ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och samhällsutveckling, TEK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-19 - 2010-02-10
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»5 20%
Ja»15 62%
Inte läst det»2 8%

Genomsnitt: 2.7

- Obefintligt» (Nej)
- Det fanns väl inget regelrätt kurs-PM i kursen?» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»9 37%
Ja»13 54%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Alldeles för dålig struktur och för inaktuell.» (Nej)
- Kom igen uppdatera litet istället för 2 veckor efter något hände.» (Nej)
- Lite ostrukturerad. Kanske skulle man kunna använda mera mappar så att man vet vad som ingår i vilken del och vilka artiklar som ingår i delarna» (Delvis)
- Svårt att hitta bland det utdelade materialet.» (Delvis)
- Bra med bokningar av grupper och handledningstillfällen via hemsidan.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att de kursansvariga engagerat sig i kursen?

Matrisfråga

- Kaj och Erik har som examinatorer ett ansvar som de inte fullföljt på något sätt.»
- Kaj ville att vi skulle anpassa oss efter honom. Erik ville bara berätta historier på sina föreläsningar för att sedan förvänta sig att man skulle kunna allt han inte gick igenom samt läsa 200 sidor/föreläsning. Jan var duktig och intressant. Berätta många bildande saker mellan meningarna. Maria var duktig men det kändes inte kopplat till kursen.»
- Eriks Föreläsningar var inte bra, kändes inte som de gav någonting.»
- Pedagogiska, engagerade och energiska. Mycket omtyckta.»
- Tyvärr varföreläsningarna med Erik Bohlin inte så bra. Att börja med att ursäkta att man står där framme och måste prata om något tråkigt är inte en inspirernade startpå en föreläsning! »

Kaj Suneson
24 svarande

Inte alls»2 8%
Ganska bra»3 12%
Bra»11 45%
Mycket bra»8 33%

Genomsnitt: 3.04

Erik Bohlin
24 svarande

Inte alls»11 45%
Ganska bra»8 33%
Bra»4 16%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 1.79

Jan Jörnmark
24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»7 29%
Bra»12 50%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.91

Maria Spante
24 svarande

Inte alls»5 20%
Ganska bra»8 33%
Bra»9 37%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.33

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Var var kraven uppställda? vad förväntades för ett bra resultat?»
- Som sagt: kass administration som bara skyller på varandra. Orimligt långa rättningstider, ex. har vi ej fått resultat på de olika delmomenten, trots att kursen avslutades en månad sedan. Flera delar av kursen (dugga, inlämningsuppgifter) har vi ej fått resultat på trots att snart två månader passerat. Detta trots påtryckningar.»
- Bra»
- När kommer vi få vår granskning? När kommer vi få våra resultat? När ska Kaj börja svara på mail? När ska Kaj börja svara i telefon? Varför har vi fortfarande inte fått höra hur kalkylduggan eller projektet gick som lämnades in i början av december? Omfattar de inte 21 dagars-regeln?»
- Fungerade bra!»
- Efter att kursen var avslutad och resultat kommit var det väldigt svårt att utvärdera detta resultat.»
- Bra»
- Kommunikationen mellan de olika föreläsarna verkar ha varit obefintlig då det varit mycket svårt att få svar på frågor om de olika momenten. Särskilt efter kursens avslut.»
- Granskningen borde varit tidigare och det hade varit enklare om man bara kunde få se sina kommentarer och ta kontakt med examinator ifall man ville. Att stå i kö i en och en halv timma för att få reda på vad man gjort fel är dåligt. Jag känner oftast inget behov av att försöka få högre poäng på tentor, men att få kommentarer på fel och missar är ett sätt att lära av sina misstag. Att behöva vara kvar på institutionen till klockan 18 för att få sådana kommentarer som egentligen inte kräver kontakt med ansvariga tycker jag är taskigt och slöseri med tid.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Nej.»
- Nej. »
- Svar nej.»
- Nej.»
- matte kurserna på högstadiet.... Läste någon kurs i företags verksamhet på gymnasiet med...»

6. Vilken del av kursen var lätte respektive svåra?

Matrisfråga

- Vad ville ni ha i projektarbete och hemtenta... Inte det på föreläsningarna iaf...»
- Duggan för lätt.»
- Jag har inte sett enskilda resultaten, bara slutresultatet. Svårt att avgöra då.»
- Hemtentan var väldigt stor och det var svårt att hitta information om de olika delarna. Kanske ska ni säga att man inte ska ta ett stort företag utan hålla sig till ett mindre. Kanske är dessa lättare att hitta info om.»
- Hemtentan var något av det jobbigaste jag har gjort på chalmers. inte min grej alls, därför är det nog den största prestation jag har gjort på Chalmers.»
- Hemtentan tog för mycket tid. Duggan var knappt något arbete alls.»
- Alla delar var mycket bra och lärorika. »
- Det hade varit bra om de olika delarna på något sätt kunde delas upp (ex hemtenta + [dugga och projekt]) vid ladok-rapporteringen»

Lättast?
24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektarbete»2 8%
Dugga»19 79%
Hemtenta»1 4%

Svårast?
24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektarbete»7 29%
Dugga»0 0%
Hemtenta»18 75%

7. Vilka delar av kursen kändes mest relevant/irrelevant?

Matrisfråga

- Inga kommentarer»
- Jag tycker att projektarbetet skall utvidgas. Det var ju egentligen mest intressant.. Hemtentan blev mer att man stressade de sista dagarna. Ingen direkt inlärning.»
- Kanske skulle Bohlin ha kunnat tagit upp materialen som man ska läsa istället för att gå igenom sin egna framtidsanalys. Man lärde sig inte så mycket på det och det var svårt att kunna veta hur man skulle göra en framtidsanalys. Artiklarna berättade detta inte heller så himla bra.»
- kursinnehållet var bra!»
- skulle varit trevligt om debit/kredit nämts.»
- Kändes som om det var mycket konstiga/orelevanta frågor på tentan. samtidigt var det många bra frågor också!»
- Kursen i sig är inte relevant någonstans. »

Mest relevant
24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektarbete»5 20%
Dugga»11 45%
Hemtenta»13 54%

Minst relevant
24 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektarbete»15 62%
Dugga»2 8%
Hemtenta»4 16%


Föreläsningar:

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

0 0%
6 25%
7 29%
9 37%
2 8%

Genomsnitt: 3.29

- Man har inte vetat om det har varit fakta späckat eller bara ord-flum som man ska få känsla för. Är det en flum-kurs eller räknekurs...?» (2)
- när föreläsaren ställer sig och räknar på miniräknaren i 10 min under föreläsningen är det något som är fel. Sen måste jag säga att jag skulle uppskattat en liten omfördelning av föreläsningarna till fördel för innehållet i hemtentan.» (2)
- De flesta föreläsningar i princip ingenting vettigt alls. Ingenting som är relevant för mitt framtida liv i alla fall.» (2)
- Vissa var bra, men det var generellt en för låg nivå totalt sett.» (3)
- Behövs bättre integration med boken. Kajs föreläsningar är lite röriga. Eriks föreläsningar var tråkiga trots intressant ämne. » (3)
- Föreläsningen om teknikdeterminism var väldigt bra eftersom ett ganska svårgreppat, för oss på Z helt nytt, ämne introducerades så att det blev mer konkret och tankvärt. Jag hoppas inte för många säger emot om det för momentet bör absolut vara kvar i kursen.» (3)
- Blandat egentlige beroende på föreläsare.» (4)
- Bohlin var väldigt tråkig. Jörnmark var skoj. Sunesson var helt okej!» (4)
- Bra angagemang från alla föreläsare, förutom Erik» (4)
- Asso allt utom Eriks föreläsningar var mycket intressant.» (5)

9. Hur många föreläsningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»3 12%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»4 16%
90 - 100%»17 70%

Genomsnitt: 4.45

10. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Vissa behövde mer inlevelse. Jan Jörnmark var kanon!»
- Tänk på att det är en teknisk högskola, använd inte massor av konstiga handelsbeteckningar. Räkna ut svar på uppgifter du går igenom innan så blir inte lika mycket fel. Köp en miniräknare.»
- Det var svårt att ens komma ihåg vad Erik Bohlin hade pratat om, så ...tråkiga var hans föreläsningar»
- Bättre förbredd. Vi har pluggat mycket matte innan denna kurs, något som kanske ska tas hänsyn till i upplägget av kursen. »
- Allt»
- Större engagemang från vissa av föreläsarna»


Projektarbetet:

11. Vad tyckte du om projektarbetet?

- Svårt eftersom man iinte visste vad ni ville ha...»
- Dålig info (Projekt-PM) och dåligt beskriven uppgift.»
- Bra, svårt att sparka igång då vi inte fick tydliga instruktioner. Det kändes så omfattande i början.»
- Okej. Lite vagt som behövde göras.»
- Helt ok, litet dålig handledning. Både första mötet och PM-messigt.»
- Svårbegripligt vad som önskades.»
- Trams, svårt att uppfatta vad som efterfrågades.»
- Bra!»
- Lite svårt att veta vad som skulle lämnas in och vad det var ni skulle bedöma betygen på.»
- okej, lite för lite uppstyrning och direktiv.»
- Väldigt luddigt vad man faktiskt skulle göra. Kunde ha varit bra med fler handledningtillfällen, så att man skulle kunna stämma av sitt arbete och få lite feedback under processen. Detta borde placeras ganska nära deadline.»
- Man fick fria händer vilket var bra. Handledning desto mindre och man var osäker på om man levererade vad som önskades.»
- Otydlig uppgift. Det var svårt att veta vad som förväntades med bara projekt-pm som underlag.»
- Det var roligt och intressant, men det var för kort för att man skulle kunna skriva något bra tycker jag.»


Hemtentan

12. Vad anser du om hemtentan?

- Svårt eftersom man iinte visste vad ni ville ha...»
- givande»
- Bra, tar upp de flesta delarna av kursen.»
- Bra men inga tydliga instruktioner. En av frågorna verkade kräva lite väl mycket dock. Jag tror att det var Eric Bohlins fråga. »
- Ganska bra. Frågan om framtidsstudier är för omfattande.»
- Bra form men jag har inte få se rättningen så jag vet inte.»
- För mycket.»
- För omfattande. Förstörde julstämningen helt.»
- Helt okej.»
- Bra, men väldigt lång och ibland svårt att hitta information. Det var då lätt att man antog saker och tyckte på egen hand utan att kunna styrka dessa resonomang.»
- svår!»
- För mycket jobb jämfört med kursens poäng.»
- Flummig! vill helst inte se en hemtenta som sträcker sig nästan tre veckor igen. för mycket.»
- Väldigt lärorik. Den gav en bättre kunskapsnivå än vad en vanlig tentamen hade gjort. Man ska inte underskatta hemtentan utan den tar tid men det gav resultat.»
- Klurig men mycket givande»
- Åt helvete. Hemtenta är visserligen väldigt bra, men inte i det här ämnet, där man gör någonting som man aldrig någonsin kommer att ha nytta av igen. Den tog också alldeles för lång tid att genomföra.»
- Bra med tid man fick på sig. Svårt att veta vilken nivå svaren skulle vara på.»
- Mycket tidskrävande men den speglade kursens innehåll ganska bra.»
- Jag tycker att hemtentan var alldeles för tidskrävande jämfört med hur mycket poäng man fick. Jag läste all kurslitteratur under kursens gång, skrev ett projektarbete och pluggade mycket inför duggan och var ändå tvungen att lägga ned väldigt mycket tid på hemtentan.»

13. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, tenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Bra...»
- tenta istället för projektarbete»
- Bra.»
- Helt ok. Kanske mer tid till Projektarbetet.»
- En mindre dugga och en tenta eventuellt.»
- I detta ämne (ind org) är det antagligen bästa metoden.»
- Det fungerade bra med hemtenta. Men frågeställningarna gjorde att den tog LÅNG tid att göra!»
- Bra»
- Tror man hade lärt sig mer av flera inlämningar under kursens gång där man kan få retur, större chans att disskutera med föreläsaren om man undrar över något eller be föreläsaren ta upp något som många undrar över.»
- Ja en vanllig skrivningstenta hade varit bättre. Och tittat mer på de sakert man kan räkna på och beskriva exakt, typ Kajs del av kursmaterialet»
- Jag hade hellre sett en salstenta och fler föreläsningar om vad tentan faktiskt handlar om.»
- vanlig tenta.»
- Tycker det var ett jättebra upplägg. »
- Okej»
- Nej»
- Nej den var bra»
- Examinationsformen fungerar bra, men jag tycker att man ska få reda på resultatet på duggan och projektarbetet innan man får hemtentan. Då vet man ju hur mycket man är beredd att satsa. Jag tycker också att övningsuppgifterna till duggan var för svåra. De ledde till att man satt hela helgen och pluggade, men fick inget för det eftersom duggan var såpass enkel. Jag tycker inte att nivån på duggan bör höjas.»


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Bra böcker.»
- Ni formulerar frågan fel. Globala förkastningar var en väldigt bra bok men man behövde den inte i kursen. Ind. ek. var en ganska bra bok som man hade relativt mycket nytta av.»
- Aniaander, inte Ania Ander.»
- Läste inte hela böckerna. Använde dessa som uppslagsverk till tentan.»
- den var ok, lite för mycket åt det skönlitterära hållet.»
- Man kan alldeles utmärkt läsa hela kursen på Wikipedia.»
- Mycket av informationen i "Industriell ekonomi" känns gammal - tex exemplen med LM Ericsson och Volvo»

Globala Förkastningar - Jörnmark, Ramberg
22 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 23%
Bra»7 53%
Mycket bra, bör användas igen»3 23%
Köpte ingen bok»9

Genomsnitt: 2

Industriell Ekonomi - Ania Ander
22 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»11 57%
Mycket bra, bör användas igen»8 42%
Köpte ingen bok»3

Genomsnitt: 2.42


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

24 svarande

0 - 10»5 20%
10 - 20»6 25%
20 - 30»6 25%
30 - 40»4 16%
> 40»3 12%

Genomsnitt: 2.75

- Äntligen är denna fråga ordentligt formulerad.» (0 - 10)
- Uhh, varför är denna frågan alltid så konstig? Bättre fråga nu, men konstiga svarsalternativ... plus till kursutvärderarna för att ni iaf har ändrat frågeställningen ,)» (0 - 10)
- Projektet tog lång tid.» (20 - 30)
- hemtentan och grupparbetet tog oproportionerligt mycket tid.» (20 - 30)
- Med mycket tid på hemtentan..» (30 - 40)
- Alldeles för mycket..!» (> 40)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.2
2.Litteraturen1.8
3.Räkna uppgifter2
Totalt exkl schemalagd tid2

- Hemtentan la man säkert 40-50 timmar på.» (?)
- Om inlämningsuppgifter = projektet» (?)
- hemtentan och grupparbetet tog helt klart mest tid, för mycket till och med medan duggan knappt tog någon tid utöver föreläsningarna.» (?)
- Hemtentan tog all tid jag la på kursen.» (?)
- Totalt exkl schemalagd tid?» (?)
- (Ni är dåliga på att göra formulär) I inlämningsuppgifter räknar jag både projektet och hemtentan. På dessa, och särskilt hemtentan, lades överlägset mest tid.» (?)
- VAd menas egentligen med totalt exklusive schemalagd tid? Varken inluppar, räkneuppgifter eller läsning sker under schemalagd tid, så jag undrar hur totalt exkl schemalagd tid kan hamna annat än överst.» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 50/50»
- jämnt över hela dock en spurt i slutet i samband med hemtentamen. »
- Föreläsningstiden var störst i början. Sedan la vi väldigt mycket tid på projektet för att bli klara. När vi hade gjort det räknade vi väldigt mycket kalkyl för att sedan avsluta med hemtenta.»
- Lite i början, mer i slutet. Oväntat?»
- 50-50»
- Mycket på slutet under hemtentan»
- väldigt mycket till inlämning och hemtenta.»
- Ganska kraftigt koncentrerat kring andra halvan av kursen»
- Till en början lade jag inte så mycket tid på kursen, men när väl tentan kom lade jag tillräckligt mycket tid på den för att kunna klara 4 andra tentor.»
- ganska jämnt »

18. Kommentarer på tiden:

- Det blev lite tight i slutet. Vi hade en annan tenta bara några dagar innan Samt att projektarbetet oxå avslutades kort tid innan den andra kursens tenta. det blev väldigt ihoppackat.»
- Rätt ok men ganska mycket.»
- Jo den går...»
- Finns för lite av den»


MTS-innehåll

19. Anser du kursens fokus på MTS-innehåll (exempelvis globalisering, marknader, strukturmovandlingar, teknikdeterminism mm.) framgick på ett tydligt sätt?

23 svarande

Ja»17 73%
Nej»3 13%
Vet inte»3 13%

Genomsnitt: 1.39

- Ja: "exempelvis globalisering, marknader, strukturmovandlingar, teknikdeterminism mm." men jag fattar inte hur det blev MTS...» (Ja)
- Nja, delvis» (Ja)
- MTS-delen var väl det mest intressanta i den här kursen (och det säger väl en del om resten av kursen).» (Nej)


Hållbar utveckling

20. Anser du kursens fokus på hållbar utveckling var tillräckligt?

23 svarande

Ja»17 73%
Nej»4 17%
Vet inte»2 8%

Genomsnitt: 1.34

- För mycket. Inlämningsuppgift 5 var riktigt dålig och helt onödig.» (Ja)
- Nej det var alldeles för mycket. Ta bort allt, löjligt spel för gallerian.» (Ja)
- Det var för lite fokus på hållbar utveckling. Jag hade mycket hellre haft en kurs med mer fokus på skiten än en kurs med ekonomi.» (Nej)


Pedagogiskt pris:

21. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

Kaj Suneson
22 svarande

Ja»4 18%
Nej»11 50%
Vet ej»7 31%

Genomsnitt: 2.13

Erik Bohlin
21 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 90%
Vet ej»2 9%

Genomsnitt: 2.09

Jan Jörnmark
21 svarande

Ja»4 19%
Nej»12 57%
Vet ej»5 23%

Genomsnitt: 2.04

Maria Spante
21 svarande

Ja»2 9%
Nej»15 71%
Vet ej»4 19%

Genomsnitt: 2.09


Kursutvärdering/SNZ:

22. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Fråga 16 bör göras om.»
- Just det att bara för att de är nere på Ind.Org. så tror de att de kan fly från Chalmers. T ex inte ha granskning, sätta upp resultatlistor osv. Skärpning!»
- Inte ställa samma fråga två gånger och hålla nere frågorna så man orkar igenom hela utvärderingen.»
- vissa av frågorna var lite oklara hur de ska relateras till kursen, annars bra.»
- Avsnittet tid är i vanlig ordning lite lurigt. Fråga 16 kändes väldigt konstig och borde haft med svarsalternativ som "Hemtenta" och projektarbete (det som vi faktiskt gjorde i kursen). Och vad menas egentligen med "Totalt exkl schemalagd tid"?»
- Fråga 16 stämmer inte in på kursen, det fanns inga inlämningsuppgifter!!!»
- Jag tycker att det är väldigt bra att frågan om genomsnittlig tid per vecka har ändrats så att innebörden framgår tydligt.»


Kursbetyg:

23. Vad tycker du om kursen som helhet?

24 svarande

Dålig»4 16%
Ganska bra»12 50%
Bra»6 25%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.25

- Administrationen drar ner betyget, ingen röd tråd genom hela kursen.» (Dålig)
- Åt helvete! Jag sökte inte till Z för att läsa ekonomi. Visst, jag inser att det kan vara bra att ha lite koll på ekonomi om man ska lägga fram ett förslag på ett forskningsprojekt till sin chef (tyvärr måste man tydligen kunna tjäna pengar på allt), men för det behöver man inte ha koll på det mesta som togs upp i kursen. Dessutom anser jag att våra MTS-poäng kan fördelas på någonting annat som är bra mycket vettigare, t.ex. mänsklig påverkan tekniken och teknikens påverkan på människan (vilket visserligen togs upp litegrann i kursen), men kändes som det enda som var lite mer viktigt i kursen (alltså det enda som kom över 0 på viktighetskalan).» (Dålig)
- Finns mycket förbättringar att göra. Duggan och projektarbetet bör vara rättade innan hemtentan så man vet hur mycket tid man behöver lägga på den. Mer info om duggan innan, hur lång tid, hur många uppgifter m.m. Bättre system på duggan, lätt för folk att fuska. » (Ganska bra)
- Vad ska man med den till egentligen :S Jag är inte direkt avundsjuk på de arbetslösa ekonomerna eller I:arna som inte är riktiga civ. ing.» (Ganska bra)
- Kan vara bra för att få lite nya perspektiv» (Ganska bra)Kursutvärderingssystem från