ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Envariabelanalys Z1, TMV135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-20 - 2010-02-17
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja»19 70%
Inte läst det»7 25%

Genomsnitt: 3.22

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 10%
Ja»25 89%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.89

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Lennart Falk engagerat sig i kursen?

28 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 3%
Bra»7 25%
Mycket bra»20 71%

Genomsnitt: 3.67

- Kunnig, rolig, la in extralektion under tentaveckan, tog sig alltid tid att svara på frågor.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- bra»
- bra»
- Bra tentadatum»
- Var bra som det var»
- Fungerat riktigt bra»
- Informationsflödet har skett bra via hemsidan som uppdaterades efter behov.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- matematik e på gymnasiet»
- Inledande»
- inledande matematik»
- Inledande Matematik Z»
- Matte E på gymnasiet»
- tmv120»
- Inledande matematik»
- Inledande mattematik.»
- Nej»
- inledande matte...»
- Introkursen i matte»
- Inledande matematik»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

Lättast?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»11 39%
Areor, volymer och längder»9 32%
Ordinära differentialekvationer»14 50%
Taylors formel»3 10%
Talföljder och serier»0 0%

Svårast?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»0 0%
Areor, volymer och längder»6 21%
Ordinära differentialekvationer»1 3%
Taylors formel»7 25%
Talföljder och serier»21 75%

Mest relevant?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»18 64%
Areor, volymer och längder»6 21%
Ordinära differentialekvationer»15 53%
Taylors formel»9 32%
Talföljder och serier»3 10%

Minst relevant?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»0 0%
Areor, volymer och längder»1 3%
Ordinära differentialekvationer»0 0%
Taylors formel»0 0%
Talföljder och serier»10 35%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

28 svarande

0 0%
0 0%
2 7%
18 64%
8 28%

Genomsnitt: 4.21

- Ibland lite högt tempo» (4)
- Lennart är jättebra lärare men han skriver väldigt snabbt på tavlan så ibland är det svårt att hinna med att fatta allt när man försöker anteckna också.» (4)
- Ibland lite väl snabbt tempo på tavlan, vilket gjorde att det var svårt att hinna med att anteckna. Annars bra föreläsningar!» (4)
- Tydliga föreläsaningar och ofta inslag av humor, så för det mesta roligt. Lennart skriver dock snabbt, så ofta handlar det om att skriva det han skriver eller att lyssna på det han säger.» (4)
- Väldigt bra upplägg. Strukturerade och med skämt inflikade här och var.» (5)
- Väl förbereda föreläsning! » (5)
- Mycket bra föreläsare» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»1 3%
90 - 100%»27 96%

Genomsnitt: 4.96

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Lennart skötte sig bra.»
- Saktat ner på skrivtakten ibland.»
- Står framför det som precis skrivits på tavlan ibland»
- Kanske dra ner lite på tempot när det gäller fysikaliska tillämpningar och gå igenom ordentligt hur ens lösningsmetod ska se ut på dessa uppgfiter.»
- Kanske skrivit det han skulle skriva, ta en längre paus och prata då, så man både hinner med att skriva och att lyssna.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- De var bra»
- Helt ok.»
- Bra att inte så mycket tal gicks igenom på tavlan utan att man fick tid att fråga om de problem man själv stött på.»
- BRA»
- Vi var ca 30 elever per lärare så det tog lång tid att få hjälp.»
- Hade varit bra med lite genomgång av exempeltal»
- Givande»
- bra, men tycker jag räknar lika bra hemma istället.»
- Bra, färre som gick på dem nu jämfört med första kursen så man fick lättare hjälp.»
- Bra»

11. Hur många övningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»2 7%
25 - 50 %»4 14%
50 - 75%»8 28%
75 - 90 %»6 21%
90 - 100%»8 28%

Genomsnitt: 3.5

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

28 svarande

Aron Lagerberg (ML11)»9 32%
Lennart Falk (ML12)»13 46%
Adam Andersson (ML13)»6 21%

Genomsnitt: 1.89

- Bra på att svara på frågor och ser till att man förstår svaren.» (Aron Lagerberg (ML11))
- Aron är en mycket bra övningsledare, han förklarar så att man kan förstå.» (Aron Lagerberg (ML11))
- Det kändes som om Lennart och aron var säkrast på matten.» (Lennart Falk (ML12))
- Både Aron och Lennart är riktigt bra, besökte aldrig Adam.» (Lennart Falk (ML12))
- Bara bra!» (Lennart Falk (ML12))
- Mycket trevlig, lugn och sansad.» (Adam Andersson (ML13))


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om:

Matrisfråga

- bra nivå! man förstod vad det var man gjorde.»
- Bättre struktur än TMV120»
- Matlab är svårt, men Lennart förklarar mycket bra om man inte skulle förstå något.»
- Bra att labbarna var så nära relaterade till det som lärdesut på förläsningarna.»
- Mycket lättare jämfört med matlab i inledande matematik.»
- Oändligt mycket »

Laboration 1 - övningslabb
26 svarande

Mycket bra»9 34%
Bra»16 61%
Mindre bra»1 3%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.69

Laboration 2 - Numerisk ekvationslösning
25 svarande

Mycket bra»8 32%
Bra»17 68%
Mindre bra»0 0%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.68

Laboration 4 –,, Differentialekvationer (Eulers metod mm)
28 svarande

Mycket bra»6 21%
Bra»21 75%
Mindre bra»1 3%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.82

Laboration 4 –,, Differentialekvationer (Eulers metod mm)
27 svarande

Mycket bra»7 25%
Bra»20 74%
Mindre bra»0 0%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.74


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

“,Robert A Adams, Christopher Essex: Calculus, a Complete Course”,

28 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 14%
Bra»20 71%
Mycket bra, bör användas igen»4 14%
Köpte ej»0 0%

Genomsnitt: 2

- Stor, tung och svårläst.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Egentligen skulle ja vilja svara något mellanting mellan Dålig och Bra. Visst, boken funkar, men känns som man inte får ut så mkt av att läsa i den.» (Bra)


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

28 svarande

0 - 10»3 10%
10 - 20»10 35%
20 - 30»13 46%
30 - 40»2 7%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Jag kom inte igång i början av kursen, så det blev mer mot slutet.» (0 - 10)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1
2.Litteraturen2
3.Labb2.2

- Försökte undvika litteraturen så mycket som möjligt.» (?)
- Föreläsningar borde fnnits som ett alternativ.» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- nästan ingenting i början av kursen och väldigt mkt under tentaperioden»
- Jämnt fördelat, mest de två veckorna innan tentan.»
- 40% Ma 60% DoD»
- Ungefär 2 timmar per dag som minst»
- Gjorde knappt nåt i början men mot slutet av kursen så räknade jag väldigt mkt uppgifter.»

18. Kommentarer på tiden:

- Var ganska lagom med tid»
- Jag tyckte den räckte till.»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»11 40%
Nej»5 18%
Vet ej»11 40%

Genomsnitt: 2

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»5 18%
Nej»9 33%
Vet ej»13 48%

Genomsnitt: 2.29

- Aron» (Ja)
- Lennart Falk» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Adam Andersson» (Nej)


Tentan:

21. Hur många duggor har du gjort (av totalt 3)?

28 svarande

0 0%
0 0%
1 3%
27 96%

Genomsnitt: 3.96

22. Hur var nivån på duggorna?

28 svarande

För lätt»0 0%
Lagom»27 96%
För svår»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Skulle man legat i fas så skulle det gått betydligt bättre» (Lagom)

23. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

28 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 7%
Bra»11 39%
Mycket bra»15 53%

Genomsnitt: 3.46

24. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

28 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»1 3%
Bra»12 42%
Mycket bra»14 50%

Genomsnitt: 3.39


Kursutvärdering/SNZ:

25. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Upplägget på frågan hur man fördelar tiden »
- Kommer inte på något»
- ingen aning om vad dom gör mer än det här...»
- Kanske kunde förklara vissa frågor bättre samt nåt extra mellanting i svarsalternativ på t.ex. kurslitteraturen.»


Kursbetyg:

26. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»17 60%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.39

- En ganska intressant kurs!» (Bra)Kursutvärderingssystem från