ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fysiken omkring oss, TIF010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-24 - 2010-02-12
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

48 svarande

1 (inte alls)»4 8%
15 31%
22 45%
7 14%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen kändes inte jämförbar med de andra kurser vi haft» (1 (inte alls))
- Jag förväntade mig att åtminstone lära mig _något_.» (1 (inte alls))
- Man lärde sig knappt någonting.» (1 (inte alls))
- Det enda som kändes värt med kursen var labbarna samt det faktum att man fick lära sig latex och matlan. Alla andra moment såsom föreläsningar och övningsuppgifter kändes fullständigt onödiga och var mest slöseri med tid.» (2)
- Tyckte inte det var någon struktur...» (2)
- Jag hade inte funderat så mycket på det.» (3)
- hade inga förväntningar, så svårt att sätta» (3)
- Mer gästföreläsare» (3)
- Jag hade egentligen inga förväntningar på kursen, dock fick jag höra en del från phaddrarna ganska tidigt.» (4)
- Hade nästan inga. » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

48 svarande

1 (ej relevant)»4 8%
15 31%
17 35%
10 20%
5 (mycket relevant)»2 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.81

- Den behandlar inte vad som är viktigt för en teknisk fysoker» (1 (ej relevant))
- Vi lärde oss ju ingenting!» (1 (ej relevant))
- En 2a enbart pga LaTeX och Matlab.» (2)
- Det var synd att den inte på ett mer strikt sätt förberedde för mekaniken.» (2)
- LaTeX-delen och EP-labbarna var relevanta, allt annat totalt meningslöst och onödigt.» (2)
- Eftersom man inte lärde sig mycket tycker jag att kursen var ganska onödig.» (2)
- kursen behövs nog som en introduktion till hur man läser fysik, men tyvärr så gav den inte så mycket.» (3)
- Kursen är otroligt relevant såtillvida att den faktiskt ger en bra introduktion till laborationer och repeterar grundläggande gymnasiefysik» (4)
- Gav en ytlig men bred inblick i vad som vi kommer lära oss » (4)

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

48 svarande

<25%»7 14%
25-50%»8 16%
50-75%»5 10%
>75%»28 58%

Genomsnitt: 3.12

- Fanns ingen vits att gå på dem.» (<25%)
- 1%» (<25%)
- aldrig» (<25%)
- osäker på detta, var sjuk mycket i lp1.» (25-50%)
- I efterhand inser jag att det var fullständigt onödigt att gå på föreläsningarna.» (50-75%)
- dock i princip bortkastad tid» (>75%)
- 100 %» (>75%)

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»7 15%
18 40%
13 29%
5 11%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 2.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man gick inte igenom något som kändes relevant.» (1 (inte alls bra))
- Undantag: Rickard Johnssons föreläsningar var mycket intressanta.» (1 (inte alls bra))
- Ann-Marie har en förmåga att flyta iväg åt diverse riktningar. Rätt ofta fick man en känsla av att hon bara namedroppar (bergodalbanekonstruktören t ex). Föreläsningarna skulle bli effektivare om hon inte försökte gå in på djupet i en sådan hög grad. Ofta presenterades alldeles för mycket material till något som egentligen bara kunde accepteras direkt (och hon hade kunnat säga "fråga mig gärna om hur det var då..." istället för att berätta).» (1 (inte alls bra))
- Förutom von Schultz föreläsningar, de var bra. De andra kändes löjliga. Vi gick inte igenom något på riktigt utan bara en väldigt vag överblick som jag inte förstår meningen med. » (1 (inte alls bra))
- Det var ingen struktur på föreläsningarna, och ingen röd tråd, kändes det som. Det skulle ha varit bättre om föreläsaren inte hade hoppat mellan helt vitt skilda ämnen på samma föreläsning, helst ska man hålla sig kvar till ett ämne tills det har gåtts igenom ordentligt (vilket kan ta ett antal föreläsningar ibland) så att man kan ge sig in på nästa ämne.» (1 (inte alls bra))
- Du måste ha en tydligare röd tråd. Det blir för hoppigt» (2)
- Struktur saknades vilket gjorde det svårt att anteckna.» (2)
- Strukturera bättre» (2)
- Jag som inte har läst fysik på många år och var lite rostig tyckte att det lades för mycket tid på att eleverna själva fick sitta och diskutera problemen. Eftersom jag ofta inte hade en aning så gav det mig inte så mycket. När Ann-Marie sedan skulle förklara problemet kändes det ibland som att hon var rädd för att säga "så här är det, så här "ska" man tänka i den här situationen". Istället fick folk i klassen förklara hur de hade resonerat vilket resulterade i att man (jag) som osäker blev lite förvirrad.» (2)
- Mer konkret repition» (2)
- Virriga/röriga, men underhållande och i viss mån givande» (2)
- Genomgångarna var ganska röriga, mer struktur efterlyses!» (2)
- Lite ostrukturerade och röriga» (2)
- Lite rörigt, mer struktur skulle inte skada» (2)
- Ganska röriga, i princip inget som man inte kunde innan, inte så bra struktur på själva föreläsningen» (2)
- Inte mycket av en röd tråd. Kändes bara som massa osammanhängande exempel.» (2)
- Ibland intressanta, men eftersom målet är så otydigt med kursen ör det svårt att motiveras» (3)
- De helt "orienterande" föreläsningarna var bra. Genomgångarna var mindre bra.» (3)
- Det var svårt att hänga med i svängarna, ämnet byttes alltför abrupt. Det var inte alltid tillräckligt tydligt vad målet var med vissa beräkningar osv.» (3)
- väldigt snabba och ibland ganska svåra att hänga med på, men bra i allmänhet» (4)

5. Vad tyckte du om laborationerna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
12 25%
23 48%
5 (mycket bra)»11 23%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var intressanta, men det kunde vara bra om labbledarna gick runt och kollade av så att de såg att man faktiskt tog rätt mätvärden och tillräckligt många.» (3)
- EP-labbarna var ganska OK, men Lisebergsprojektet var bortkastat. Jag var den ende i min grupp som hade någon vilja att göra någonting.» (3)
- En del problem med handledningen.» (3)
- Det var ganska roligt att komma på en formel till olika fysikaliska fenomen, men jag tycker att det var ganska onödigt att man hade två EP-laborationer när man fattade hur det gick till med att skriva rapporter och det efter första.» (3)
- Bra med svåra. Mer stöd behövs» (4)
- För stor grupp på lisebergsarbetet.» (4)
- Ganske dåliga handledare» (4)
- lite dålig info om hur det fungerar för mig som aldrig var på förerläsningar, borde fått mer info via mail» (4)
- Det var bra att få öva på att skriva labrapporter, inte minst för att lära sig LaTeX.» (4)
- EP bra, liseberg dåligt.» (4)
- Labbmomenten var däremot mycket givande, den gav utrymme till reflektion och var utvecklande.» (5 (mycket bra))
- Mycket ojämn nivå på labbarna. Labben med stålkulan och dess bana var av en helt annan (och mycket lättare) karaktär än ex Strömmning.» (5 (mycket bra))
- Gillade dem verkligen, nytt sätt att tänka fysik på för min del!» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»14 29%
10 20%
16 33%
7 14%
5 (Mycket stor)»1 2%

Genomsnitt: 2.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- inlärning?» (1 (Mycket liten))
- kursen kändes inte givande i inlärningssynpunkt» (2)
- Vet inte om jag lärt mig så mycket under kursen dock» (3)
- inte haft mkt annan fysik än så de har inte hjälpt så mkt» (3)

7. Tyckte du gästföreläsningarna var givande?

47 svarande

1 (Inte alls givande)»3 6%
1 2%
7 14%
15 31%
5 (Mycket givande»21 44%

Genomsnitt: 4.06

- Var inte på någon.» (1 (Inte alls givande))
- Jag har på Rikards första föreläsning, och visst är han stundtals roligt. Det var samma som jag hade hört en dag då jag var på besök med mitt gymnasium. Hans föreläsningar tenderar dock att: 1) Dra över tiden 2) Balla ur Jag föredrar föreläsningar som inte gör det.» (1 (Inte alls givande))
- deltog inte» (1 (Inte alls givande))
- Givande, ptja....intresseväckande, oja!» (3)
- deltog ej» (3)
- Mest kul» (3)
- Rickard Jonsson mycket intressant och spännande, samt den om luftmotstånd och sport var kul! » (4)
- Mer intresseväckande föreläsningar, det känns som att det var det egentliga syftet med kursen.» (4)
- Rikard Johansson är väldigt underhållande, och han pratade om mycket intressanta saker. Väldigt uppskattat.» (4)
- toppen!!!!!!! rikard är grym» (5 (Mycket givande)
- Kanonbra» (5 (Mycket givande)
- Mycket bra. Borde vara fler gästföreläsningar.» (5 (Mycket givande)
- Richard JOhnsson, var en riktigt underhållande men samtidigt lärande föreläsare!» (5 (Mycket givande)
- gästföreläsningarna var ett stort plus!» (5 (Mycket givande)
- Väldigt intressant.» (5 (Mycket givande)

8. i vilken utsträckning har momenten nedan bidragit till kursens mål?

Matrisfråga

- Lisebergsprojektet och ep-labbarna var det enda som gav något. övningsuppgifter för hemuppgifter var svårt att få ut något av eftersom man inte hade något facit eller ens lösningsförslag till så många uppgifter. Varför läser inte fysik någon riktig kurs i matematisk programvara? Utvidga datorintro med matlab och matematica så att man lär sig det på riktigt.»
- Övningsuppgifterna för hemarbete har jag inte gjort. Någon avstämming med sådana gjordes aldrig, och jag saknade därmed incitament för att göra dem. Jag visst inte att datorintroduktinoen ingick i denna kurs. Det vi lärde oss där hjälpe oss föga (enbart LaTeX). Jag minns inte att jag blivit presenterad kursens mål.»

Föreläsningar
44 svarande

1 (Inte bidragit alls)»9 20%
18 40%
11 25%
5 11%
5 (Bidragit mycket)»1 2%

Genomsnitt: 2.34

Räkneövningar/projekthandledning
44 svarande

1 (Inte bidragit alls)»7 15%
13 29%
16 36%
6 13%
5 (Bidragit mycket)»2 4%

Genomsnitt: 2.61

Lisebergsprojektet
45 svarande

1 (Inte bidragit alls)»6 13%
7 15%
19 42%
9 20%
5 (Bidragit mycket)»4 8%

Genomsnitt: 2.95

EP-laborationer
45 svarande

1 (Inte bidragit alls)»0 0%
1 2%
5 11%
17 37%
5 (Bidragit mycket)»22 48%

Genomsnitt: 4.33

Matematiskt programvara (matlab): Föreläsningar, Övningar
44 svarande

1 (Inte bidragit alls)»1 2%
2 4%
12 27%
21 47%
5 (Bidragit mycket)»8 18%

Genomsnitt: 3.75

Datorintroduktion
44 svarande

1 (Inte bidragit alls)»4 9%
8 18%
16 36%
11 25%
5 (Bidragit mycket)»5 11%

Genomsnitt: 3.11

# Övningsuppgifter för hemarbete
43 svarande

1 (Inte bidragit alls)»20 46%
7 16%
11 25%
5 11%
5 (Bidragit mycket)»0 0%

Genomsnitt: 2.02

9. Hur uppfattar du din förmåga att utföra och tolka dimensionsanalys?

48 svarande

1 (Dålig)»0 0%
0 0%
4 8%
29 60%
5 (God)»15 31%

Genomsnitt: 4.22

- en av de få saker man lärde sig i Fysiken omkring oss.» (4)
- Den har dock inte förbättrats i och med denna kurs.» (4)
- Den blev bättre under kursen» (4)
- Och den har inte förbättrats av denna kurs.» (5 (God))
- Har blivit mycket bättre i och med kursen» (5 (God))

10. Hur uppfattar du din förmåga att behandla och minimera mätosäkerhet?

48 svarande

1 (Dålig)»5 10%
14 29%
20 41%
7 14%
5 (God)»2 4%

Genomsnitt: 2.72

- Standardavikelse är väldigt lätt. Att konstatera att vi uppmätte hastigheten till 1,0 m/s +- 0,07 m/s är mycket svårare...» (1 (Dålig))
- Här hade det behövts en bra strukturerad föreläsning där man kunde anteckna så att man sedan kunde läsa igenom om man inte förstod allting.» (2)
- Vi fick många formler för att uppskatta mätosäkerheten med de mer komplicerade formlerna var mest förvirrande eftersom det inte framgick hur de härleds matematiskt och exakt vad de ska amnvändas till (exempelvis osäkerheten för medelvärden, som inte alls är en osäkerhet utan snarare en standardavvikelse).» (3)
- Fortfarande sådär, skulle kunnat ingå mer sånt» (3)
- Har förbättrats något av EP-labbarna.» (5 (God))

11. Hur uppfattar du din förmåga att planera och genomföra undersökning av fysikaliska fenomen och sedan analysera resultaten?

48 svarande

1 (Dålig)»0 0%
0 0%
18 37%
22 45%
5 (God)»8 16%

Genomsnitt: 3.79

12. Hur uppfattar du din förmåga att kommunicera resultat, idéer och problem på ett fysikaliskt korrekt sätt, enskilt och i grupp?

47 svarande

1 (Dålig)»0 0%
4 8%
17 36%
15 31%
5 (God)»11 23%

Genomsnitt: 3.7

- Hade vissa svårigheter i Lisebergsgruppen dock, eftersom att övriga medlemmar där saknade grundläggande fysikaliska kunskaper, vilket var frustrerande.» (5 (God))
- Vi har lärt oss att presentera informationen på ett bra och korrekt sätt» (5 (God))

13. Har kursen lyckats utforskas sambandet mellan teori, modellering och matematik inom de centrala områdena av fysiken på ett stimulerande sätt?

46 svarande

1 (Nej)»8 17%
6 13%
21 45%
10 21%
5 (Ja)»1 2%

Genomsnitt: 2.78

- Stimulerande? Skämtar du?» (1 (Nej))
- Skulle i sådana fall enbart gälla luftmotstånd.» (3)
- det är mycket som händer och mycket nytt, tyvärr gör det dock att det kan bli lite splittrat.» (3)
- Frågan är lite otydlig» (4)
- Jag är lite osäker på vad de centrala områdena av fysiken är» (4)

14. Har kursen gett fördjupad förståelse av relationen mellan ekvationer och den verklighet de kan beskriva, i synnerhet med avseende på olika former av rörelse, som studeras teoretiskt, numeriskt och exp

47 svarande

1 (Nej)»6 12%
7 14%
16 34%
16 34%
5 (Ja)»2 4%

Genomsnitt: 3.02

- Inte mer än jag hade innan.» (1 (Nej))
- De exempel vi gick igenom kändes ofta helt slumpmässiga och då var det inte lätt att ta in informationen, och man glömde därför lätt bort det man gått igenom.» (1 (Nej))
- De flesta av formlerna var samma som de som används i gymnasiet och dessa är väl bra - men vi kan dem redan. » (3)
- en hel del beräkningar har vi gjort, ibland går det dock lite fort då man kan känna att man saknar en del av teorin bakom.» (3)
- Tyckte nog inte att kursen gick in så djupt (det är väl iofs inte tanken med kursen?)» (4)

15. Har kursen skapat nyfikenhet för kommande kurser?

48 svarande

1 (Nej)»5 10%
8 16%
17 35%
13 27%
5 (Ja)»5 10%

Genomsnitt: 3.1

- nja, man blev lite rädd inför kommande mekanik men samtidigt gjorde vissa gästföreläsningar att man fick upp intresset för fysik.» (3)
- Var nyfiken från början» (3)
- Nyfikenhet finns men inte tack vare kursen» (3)
- Ja, fysik är kul!» (4)

16. Hur har grupparbetet för Lisebergsprojektet fungerat?

48 svarande

1 (Dåligt)»2 4%
15 31%
16 33%
12 25%
5 (Bra)»3 6%

Genomsnitt: 2.97

- Övriga gruppmedlemmar var inte engagerade och ville enbart göra ett minimum av saker, dessutom kunde de inte hantera de programvaror som krävdes för genomförandet, och förstod inte varför saker fungerade som de gjorde. Jag fick således göra mycket jobb, både med att göra själva arbetet och att förklara för de andra varför de hade fel i många frågor.» (1 (Dåligt))
- arbetade själv» (1 (Dåligt))
- Jag tror att tanken är god men att utförandet kan förfinas en aning» (2)
- Vissa gjorde mycket, andra i stort sett inget» (2)
- Oklart vad vi förväntades göra. Att man fick göra som man vill framgick inte helt och hållet. Papperet vi fick var ungefär endast en hög med ide´,er, men det framgick inte.» (2)
- För stor grupp med för stor skillnad i ambitionsnivå och förkunskap. Jag hade föredragit om man själv fick välja grupp att jobba i.» (2)
- mycket snack och lite verkstad, stal alldeles för mycket tid från Matte, som borde ges mer tid. hur ska nan hinna räkna, när samtliga veckokvällar en vecka går till rapport.» (3)
- Det blir lite för stora grupper för att få det strukturerat» (3)
- Vi minimerade behovet av att arbeta tillsammans, men vi lyckades fördela arbetet..» (3)

17. Vilket har varit den största utmaningen med projektet?

- Att arbeta 7 personer i samma grupp»
- Skriva rapport - något som tog onödigt många kvällar från matematiken.»
- Den största utmaningen med lisebergsprojektet var att förstå uppgiften och frågeställningen. Försök inte förtydliga uppgiftspappret, skriv om det helt. »
- jättesvårt att få ihop en bra rapport med så många gruppmedlemmar.»
- Att strukturera rapporten på ett vettigt sätt. Det skulle kanske vara bättre att göra en separat rapport för varje åkattraktion»
- Att hantera min grupp.»
- att få LaTeX att lägga bilderna på rätt ställe»
- Att skriva arbetet tillsammans i gruppen.»
- Vet ej»
- Att komma igång. Inte bara för att det var grupparbete, utan mest för att man inte riktigt förstod vad som förväntades av gruppen. »
- Att använda LaTeX.»
- Få alla krafter på rätt håll, men främst att lära sig LaTeX»
- Att fördela uppgifterna på ett bra sätt inom gruppen.»
- Att finna information om patent...»
- Att få alla att vara delaktiga. Samarbetet.»
- Planering»
- bidrog inte så mycket pga sjukdom»
- Komma igång överhuvud taget.»
- Lära sig LaTeX på så kort tid.»
- att få gruppen att kunna mötas och jobba ihop, just med tider som passar alla. dock funkade det bra!»
- veta exakt vad som frågades efter»
- så mycket att göra, och att det var svårt att komma in i programmen som användes, som LaTeX tex.»
- Att det kändes väldigt onödigt och tog en massa tid som man kunde använt mycket bättre, t ex genom att plugga på mattekurserna som faktisk känns relevanta för min utbildning.»
- Få alla att bidra.»
- Att organisera så att alla hjälper till»
- Att samarbeta och använda Latex»
- Att veta vilka krafter som påverkar en viss person under en del av en berg- och dalbana.»
- Att få hela gruppen att vara med och hjälpa till. kommunikationen inom gruppen. Svårt att skriva ihop en rapport med så många personer när alla inte tar sitt ansvar.»
- Få gruppen att fungera»

18. Vid första kurstillfället delades ett Kurs-PM häfte ut med information om kursen. Hur ofta har du använt dig av detta?

48 svarande

Första dagen»9 21%
Varje vecka»4 9%
Inför varje inlämning»4 9%
I början/slutet av kursen»16 39%
Aldrig»8 19%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.24

- I början, slutet och någon gång på mitten» (I början/slutet av kursen)
- fick det aldrig» (Aldrig)
- Rätt så ofta.» (Vet ej)

19. Har du saknat någon information på kursens hemsida?

Om du svarar ja, vad?

48 svarande

Ja»8 21%
Nej»30 78%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.78

- den är Rörig, och behöver struktur» (Ja)
- Uppdaterad info för LP2.» (Ja)
- En exakt beskrivning av hur en rapport ska se. Det fanns beskrivningar men jag skulle vilja ha en exaktare beskrivning med exakt vilken information som ska finnas på första sidan, var på sidan den ska placeras, exakt vilka rubrikerna ska vara o s v. Helst skulle jag vilja ha en helt färdig LaTeX-mall med rubriker och allt så att man kan fokusera helt på själva arbetets innehåll och inte hur arbetet ska läggas upp och hur man skriver i LaTeX.» (Ja)
- Typ ALL info som delades ut på föreläsningar (häfte om osäkerhetsanalys, kurs pm etc)» (Ja)
- Tog ett tag innan schemat för lp2 kom upp vill jag minnas» (Ja)
- mail till pendrill bland annat, och vissa saker i menyerna är inte länkar, utan bara ord. så man vet vad man letar efter och man ser det men kan inte trycka på det.» (Ja)
- Det var lite svårt att hitta till hemsidan, Matlab-övningarna hade gärna fått vara länkade på sidan. » (Ja)
- Mätosäkerheter ville jag ha kunnat läsa om på hemsidan, för det var jag dålig på under hela kursen.» (Ja)
- Bra hemsida med mycket och lättilgänglig information» (Nej)
- men det har ibland varit lite rörigt» (Nej)

20. Vad har du gjort om du saknat information på hemsidan?

45 svarande

Inget»13 28%
Letat»15 33%
Frågat kurskamrat»15 33%
Frågat en äldre teknolog»1 2%
Frågat i diskussionsforum»0 0%
Mailat lärare»1 2%

Genomsnitt: 2.17

- google» (Letat)
- beror på vilken information det rör sig om.» (Letat)
- ...som inte heller visste.» (Frågat kurskamrat)

21. Kursinformationen finns också på kurshemsidan, vilken information tycker du bör finnas med i det häfte som delas ut vid kursstart?

Om du väljer alternativ 3 eller 5, var vänlig och fyll i.

44 svarande

Det räcker med www-adress och e-post»4 9%
Onödigt mycket information delades ut»11 25%
Det räcker med...»0 0%
Innehäll lagom mycket»28 63%
Jag saknade...»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- irrelevant, vill veta mer konkret vad som ska göras» (Onödigt mycket information delades ut)
- Dela inte ut färgade lappar. Det ger ett intryck av att det är en lekskolekurs vi håller på med.» (Onödigt mycket information delades ut)
- något mycket på en gång kanske, kan bli lite överväldigande. å andra sidan kan det ju vara bra att få all info direkt..» (Onödigt mycket information delades ut)
- Eftersom föreläsningarna inte är obligatoriska bör man kunna tillgodogöra sig den informationen på annat sätt, det kan man dock inte idag, därför borde det finns häften eller något liknande där man kan få en kort sammanfattning av vad det är man skall kunna samt något motsvarande kurslitteratur.» (Jag saknade...)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.86


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

22. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»47 100%

Genomsnitt: 2

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»2 4%
5 10%
25 53%
11 23%
5 (För hög)»4 8%

Genomsnitt: 3.21

- varierande, ibland jättemycket, ibland nästan inget. » (3)
- väldigt ojämn, ibland väldigt mkt (vid projektskrivning) ibland mindre» (3)
- Periodvis väldigt intesiv, men periodvis helt obefintlig. Kanske går att jämna ut?» (4)
- Det var ibland tufft att labba när man samtidigt var tvungen att sätta sig in i labben, använda sig matlab som man var allmännt osäker på och sedan skriva rapporten i LaTeX som man till en början inte hanterade till 100%.» (4)
- För hög i förhållande till vad det gav.» (4)
- Känndes som att kursen tog väldigt mycket tid ifrån matte-kurserna. Rapportskrivningen var oerhört seg, men det är väl ett nödvändigt ont.» (4)
- med tanke på att fokus under hösten borde ligga på matten, många prioriterade bort denna kurs, och jag tror inet det var någon som gjorde räkneövningar hemma. » (5 (För hög))
- Nästan hela terminen gick åt denna kursen och det blev inte mycket tid över till matematiken. Detta berodde främst på svårigheterna med LaTeX - både för Lisebergsrapporten och EP-labbarna - men också på att skolans remote-datorer är så långsamma att det finns ett par sekunders mellanrum mellan det att man trycker på en tangent och att något händer. Och de klarar inte av att tolka teckenuppsättningen som Windows använder och Windows förstår sig inte på skolans teckenuppsättning så man kan inte skiva direkt i emacs via nätet utan man måste först skriva i att annat program, sedan klippa och klistra, sedan kompilera LaTeX, sedan upptäcka att man har gjort fel, sedan klippa ut, sedan skriva om i ett annat program, sedan klistra in igen, sedan kompilera om o s v. En enkel uppgift tar på detta sätt flera dagat att skriva klart. » (5 (För hög))
- Eftersom det kändes som om vi gjorde helt onödiga uppgifter (då man inte lärde sig så mycket) tycker jag att det var för mycket arbete när man även hade två matte-kurser och datorintron vid sidan av.» (5 (För hög))

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»30 63%
Mycket bra»15 31%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Jag har gjort för mycket!» (Ganska dåligt)
- hade vissa samarbetssvårigheter med personer som inte var vana att arbeta i grupp. men så är det bara, man kan inte fungera med alla.» (Ganska bra)
- halvbra i lisebergsprojektet, i övrigt alldeles utmärkt!» (Ganska bra)

25. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»24 51%
Mycket bra»17 36%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.38

- På föreläsningarna var hjälpen kanon. Mer hjälp på labbarna behövs!» (Ganska bra)
- "Ganska bra" är "Mycket bra" jämfört med de andra kurserna. Hehe.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

26. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

47 svarande

Ja»36 87%
Nej»5 12%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.12

- svårt att överblicka kursinnehållet och luddig information om examinationen.» (Nej)
- vilken slags uppgifter som skulle komma på duggan.» (Nej)
- allt typ?» (Nej)
- Lite mer info om mätosäkerheter skulle ha varit bra (som sagt)...» (Nej)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gästföreläsare och EP-labbar»
- EP-lapparna, nivån på kursen»
- EP-labb»
- ep-labbarna och gästföreläsningarna»
- ep-laborationerna»
- Matlabföreläsningarna och labbarna.»
- liseberg! det är kul, men kanske lite mindre fokus på rapporten. det tar tid»
- En kurs som inte kräver så stor arbetsbelastning då vi har två tunga matematikkurser.»
- EP-labbarna Lisebergsprojektet»
- EP-labbarna, Matlab, samt gästföreläsningarna.»
- kommer inte på något.........»
- EP-laborationerna»
- Vet ej »
- EP-labbarna. De var det mest givande.»
- Föreläsningarna och beräkningsprojektet.»
- Ep-labbarna»
- EP-labbar»
- EP-labb och matlab övningar»
- labbarna»
- Ep-laborationerna tyckte jag var mest givande.»
- Relativitets-Rickard!»
- Johanssons föreläsningar»
- entusiasmen hos föreläsaren! det är härligt att se. »
- Richard Johnsson, EP-labbarna, dimensionsanalysen»
- gästföreläsningarna»
- Vet inte»
- EP-labbar tidigt i lp 2 (flytta gärna den i lp 1). Föreläsning om rum-tiden! Mycket intressant!»
- EP labbar»
- Gästföreläsningarna.»
- Kursen. Det är bra med något som inte är så krävande som mattekurserna.»
- Gästföreläsningarna!»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör helst om kursen så att den får tydligare mål samt examinationsformer som är mer seriösa så att man faktiskt anstränger sig att lära sig något. Mer inslag av programvara så att man lär sig det ordentligt, ger en bättre grund för fortsatta studier. Tycker man borde satsa på ordenligt med programvaru-inlärning samt ep.labbar och gästföreläsare med intressanta ämnen. Plocka bort alla loja halvdana projekt och föreläsningar och gör detta till en vettig kurs!!!»
- En tydligare röd tråd.... strukturera!»
- Strukturerade föreläsningar och struktur när föreläsaren går igenom exempeluppgifter på tavlan så att det går att anteckna. Ska man lära sig något på riktigt krävs någon form av kurslitteratur som man kan läsa på inför examinationen och luta sig tillbaka på när föreläsningarna och anteckningarna därifrån är undermåliga. Utvidga datorintro med matlab och matematica.»
- strukturen, gärna ett mer bestämt schema som t.ex. bernard behrens har till sina mattekurser.»
- Ta bort de moment där gymnasiefysiken repeteras och ersätt med mer matematisk programmvara. Matlab är ett bra program som det är viktigt att man kan hantera varför det känns mycket viktigare att lära sig det än den överblick över fysikaliska fenomen i allmänhet.»
- arbetstempot i sin helhet»
- Skulle helst se en kurs mer anpassad för ingengörsyrket.»
- Föreläsningarna bör struktureras Dela lisebergsprojektet i två rapporter för att underlätta skrivandet.»
- Allt som inte står under "bör bevaras".»
- det mesta. mer fysik, seriös fysik som kan förbereda inför mekaniken. bort med lisebergsprojektet. en mer seriös dugga som kanske ger bonusp till mekanik1»
- Handledarna som har olika krav på redovisningen t.ex. vid beräkningsprojektet.»
- Vet ej »
- Jag har ett par punkter som tänkte ta upp: ¤, Inledningsvis skulle jag vilja ha en tydligare genomgång om hur en rapport ser ut på "högskolenivå". Inför Lisebergsprojektet var det ett stor orosmoment för mig (och gruppen) att vi visste inte vad vi skulle producera i slutändan. ¤, Förslagsvis skulle man kanske göra en EP-labb först, sedan Liseberg när man har gjort en rapport redan, sedan EP-labb igen. ¤, Eftersom det fanns 3 moment som var det viktigaste att lära sig i kursen (mätosäkerhet, dimensionsanalys och något mer) så tycker jag att det kan vara en ordentligt tydlig föreläsning för de här. Där man får höra hur man ska göra, inte sitta och prata med sin granne och hoppas att han vet hur man ska göra. »
- LaTeX bör tas bort eller så bör ni dela ut ett bra program för att skriva i LaTeX till alla oss Windows-användare. Det finns ett sådant program på välkomms-dvd:n men skolan har inte uppdaterat sin licens för i år så programmet kan inte användas (kan användas men det bör inte användas). Ni måste skriva en färdig mall för EP-labbar och andra sorters rapporter så att LaTeX inte tar upp så mycket tid. »
- Vore bra med fler gästföreläsningar. Gärna en där Ann-Marie berättar om sin forskning lite mer.»
- projektet»
- vet inte»
- Kanske något mer strukturerade föreläsningar.»
- Några övningsuppgifter från första kapitlet i Statics kanske?»
- att inte ha med fullt så mycket varje föreläsning, utan gå mer in på djupet på vissa saker, eller stanna upp lite mer vid vissa ämnen så det inte blir för spritt.»
- Det vore bra om det var mer tydligt vad som gäller på laborationerna. Ska man t.ex. klara sig helt själv och om inte hur mycket hjälp kan man få.»
- Lite mer struktur skulle vara bra! Se till att verkligen gå igenom gymnasiefysiken grundligt för repetitionen behövs.»
- Seriösare föreläsningar, ev seriösare duggga m bonuspoäng till mekanik 1.»
- Man borde inte ha uppskattningsfrågor eller andra frågor där man får visa en färgad lapp för att rösta, för man lär sig ingenting. Speciellt uppskattningsfrågorna tyckte jag var helt värdelösa. Jag tycker även att föreläsningarna ska bli mycket bättre, t.ex. genom att ha tydliga teman under en viss period, gå igenom ett ämne ordentligt och inte återvända till samma ämne/tema igen om det inte är repetition vid slutet av kursen eller nåt. T.ex. kan man ha dimensionsanalys första veckan (eller hur lång tid det nu tar), sen mätosäkerheter... etc. (och sen inte gå igenom dimensionsanalys förrän innan duggan vid repetition). Sen så ska man vara tydlig så att alla studenter vet exakt vad föreläsningarna handlar/ska handla om, och att ha en tydlig röd tråd är också väldigt viktigt tror jag.»
- Lite mindre grupper till lisebergsprojektet. Fyra personer tycker jag är lagom istället för sex stycken.»
- Gruppindelningen för lisebergsprojektet. »

29. Övriga kommentarer

- Det kan bli lite väl mycket koppling till Liseberg och åkatteraktioner, försök variera dig lite mer även fast det kan vara väldigt pedagogiska exempel.»
- Hela kursen känns ganska snurrig. antingen får det vara en rent intresseväckande fysikkurs eller en seriös kurs där man ska lära sig något, inte något mellanting. »
- Tycker att kursen skall förändras rejällt, kanske till och med ersättas med någon sorts projektkurs där vi laborerar och skriver labbrapporter men inget mer. De poängen vi mister då skulle kunna ersättas genom att vi läser matematisk programvara tillsammans med TM.»
- Den i särklass sämsta kursen hittils.»
- Vet ej »
- Återigen. För mycket tid lades på att diskutera med sin granne. Nästan ingen tid lades på att Ann-Marie efteråt förklarade vad som var rätt och vad som var fel. Det var förvirrande, i alla fall för mig som var osäker från början. Kan även tänka mig att de som kunde redan från början upplevde pratstunderna som meningslös dö-tid där de inte fick lära sig något nytt. Peace!»
- Kursen borde ändras antingen till en rent orienterande kurs eller också till en seriösare. »
-
- Bra inledningskurs!»
-
- Jag tyckte att denna kurs var en stor börda. Det var ofta som man fick känslan av att man hellre hade velat plugga analys istället för att ödsla tid på vad som kändes helt onödiga obligatoriska uppgifter. Jag hade helst velat se att den här kursen försvann helt och hållet. Man lärde sig lite matlab, men jag tycker att man kunde ha klämt in matlab-passen i datorintroduktionen istället så skulle det problemet vara löst. Man går ändå igenom mekanik och det lp3+4...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.86
Beräknat jämförelseindex: 0.46


Kursutvärderingssystem från