ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-2 Matematisk statistik och diskret matematik IT, MVE050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-22 - 2010-01-31
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»10 27%
Cirka 20 timmar»11 29%
Cirka 25 timmar»10 27%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.37

- Andra gången jag läser kursen» (Högst 15 timmar)
- Mellan 15-20 timmar.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»6 16%
75%»14 37%
100%»15 40%

Genomsnitt: 4.1

- Hittade att mycket av informationen fanns på khanacademy.com i form av video föreläsningar som jag tyckte var väldigt tydliga.» (50%)
- Inte demo av uppgifter.» (75%)
- Allt utom genomgångar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 48%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 13%

Genomsnitt: 2.1

- Minns dem åtminstone ej.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 84%
Nej, målen är för högt ställda»4 15%

Genomsnitt: 2.15

- Som chalmers i allmänhet, rätt slappt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Beror på hur mycket man har med sig i från gymnasiet. Jag hade missat mycket av matte D och E.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»9 31%
Ja, i hög grad»11 37%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 2.79

- Jo, men jag tycker att tentamina skulle kunna avspegla kursmaterialet bättre. » (I viss utsträckning)
- Var bra tenta, inte särskilt svår. Att det gick som det gick för klassen berodde inte på tentan, punkt punkt punkt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»15 40%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.43

- Om man en gång hamnade efter så var det omöjligt att hänga med.» (Mycket liten)
- Läraren var så nervös att man själv satt och svättades, och föreläsningarna var jätte röriga, han borde inte föreläsa.» (Mycket liten)
- De formella förklaringarna stod i kursboken. Istället hade det behövts mer begripliga och mindre formella föreläsningar.» (Ganska liten)
- Inte tillräckligt.» (Ganska liten)
- Undervisningen var bra, men khanacademy.org upplevde jag vara bättre.» (Ganska liten)
- Förvirrade föreläsningar» (Ganska liten)
- Den mest opedagogiska föreläsaren man kan tänka sig. Hade lärt mig mer av att inte gå på föreläsningarna. Vera däremot var jättebra!» (Ganska liten)
- Föreläsningarna ger mycket trots att dem är mycket svåra att hänga med i.» (Ganska stor)
- Mycket ny info, även om läraren verkade då och då förvirrad.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.64

- Lånade böcker av kompisar som jag tyckte var mycket bättre. » (Ganska liten)
- Ganska lite, men det hade nog gjort mig bra om jag använde den mer.» (Ganska liten)
- +övrig litteratur!» (Ganska stor)
- OK att boken är på engelska, men saknar ordentligt facit.» (Ganska stor)
- Boken var bra, men uppgifterna skiljde sig mycket från tentan.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3.05

- tog evigheter innan resultaten från tentan dök upp. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»8 21%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 3.43

- På övningarna så var det så lång kö att man inte hann ställa en enda fråga.» (Mycket dåliga)
- För många studenter per för få handledare. Det var dock bra med exempelräkningarna...Där en handledare räknade på tavlan o man fick ställa frågor (där fick man svar).» (Ganska dåliga)
- Första grupparbetet kändes som om vi inte fick tillräckligt med hjälp.» (Ganska bra)
- Bra på övningspass, osmidigt på föreläsningar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»15 40%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.27

- en medlem i gruppen dök nästan aldrig när vi skulle göra veckouppifterna» (Mycket dåligt)
- Alla i gruppen var aktiva förutom en person, vill inte hänga ut personen, men jag tänker inte arbeta med den i grupparbete igen» (Ganska dåligt)
- Två av gruppens fyra medlemmar var knappt närvarande under inlämningarna.» (Ganska dåligt)
- Hamnade för ovanlighetens skull i en bra grupp!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 45%
Hög»14 37%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.7

- Som sagt, som vanligt på Chalmers, slappt.» (Lagom)
- Skulle vilja ha ett extra övningspass där man får räkna själv fritt. Demopass + grupparbetspass var OK men svårt att hinna med arbete själv.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»12 32%
Hög»15 40%
För hög»8 21%

Genomsnitt: 3.78

- "För låg"? Finns det?» (Låg)
- Grupparbeten och labbar på två samtidiga kurser.» (För hög)
- MoP och matstat är en rätt tung kombination.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»7 18%
Godkänt»20 54%
Gott»8 21%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.02

- Kändes ibland som att kursinnehållet lärdes ut på ett onödigt komplicerat sätt.» (Dåligt)
- Rörig kurs, föreläsaren kändes ofta oförberedd, kändes ofta som att man fick formler som man skulle använda utan att förstå hur de uppstått.» (Dåligt)
- Föreläsningarna var ganska meningslösa att gå på» (Dåligt)
- Framförallt tråkigt material som var svårt att ta till sig. När dessutom andra studenter ställde relevanta frågor på förelsäningar som hade kunnat öka förstålse för ämnet utan att få något svar av föreläsaren så är det svårt att lära.» (Godkänt)
- Byt ut föreläsaren!» (Godkänt)
- Bra kurs! Kan visserliga ha varit för att Software Engineering gick terminen innan, så att denna kurs såg extra bra ut i jämförelse... urhh, jag säger det igen, SE-kursen måste ni ta bort.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsare! Lite förvirrat ibland kanske, men det brukar jag också vara. :) Boken är OK. »
- Arbetsuppgifterna lärde man sig mest av då man fick se hur saker fungerade i praktiken.»
- Gruppuppgifterna»
- Inget? Jag brukar lära mig en hel del av föreläsningar men det kan jag inte säga om den här kursen. Som det är nu är mitt enda tips för kommande studenter att leta litteratur på biblioteket.»
- Demopass + gruppövningspass»
- Kursboken.»
- övningspassen.»
- Läraren»
- vet inte»
- Gruppuppgifterna var rätt okej.»
- Övningarna i grupp»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antons "föreläsningar" var horribla. Jag gick, av nån outgrundlig anledning, på alla. Vanligtvis var det jag och typ 2-3 pers, som alla satt och stirrade oförstående med ångest i ögonen på vad han kladdade ner på tavlan. Han använde, så ofta han kunde, helt andra skrivssätt än på de vanliga föreläsningarna och även om man bortser från det kommer han nog inte vinna Stora Pedagogpriset. Nästa år: kör en till ordinarie föreläsning i veckan och ta upp ordentligt med exempel på de vanliga föreläsningarna istället. Blir på så sätt bättre koppling mellan teori och "praktik", och klassen tvingas lära sig båda. Skulle förbättra kursen enormt! (Och så kanske lite fler skulle få bättre betyg...)»
- Se kommentar om föreläsningarna.»
- Utlärningsmetoderna.»
- Oscar kan sväva ut och bli väldigt teoretisk ibland. Mer praktist och exempel hur man kan tillämpa det man lär sig.»
- Bättre föreläsningsteknik! Föreläsningarna bör ägnas åt studenternas förståelse, bevis etc kan vi likaväl läsa innantill i boken. Boken är inte heller någon höjdare.»
- Sänk tempot, ge fler exempel istället för fokus på bevis, inför extra övningspass.»
- Bättre struktur på kursen. Verkade väldigt rörigt emellanåt. Var väldigt svårt att greppa vad man höll på med.»
- föreläsningarna behöver bli tydligare.. Om bara föreläsaren lugnar ner sig lite hänger alla med mycket bättre och slipper ta om en massa. Skriv tydligare!»
- Gör kursen mindre.»
- Vet ej»
- försöka få till fler handledare till övningstillfällena»
- Föreläsaren.»
- Kanske skulle vara till hjälp att ha en del på overhead eller projektor (som även skulle vara tillgängliga på kurshemsidan). Mycket tid går åt till att bara skriva ner allt framme på tavlan, och sen skriva av det. »
- Bättre föreläsare»
- Föreläsningarna var inte så bra. Det var svårt att hänga med då föreläsaren verkade krångla till mycket som kanske egentligen inte var så svårt. Det blev väldigt rörigt.»
- mer övningar i grupp»

16. Övriga kommentarer

- Ni borde ha utvärderingarna tidigare, nu kommer jag inte ihåg särskilt mycket...»
- Oscar är något opedagogisk och har lätt att göra väldigt lätta saker ganska förvirrande. Men i övrigt är han väldigt bra!»
- Kan inte förstå hur jag lyckades ta en 3:a på tentan.»
- Kursen har rykte om sig att vara tung och tråkig så den skulle behöva en uppfräshning, exempelvis mer insiktsfulla föreläsningar med exempel som verkligen kan underlätta förståelse och gärna också påvisa nyttan av kursen.»
- kek»
- Detta är matte som kräver ett anourlunda tänk, jag hade jättesvårt för detta och fick nästan ingen hjälp alls och litteraturen hjälpte inte till alls. Föreläsningarna var så röriga att det hade krävts en hel föreläsning extra för att förklara det han försökte säga.»
- n/a»


Kursutvärderingssystem från