ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Applied Nuclear Chemistry, KBT166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-29 - 2010-01-29
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Stefan Allard»

1. Lectures: Difficulty

Please grade the difficulty of the lectures in general, with 1 being easy and 5 hard.

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

2. Lectures: Interesting

Please grade how interesting the lectures in general have been, with 1 being "not interesting" and 5 "very interesting".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

3. Lectures: Relevance

Please grade how relevant the lectures in general have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

4. Lectures: Handouts

Have the handouts been good? Please grade them with 1 being "very bad" and 5 "very good".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

5. Lectures: Time for questions

Please indicate if there has been enough time for for questions, with 1 being "not enough time" and 5 being "very much time".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

6. Lectures: Number of lectures

Would you have liked more lectures to cover the course?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Lecturer: Prof. Gunnar Skarnemark (most lectures)

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

8. Lecturer: Lic. Eng. Joachim Holm (Severe accident chemistry)

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

9. Lecturer: Prof. Emeritus Jan-Olov Liljenzin (The Universe and the Making of the Chemical Elements)

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

10. Lecturer: Ass. Prof. Mark Foreman (Labeling of organic compounds)

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

11. Laboratory exercises: understanding

Please indicate how lthe abs have increased your nuclear chemistry understanding, with 1 being "not at all" and 5 being "very much".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

12. Laboratory exercises: relevance

Please indicate how relevant to the course the labs have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

13. Laboratory exercises: interesting

Please indicate how interesting the labs have been in general, with 1 being "not interesting" and 5 "very interesting".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

14. Laboratory exercises: Separation of Plutonium and Americium - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

15. Laboratory exercises: Separation of Plutonium and Americium - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

16. Laboratory exercises: Separation of Plutonium and Americium - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc. Hanna Hedström if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

17. Laboratory exercises: Separation of Plutonium and Americium - supervisor

Please grade the supervisor Ph.D. Teodora Retegan if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

18. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

19. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

20. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - supervisor

Please grade the supervisor Lic. Eng. Joachim Holm, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

21. Laboratory exercises: The Finkelstein Reaction - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

22. Laboratory exercises: The Finkelstein Reaction - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

23. Laboratory exercises: The Finkelstein Reaction - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc. Emma Aneheim if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

24. Laboratory exercises: The Finkelstein Reaction - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc. Sabrina Tietze, if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

25. Laboratory exercises: The Finkelstein Reaction - supervisor

Please grade the supervisor Ass. Prof. Mark Foreman, if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

26. Laboratory exercises: Age determination of a 233-U sample and determination of its 232-U contents - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

27. Laboratory exercises: Age determination of a 233-U sample and determination of its 232-U contents - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

28. Laboratory exercises: Age determination of a 233-U sample and determination of its 232-U contents - supervisor

Please grade the supervisor Ph.D. Stellan Holgersson, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

29. Calculation exercises: relevance

Please grade how relevant the calculation exercises in general have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

30. Calculation exercises: difficulty

Please grade the difficulty of the calculation exercises in general, with 1 being easy and 5 hard.

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

31. Calculation exercises: handouts

Have the handouts been good? Please grade them with 1 being "very bad" and 5 "very good".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

32. Calculation exercises: number of occasions

Would you have liked more calculation exercises to cover the course?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

33. Calculation exercises: Time for questions

Please indicate if there has been enough time for for questions, with 1 being "not enough time" and 5 being "very much time".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

34. Calculation exercises: supervisors

Please grade the supervisor M.Sc. Kristian Larsson, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

35. Calculation exercises: supervisors

Please grade the supervisor Lic. Eng. Anna Fermvik, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

36. General: Workload

Please indicate how you perceive the 7.5 hp workload, with 1 being "very low" and 5 "very high".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

37. General: Textbook

Please grade the book "Radiochemistry and Nuclear Chemistry", with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

38. General: Administration

Please grade the course administration in general, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

39. General: Information

Please indicate how well course information was provided, with 1 being "terribly" and 5 "excellently".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

40. Exam

Please indicate how well the exam reflected the course, with 1 being "poorly" and 5 "very well".

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från