ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnad 1 ht09, AHU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-23 - 2010-02-14
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Ulf Janson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1:

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna diskutera samspel mellan byggnadsdetaljer och byggnaders karaktär med utgångspunkt i fallstudier av nybyggda hus"? (Avser fallstudierna i kursens första del.)

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»21 75%
Mycket bra»6 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.17

- Jag känner att jag kan diskutera detaljer, och sen tidigare att jag kan diskutera byggnaders karaktär. Men kombinationen framhävdes inte alls så mycket som jag önskar att den gjorde. » (Ganska dåligt)
- Det var ganska bra, man fick förståelse för varför en detalj påverkar utformningen. Dock anser jag att kontakten med arkitektkontoret gick sådär. De kändes inte alltid förberedda på vad vi behövde. » (Ganska bra)
- Det var lärorikt. Man har fått en större insikt i processen och vad som verkligen spelar roll.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna använda 3D-cad vid studier av byggnaders detaljutformning"?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»8 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23

- Önskar ännu mer handledning och övningar då vi är många studenter som ska lära oss samtidigt, eventuellt övningar efteråt» (Ganska dåligt)
- Det var bra att modellera upp detaljerna i 3D, även om jag inte riktigt vet hur väl förankrat det är ute i arbetslivet.» (Ganska bra)
- de som var bättre på cad gjorde de svåraste bitarna. Stort minus på att det är brist på datorer väldigt ofta. I bland var det omöjligt att få tag i en dator.» (Ganska bra)
- Varför lär vi oss egentligen 3D i AutoCAD när de inte ska fortsätta med det i kommande versioner? Borde vi inte istället lära oss ett program med relevans för framtiden? » (Ganska bra)
- Lärandemålet uppfylldes väl, nästan lite för väl faktiskt. Jag önskar att det hade varit lite mindre fokus på 3D CAD eftersom programmet inte alltid verkar anpassat efter att rita komplexa 3D detaljer. Mer folkus på olika detaljutformning önskar helt enkelt!! För stort fokus på 3D cad.» (Mycket bra)
- Varför använda3D Cad och inte t ex Rhino?» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten genom detaljutformning kunna utveckla karaktären hos flerbostadshusen från kursen "Bostadens rum""?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»8 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14

- Eftersom detaljtankarna inte fanns med i designandet av flerbostadshusen så fanns så stora detaljproblem i husets design att huset inte längre var praktiskt genomförbart med de visioner vi haft om det från början. » (Ganska dåligt)
- mycket beror på ritsalsassistenten, viss har såklart mer kunskap än andra och tyvär blir kursen lidande av det» (Ganska dåligt)
- Mna märkte att man ick tänka om och göra om vissa utformningar.» (Ganska bra)
- Vår handledare Johnny var mycket hjälpsam och kunnig. Han hade många idéer som gjorde att vi kunde nå just vårt mål i projektet.» (Mycket bra)

4. Är lärandemålen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal? (10,5 hp)

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.03

- Kanske att kursen skulle kunna vara en vecka kortare eller så. Annars var det bra mål i förhållande till förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, etc?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»10 40%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.32

- Kändes som ett tydligt och genomtänkt upplägg, med två olika delar tydligt isärplockade.» (Ganska bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Byggnad 1

6. Anna Kadefors: BYGGPROCESSEN - AKTÖRER OCH RELATIONER

28 svarande

Mycket dålig»1 4%
Ganska dålig»1 4%
Ganska bra»22 88%
Mycket bra»1 4%
Deltog inte»3

Genomsnitt: 2.92

- Minns inte riktigt avd den handlade om. Svårt att greppa.» (Ganska dålig)
- Väldigt bra att vi fick en föreläsning om byggprocessen! Det känns som en sådan sak man ska ha bra koll på. Själva föreläsningen hade kanske kunnat vara mer engagerande.» (Ganska bra)
- det var intressant, men det är svårt att få in det i minnet. behövs lite påminelser då och då efter som det inte är så kul att lära sig men väldigt bra att kunna.» (Ganska bra)
- Hon gjorde en väldigt tråkig, men troligtvis nödvändig, föreläsning trevlig att ändå vara på.» (Ganska bra)
- Bra. Men det känns som om arbetets rum kursen tar upp detta mera grunligt och genomgående.» (Ganska bra)

7. Peter Lindblom: HUSBYGGNADSTEKNIK del B

28 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»9 33%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.29

- Bra ocht tydlig» (Ganska bra)
- peter är bra för han verkar gilla det han gör och han vill lära ut. » (Mycket bra)

8. Magnus Rönnmark: GOLV

28 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 15%
Ganska bra»19 73%
Mycket bra»3 11%
Deltog inte»2

Genomsnitt: 2.96

- mest reklam för golv. spec linoleum...» (Ganska dålig)
- Allt lät väldigt positivt, men jag tyckte att de "ljug" mest av de gästande företagen. Jag kommer väl ihåg när de påstod att ftalater inte skulle vara särskilt farligt. I en rapport som lanserades nyligen påstår man att dessa kan ge upphov till nervskador och liknande eftersom många ftalater liknar kroppens egna signalsubstanser.» (Ganska dålig)
- Kändes sådär. De sålde in sig ganska mycket, men det var intressant att höra om dem.» (Ganska bra)
- Innehållsrik men lite säljande.» (Ganska bra)
- Om det var han som pratade om mattor så var han ganska partisk. Han representerade sitt företag.» (Ganska bra)

9. Ulf Janson: 3 föreläsningar: TAK, FÖNSTER, TRAPPOR

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»22 78%
Deltog inte i någon»0

Genomsnitt: 3.78

- det är alltid roligt att se inspirerande bilder på ulfs föreläsningar. vi borde fått detaljritningarna med oss på ett papper för att kunna studera dom mer i fall man ville.» (Ganska bra)
- fina illustrerande bilder!!!» (Ganska bra)
- Inspirerande och snygga. Kändes professionellt och kul att se mycket exempel. Riktiga inspirationsföreläsningar!» (Mycket bra)
- Alltid lika inspirerande och fulla av bilder » (Mycket bra)
- Inspirerande bilder!» (Mycket bra)

10. Magnus Månsson: HELHET OCH DETALJ

28 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»11 42%
Mycket bra»13 50%
Deltog inte»2

Genomsnitt: 3.42

- Kunde varit ännu tydligare hur detaljen påverkar helheten, men var intressant att se. » (Ganska bra)
- Väldigt inspirerande, särskilt delen om Avalon Hotell. Jag tycker Magnus Månsson är en strukturerad person, men som också får den där kontakten med studenterna. Det är roligt att han ska ta över kursen.» (Mycket bra)

11. Stomdagarna 19-20 november (fyra stomsystem)

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»10 37%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.33

- Intressant att träffa många, kanske skulle finnas fle tider. Många ingångar till vidarearb av projektet sen.» (Ganska bra)
- mastigt programm» (Ganska bra)
- det kändes inte som så mycket reklam den här gången» (Ganska bra)
- också lite av reklam, men det gäller väl att se mellan fingrarna och försöka få en egen uppfattning..» (Ganska bra)
- Hade varit trevligt med en oberoende ingenjör och inte 4 säljare som alla hade den bästa lösningen.» (Ganska bra)
- gav god överblick» (Mycket bra)
- Väldigt matnyttigt. Nu kan man åtminstonde schematiskt ordna alla olika byggsätt i sina lådor. vad som är bra när och varför man borde välja det där osv. Smärtgränser för avstånd vid punklastbärning osv.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hjälp under kursens första del (fallstudierna)?

Fick ni hjälp att tolka ritningarna till fallstudier när det behövdes?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»19 70%
Mycket stor»1 3%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.88

- Den hjälp vi fick var av peter från snickeriet, men vi hade uppskattat mer hjälp från kursledaren då det inte var Peter som stod för studie-objektet. Även kontoret vi samarbetade med hade gärna fått bidra med mer information, men det var mest på grund av att de inte blivit informerade själva om vad vi behövde.» (Ganska liten)
- Vi fick den hjälp vi behövde.» (Ganska stor)
- ritningarna kom dock sent. hade behövts bättre planering. kontakt med arkitekterna tidigare för att underlätta deras planering» (Ganska stor)
- Jag vet att Peter gick runt och hjälpte till, men det var rätt sent kändes det som annars var det ok.» (Ganska stor)
- Stefano visade sig spontant på ritsalarna en dag. Det uppskattades. » (Ganska stor)
- Peter var bra» (Ganska stor)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp av ritsalshandledaren under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Min ritsal hade Nice som handledare, och det var mer frustrerande än hjälpsamt faktiskt. Många gånger så verkade han inte ha koll på kursens omfång och storlek eftersom han hela tiden ville att vi skulle göra fler och fler detaljer. Det finns en gräns för vad man hinner med, och ska man som han tyckte rita ungefär 20-25 detaljer så måste kursen få vara större. Jag försökte flera gånger förklara detta för honom, men det verkade som att han inte förstod utan krävde bara mer och mer. En sådan handledare får man heller inget förtroende för och det resulterar mest i irritation och ingen hjälp. Dessutom så sa han saker som efter lite egen research visade sig inte alls fungera i verkligheten, tyvärr. Med andra ord var det inte alls givande någonstans. » (Mycket dåliga)
- stora skilnader handledare och deras kunskap om detaljer/konstruktion. » (Ganska dåliga)
- Hellre en handledare som går runt oftare än att man ska samla på sig en hög med frågor till ett tillfälle. Arbetet skulle flyta på bättre med mer kontinuelig hjälp.» (Ganska dåliga)
- handledaren ändrade sig hela tiden och vände kappan efter vinden. förvirrande när man pratar med 4 olika personer som säger 4 olika saker.» (Ganska dåliga)
- Lagom mycket handledningstillfällen var inbokade. Problemet låg i olika råd från olika håll som stred mot varandra, att vi ville ha mer råd angående rent byggnadstekniska frågor än vad vi kunde få osv.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket handledningstid, (kanske för mycket) och vår handledare kunde ganska mycket, men handledarnas kunskaper om detaljkonstruktion verkade variera ganska mycket, liksom vilket fokus vi skulle ha.» (Ganska bra)
- Våra handledare i ritsal 3 gav oss vaga och i flera fall helt felaktig hjälp» (Ganska bra)
- Handledarnas kompetens och inställning har skiljt sig mycket åt mellan ritsalarna. » (Ganska bra)
- Kändes som man hade täta och givande handledarmöten. Intressant!» (Mycket bra)
- Nice kom upp lite då och då. Han vill gärna lära ut. » (Mycket bra)

14. Hur givande var den bokade handledningen med Peter Lindblom?

28 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»0 0%
Ganska givande»6 21%
Mycket givande»10 35%
Har ej sökt hjälp»12 42%

Genomsnitt: 4.21

- Ibland blir det lite "fajt" mellan honom och nice. men det var givande» (Ganska givande)
- han är väldigt kunnig!» (Mycket givande)
- Peter är otroligt kunnig och pålitlig. Hjälpsam och ger konkreta förslag på hur man kanske kan lösa saker. Hans engaemang är stort och han vågar erkänna när han inte kan något, och är verkar av ren nyfikenhet och intresse vilja veta hur man löser det. Flera gånger föreslog han att vi kunde komma tillbaka och fråga när han tänkt och gjort lite research. Han är guld värd som handledare i detta projekt!!» (Mycket givande)
- Tiderna räckte inte till och krockade med handledartid i ritsalen» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur fungerade samarbetet mellan dig och övriga studenter i den stora projektgruppen under fallstudierna?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 18%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»5 18%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

- Lite svårt att vara i så stor projektgrupp. Ibland blir det lite platt fall när ingen riktigt orkar dra igång. Man gör sin lilla del och är nöjd. Man påverkar inte helheten så mycket.» (Ganska dåligt)
- Både mycket bra och bitvis mycket dåligt» (Ganska dåligt)
- Vi var väldgt sega.» (Ganska dåligt)
- Lite för stor grupp, hälften hade varit bättre. man kan kanske ha samm undersökningsobjekt men vara två grupper?» (Ganska bra)
- helt ok. alla gjorde sin sak. presentationen kanske gick mindre bra.» (Ganska bra)
- För stora grupper resulterar i att en del kan glida med på en räkmacka utan att göra så mycket. Det är inte alls bra. Samtidigt fungerade samarbetet mycket bra med vissa. Jag önskar att dagen kom då alla kunde känna ansvar och göra det de ska i tid. » (Ganska bra)
- bra avbrott med en annan grupp en under projekten. » (Mycket bra)

16. Hur fungerade samarbetet mellan dig och övriga studenter i den lilla projektgruppen under detaljstudierna av flerbostadshuset?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»13 46%
Har arbetat ensam»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- lång tid med samma grupper. olika ambitionsnivåer. långt projekt för att vara det första grupparbetet. » (Ganska dåligt)
- Intressant pedagogiskt att driva projektet i flera kurser men slitsamt om inte gruppen fungerar och detta var ju första riktiga grupparbetet. Vi borde få välja grupper själva första gången.» (Ganska dåligt)
- en person har svårt att komma i tid och är väldigt nonchalant. jag kommer vägra att arbeta med denna person i framtiden!» (Ganska dåligt)
- Svårt att få alla att engagera sig lika mycket...» (Ganska bra)
- En av oss var sjuk väldigt mycket annars gick det bra.» (Ganska bra)
- Fortsatte bra!» (Mycket bra)
- det gick väldigt bra. vi lärde mycket av varan och det kändes bra att dela med sig av sina erfarenheter och tankar.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen under kursens första del (fallstudierna)?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»9 33%
Lagom»17 62%
Hög»0 0%
För hög»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.59

- Det var mycket dötid, men skönt på ett sätt eftersom man sällan har tid över annars. Antar att det var för att arkitektkontoren inte alltid är så snabba med att skicka iväg ritningar. » (För låg)
- hade kunnats kortas ner om planeringen med arkitekten varit bättre så man fått alla ritningsunderlag första veckan.» (Låg)
- det var lite slappt. men det tar väl tid fölr viss att lära sig hantera datorprogrammen.» (Låg)
- Men kan inte svara ärligt, för vår grupp fick inte vårt material förrän tre dagar innan redovisning. Men iom att vi klarade att få fram vettiga detaljer på den lilla tid vi hade kvar kan jag tänka mig att övriga grupper hade dubbelt så mycket tid som de egentligen behövde. » (Låg)
- Den var inte särskilt stressad. Använde man den tid som fanns och datorerna fungerade så gick det hur bra som helst.» (Lagom)

18. Hur var arbetsbelastningen under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 66%
Hög»8 29%
För hög»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Men ndet var svårt att få fram utgångsmaterial för att hur vi skulle lösa uppgiften. man hade behövt hanledning på detta. Handledarna sa olika lösningar i olika ritsalar tex, gör egna system alt, använd bra befintliga system alt. använd bara AMA godkännda system.» (Lagom)
- men det är svårt att få alla i gruppen att jobba lika hårt och ha likadan insällning.» (Lagom)
- med tanke på att man var tvungen att ändra på allt efter varje möte så var det väl lagom...» (Lagom)
- Tog längre tid än man trodde, men tiden var lagom. » (Lagom)
- Svår att planera då man inte visste hur lång tid saker tog.» (Lagom)
- Mycket att ta tag i , och en rolig process!» (Hög)
- Det var här kanske en vecka skulle kunna tas bort.» (Hög)
- Det är nog vad man gör det till. Vi är ändå nöjda med resultatet. Dessutom är min åsikt att vi ska gå en tuff och utvecklande utbildning.» (Hög)


Genomgångar och kritik

19. Fallstudieseminarierna 13 november

Hur pass givande var de genomgångar vi hade 13 nov med fallstudieobjektens detaljutformning?

28 svarande

Gav inget»1 3%
Ganska lite givande»4 14%
Ganska givande»19 67%
Mycket givande»4 14%
Deltog inte»0

Genomsnitt: 2.92

- Intressant att se och få förklarat annat.» (Ganska givande)
- Det blev lite tradigt på något sätt. Framför allt borde kritikerna disponera tiden bättre. Våra detaljer i slutet (som jag ritat) blev bara hastigt förbibläddrade för att vi fastnat på en annan detalj. mera tidsdisciplin!» (Ganska givande)

20. Mellankritiken 27 november

28 svarande

Gav inget»4 14%
Ganska lite givande»1 3%
Ganska givande»11 40%
Mycket givande»11 40%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.07

- konstruktören sa nästan inget alls. Handledaren sa inget nytt. Alla gick bara igenom sina egna projekt utan särskillt mycket kritik eller kommentarer.» (Gav inget)
- Det är viktigt att konstruktör och handledare som är med på mellan kritiken kan förstå vad det är de olika grupperna behöver hjälp med. I min grupp hade vi redan till vid mellankritiken kommit ganska djupt i detaljutformning och ville därför ha råd och hjälp med detaljerna. Vi presenterade detaljerna och frågade klart och tydligt efter kommentarer, men fick inga kommentarer som gav något. Övriga grupper som va med hade inte kommit lika djupt med utformningen som vi, utan många var fortfarande på konstruktionsstadiet och det fick de hjälp med. Men jag trodde att kursen handlade om detaljerna och hur de samspelade vilket uttryck man ville att byggnaden skulle ha. DET fick vi INGEN kritik på eller hjälp med i detta skede! Se till så att de inhyrda konstruktörerna vet vad kursen går ut på och kan hjälpa till med det med! Visst de som fick hjälp med övergripande konstruktion som behövde det var ju glada. Men inte vi i min grupp. » (Gav inget)
- man fick nya saker aatt ta tag i. Bra att det var med handledaren, så var de redan insatta i projektet.» (Ganska givande)
- man fick reda på saker som var lite tvivelaktiga och fick höra ritsalsassistenten säga emot sig själv.» (Ganska givande)
- Magnus Månsson var bra som kritiker, medan Lissie mest höll med honom, även om hon själv tidigare handlett oss åt motsatt håll. » (Ganska givande)
- Det var nästan som ´,vanlig kritik. Mycket genomgående och diskuterande. En eloge till johnny och han från stålföretaget.» (Mycket givande)

21. Slutkritiken

Hur pass givande var slutkritiken 14 januari över flerbostadshusens detaljutformning?

28 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»9 33%
Ganska givande»5 18%
Mycket givande»13 48%
Deltog inte»1

Genomsnitt: 3.14

- Blev lite sådär. Svårt att hålla engagemanget uppe, och man satt mest och lyssnade en hel dag.» (Ganska lite givande)
- Ett glapp mellan vad studenter, handledare och examinator uppfattat som fokus i kursen och kommentarerna från examinator fokuserade därför på andra saker är studenter uppfattat från handledare som viktiga. En diskussion om detta uppkom och kritiken var bättre efter den, men fortfarande inte så givande.» (Ganska lite givande)
- presentationenerna blev inte bra. det är svårt att diskutera när man inte är helt säker på hur det kan vara. Sen fick bara våra kritiker prata och det fanns inte tid för någon annan. Jag vet inte om vår ritsal var sämre än de andra men det var tydligen bara vi som fick göra kompletteringar. Jag tycker att det är lite dåligt i fall våra kritiker var ovanligt hårda eller de andra slappa. Det ska vara lika för alla! Jag hoppas att Ulf kollade igenom allas projekt lika kritiskt som projekten i ritsal 5.» (Ganska lite givande)
- Den externa kritikern för ritsal 4 sa i princip ingenting. Nice var go, men sa inte så mycket han heller.» (Ganska lite givande)
- Vi hade Stefano som kritiker och det kändes som att han letade efter fel (tex att vi missat skriva cc avstånd ibland) och påpekade såna saker hela tiden. Det är inte vad kritik bör innehålla enligt mig. Såna saker kan man få på ett papper från kritikern, och istället vill jag höra personens tankar och åsikter om hur väl detaljutformningen skulle funka i verkligheten och hur samspelet mellan byggnadsdetaljer och byggnaders karaktär var genomfört. Det kändes som att fokus från hans sida inte var lärandemålen!» (Ganska lite givande)
- tyvärr kan jag inte riktigt stå för ritningarna. det kändes lite som att allt vrä fel än en gång, men men.» (Ganska givande)
- Okej rent konstruktivt. Det kunde gärna ha varit mera diskussion bland oss studenter. Det kunde också gärna fått vara bättre upplagt hur det skulle presenteras. Vi alla trodde att vi skulle göra en kort presentation på 5 min. Det visade sig vara mycket mer än vad det hade stått. Ingen var riktigt förbered på upplägget.» (Ganska givande)
- Här skiljde sig handledarnas/kritikernas insatser mycket. I vissa fall fick en hel grupp rest på projektet, i andra fall ingen. Vissa handledare satt så upptagna av sms att de inte hörde vad som sas. » (Ganska givande)
- svårt att komma ihåg all kritik. skulle varit bra med mer skriftligt från kritikerna. bra när kritiken fungerar som diskussion över hur man kunnat lösa problemen på andra sätt. » (Mycket givande)
- Fantastisk handledare, Lissie från Liljewalls arkitektkontor!» (Mycket givande)
- Bra att ha allt under en dag, men samtidigt var det iprincip samma frågor som kom upp hela tiden. De två-tre första redovnsingarna var därför mest givande. » (Mycket givande)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 25%
Gott»12 42%
Mycket gott»7 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85

- Vi har jobbat med Autocad 3D som ofta har buggar och överlag verkar fungera ganska dåligt för att rita detaljer i. Argumentet verkade vara att vi lär oss Autocad 2D bättre då, vilket vi nog gör, men varför inte lära oss 2D när vi arbetar i 2D istället för i ett 3D-program som inte verkar fungera särskillt bra för detaljer. Det var också få (ofta ingen) lärare som kunde hjälpa till vid problem med dataprogrammet. Mycket tid gick åt till att producera 3D bilderna i programmet. » (Dåligt)
- Kändes onödigt att lägga så mycket tid på buggar i 3D CAD. Hade gärna lärt mig andra program. Hade gärna haft genomgångar i mindre grupper i CADlab. » (Dåligt)
- lång tid med samma projekt och samma grupper» (Godkänt)
- Den kändes lite väl lång och utdragen. Det är ganska oinspirerande att sitta vid en dator och försöka rita en detalj i flera dagar. Vi borde haft något annat inbakat med kursen. Kanske konstlabb?» (Godkänt)
- svårt att få reda på hur man ska rita och hur saker och ting sitter ihop. man vet inte riktigt hur man ska hitta befintliga ritningar att titta på. kanske hänvisa till bra hemsidor och liknande??» (Godkänt)
- Det var väldigt ojämn nivå på delarna i kursen. En del var hur bra som helst, annat var bara dåligt. » (Godkänt)
- Kändes som en nyttig kurs.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Delen mellan fallstudier och projekt. Bra med täta handledarkontakter. Kul att man vidreutvecklar sitt eget projekt från bostadens rum. Mycket exempel att titta på!»
- Föreläsningarna.»
- många handledartider med olika kompitenser. »
- föreläsningarna»
- Fallstudien, att titta på verkliga projekt»
- vet ej.»
- jag tycker upplägget med fallstudier och sedan detaljutformning är rba»
- Vi måste lära oss om detaljutformning. så jag antar hela kursen. föreläsningar»
- att man ska rita detaljer»
- Själva upplägget, först titta på givna färdiga objekt och få lagom med kunskap inför det egna arbetet. Kul att få tänka själv sen. Men - se nästa punkt.»
- Inspirerande föreläsningar.»
- Besök på arkitektkontor borde vara obligatoriskt. Det som var givande var också alla ritningar man fick gå igenom. Då lärde man sig hur man ska läsa ritningarna.»
- Handledning med Peter. Lärandemål 1. Stomföreläsningsserien. Magnus Månssons föreläsning. Upplägget med att först få studera befintliga detaljer för att sedan gå över till att göra egna. »
- Flerbostadshusprojekten. Stom föreläsningar och handledningar.»
- Fallstudiegrejen»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- dataprogrammet (Autocad 3D) samt ha lärare som kan dataprogrammet väl.»
- Fler datorer! Mer exempel från verkligheten, mer material och Detaljlösningar i fysiskmodell. Bjuda in arkitekter som ritad fallstudierna att kommentera våra lösningar»
- vet ej.»
- småsaker, som att, tempot var för lågt under fallstudie-tiden.»
- Att alla ska bedömas på lika villkor. mer inspirationsföreläsningar eller tips. studiebesök för att titta i verkligheten. exempel på bra och dåliga detaljer. »
- informationsbristen om hur man ritar detaljer och hur man kan hitta referenser.»
- 1. Mer inspiration till annorlunda lösningar - i detalj. Studenterna ska få veta att "ingenting är omöjligt". Annars är det lätt att fastna i vanligt tänk, att göra vanliga fönsterinfästningar mm. 2. Känns som en kurs där man faktiskt kan lära sig på fler sätt än projekt/redovisning. Självklart ha kvar projektet, men kanske komplettera med ett slags "glosförhör" på byggnadsdetaljer, som det som Peter gick igenom. »
- Någon slags närvarolista/kontroll i det stora grupparbetet med fallstudierna»
- En slutdiskussion eller något som avslutade kursen efter slutkritiken. kanske reflektioner från läraren tillsammans med handledare och alla andra studenter. Där kunde vi reflektera över vad vi lärt oss. Ola nylander hade t.ex. ett väldigt bra kursavslut.»
- Handledning och kritik. Det är oerhärt viktigt att såna tillfällen håller hög klass eftersom det är då man lär sig som mest!»
- 3D-caddandet»

25. Övriga kommentarer

- Det är väldigt mycket dator på en gång och väldigt mycket CAD under en lång tid. Detta känns tjatigt men blir ju svårt att komma ifrån.»
- skulle kanske vara bra att tänka lite mer på att detaljerna ska gå att lösa under tiden som man ritas sitt flerbostadshus, så att man inte ritar ett mer eller mindre obyggbart hus»
- Bättre tillgång på datorer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bättre möjlighet att visa våra ppt presentationer dvs, berätta att fler än en detalj per slide inte syns för åskådarna!»
- Snälla, skicka ut utvärderingen tidigare när man minns vad man gjorde...»
- En givande kurs. Jag tror att magnus Månsson kommer att vara jättebra som kursansvarig. Han känns som rätt man på rätt plats och som kan sin sak.»
- Se till så att handledare och folk som ska ge kritik är införstådda med vad kursen går ut på och hur stor den är! Jag vill ha relevant kritik och handledning utifrån kursmålen! »


Kursutvärderingssystem från