ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöteknik, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-27 - 2008-11-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvädering 2007 Lp 1

Kurs: Miljöteknik
Lärare: Anna

1. Vad tycker du om övningen kring hållbar utveckling?

Poängbedömning sker enligt följande:
5= Mycket bra 4= Bra 3= Varken bra eller dåligt 2=Dålig 1= Mycket dåligt

23 svarande

0 0%
2 8%
9 39%
8 34%
4 17%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningarna i sig var givande i det avseeendet att man fick tänka till själv. Men det fanns inget rätt eller fel och när det väl kom till kritan inför tentan visste man inte om de tankekartor och lccanalyser man gjort var rätt eller helt käpprätt åt fanders. med andra ord, man funderarde och tänkte men det fanns ingenting man direkt kunde använda sig av eftersom man inte visste om man gjort rätt.» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- om man hade haft mer tid att förbereda sej på hade det gett mycket mer» (2)
- tog upp för mycket tid på konstiga saker, miljö är intressant när man disskuterade på egen hand» (2)
- Oklart vad som skulle uppnås» (2)
- helt värdelöst. » (1)
- Övningarna var orelevanta och kopplingen mellan övningarna till tentan var dålig!» (1)

2. Vad tycker du om övningen kring IPAT?

24 svarande

1 4%
3 12%
8 33%
7 29%
5 20%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes lite rörigt, var målet att inse att USA kör mest bil, är rikast och släpper ut mest så gick budskapet fram men det bör man väl veta. » (3)
- intressant men vi han inte med allt, hade behövts mer tid» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- lösryckt. INgenting som återkom eller funnits innan i kursens del.» (2)
- slöseri med tid» (1)
- Förstod aldrig va den gick ut på» (1)

3. Vad tycker du om övningen med materialflödesanalys?

23 svarande

0 0%
2 8%
11 47%
6 26%
4 17%

Genomsnitt: 3.52

- se svar 1.» (3)
- medverkade ej» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- Förstår syftet med övningen men det känns löjligt när man ska sitta och gissa hur lång tid det tar att tillverka ett sugrör eller en kräfthatt. Kanske kulle kunna koppla övningen till byggbranschen och få grupperna att se på olika isoleringstyper och dessutom väva in lite fakta. Tror att det hade engagerat en del av oss mer, då det har lite koppling till vår utbildning och dessutom kan vara användbar kunskap i vår framtid.» (3)
- En övning som ä gissningsbaserad känns ganska värdelös...» (2)
- också meningslös, uppenbart resultat» (1)

4. Vad tycker du om övningen kring vad ett miljöproblem är?

24 svarande

0 0%
5 20%
6 25%
10 41%
3 12%

Genomsnitt: 3.45

- En av de bättre. Förstår dock inte varför man skall lägga 2 timmar på att konstatera att det är svårt att definiera miljöproblem. » (4)
- gav utrymme för diskussion» (4)
- Gjorde så man tänkte till om vad som egentligen är ett problem.» (4)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- Svårdeffinerat så det borde brytas ner o diskuteras om vad vi redan anser är miljöproblem, och vem som bestämmer om vad som är ett miljöproblem var bara flummigt» (2)
- mycket förvirring och stress kring alla övningar» (2)
- också uppenbart resultat» (1)

5. Vad tycker du om övningen med DPSIR?

23 svarande

2 8%
2 8%
9 39%
9 39%
1 4%

Genomsnitt: 3.21

- tydlig och greppbar! kanske bara skulle komma närmre byggbranschen» (5)
- intressant tankesätt» (4)
- lite otydliga instruktioner och syftet med uppg framkom ej så bra» (3)
- svår att förstå» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- se svar 1.» (2)

6. Vad tycker du om övningen med intressentanalys?

23 svarande

0 0%
2 8%
7 30%
10 43%
4 17%

Genomsnitt: 3.69

- medverkade ej» (?)
- Bra att få resonera om vilka parter som berörs av ett eventuellt bygge.» (4)
- deltog ej» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- Det finns ingen börjar och inget slut. Allt är otroligt subjektivt där ingen ledning om rätt eller fel finns.» (2)
- första delen gick inge bra. den adra delen var okej men jag tycker det var en av de mindre givande öviningarna» (2)

7. Vad tycker du om övningen kring miljöbedömming?

21 svarande

0 0%
1 4%
8 38%
8 38%
4 19%

Genomsnitt: 3.71

- vilken var detta?» (?)
- missade den..» (?)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)

8. Vad tycker du om övningen etik?

22 svarande

1 4%
3 13%
8 36%
3 13%
7 31%

Genomsnitt: 3.54

- prinsessgrejen var inte relevant, bättre moralexempel närmare miljöämnet. Hitta en huvudsyndare som bär ansvar för skydd kring en miljöfarlig anläggning, någon arbetande som misstänker fel som ej gör något trotts misstankar om fel och någon annan part som borde ha huvudansvar typ kommun eller tekniker för varningssystem.» (4)
- medverkade ej» (3)
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.» (3)
- ska det ta två timmar att konstatera att alla har olika moraliska utgångspunkter?» (2)

9. Tycker du övningarna var meningsfulla och givande?

- absolut inte. tog en hel eftermiddag och man lärde sig INGET. jag är väldigt besviken och har tappat allt förtroende för kursansvariga»
- Oftast aldeles för flummigt och för omfattande för den tid som fanns att tillgå»
- Nej»
- tidsödande och lite väl okonkreta. Bra för att få igång tankarna med svårt att dra någon lärdom på grund av avsaknad på ledning. Otåligt att "sitta av tid" för att få en enkel basic dagisbarnslutsats»
- ja då vi kom fram till dipsir, bättre förutsättningar och genomtänkt drivande frågor till handledare då studenterna inte brann för ämnet kom inte några diskussioner igång alltid»
- den sista övningen va ganska bra. då var man lite mer insatt. resten av uppgifterna kändes ganska flummiga»
- Absolut inte»
- vissa av övningarna var bra men de flesta kändes överflödiga och tråkiga. mindre propaganda tänk hade gjort susen»
- totalt värdelös, kudne inte relateras till miljöproblem p ådet sättet vi gick igenom»
- Vissa var mycket bra vissa var mer otydliga och "flummiga"»
- Nej, det var oftast för ycket gissande och fritt spekulerande som inte ledde till något vettigt.»
- Jag tycker att idén med övningarna är ett mycket positivt inslag i kursen och borde definitivt utvecklas. Problemet enligt mig var att övningarna över lag var mycket bristfälliga i fråga om utförande. Mer strukturerat är att föredra men tyvärr har jag inte någon infallsvinkel på hur de skulle kunna göras mer intressanta och framförallt givande.»
- Nej. Inte på långa vägar»
- Nej, detta då det var mycket bristfällig handledning.»
- Nej, inte speciellt. »
- Nej, absolut inte!»
- nja... delat, ofta bra men att det känndes som om det var för svårt eller för mycket med tanke på tiden.»
- Ibland»
- Grundtanken var god, men genomförandet var väldigt rörigt.»
- I regel, nej. Hade varit bättre om ni vävde in mer byggrelaterade frågor då byggbransch faktiskt står för en mycket stor del av alla utsläpp hade det varit intressant att få resonera om hur vi kan förändra detta inför framtiden. Tror att det hade engagerat mer och därmed blivit mer givande.»

10. Vad tycker du om upplägget av tentan?

24 svarande

0 0%
5 20%
8 33%
8 33%
3 12%

Genomsnitt: 3.37

- Även tentan var aldeles för allmän inriktad och hade svårt att hinna med att svara som jag ville på alla frågor.» (4)
- Mycket positivt att det inte var "glosförhör" utan snarare frågor där man fick visa att man förstått sammanhanget. Dock är frågan med Mind-map klart luddig då föreläsarens förklaring på poängbedömning var klart förbryllande.» (4)
- Tycker upplägget var bra, men i skrivandets stund har jag inte sett hur tentan bedömdes.» (4)
- tramsigt med mind map.» (3)
- Det funkar.» (3)
- bra med olika nivår men blev väldigt mycket» (3)
- Svårt att identifiera kursmål» (2)
- Vart kom det egna betygssystemet ifrån? Göra en tankekarta, där finns det inget rätt eller fel, hur ska man då rätta?, konstiga ord och meningar, förstår många gånger inte meningen med uppgiften.» (2)
- kändes som Anna krånglade till det, framgick inte för mig att jag skulle göra en dipsir... » (2)
- Ska man ha med diagram måste de gå att läsa och inte vara i dålig skärpa» (2)
- för lång, man hann inte skriva allt man ville, oklart på vissa uppgifter vad du ville få fram, ex hur bedömmer man en mindmap?? » (2)
- hur kan man sitta hela tiden och inte hinna svara på alla frågor. nånstans kanske man skulle vetat att man inte skulle gjort så utförligt på de första, men som de var formulerade så kunde man inte sluta.....» (1)
- Hur kan man ha en mindmap med på en tenta???» (1)
- Opedagogiskt. » (1)

11. Vad tycker du om skillnaden i tentans upplägg jämfört med tidigare år och i år?

- vet ej, har bara gjort årets.»
- Såg ingen skillnad?»
- har inte gjort tentan tidigare år.»
- Denna tenta hade för många "bilagor" som skulle tolkas jämför med förra årets. Övningstentan hann jag igenom utan problem på 4h. Men denna fick jag stressa som en tok och är inte nöjd med något av mina svar eftersom jag bara hann svara basic för att hinna igenom hela innan tiden tog slut.»
- svårare i år... förra årets närmare byggbranschen!»
- vet inte hur den varit tidigare»
- Gjorde inte tentan förra året?»
- sämre, 7-14 frågor är dubbelt så många på lika lång tid»
- bättre tidigare år!»
- Ingen uppfattning»
- Skillnad?»
- Vet ej.»
- jag tycker inte skillnaden var så stor!»
- vet ej»
- Har ingen erfarenhet av tidigare tentor.»
- vet ej»

12. Tycker du tentan motsvarade de förväntningar du hade på tentan, utifrån tidigare beskrivningar?

- ja»
- Nej»
- Ja, i den mån att den var så flummig och konstig att den var svår att förstå.»
- Nej, inte över huvudtaget! Enligt vad som sades innan tentan om att försöka dela upp tentan i för dem som bara ville ha godkänt, hade jag förväntat mig att a) skule vara grundläggande b) mer ingående c) djupgående och analyserande. Eller att denna tenta skulle ha haft välj att svara detaljerat och analyserande på 3 är frågorna 4-8 och 1 av frågorna 9-10 t ex för denna tenta var alldeles för lång.»
- ja men jobbigt med 5 och 10 poängsfrågor, där svaren behandlas efter "inget rätt och fel" »
- det var alldeles för mycket! Man hann inte svara på allt och inte gå in så djupt på nån fråga. »
- Fick inga tidigare beskrivningar»
- sjukt svår, och hur bedömer man en mindmap rättvist?»
- nja kanske vissa delar....»
- Ja»
- Nej.»
- JA»
- Hade inga förväntningar på tentan.»
- Ja»
- ja men det var för mycket hade kunnat sitta betydligt längre. han varken kolla igenom eller tänka efter en extra gång. känndes som att många saker flöt ihop med.»
- Ja, till fullo.»
- ja»

13. Motsvarar kursen dina förväntningar?

24 svarande

Ja»4 16%
Nej»20 83%

Genomsnitt: 1.83

- Hade inga förväntingar.» (Ja)
- den var genomgående bristfällig. Föreläsningarna gick mest ut på statistik och annas personliga värderingar. "ronald reagan var en knäppgök" » (Nej)
- Kursen hade en för almän inriktad syn, vill ha mer inriktat på bygg och mer konkreta modeller som vi faktiskt kan realisera när vi kommer ut i arbetslivet.» (Nej)
- Visste inte att sådana här lågvattenmärken fick förekomma på chalmers.» (Nej)
- Hade höga förhoppningar om ett miljötänk som skulle kunna prägla mitt tänk i framtiden. Var mer miljöintresserad innan kursen än efter.» (Nej)
- lärt mig hur man kan analysera o jobba kring miljöfrågor på samhällsnivå men inte mycket kring "den hemska byggbranschen" Om den nu står för så mycket utsläpp och bidrar till miljöproblem borde ju DESSA belysas inte bara transporterna. Databas MILAB (tror jag den heter)för ersättande byggmaterial som är mindre miljöpåverkande för arbetares hälsa o närliggande miljö!» (Nej)
- Den hade kunnats göra så mycket bättre» (Nej)
- Hade velat få en kickstart från början! Så intresset för kursen från början! Mitt tips är börja med filmen an inc... truth... då skulle de flesta bli mycket engagerade! alla jag vet som såg den tyckte den gav ett mycket stort intresse för miljön!» (Nej)
- Hade högre förväntningar» (Nej)
- Jag skulle önskat mer tillämpliga saker för framtida arbetsmarknad. Detta kändes som en teorikurs på allmänbildande miljökunskap.» (Nej)
- Har inte lärt mig något nytt.» (Nej)
- Mer rätt svar skulle nog varit nja. Jag hade hoppats på att lära mig mer samt att få ut mer av de övningar som genomfördes.» (Nej)
- Jag hade hört dåliga saker om den innan, men jag trodde ändå att den inte kunde vara sant, men det var det!» (Nej)
- Gick in med höga förväntningar på att få lära mig att resonera om miljön och att kunna koppla ihop det med min nuvarande utbildning, men det var diffust vad kursen verkligen behandlade. Det var stora begrepp och perspektiv på hela världen. Hade vait mer greppbart om helvärldsperspektivet kopplades till små nivåer där det blir greppbart för en student, och med tips på hur de kan handla i framtiden för att förminska vår påverkan på jorden.» (Nej)

14. Vad tyckte du om föreläsningarna?

23 svarande

0 0%
5 21%
6 26%
8 34%
4 17%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oftast relevandta, men att få tre studenter av 120 åhörare att föra en diskussion blir tillgjort o konstigt. Bra då med övningarna om man uppnår kontroversiella frågor så diskussion uppstår i grupper om 30 pers. ÄLVSTRANDEN utveckling var mycket bra!» (4)
- Kanon bra! Man känner verkligen att Anna är engagerad i det hela! Sen tycker jag att miljö är ett jätteroligt ämne...» (4)
- Bör ha en almän intriktning i början på kursen, men sedan smalas till mot bygg.» (3)
- Svårt att hänga med. Två av gästföreläsarna va bra!» (3)
- De var diffusa, och det var svårt att hitta en röd tråd i dem!» (3)
- det är inte pedagogiskt att visa diagram i 3 timmar varje lektion. » (2)
- Kändes oftast som att nivån var alldeles för låg.» (2)
- För monotona och dessutom ofta direkt felaktig information.» (2)
- Lång och enformiga.» (2)
- sätt på al gores film istället. skulle "öppna våra sinnen" flera gånger mer än vad hela kursen gjorde sammanlagt» (1)
- Undervisa i miljöteknik, inte i åsiktshantering.» (1)

15. Tycker du materialet vid föreläsningarna var bra?

23 svarande

0 0%
6 26%
9 39%
3 13%
5 21%

Genomsnitt: 3.3

- fick vi nått material?» (?)
- ja powerpoint är trevligt föreläsningsmaterial! men variation är jo också trevligt» (4)
- Positivt med hand-outs på varje föreläsning, underlättar mycket.» (4)
- Det funkade, absolut! Kan dock tänka mig att om man försöker läsa in en föreläsning efteråt med hjälp av powerpointsen är det väldigt svårt att tyda dem med många olika animationer som hamnar på varandra. » (4)
- bra med åhörakopior» (4)
- Kanske kan vara svårt men skulle vara bra med framförhållning på 2 dagar så man kan skriva ut pp innan.» (3)
- Vilket matrl??» (3)
- Kändes inte riktigt som att det fanns en tydlig röd tråd. Blev många långa resonemang som var alltför svåra att följa med i. » (3)
- Efter tre föreläsningar hade vi lärt oss att regnskogen skövlas och öknen brer ut sig och att överkonsumtion leder till mer sopor. Detta lärde jag mig i mellanstadiet och var INTE i behov av en 12 timmar lång repitetion för det.» (2)
- Saknade källhänvisning eftersom de gånger källan ifrågasattes gavs inget sakligt svar eller information om var man kunde söka mer information om ämnet» (1)
- osammanhängande. opedagogiskt. ostrukturerad.» (1)

16. Vad tyckte du om lärarinsatsen?

Phil Thomas

19 svarande

1 5%
3 15%
10 52%
2 10%
3 15%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade inte honom» (?)
- Vem är det?» (?)
- Phil Thomas? inga andra komentarer» (?)
- Om det är Anna som menas är insatsen bra! Det enda jag kan tänka mig kan ändras på till nästa gång är det "påhopp" på chalmerister som gjordes. Man känner sig nedtryckt. Annars var det kanon. Det märks att Anna vill ha engagerade studenter och skapar därför diskussioner- bra.» (4)
- "Phil Thomas"?» (3)
- Vem är Phil Thomas? » (3)
- lite oerfarenhet - ledde till stress och mycket obesvarade frågor och inte fullt avslutade uppgifter» (2)
- Anna Nyström Claesson har i mitt tycke fel approach till Chalmers och ofta till studenternas åsikter. Dessutom tycker jag kursen vinklats fel vilket jag antar i stor utsträckning är upp till föreläsaren.» (2)
- Phil Thomas? Han missade jag» (1)

17. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

22 svarande

0 0%
2 9%
7 31%
3 13%
10 45%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- dåligt tryckt dock.. viss text gick inte att läsa» (4)
- onödig! hade räkt med agenda 21, miljöbalken o miljömålen, föreläsningarna täckte resten!» (3)
- Ingen uppfattning då jag ej läst kompendiet» (3)
- Skulle man läsa eller skulle man inte? » (2)
- Känns inte så roligt att köpa en hög med kopierade papper... Svart i kanten som på en dålig kopieringsapparat....» (2)
- Ett kompendie av offentliga tillgängliga och dessutom gratis rapporter, som säljs för pengar? Är det miljöetiskt? Är det hållbart? Ge oss pdf-erna gratis istället. Bättre för miljön, studentens ekonomi och kursen. Wut?» (1)
- Gav absolut ingenting. Svårlästa och ointressanta texter» (1)
- kursliteratur? olika rapporter» (1)
- när man började hitta i den gick det bättre, men knappast motiverande» (1)
- osammanhängande. opedagogiskt. ostrukturerad.» (1)
- Kompendiet kändes hafsigt ihopsatt och var långtifrån läsvänlig.» (1)
- ett dåligt kopierat kompendium! inget vidare, visst det kanske blev billigare för oss, men inget bra läsmaterial! » (1)
- Litteraturen i sig var bra, dock bör kompendiet utformas på ett annorlunda sätt. Att ha kopierat A5 och satt in i ett A4-kompendie gjorde att det var besvärligt att läsa.» (1)

18. Tycker du handledarna motsvarade dina förväntningar?

24 svarande

0 0%
6 25%
7 29%
5 20%
6 25%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ja, engagemangen var fanns absolut, däremot gjorde materialet och disskusionsmaterialen dem ej rättvisa.» (4)
- Markus var drivande och förstod våra ifrågansättande» (4)
- markus fungerade som en utmärkt handledare under rapportskrivandet» (4)
- Ja Anna var bra på att ge kritik på arberna....» (4)
- Mycket bra vid handledning av rapporterna, nogrannt gjort. mindre bra vid övningar...» (4)
- Vet inte om det va dom eller om det va övningarna som va konstiga. det var rörigt. Handledningen till arbetet va bättre. » (3)
- Hade bara Anna men lektionen med Ahre var lösryckt ur sitt sammanhang och otydlig. » (2)
- Vissa var väldigt duktiga, andra borde bytas ut till nästa år.» (2)
- Okunniga och total avsaknad av kunskap i argumentation.» (1)
- Tyvärr mycket besviken. Jag förväntar mig väldigt mycket mer av personal på Chalmers, detta gäller främst handledarna. Mycket bristfälliga överlag i mitt tycke.» (1)
- Katastrof. Handledarna verkar inte ha någon socialkompetens och vi är som ett litet experiment. När försök att tala om miljörapporten med handledare gjorts kom endast vaga indikationer på vad som kunde ändras.» (1)

19. Vad tyckte du om arbetsbördan?

24 svarande

0 0%
8 33%
8 33%
5 20%
3 12%

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lagom» (4)
- bra arbetsbörda för en fempoängskurs. Mycket att göra, men inte orimligt.» (4)
- Ganska lagom.» (4)
- bra, konstigt att man inte fick presentera eller bättre feedback på skriftliga arbetet! fast bra att få sätta sig in i större del med sammanslagning med olika grupper» (3)
- rätt lagom!» (3)
- Lite ojämt fördelad kanske, men annars helt OK.» (3)
- Rimlig» (3)
- Det blir för mycket med 6000 ord rapport, massa övningar, samt en redovisning om andras rapporter. Detta kan spegla sig i att jag hade Skövde-studenter i min grupp vid rapportskrivandet och det var svårt att ses utöver de dagar vi hade miljö.. » (2)
- Väl mycket föreläsningar och övningar. Miljötekniken tog upp mångdubbelt med tid jämfört med paralella kurser.» (2)
- För hög. många delmoment som gör det mycket stressigt.» (2)
- Något mycket. Borde ta bort något moment. Exempelvis ta bort presentationsmomentet och ett par av de obligatoriska övningarna.» (2)
- För stor för en så poängsnål kurs. 3 stora moment, dessutom 8 obligatoriska övningar? Finns det inte reglementen kring sådant??!» (1)
- Jag förstår syftet att blanda grupper, men att blanda klasser kändes inte alls bra i och med att det blev en hel del sittande utöver den schemalagda tiden och det var få tillfällen som stämde för båda.» (1)
- Svårtolkat hur man ska betygsätta detta. Min 1:a betyder att jag tycker att arbetsinsatsen var fruktansvärt överdriven.» (1)

20. Vad har du lärt dig?

- att den här kursen är värdelös.»
- har fått en almän syn om miljödebatten»
- Egentligen inget jag inte kunde innan-»
- Insett hur man resonerar kring miljöproblematik och hur komplext systemet är. »
- Processerna med MKB etc, DPSIR»
- Tänka: överkonsumtion, källsorterings vikt, reflekterar över singelbilkörning. Inget inom byggbranschen!»
- Om hållbarutveckling. man tänker lite mer i vardagssituationerna.»
- Att miljö är viktigt»
- att vara kritisk till allt vad miljösnack handlar om det finns mycket skumm statistik»
- att miljö är ett problem som bör uppmärksammast betydligt mer»
- orkar inte rabbla allt!»
- Allmänbildande miljöfrågor»
- lite mer vad hållbar utveckling innebär»
- Inte mycket.»
- Oj! en massa! Men hur det fungerar när man skall sanera en mark, planera med en MKB, att en LCA kan vara värdefull om även inte så detaljerad...»
- Vad som är hållbar utveckling och hur man ska tänka på miljön.»
- lite kring materialflöden och liknande, men denna kursen gav mig inte mycket nytt, tyvärr.»
- hur viktigt miljöaspekterna ör och hur jag kan påverka.»
- Fått konkret fakta om sånt man redan visste eller hade hört talas om.»

21. Vad tyckte du var bra?

- markus var hjälpsam»
- Inget, faktiskt. Jo förresten, gästföreläsare!!! Hade kursen bestått av enbart sådana hade den kanske fått en trea.»
- blandade exeminationsformer, arbete, tenta och presentation. »
- FUpplägg 2 h föreläsning o övning direkt efter!»
- När man väl satte sig och tentapluggade började man fatta va det handlade om och då va kursinnehållet bättre»
- -----»
- en å annan av övningarna»
- al gore filmen»
- Helhetssynen på miljön man fick av kursen. Elever fick upp ögonoen för vissa saker som borde vara självklaera redan från början»
- Grupparbetet»
- Tentamensupplägget och i viss mån tanken bakom grupparbetena.»
- Föreläsningarna och studiebesöket»
- Att få in miljötänket.»
- arbetet! då fick man en chans å arbeta både gemensamt med byggare men även visa en sida av sig själv!»
- föreläsningar»
- Grundtanken med kursen är bra.»

22. Vad tyckte du var mindre bra?

- Anna!»
- Allt utom gästföreläsarna. Man får inte som professionell i sitt yrke, stå och orera om att "Ronald Reagan är en knäppgök". Det har INGEN som helst relevans för miljöteknik. Det slösar på studenternas tid, resurser, ekonomi, studier, och intresse. Jag skulle för den sakliga kritikens skull ge fler exempel, men det är kursen är inte värd att hetsa upp sig över.»
- ej organiserat. Förklara meningen med varför Ahre ska få prata i 2-4 lektioner om laxen i kungsbacka! Egna system på allt, plötsligt kan man få sexor i betyg? Anna uttrycker sig otydligt. Sluta ordbajsa och skriv konkret. 3 timmar vid kvillebäcken för att titta på en pöl med järnoxid. Betydligt mer tidseffektivt att titta på den på en powerpoint eller så borde studiebesöket ha integrerats ordentligt i kursen. Ingen visste om det var något viktigt för det var ingenting som sades eller nämndes direkt där, men tydligen låg det till grund för en massa.»
- Att mitt betyg var beroende av andras insats.»
- Tjat om att lilla jag gör skillnad, kan inte lösa väldesproblem, alla måste börja samtidigt, regering/politiker måste "tvinga" genom lagar o ekenomiska hjälpmedel för att driva den lata människan!»
- Kursboken, föreläsningarna, projektuppgiften (konstig uppgift), övningarna.»
- alla obligatoriska övningar»
- resten»
- föreläsningarna»
- vissa föreläsningar som kanske inte ländes så informativa»
- Redovisningen av grupparbeten man in gjort. Tentaupplägget. »
- Se ovanstående frågor, men främst lärarkåren»
- kursliteraturen var rörig»
- Att jag tar studielån för att lära mig nåt. Kursen är ett slöseri med mina pengar.»
- Övningarna»
- Övningstillfällena som ofta kändes meningslösa.»
- allt förutom arbetet och tentan!»
- presentationen och övningar»
- Övningarna var röriga.»

23. Relevans för vår utbildning?

- nej»
- mer bygg»
- Miljötekniks relevans: Jättestor. Kursen LBT625:s relevans: Obefintlig.»
- Skulle kunnat vara något vettigt men saknade mycket substans. Fått igång ett annorlunda miljötänkande.»
- Att kunna se helheten av vårt beteende»
- Begränsad!»
- Nej inte direkt men jag tycker att mycket av det jag lärt mig är vad alla bör få lära sej. »
- Miljö är relevant men kursen kunde varit upplagt på ett bättre sett. »
- 0,3 (knappt) skojja bara. Det e bra att ha lite koll på miljöolitiken »
- Ja »
- Användbar, men miljökunskaperna som tillkom i denna kursen var inte mer än i någon av de andra. Borde varit mer fokus på bygg.»
- Till viss del, men ändå inte tillräckligt»
- denna kursen känns viktig att ha läst»
- Viktigt att vi ser mer på miljön från byggbranchen!»
- Ja, det är viktigt att lära sig om miljö.»
- ja om anna kunde koppla samman lektionerna till byggbranschen, som hon INTE gjorde.»
- ja...»
- Nej»
- Ja, man kunde dock ha lagt ett kraftigare fokus på byggbranschen.»
- mer byggrelaterat tack»

24. Förslag till förändringar till nästa år

- ta bort kursen»
- mer bygg inriktat»
- Revidera hela innehållet, stryk de högst personliga och politiskt genomsyrade åsiktsföredragen ur dagordningen och BLI SAKLIGA! Gör ämnet så roligt att intressant som det förtjänar för att få oss studenter att vilja lära oss mera för att på så sätt bidra till en bättre hållbar utveckling!!»
- se 22.»
- Blanda inte klasserna i grupparbetet, kortare tenta så att man hinner skriva klart den.»
- In o prata med arbetsledare om miljökrav, arbetsskydd, kvallité efter miljöförbättrade byggmaterial. Vad de faktiskt går att förbättra på en arbetsplats. Komplikationer vid olika miljöförhållande!»
- Gör om kursen från grunden. Ta bort allaövningar och gör något vettigt»
- andra lärare med mer erfarenhet från bygg. Nån som vet exakt hur det ligger till å inte bara pladdrar på!»
- ta upp mer aktuella problem i världen, inte nå och då utan nu och framtiden»
- börja med filmen först! starta sedan en disskussion om miljön ! se var intresset finns! å försök sedan vinkla föreläsningarna lite mer efdter intresse! men förstås måste ju allt inrymmas ändå! men det blir lättare för er då att få folk att komma på föreläsningarna tror jag!»
- Byt ut handledarstaben»
- Tänk igenom allt. Bättre kurslitteratur. Bättre föreläsningar.»
- Ännu mer bygg inriktat!»
- Nedskärning på övningstillfällena.»
- mindre rörigt och diffust! relevanta material och mer givande övningar! många tyckte övningarna var ett skämt, som hade kunnat vara mycket bättre.»
- ändra struktur.. färre övningar så man hinner med arbeterna.. »
- Ta bort presentationsmomentet och ett par av övningarna. Bättre att göra få bra övningar än många dåliga.»
- Koppla tii bygg mer, ha en gästförläsning med Anna Graf från white-arkitekter, kan mycket om byggbranschens påverkan på miljön och hur vi kan vara med för att förbättra i framtiden. Skulle kanske kunna kolla på emissioner från olika byggprodukter.»

25. Allmäna åsikter om kursen

- Synd att försumma ett så viktigt ämne.»
- Byt ut den mot Vs miljökurs nästa år.»
- Anna är en mycket drivande person för ämnet men måste sätta det i relevans till vår utbildning!»
- otydlig, krånglig och icke relevant»
- simpel men meningslös»
- miljö är intressant, synd att inte kursen var det»
- Eye opener»
- Ser vikten av kursen men den borde göras till någonting mer»
- Se över rapportskrivningsämnena! Bro, tunnel och motortrafikled är ett skämt!»
- Anna måste lära sig ta kritik! om hon inte lär sig det går det inte å ändra nått! hennes kurs är inte bäst!»
- mycket inrtessabt men mindre bra strukturerad.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från