligen givit något.» (2)
- Räkneövningarna har varit lärorika men föreläsningarna har inte gett så mycket.» (3)
- Räknestugorna hjälpte mycket mer än föreläsningarna. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86


Inlämningsuppgifter

Svara på matrisfrågorna för inlämningsuppgifterna 4, 5 och 6.

8. Uppskattad tidsåtgång

Matrisfråga

- 15-20 på alla, och då tvingade jag mig att bara satsa på en trea och lösa tre av uppgifterna.»
- De tar alldeles för mycket tid. Man kanske kunde ha 2 lite mindre och en svårare inlämning.»
- Det är för längsedan vi gjorde något för att urskilja de olika inlämningarna.»
- Mitt bristande intresse gjorde att jag ofta hoppade över någon fråga, till fördel för någon annan kurs.»
- Det var värt tiden så det resulterade i bra resultat»
- Och då gjorde jag inte alla uppgifter men det tog ändå ca 24-32 timmar.»
- Inl. 4 ca 19h Inl. 5 26,5h Inl. 6 18h 15 min enl. min tidsredovisning Femman var definitivt den mest krävande.»
- Det år svårt att säga exakt hur mycket tid som gick på inlämningsuppgifterna. En ganska stor del av den tids som las vid de tillfällen då jag sade "nu ska jag göra inlämningsuppgifterna" användes åt att läsa ur kursliteraturen för att förstå sådant som jag "egentligen" redan borde kunnat.»
- Kommer inte ihåg de olika uppgifterna, det var alltför länge sen. De tog betydligt mindre tid än de tre första iaf som tog upp mot 40h var.»
- Väldigt mycket tid gick åt för inlämningarna, mycket mer än vad kursen gav i poäng, vilket är ok om innehållet är bra. För mycket folus på molekylorbitaler och konfigurationer.»

Inlämningsuppgift 4
32 svarande

<5 h»1 3%
5 - 10»2 6%
10 - 15»9 28%
15 - 20»11 34%
>20»9 28%

Genomsnitt: 3.78

Inlämningsuppgift 5
32 svarande

<5 h»1 3%
5 - 10»2 6%
10 - 15»6 18%
15 - 20»12 37%
>20»11 34%

Genomsnitt: 3.93

Inlämningsuppgift 6
31 svarande

<5 h»2 6%
5 - 10»0 0%
10 - 15»6 19%
15 - 20»13 41%
>20»10 32%

Genomsnitt: 3.93

9. Svårighetsgrad?

Matrisfråga

- Jag minns dem inte, tyvärr. Generellt var de enkla när man fattat knepet, men sjukt krångligt att fatta knepet.»
- Det var några uppgifter som var klart svårare än övriga men kommmer inte ihåg vilka de var och vilken inlämningsuppgift de tillhörde.»
- Varför var dessa lättare än omgång 1-3?»
- Ganska bra avvägt, men kanske lite för lätt. »
- Storleken på inlämningarna sänktes vilket var nödvändigt för att kursen inte skulle bli löjligt större i förhållande till poäng (pga fler projekt). På sista inlämning kändes det som det blev mycket mer, oväntat efter de två första. Det försvårande planeringen av pluggtid.»
- Även här, kommer inte ihåg.»
- kommer ej ihåg»
- Bitvis roligt klurigt, inte för svårt men tidskrävande.»

Inlämningsuppgift 4
31 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 9%
15 48%
13 41%
5 (för svår)»0 0%

Genomsnitt: 3.32

Inlämningsuppgift 5
31 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 6%
14 45%
13 41%
5 (för svår)»2 6%

Genomsnitt: 3.48

Inlämningsuppgift 6
31 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 6%
11 35%
17 54%
5 (för svår)»1 3%

Genomsnitt: 3.54

10. Inlärningsvärde?

Matrisfråga

- Det var ju det enda jag pluggade, så allt jag kan om kvant kan jag pga inlämningarna. Inte så mycket som jag önskar att jag kunde kanske.»
- De tar mycket tid men man lär sig mycket också.»
- För min del var inlämningsuppgifterna de enda kvantuppgifter jag räknade under kursen. Tycker att det är bra med uppgifter där man tvingas tänka till lite, snarare än att mekaniskt kopiera en lösningsmetod från boken.»
- Säga vad man vil om tidsåtgong och svårighetsgrad men lärorikt var det. Jag hadde bara önskat att man hunnit göra alla uppgifter för att lära sig lite mer allsidigt. Bara därför skulle man kanske kunna göra upg lite lättare.»
- Högt inlärningsvärde som med alla inlämningarna.»
- Nästan allt mitt lärande skedde genom inlämningarna.»
- kommer ej ihåg»

Inlämningsuppgift 4
31 svarande

1 (Inget alls)»0 0%
0 0%
6 19%
15 48%
5 (Jättestort)»10 32%

Genomsnitt: 4.12

Inlämningsuppgift 5
31 svarande

1 (Inget alls)»0 0%
0 0%
6 19%
15 48%
5 (Jättestort)»10 32%

Genomsnitt: 4.12

Inlämningsuppgift 6
31 svarande

1 (Inget alls)»0 0%
0 0%
7 22%
14 45%
5 (Jättestort)»10 32%

Genomsnitt: 4.09


Duggor

11. Svårighetsgrad?

33 svarande

1 (Lätt)»1 3%
4 12%
14 42%
13 39%
5 (Svårt)»1 3%

Genomsnitt: 3.27

- Sista var alldeles för lätt!» (1 (Lätt))
- Jag som lade väldigt lite tid på kursen fick nog bättre resultat än vad jag kände att jag förtjänade. Men det känns dumt att klaga på en sådan grej. Dock känns det kanske lite överflödigt att ha en dugga som man skriver 4-5 på enbart genom att lösa inl. uppgifterna. Kompletterar de varandra på ett bra sätt då?» (2)
- De flesta duggorna var ganska lätta. » (2)
- Även om jag låg på stabila treor så kändes det faktiskt som att jag fick så många poäng som jag förtjänade. Tror de var ganska lagom.» (3)
- Datorduggorna var oftast lite konstigt formulerade frågor» (3)
- Bra nivå. Någob enstaka kanske var lite svår men det fungerar.» (3)
- De kändes enklare den här perioden, delvis för att frågorna kom igen hela tiden. Datorduggorna däremot var rätt så svåra.» (3)
- Hade man pluggat (och hade lite tur) fick man utdelning för det. Bra nivå» (3)
- dugga 5 var mycket svår.» (3)
- 5:e duggan var onödigt specifik och tidskrävande.» (4)
- Som i första kursen har datorduggorna en märkbart högre svårighetsnivå.» (4)
- Mycket på duggorna var inte så mycket förståelse utan mer lära sig saker utantill, jag ser inte värdet i detta. » (4)
- LIte blandat men de flesta var bra. Lite tendens ibland på datorfrågorna att de var kuggfrågor gjorda för att sätta dit en.» (4)
- Dugga 5 var lite före sin tid» (4)


Projekt

12. Inlärningsvärde?

30 svarande

1 (Inget alls)»0 0%
3 10%
7 23%
12 40%
5 (Stort)»8 26%

Genomsnitt: 3.83

- har en känsla av att projekten finns endast för att de ska ta tid för studenten.» (2)
- Det beror ju helt på vad man skriver om och vilken tid man lägger ner. Personligen lade jag inte ner speciellt mycket jobb på projekten och lärde mig inte så jättemycket pga detta.» (2)
- Berodde väldigt mycket på vilket projekt det handlade om.» (4)
- Iden med projekten tycker jag egentligen är mycket bra. Problemet för mig är att det inte finns någon deadline. Utan deadline är det väldigt lätt att skjuta upp projektet till förmån för något annat och den där iden man kan ha om att projekt utan deadline stimulerar kreativiteten tror jag inte på. Deadlines stimulerar kreativiteten på ett bra mycket effektivt sätt. Som en musiker en gång sade: "One can"t expect to wake up every morning with a ray of light shining trough the window to give divine inspiration. Most mornings you just have to get up and write. With or without inspiration." Kontentan: Inför deadlines!» (4)
- Projekten gav mer inblick i hur djup kvantfysiken är snarare än lärde ut hur den funkar. » (4)
- Ökade intresset mycket!» (4)
- Litet om man ser till att fördjupningen i alla projekt kanske inte kommer till användning i framtida utbildning, MEN väldigt bra sätt att få upp lite intresse och vilja i kursen. Kanske för många med tre i denna del, två hade räckt.» (4)
- Eftersom man får välja själv gör man något roligt, och då lär man sig mer. Dessutom håller det intresset uppe för ämnet. Hade det inte varit för projekten hade jag hatat kursen, bara för att den tar så mycket tid.» (5 (Stort))
- Väldigt bra.» (5 (Stort))
- Har bara ett gjort.» (5 (Stort))

13. Uppskattad tidsåtgång per projekt?

30 svarande

<2 h»0 0%
2-5»1 3%
5-8»3 10%
8-11»12 40%
>11»14 46%

Genomsnitt: 4.3

- Har bara gjort ett» (8-11)
- Snitt. Datorprojektet tog särklassigt längst tid, trots att jag valde ett standard. När det blev klarare vad som krävdes sjönk arbetsinsatsen på "runt omkringsaker", tex utseende på rapporten eller mycket noggrann korrekturläsning.» (8-11)
- har bara gjort ett dubbel än så länge» (>11)
- Gör bara dubbelprojekt nästa år. Då blir fler klara och man får mindre tidsbrist.» (>11)

14. Vilket av projekten var värdefullast för dig?

Om annat, ange vad.

30 svarande

Litteraturstudie»20 66%
Laboration»2 6%
Datorberäkning»6 20%
Annat:»2 6%

Genomsnitt: 1.66

- Har bara gjort det» (Litteraturstudie)
- Mycket intressant ämne som jag läste om.» (Litteraturstudie)
- för att jag var mest engagerad kring det ämnet jag skrev om» (Litteraturstudie)
- Lärde mig dock en del på datorprojektet också» (Litteraturstudie)
- Tyvärr kändes inte datorberäkningen värd. Litteraturstudier gav mig mycket mer inom något jag var intresserad av.» (Litteraturstudie)
- enda jag gjort.» (Litteraturstudie)
- Mest för att det fanns en fix deadline.» (Laboration)
- Jag kombinerade en litteraturstudie med en beräkning, detta var mkt roligt » (Annat:)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

33 svarande

Ja»0 0%
Nej»33 100%

Genomsnitt: 2

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 6%
12 36%
10 30%
5 (För hög)»9 27%

Genomsnitt: 3.78

- Mindre än i den tidigare» (2)
- Tror att arbetsbelastningen är väldigt beroende av vilket betyg man eftersträvar.» (3)
- Den var hög för att nå höga betyg, vilket är rimligt» (3)
- Denna del var inte lika överväldigande som tidigare» (3)
- Den var mycket hög men samtidigt var det en rolig kurs och därför värd att lägga tid på.» (4)
- Kvanten SKA vara tung.» (4)
- Egentligen var den väl kanske för hög, men jag var beredd på det så det är väl en inställningsfråga. Dessutom spelar det stor roll vilket betyg man satsar på. Satsar man bara på trea tror jag inte det var alltför tung belastning» (4)
- Även om man håller sig på ett absolut minimum av vad man behöver göra så tar den otroligt med tid, och tillsammans med de andra kurserna försvinner _all_ vaken tid. Det är tur att det inte finns någon deadline på projekten, får då kan man minska arbetsbördan lite iaf.» (5 (För hög))
- 4,5 hp för det jobbet. ja, vad ska man säga :P» (5 (För hög))
- ALLDELES för mycket jobb för 4.5 hp. Hade kunnat skippa 1 dugga, 1 inl, och alla projekten och det hade varit rimligt för 4.5 p. » (5 (För hög))
- Den tar all tid man har. Tur att PDE var lugn...» (5 (För hög))
- Av någon anledning blev det ofta väldigt lite sömn innan inlämningsuppgifterna skulle in.» (5 (För hög))
- Med tanke på betyget man fick var den inte överdrivet hög, tror det blir så mycket jobb för det är svårt att släppa inlämningar.» (5 (För hög))
- Tycker att den var mycket hög, kanske inte för hög.» (5 (För hög))

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»32 96%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.96

- Lite svårt att hitta något gäng att göra inlämningar med i början» (Ganska bra)
- Viktigt för att utvecklas.» (Mycket bra)
- kursen har bidragit till många givande diskussioner med fler studenter än i den vanliga studiegruppen.» (Mycket bra)
- Dessa kurser har verkligen främjat samarbete med andra!» (Mycket bra)
- Utan att ha en grupp att bolla inlämningsuppgifter med hade det varit mycket svårare.» (Mycket bra)

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»25 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Stor eloge till doktoranderna som nästan alltid hade tid att svara på frpgor på sina kontor.» (Mycket bra)
- Räkneövningarna var grymt bra. Doktoranderna låg på samma nivå i språk som jag vilket gör det mycket lättare att ställa frågor. » (Mycket bra)
- bra med handledningstillfällen!» (Mycket bra)
- Många bra räkneövningsledare.» (Mycket bra)
- Alla som hade att göra med kursen kändes mycket engagerade.» (Mycket bra)
- Anders och Hugo var fantastiska!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

19. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

33 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 8%
7 28%
7 28%
5 (mycket prisvärd)»9 36%
Köpte inte boken»8

Genomsnitt: 3.92

- Kompendierna var bra, Robinett onödig» (3)
- Robinett var inte så värd. Kompendierna väldigt värda. » (3)
- Jag tror jag använde Robinett en gång under den här kursen, men den är ju klart mer användbar första kursen. Däremot kom kompendiet in hela tiden.» (3)
- Robinett var inte så värdefull om man tittar på hur mycket som fanns i häftena som var kanon» (4)
- köpte en gammal robinett begagnad. Kunde varit mer innehållsrik. Diracs Principles of QM var mycket mer intressant. Häftena bra, då de är gjorde för kursinnehållet (eller vice versa).» (4)
- häftena var jättebra, men robinett var ovärd^2» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket övergripliga häften. Att uppmuntra boken så start kändes inte nödvändigt. Köpte den begagnat, så det skulle möjligen kunna vara värt, användes inte jättemycket. Betyget baserat på häftena.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag tänker på kompendierna. Någon annan bok köpte jag ej.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade diverse litteratur från biblioteket.» (Köpte inte boken)
- Köpte inte boken men häftena var helt makalösa. Helt klart bästa kurslitteraturen hittils under utbildningen!» (Köpte inte boken)

20. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 6%
3 9%
6 18%
5 (Mycket stor)»22 66%

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Häftet är väldigt "teknisk fysikerigt". Typ: Nu har jag stirrat en halvtimme på den här ekvationen och äntligen förstått den, men istället för att kortfattat förklara den för kommande läsare låter jag den stå kvar så här. Det var en härlig känsla när man kom på vad det betydder. Om man gör det. » (3)
- Kompendierna är skitbra, men hade kanske behövts uppdateras lite. Det refereras t.ex. till kurser vi inte läser längre.» (4)
- Häftena var bra.» (4)
- Kompendierna» (5 (Mycket stor))
- Framför allt kompendiet.» (5 (Mycket stor))
- Kompendierna.» (5 (Mycket stor))
- Jag tänker på kompendierna. Någon annan bok köpte jag ej.» (5 (Mycket stor))

21. Vilken litteratur i kursen var till mest hjälp under del två av kvantfysiken?

Om annat, ange gärna vad.

32 svarande

Robinett»0 0%
Haken & Wolf»0 0%
Kompendie del 1 & 2»32 100%
Annat:»0 0%

Genomsnitt: 3

- wikipedia iaf som första steg för att få koll på vad som händer senare artiklar. » (?)
- Det enda jag hade.» (Kompendie del 1 & 2)
- Öppnade bara robinett en gång och de var i del ett av kursen.» (Kompendie del 1 & 2)
- Robinett är sannolikt en bättre källa för mer generell kvantmekanik, men då kursen följde kompenierna ganska nära, var de till störra nytta.» (Kompendie del 1 & 2)
- Robinett innehåller ingen molekylfysik.» (Kompendie del 1 & 2)
- Helt sjukt bra häften!» (Kompendie del 1 & 2)

22. Var fann du svar om/när du ej fann dem i kurslitteraturen?

- Wikipedia»
- Wikipedia (engelska, oftast skitbra) och WolframAlpha. Klasskompisar.»
- se ovan »
- diskuterade med kompisar/frågade inblandade doktorander.»
- Wikipedia :)»
- Wikipedia»
- Nätet»
- Internet och kompisar.»
- Nätet, diverse litteratur på biblioteket»
- Wikipedia eller så bara googlade man upp det. »
- wikipedia»
- kurskamrater»
- Internet och gamal kurslitteratur»
- Kurshållare och Wikipedia»
- Internet»
- Frågade doktorander och googlade, frågade kompisar»
- Wikipedia. Även vissa bra källor fanns via google. (andra universitet nästan alltid)»
- Nätet, med hjälp av häftet var det lätt att vara kritisk och hitta bra saker.»
- wikipedia»
- Klasskamrater eller internet»
- Det har ju blivit en del googlande...»
- Wikipedia»
- internet»
- Dirac, Wikipedia, Google, C. Kittel m fl.»
- Wikipedia ftw!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.45


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

33 svarande

Ja»33 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Oftast, vissa saker har tagit onödigt mycket tid att leta upp men det är sånt som händer» (Ja)
- Ja, även om det ibland känts som den kommit från olika håll, lite svår att greppa allt i början.» (Ja)
- Bra och uppdaterad» (Ja)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Brink och Anders Ström»
- Projekten. Upplägget med duggor och inlämningsuppgifter.»
- vet ej»
- konceptet dugga och inlämning varannan vecka.»
- Duggor och inlämningar gör att man pluggar hela tiden och håller kunskapsbanken uppdaterad.»
- Inlämningsuppgifterna men kanske lite lättare uppgifter.»
- Bra att ha duggor och inlämningsuppgifter istället för tenta. Inlärningsvärdet har varit väldigt högt i denna kurs!»
- Inlämningsuppgifter»
- räkneövningarna»
- projekten»
- Upplägget är bra i helhet och bör bevaras.»
- Föreläsaren, samt att vi inte har någon tenta.»
- Examinationsformen»
- Fokus på inlämningar»
- Kursens struktur»
- Det kändes bra med en kurs där allt arbete som de flesta alltid lägger ner leder till de resultat som man kanske ofta förtjänar, men sällan lyckas få.»
- Upplägget med projekt och duggor och inlämningsuppgifter»
- Duggor och inlämningar.»
- allt»
- Inlämningarna, Måns»
- Anders, Hugo och examinationsformen. Helt klart den kurs där jag lärt mig mest (efter första kvantkursen)»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske tänka på att kursen helt plötsligt trots nästan mer arbetsbelastning bara är 4.5 hp när man gör inlämningarna jämfört med första som är 6 hp men bara ett projekt.»
- Mer olika svårighetsgrad på inlämningsfrågorna. Ha tre 3:a-frågor, en 4:a-fråga och en 5:a-fråga. De som satsar på bara godkänt får tid att plugga till duggor och göra typ instuderingsfrågor också och lära sig grundstoffet ordentligt, och de som vill ha överbetyg kan satsa på det.»
- förbättra kompendiet så att molekyl delen håller lika hög klass som kompendie 1 samt störningsräknings delen»
- räkneövningarna bör förnyas på något sätt, till det bättre.»
- Kanske mindre mängd examination. »
- Kursen tar för mycket tid jämfört mot 4.5 hp. Jag tycker projekten borde vara färre så kan mer tid läggas på inlämningar. De flesta skriver ändå bara en historik om typ laser eller nåt som man inte lär sig nån kvant av. Bra kurs även om den tog mycket tid!»
- Kurslitteratur, föreläsningsupplägg. Det är onödigt att kompendie och föreläsare gör exakt samma sak.»
- För mycket arbete till denna kurs som är värd mindre poäng än första.»
- föreläsningarna---»
- Byt föreläsare i andra halvan.»
- Lite tydligare infämningsuppgifter. I år fick hälften av dem sickas tillbaka till er som skrivit dem flera gånger för att vi skulle förstå dem.»
- Mindre "handviftande" på föreläsningarna. Man kunde göra molekylorbitaler mer grundligt, åtminstone i kompendiet där det nu är lätt förvirrat och vissa beteckningar aldrig definieras innan de dyker upp i figurer.»
- Bättre ledning till Projekt. det är bra att de är väldigt öppna, men det är väldigt svårt att starta när man inte vet vilken nivå det skall ligga på, vad som innefattas av "kvant", etc. »
- Kanske någon form av dead-line på projekten?»
- Projektsystemet som gör att folk inte blir klar med kursen utan skjuter på den i flera år.»
- inga förändringar»
- kommer inte på nåt. Kanske intressantare gästföreläsare. Hon som föreläste om solceller hade ett intressant ämne men lade fram det katastrofalt tråkigt»

26. Är kvantfysik fortfarande kul?

33 svarande

=)»32 96%
=(»1 3%

Genomsnitt: 1.03

- Ännu roligare!» (=))
- På nåt jävla vänster... Roligare än innan t.o.m. Fastän hösten var den värsta pluggtiden hittills.» (=))
- 85% kul» (=))
- Absolut» (=))
- men inte fasta :P» (=))
- Det skulle jag allt vilja se er ändra på :-)» (=))
- Jag kommer nog läsa åtminstone "Quantum mechanics", dels för att lära mig mer, dels för att få en lite bättre bas och förståelse för den inblandade matematiken.» (=))
- Kursen kan beskrivas int_{0}^{2pi}cos(x)x där 2pi är slutet!» (=))
- I tillbakablick börjar det kännas mer possitivt, så just nu blir det =). Tyvärr var det verkligen inte så hela vägen, många =( eftersom denna sortens arbetssätt var väldigt nytt och det var svårt att hantera det rätt ibland. Man fortsatte med sin vanliga inställning och så blev det svårt ibland.» (=))
- Kvantfysik var häftigt. Men kvantfysikkursen var inte rolig med alla inlämningar och projekt.» (=))
- Mycket kul till och med. » (=))
- Min kanske värdefullaste insikt under kursen är jag inte vill syssla med kvantfysik i framtiden. Åtminstone inte teoretisk sådan. » (=()

27. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs.»
- Tack för en trevlig kurs!»
- Efter kvantfysiken är man glad och helt slut...»
- Det borde ha varit en fråga om hur den här kursen är jämfört med den förra. På den frågan hade jag svarat att det hela känts mer "handviftande" och odefinierat, både på föreläsningar och i kompendiets senare del.»
- Väldigt roligt med en kursansvarig som visar så mycket engagemang. Det är tydligt att projekten tar mycket tid att lyssna på, men ändå kände man sig uppskattad när man redovisade. Mycket inspirerande»
- rolig och intressant kurs!»
- Hoppas fokus flyttas från att omvandla klassiska resultat till kvantmekaniska. Bättre att börja i andra änden och visa att klassiska resultat följer i makrosystemsgränsen. Därmed slipper man undan halvdana modifikationer och motiveringar till halvklassiska resonemang. Börja från tillstånd, operatorer och egenvärden. Mer fokus på principerna och mindre på konfigurationer, potentiallådeberäkningar och tio varianter på Bohrs atommodell. Ta bort upprepningsberäkningar och diagramstudier ur inlämningarna för att spara på arbetstiden och ge tid åt att lösa teoretiskt intressanta uppgifter. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från