ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2009, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-07 - 2010-02-01
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden. Tänk på att du läste två kurser samt att en normal arbetsvecka är minst 40 timmar.

52 svarande

Högst 15 timmar»4 7%
Cirka 20 timmar»15 28%
Cirka 25 timmar»18 34%
Cirka 30 timmar»10 19%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.94

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

53 svarande

0% (0-2 st)»1 1%
25% (3-5 st)»1 1%
50% (6-9 st)»8 15%
75% (10-13 st)»18 33%
100% (Samtliga)»25 47%

Genomsnitt: 4.22

- Mycket bra och intressanta föreläsningar.» (75% (10-13 st))
- Möjligt att jag missat något enstaka tillfälle.» (100% (Samtliga))

3. Ungefär hur stor del av räkneövningarna har du deltagit i?

53 svarande

0% (0 st)»4 7%
25% (1-2 st)»12 22%
50% (3-4 st)»14 26%
75% (5-6 st)»11 20%
100% (Samtliga 7st)»12 22%

Genomsnitt: 3.28

- Sjukt dåliga, inte värt att gå!» (25% (1-2 st))
- Det funkar inte med Brännare som står där och skriver av facit. » (25% (1-2 st))
- Jag gick på den första och insåg att det inte var lönt att gå dit mer. Det var enklare att räkna talen själv mha facit än att sitta på RÖ och bli mer förvirrad!!» (25% (1-2 st))
- Kändes inte som att jag lärde mig speciellt mycket. De räkneövningar jag inte gick på tog jag igen genom att skriva av facit i övningsboken vilket gav mycket mer än att gå på räkneövningarna.» (75% (5-6 st))
- Jag tyckte rakneovningarna pa tavlan inte var speciellt bra. Battre med sma grupper.» (75% (5-6 st))

4. Ungefär hur stor del av konstruktionsövningarna har du deltagit i?

53 svarande

0% (0 st)»1 1%
25% (2-4 st)»5 9%
50% (5-8 st)»5 9%
75% (9-12 st)»12 22%
100% (Samtliga)»30 56%

Genomsnitt: 4.22

- Mycket bra konstruktionsövningar!» (100% (Samtliga))
- Valdigt givandet och roliga.» (100% (Samtliga))


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 63%

Genomsnitt: 3.21

- Mycket bra skrivet! Det går bra att följa vad det är man skall kunna! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Det lades ganska lite vikt på axel dimensionering, visst vi gjorde en konstr. uppg men det var svårt att gräppa tillväga gångssättet. Göran B kanske var lite otydlig i början av kursen också!»
- Att välja olika lagertyper för olika tillämpningar känns som något väldigt viktigt och som jag upplevde att vi gick igenom för lite.»
- Eftersom Inlämningsuppgift 1 var en salig röra av allt det här, gjorde att det tog tid att förstå men det gav utdelning senare för då kunde man allt»

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»4 7%
Väl»16 31%
Mycket väl»29 56%

Genomsnitt: 4.41

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 9%
Ganska väl»5 9%
Väl»18 35%
Mycket väl»23 45%

Genomsnitt: 4.15

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
51 svarande

Inte alls»1 1%
Något»6 11%
Ganska väl»10 19%
Väl»19 37%
Mycket väl»15 29%

Genomsnitt: 3.8

Förklara varför att tätningar krävs.
51 svarande

Inte alls»5 9%
Något»7 13%
Ganska väl»11 21%
Väl»14 27%
Mycket väl»14 27%

Genomsnitt: 3.49

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»7 13%
Mycket väl»43 84%

Genomsnitt: 4.82

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»5 9%
Mycket väl»45 88%

Genomsnitt: 4.86

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»0 0%
Väl»6 11%
Mycket väl»45 88%

Genomsnitt: 4.88

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»1 1%
Väl»7 13%
Mycket väl»43 84%

Genomsnitt: 4.82

Beräkna livslängd vid varierade last.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»3 6%
Väl»8 16%
Mycket väl»38 77%

Genomsnitt: 4.71

Konstruera en axel med hänsyn till utmattning och kälverkan. (spänningskoncentrationer, yt- och dimensionsfaktor).
51 svarande

Inte alls»1 1%
Något»2 3%
Ganska väl»17 33%
Väl»13 25%
Mycket väl»18 35%

Genomsnitt: 3.88

7. Måluppfyllnad hydrodynamiskt smorda glidlager

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
51 svarande

Inte alls»10 19%
Något»14 27%
Ganska väl»13 25%
Väl»8 15%
Mycket väl»6 11%

Genomsnitt: 2.72

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
51 svarande

Inte alls»2 3%
Något»8 15%
Ganska väl»16 31%
Väl»16 31%
Mycket väl»9 17%

Genomsnitt: 3.43

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
51 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 7%
Ganska väl»6 11%
Väl»17 33%
Mycket väl»23 45%

Genomsnitt: 4.11

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
51 svarande

Inte alls»2 3%
Något»9 17%
Ganska väl»12 23%
Väl»15 29%
Mycket väl»13 25%

Genomsnitt: 3.54

8. Skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Skruvförband tillhör bland de svårare områdena, men man fick lite hum om det tack vare skruvlabben»

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»11 21%
Väl»20 39%
Mycket väl»19 37%

Genomsnitt: 4.11

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,,,-diagram.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»4 7%
Väl»15 29%
Mycket väl»30 58%

Genomsnitt: 4.43

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»6 12%
Väl»18 36%
Mycket väl»25 50%

Genomsnitt: 4.34

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»1 2%
Väl»16 32%
Mycket väl»32 64%

Genomsnitt: 4.58

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 8%
Väl»12 24%
Mycket väl»34 68%

Genomsnitt: 4.6

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
50 svarande

Inte alls»1 2%
Något»2 4%
Ganska väl»5 10%
Väl»13 26%
Mycket väl»29 58%

Genomsnitt: 4.34

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar) och hållfasthet.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»1 2%
Väl»15 30%
Mycket väl»33 66%

Genomsnitt: 4.6

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»7 14%
Väl»18 36%
Mycket väl»25 50%

Genomsnitt: 4.36

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»9 18%
Väl»20 40%
Mycket väl»19 38%

Genomsnitt: 4.12

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»2 4%
Väl»16 32%
Mycket väl»32 64%

Genomsnitt: 4.6

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»7 14%
Väl»17 34%
Mycket väl»22 44%

Genomsnitt: 4.14

9. Fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Två sista frågorna finns inte med?»

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 16%
Ganska väl»14 28%
Väl»17 34%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.59

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»3 6%
Ganska väl»14 28%
Väl»20 40%
Mycket väl»11 22%

Genomsnitt: 3.75

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
48 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»14 29%
Väl»16 33%
Mycket väl»14 29%

Genomsnitt: 3.83

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
49 svarande

Inte alls»3 6%
Något»4 8%
Ganska väl»14 28%
Väl»17 34%
Mycket väl»11 22%

Genomsnitt: 3.59


25 svarande

Inte alls»1 4%
Något»5 20%
Ganska väl»3 12%
Väl»9 36%
Mycket väl»7 28%

Genomsnitt: 3.64


26 svarande

Inte alls»1 3%
Något»5 19%
Ganska väl»3 11%
Väl»9 34%
Mycket väl»8 30%

Genomsnitt: 3.69

10. Remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»3 6%
Ganska väl»16 32%
Väl»17 34%
Mycket väl»12 24%

Genomsnitt: 3.73

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 16%
Ganska väl»8 16%
Väl»26 53%
Mycket väl»7 14%

Genomsnitt: 3.65

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
47 svarande

Inte alls»1 2%
Något»7 14%
Ganska väl»13 27%
Väl»15 31%
Mycket väl»11 23%

Genomsnitt: 3.59

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»13 26%
Väl»21 42%
Mycket väl»15 30%

Genomsnitt: 4.04

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»9 18%
Väl»23 46%
Mycket väl»16 32%

Genomsnitt: 4.1

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
48 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»13 27%
Väl»20 41%
Mycket väl»14 29%

Genomsnitt: 3.97

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»7 14%
Ganska väl»9 18%
Väl»19 38%
Mycket väl»13 26%

Genomsnitt: 3.73

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
48 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»15 31%
Väl»19 39%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.72

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 6%
Ganska väl»10 20%
Väl»17 34%
Mycket väl»19 38%

Genomsnitt: 4.06

Beräkna belastningsgraden.
49 svarande

Inte alls»2 4%
Något»4 8%
Ganska väl»17 34%
Väl»16 32%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.57

11. Kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
49 svarande

Inte alls»2 4%
Något»11 22%
Ganska väl»11 22%
Väl»14 28%
Mycket väl»11 22%

Genomsnitt: 3.42

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»13 26%
Ganska väl»10 20%
Väl»17 34%
Mycket väl»9 18%

Genomsnitt: 3.44

Beräkna utväxling.
49 svarande

Inte alls»2 4%
Något»3 6%
Ganska väl»12 24%
Väl»14 28%
Mycket väl»18 36%

Genomsnitt: 3.87

Förklara begreppet ”,,Involuta”,,.
49 svarande

Inte alls»4 8%
Något»9 18%
Ganska väl»8 16%
Väl»16 32%
Mycket väl»12 24%

Genomsnitt: 3.46

Beräkna referensaxelavstånd.
49 svarande

Inte alls»4 8%
Något»4 8%
Ganska väl»5 10%
Väl»21 42%
Mycket väl»15 30%

Genomsnitt: 3.79

Kunna tillämpa Fölmer’,,s ekvation.
49 svarande

Inte alls»5 10%
Något»6 12%
Ganska väl»10 20%
Väl»20 40%
Mycket väl»8 16%

Genomsnitt: 3.4

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
49 svarande

Inte alls»6 12%
Något»10 20%
Ganska väl»12 24%
Väl»14 28%
Mycket väl»7 14%

Genomsnitt: 3.12

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
49 svarande

Inte alls»3 6%
Något»7 14%
Ganska väl»12 24%
Väl»15 30%
Mycket väl»12 24%

Genomsnitt: 3.53

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
49 svarande

Inte alls»5 10%
Något»10 20%
Ganska väl»10 20%
Väl»14 28%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.28

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
49 svarande

Inte alls»4 8%
Något»10 20%
Ganska väl»13 26%
Väl»13 26%
Mycket väl»9 18%

Genomsnitt: 3.26

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
49 svarande

Inte alls»4 8%
Något»11 22%
Ganska väl»9 18%
Väl»17 34%
Mycket väl»8 16%

Genomsnitt: 3.28

12. Bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»11 22%
Väl»21 42%
Mycket väl»16 32%

Genomsnitt: 4.06

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»7 14%
Väl»20 40%
Mycket väl»18 36%

Genomsnitt: 4.06

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»5 10%
Väl»18 36%
Mycket väl»24 48%

Genomsnitt: 4.3

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
48 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»6 12%
Väl»21 43%
Mycket väl»19 39%

Genomsnitt: 4.18

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»11 22%
Väl»21 42%
Mycket väl»15 30%

Genomsnitt: 4

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»5 10%
Väl»19 38%
Mycket väl»23 46%

Genomsnitt: 4.28

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»6 12%
Väl»14 28%
Mycket väl»25 51%

Genomsnitt: 4.22

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 10%
Ganska väl»10 20%
Väl»19 38%
Mycket väl»15 30%

Genomsnitt: 3.89

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»48 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.98

- Kursens omfattning kunde gott motsvara ett par poäng till.» (Nej, målen är för högt ställda)

14. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»13 25%
Ja, i hög grad»37 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- förhållandevis lätt tenta i jämförelse med tidigare tentor.» (?)
- Ja» (I viss utsträckning)
- Tentan var lätt, men man hade ju lärt sig en del » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har förläsningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»28 52%
Mycket stor»18 33%

Genomsnitt: 3.15

- mkt stor skillad på de första veckorna med brännare som förvirrade mer än föreläste» (Ganska stor)
- Bästa föreläsaren hittils!» (Ganska stor)
- Magnus föreläsningar har varit mycket givande. Brännares föreläsningar var rent bedrövliga. Tyvärr existerade ingen genomtänkt pedagogik.» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»15 28%
Ganska liten»21 39%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.07

- Brännare var inte rätt person till denna typ av övningar tyvärr.» (Mycket liten)
- Goran brannare var mycket bra pa att forklara i mindre grupper men som forelasare ar han verkligen inte bra nog. Han rabblar bara fior att gora det forstarligt.» (Mycket liten)
- När det finns så utförliga lösningar i boken räcker det att titta där istället för att se det skrivas på tavlan» (Mycket liten)
- Brännare må vara en duktig gruppledare, men han är under medelmåttigt bra framför hela klassen och i föreläsningssal.» (Ganska liten)
- Göran Brännare var inte alls bra som övningsledare, han är för opedagogisk förklarar inte de olika stegen som skall göras för att lösa en uppgift och går lite för snabbt fram!» (Ganska liten)

17. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»5 9%
Ganska stor»14 26%
Mycket stor»32 60%

Genomsnitt: 3.43

- Konstruktionsuppg. i sig gav väldigt mycket!» (Mycket liten)
- Den första var väldigt stor och slutet på uppgiften med caden kändes ganska onödigt att ha med.» (Mycket stor)
- Väldigt bra övningar, även om den första var i största laget.» (Mycket stor)
- Kul med uppgifter förankrade i verkligheten.» (Mycket stor)
- Trots att det känns tungt att lägga så mycket tid som konst.övningarna ändå tar, är de helt klart väldigt bra.» (Mycket stor)
- Det känns som om man gör konstruktionsuppgifterna noggrant klarar man tentan utan några som helst problem.» (Mycket stor)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 18%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 3.05

- Har använt "läroboken" minimalt men däremot har övningsboken varit mycket användbar.» (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»33 63%
Mycket bra»19 36%

Genomsnitt: 3.36

- Saknar facit på hemsidan! Hittade inte heller lösningarna som skulle hänga någonstans efter avslutad tentamen.» (Ganska bra)
- Hemsidan är ju nere relativt ofta.» (Ganska bra)
- Ett undantag skulle vara tentan med rätt svar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»31 58%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.75

- Doktoranderna hade inte så jättebra koll på den typen av uppgifter vi hade fått tilldelat oss.» (Ganska dåliga)
- När det gällde konstruktionsuppgiften fick vi inte alltid den hjälp vi behövde.» (Ganska bra)
- Jonas var mycket hjalpsam.» (Ganska bra)
- Göran är en ängel. Däremot fick min grupp dålig hjälp under konstruktionsövningarna.» (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»43 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.79

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»17 32%
Hög»30 56%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.66

- Hög men bra, speciellt i början med den första konstruktionsuppgiften. De andra var mer acceptabla tycker jag.» (Hög)
- hög under läsperiodens gång, men ändå inte för hög. dock kom en alldeles för lätt tenta på slutet som väger ner» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna var mycket bra men tog ganska mycket tid att göra! » (Hög)
- Bara konstruktionsövningarna som är krävande» (Hög)
- Konsruktionsuppgifterna tar otroligt mycket tid, speciellt den första! Dock lär man sig väldigt mycket och har igen det på tentan, men det skulle varit bra att få förklarat för sig redan direkt att detta tar väldigt mycket tid men att man kommer ha nytta av det om man enkelt vill få bra betyg.» (Hög)
- Har aldrig pluggat mer än i den här kursen. Väldigt intressant kurs men samtidigt ovanligt arbetskrävande. (För mycket relativt dess poäng)» (För hög)
- För hög under första delen av kursen, under inlämningsuppgift 1 som var för omfattande. Vet att många höll på att gå in i väggen under den delen av kursen. Att först göra konstruktionsuppgiften och sedan även en CAD-del tog för mycket tid. » (För hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 39%
Hög»27 50%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.69

- ganska tomt schema men mkt att göra och plugga ändå» (Lagom)
- Första läsperioden som jag lyckats ligga i fas hela läsperioden!» (Lagom)
- Schysst att ha den svåraste inlämningsuppgiften först» (Hög)
- Jobbigaste perioden hittills, alldeles för hög arbetsbelastning för att det ska vara maximalt givande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»3 5%
Gott»15 28%
Mycket gott»34 64%

Genomsnitt: 4.54

- Hade varit mkt gott om det inte varit för det uppdrivna arbetstempot.» (Gott)
- Riktigt rolig kurs. Den känns väldigt rätt på Maskinteknik. » (Gott)
- Mycket rolig kurs som dock krävde mycket mycket tid under konstruktionsövningarna. Man hann inte med det andra ämnet under läsperioden pga konst.övn. Ett tips är att bara ha två stycken konstruktionsövningar nästa år.» (Mycket gott)
- rolig kurs som bör intressera alla i klassen, annars har man nästan valt fel program» (Mycket gott)
- Varit en bra och genomtänkt kurs, där man faktiskt lärt sig lite "vettiga" saker. Mycket trevligare när man får räkna på "riktiga" saker istället för balkar! Man kanske inte ska ha Brännare som reserv föreläsare dock. » (Mycket gott)
- Absolut bästa kursen hittils!» (Mycket gott)
- Den forsta kursen som ger en inblick i hur det kan vara att jobba som ingenjor.» (Mycket gott)
- Väldigt bra och rolig kurs där man får nytta av lite MEK-kunskaper och som ger en verklighets förankring/tillämpning av de kunskaper man fått sedan innan.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills på Chalmers» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsövningarna var klockrena! Väldigt bra lärosätt»
- konstruktionsövningarna.»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Bra med verklighetsrelaterade problem.»
- Konst.uppgifterna»
- Magnus Evertsson»
- Konstruktionsuppgifterna och Magnus Evertsson som föreläsare!»
- Magnus Evertsson och Göran Brännare.»
- Föreläsaren och vissa övningsledare»
- Konstruktionsuppgifter och strukturen på tentan, även om man tycker att det är en "typtenta" så tycker jag att kunskaperna som testas på tentan kan kopplas ihop med kursmålen och det är väldigt bra!»
- Konstruktionsövningarna är bra och bör bevaras.»
- Magnus föreläsningar var väldigt bra.»
- det mesta var bra. kul på föreläsningar när exempel tas ur verkliga problem så man har ngt att relatera till.»
- Konstruktionsuppgifterna! »
- Jag har tyckt att konstruktionsövningarna har varit mkt givande»
- Föreläsaren!!!»
- Konstruktionsövningarna»
- Evertsson är mycket bra!»
- Konstruktionsövningarna»
- Inlämningsuppg.»
- Magnus Evertsson som föreläsare, inlämningsuppgifterna»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör kursen ett par poäng större, och låt den löpa över en hel termin?»
- Konstuktionsövningarna»
- Kö 1 var väldigt svår och tidskrävade. Aldrig bra med två olika föreläsare.»
- Förbättra labben»
- kö1 bör kanske vara lite kortare!»
- Försöka att flytta sista konstruktionsuppgiften så den inte kommer så tätt inpå tentan.»
- Att på något sätt få den 3e uppgiften tidigare. Allt blir så stressigt på slutet.»
- Denna enkät kunde kommit ut tidigare.»
- Lite mer stöd inför första konstruktionsuppgiften. Gå igenom hur man bör göra teoretiskt i stora drag just anpassat efter uppgiften. »
- Boka salar för konstruktionsuppgifter. Alla övningsledare borde ha korta genomgångar för konstruppg.»
- Räkneövningarna.»
- Bättre räkneövningar!»
- svårare tenta»
- Byta ut Brännare. Ha matlab konstruktionsövningar. »
- svårare tenta»
- Gör om räkneövningarna.»
- Mindre rakneovningar.»
- omfattningen av konstruktionsuppgifterna. Vissa grupper hade det tufft att bli godkända på saker som andra slapp»
- Den första tiden då Göran Brännare föreläste förstod man väldigt lite. Evertssons föreläsningar är otroligt mycket bättre och det känns som man missade den första delen av kursen. Övningarna är inte direkt dåliga men knappast särskilt bra. Göran är duktig på det han gör men hans pedagogik kan knappast anses som särskilt bra. Om Magnus har alla föreläsningar samt övningarna förbättras kommer Maskinelement utan tvekan bli en av de mest intressanta kurserna och även en av de kurser där man lär sig störst del av samtlig undervisning.»
- Övningarna var kassa»
- Göran Brännares räkneövningar i föreläsningsal var inte speciellt givande »

27. Har Du läst igenom kurspm?

53 svarande

Ja»44 83%
Nej»9 16%

Genomsnitt: 1.16

28. Övriga kommentarer

- Trevligt upplagt kurspm men jag läste inte igenom det förrän precis innan tenta veckan och vet inte om den egentligen gav mig så mycket.»
- Bra utformat utvärderingsformulär. Inte minst att det står exempel på antal tillfällen i början..»
- För lång utvärdering, orkade knappt läsa igenom alla målen»
- Mycket mycket intresant och rolig kurs! Tentaresultaten speglar att en kurs med inte helt enkelt innehåll kan göras "lätt" med god pedagogik och genomtänkta uppgifter!»


Kursutvärderingssystem från