ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-2 Maskinorienterad programmering IT, DAT015/DIT151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-22 - 2010-01-31
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket program går du på?

39 svarande

Informationsteknik»38 97%
Annat Chalmersprogram»1 2%
Göteborgs Universitet»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1.02


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»15 38%
Cirka 25 timmar»14 35%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.79

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 12%
75%»12 30%
100%»22 56%

Genomsnitt: 4.43

- Den delen jag ansåg vara relevant för att lära mig, kunde C redan rätt bra så ansåg mig inte behöva de föreläsningarna» (50%)
- Färre föreläsningar mot slutet.» (50%)
- Rolf är jätte bra på att föreläsa, Skansholm är mer som en enformig ljudbok.» (50%)
- Var sjuk i en vecka» (75%)
- Inte övnings-/demopassen. Har » (100%)
- Missa några få lektioner» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 26%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 52%

Genomsnitt: 2.94

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Väldigt högt tempo i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»5 13%
Ja, i hög grad»28 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.86

- Att programmera på papper är helt värdelöst. Man missar och glömmer saker som sitter i ryggraden när man har ett tangentbord. Ni säger att man testar om man har tänket och kan lösa vissa logiska problem, men man tappar poäng för att man missar ett "return" eller "RTS". villket inte har något med hur bra man är på att lösa problemen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»18 46%

Genomsnitt: 3.23

- Har inte kunnat deltaga på tillräckligt måga föreläsningar för att få ett sammanhang mellan föresläningarna» (Ganska liten)
- Bra pedagoger vid chalmers (eller i alla fall vid IT hittills) lyser tyvärr med sin frånvaro.. Dock över medel.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»18 46%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.69

- Överlag bra, men jag lär mig mer genom att öva än att läsa. Vill också påpeka att instruktioner till labbarna va vid vissa tillfällen otillräckliga. Främst pga att den utvecklingsmiljön man » (Ganska liten)
- labbarna lärde man sig i princip allt på» (Ganska stor)
- Jan Skansholm skriver de bästa läroböckerna inom programmering.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»13 33%

Genomsnitt: 3.15

- Många fel i labb-pm och information på hemsida var bristande.» (Mycket dåligt)
- Mycket innehåll som fanns på gamla kurshemsidan fanns inte på nya.» (Ganska dåligt)
- Fler gamla tentor uppskattas för tentaprep» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»19 48%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.48

- Det räcker inte med övningstillfällen, behövs mer hjälp inför labbarna då de är riktigt svåra. Det var alldeles för lite. Ta bort demonstrationerna, dem ger ingenting alls. Man sitter och lyssnar lite på en föreläsare som inte har lust att vara där och förklarar fruktansvärt dåligt. Slöseri med tid.» (Mycket dåliga)
- Få labbassistenter, genomsnittstiden för att vänta på hjälp var 20-30 min.» (Ganska dåliga)
- En del väldigt hektiska labtillfällen då det hade behövts mer assistenter.» (Ganska bra)
- Labbarna har varit bra» (Ganska bra)
- kön för att få laborationer godkända var ofta lång och ibland fick man komma på andra laborationstider för att få sitt arbete godkänt» (Ganska bra)
- Långa väntetider på labbarna» (Ganska bra)
- Labbhandledare ganska upptagna, kunde dröja ett tag. Men väldigt hjälpliga, speciellt Pelle.» (Ganska bra)
- Så länge man inte frågade ola. Enligt honom » (Mycket bra)
- Ola var helt fantastiskt bra på att ge kritik!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»23 58%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.56

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 41%
Hög»19 48%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.69

- Byt plats på software eningineering och denna kurs, då blir terminens belastning bättre.» (Hög)
- Ganska högt tempo och mycket som måste hinnas med, speciellt inför sista labben. » (Hög)
- Det är välidgt väldigt mycket inför varje labb och som sagt, svårt att få hjälp om man hamnar efter.» (Hög)
- Kanske inte så hög egentligen men väldigt dåligt fördelad. Vid läsvecka 6-7 var det alldeles för mycket. Vill minnas att vi fick gå på 3 labbtillfällen för att klara av sista labben istället för ett tillfälle (som det är tänkt). Och ja, vi hade lagt ner många timmar redan innan första tillfället.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 38%
Hög»16 41%
För hög»8 20%

Genomsnitt: 3.82

- hög» (Lagom)
- Mop:en var tidskrävande och den andra kursen (matematisk statistik) detsamma.» (Hög)
- (Svåra) laborationer i två samtidiga kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 15%
Gott»18 46%
Mycket gott»14 35%

Genomsnitt: 4.12

- En kurs som är en riktig uppförsbacke rakt igenom, men när man står på toppen har man lärt sig mycket och är fruktansvärt nöjd.» (Mycket gott)
- Jättebra föreläsare, både Rolf och Jan!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nu kommer tyvärr person angreppen. Ta bort Olas dåliga attityd till elever som går kursen och inte kan kursen innan de börjar.»
- Kursens struktur och innehåll var väldigt balanserade»
- Rolf :P.»
- Ola är helt enkelt bäst, kan någon programmera i C så är det han, Jan kan teorin, men Ola var grym i praktiken»
- Laborationerna»
- allt»
- Grafikföreläsningen var den bästa föreläsningen jag varit på, mycket intressant och lättförklarat.»
- Labbarna, kursupplägget.»
- labbpassen, föreläsningarna.»
- Kursen bör tas bort. »
- Labbarna»
- Allt.»
- rolf var en bra föreläsare och bör bevaras»
- Labbarna»
- Fokus på assembly»
- ROLF»
- Allt!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rolf och Pelle är riktigt bra. »
- Slipa på labb-pm så att man slipper spendera timmar för att man försöker göra något som är fel eller inte har informationen som krävs.»
- Vissa komplicerade saker kunde behöva mer fokus på.»
- Se till att endast de som har labbtid är i labben och inte andra som går dit på alla labbpass. Det är väldigt störande att det tar ca 45 minuter att få hjälp för att folk som inte har klarat labben på sin tid också går dit på andra pass och tar upp hjälptid för de som faktiskt är där på sin labbtid»
- Bättre och mer pålästa handledare»
- Lite hur man anropar c från java eller python hade varit kul och användbart.»
- Bättre information om vilka förberedelser som krävs inför den första labben.»
- Sänka tempot och ge mindre/lättare labbar.»
- Bort med Demo, gör till övningstillfälle. Mer hjälp inför labbarna alternativt lättare labbar. »
- Eventuellt för lite övningstid för att ställa frågor.»
- Arbetsboken för MC12 är en väldigt frustrerande bok. Den saknar bland annat index och gör ofta uppgifter mer komplicerade än vad de egentligen är. Be skansholm skriva en bok i assembler istället. (Namnförslag: "Asembler-riddaren" eller "Assembler vid vägens slut".)»
- Inget.»
- Lär skansholm att föreläsa»
- Vissa av handledarna lyssnade inte när man hade hårdvarufel under laborationerna»
- Fler handledare möjligtvis. Ibland satt man vääldigt länge för att få svar på en fråga.»
- Mycket i C var orelevant»

17. Övriga kommentarer

- Ola bör bevaras!»
- Snedsböl är nog en av de mest inspirerande föreläsare jag haft.»
- snedsböl är en stjärna»
- En underbar kurs.»
- Bra kurs»
- Tycker att simulatorn och de utvecklingsverktyg man använde var helt värdelösa. Den mesta av tiden vid vissa utav labbarna gick åt till att korrigera buggar eller fel som skapades utav kompilatorer eller buggar i simulatorn. »
- n/a»


Kursutvärderingssystem från