ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik M HT 2009, mtf041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-05 - 2010-02-01
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Gunnar Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta den genomsnittliga tiden per vecka sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 10 timmar»9 13%
Cirka 15 timmar»16 24%
Cirka 20 timmar»20 30%
Cirka 25 timmar»14 21%
Minst 30 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.87

- Laborations uppgiften tog väldigt lång tid» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

65 svarande

0%»3 4%
25%»4 6%
50%»10 15%
75%»15 23%
100%»33 50%

Genomsnitt: 4.09

- långdragna» (25%)
- Var närvarande på alla men det var svårt att hänga med och vara uppmärksam mer än 50% då föreläsningarna lätt blev entoniga och tråkiga. overheadbilderna var dåliga och det var ingen större variation» (50%)
- sov igenom ett flertal» (50%)
- Kanske lite svårt att tyda vad det var som tonvikten skulle läggas på.» (75%)
- Föreläsningarna vara av väldigt varierande kvalitet. Kändes i början som man bara satt och väntade på vad det var vi skulle lära oss. Jag tycker det var dåligt att det inte vara några räkneexempel på föreläsningarna utan att allt sådant kom på övningarna.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

64 svarande

0%»1 1%
25%»3 4%
50%»8 12%
75%»15 23%
100%»37 57%

Genomsnitt: 4.31

- bra övningsledare» (75%)
- Bra övningar och övningsledare» (100%)
- Bra med utdelningen av övningsuppgifter och facit till dessa då boken inte hade ngr sådana» (100%)
- Närmare 80-90%» (100%)
- Övningarna fungerade bra och det var på dem man förstod vad kursen handlade om och vad man skulle lära sig.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

65 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 41%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 24%

Genomsnitt: 2.38

- Känns som det vi gjorde de första veckorna aldrig tenterades» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 82%
Nej, målen är för högt ställda»7 17%

Genomsnitt: 2.17

- mer tid skulle behövas för att gå igenom allt bättre på föreläsningarna» (Nej, målen är för högt ställda)
- stor kurs med få poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är väldigt mycket man ska kunna för "få" antal poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 26%
Ja, i hög grad»28 62%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.77

- teorifrågorna är riktigt skumma i övrigt var dom bra» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»16 25%
Ganska liten»27 42%
Ganska stor»18 28%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.12

- Mestdels var föreläsningar helt totalt värdelösa.» (Mycket liten)
- föreläsningsanteckningarna räcker. behöver inte sitta på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Mycket röriga föreläsningar, utan riktig struktur. Svårt att bli intresserad av dem.» (Mycket liten)
- Kunde varit mer strukturerade» (Ganska stor)
- svårt att se samband mellan föreläsningar - övningar till en början» (Ganska stor)
- Lite för mycket "babbel" ibland..» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Totalt:

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»28 43%

Genomsnitt: 3.23

Fördelat på olika grupper:

ML12: (32 st)
Mycket liten3 9%
Ganska liten5 15%
Ganska stor9 28%
Mycket stor15 46%

Genomsnitt: 3.12

- Omöjligt att välja en sal eftersom jag bytte efter varje tillfälle.» (Mycket liten)
- Rellativt till de andra kursernas övningar. Svårbegripligt och väldigt luddigt, hände många gånger att övningsledaren skrev fel o.s.v.» (Ganska liten)
- kommer ej ihåg vilken sal jag varit i.» (Ganska liten)
- Karen har varit jätte bra som övningsledare» (Mycket stor)
- (hos Karen)» (Mycket stor)
- Karen är väldigt bra!» (Mycket stor)
- olika salar» (Mycket stor)
- Minns inte vilken sal, men var hos Karen. Vilket var jättebra!» (Mycket stor)

ML13: (3 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor2 66%
Mycket stor1 33%

Genomsnitt: 3.33

ML14: (12 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 8%
Ganska stor7 58%
Mycket stor4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Vet inte vilken sal oliver var i men han var kung. Hans övningar räcker för att klara kursen» (Ganska stor)

ML15: (9 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 11%
Ganska stor3 33%
Mycket stor5 55%

Genomsnitt: 3.44

- minst inte salsnummret, men övningsledaren Vijay» (Ganska stor)
- Olivier äger!» (Mycket stor)
- Har varit på flera olika övningar och de flesta är bra faktiskt.» (Mycket stor)
- Jag är osäker på numret, Oliviers övningssal» (Mycket stor)

ML16: (8 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor5 62%
Mycket stor3 37%

Genomsnitt: 3.37

- Lärde mig mer på övningarna i ML16, tyvärr fanns det inte alltid plats där. Allt vijays extra-arbete borde tas tillvara och kanske skickas ut till alla i kursen.(Han skrev egna uppg etc)» (Ganska stor)
- Kunde koncentrerats mer på grunderna, lite för fördjupat. Bra med flera uppgifter och färdiga häften med lösningar.» (Ganska stor)
- Tycker att de anteckningar vi fick från övningarna var lite för tydliga. bra att man får svar och lite handledning om hur man löser uppgifterna men inte allt.» (Ganska stor)
- Vijay är en av de bästa övningsledare jag haft» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften/labben varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»10 15%
Ganska liten»24 37%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»4 6%

Genomsnitt: 2.37

- Man lärde sig ingenting.» (Mycket liten)
- Tog mycket mer tid att komma på ett bra sätt att skriva programmet på än vad det tog att förstå termodynamiken i uppgiften» (Mycket liten)
- Alla deltog inte i den...» (Mycket liten)
- Svårt att jobba i så stor grupp. "Mer matlab än termo". » (Ganska liten)
- Matlab-delen var totalt värdelös, den tog bara värdefull tid från bättre saker och man blev så frustrerad av all programmeringstext.» (Ganska liten)
- Bra innehåll, men matlab är opraktiskt för ändamålet och ställer till med bekymmer som kostar massor av tid och energi. Det var mer en programeringsuppgift.» (Ganska liten)
- Matlaben var för svår för uppgiften. Inte rimmligt att behöva sitta o 10 timmar bara för att lösa matlaben i en termouppgift!» (Ganska liten)
- men den var för omfattande. Hade varit bra med lite mer ledning så man snabbare kom på rätt spår» (Ganska stor)
- Matlabbprogrammet krävde stora i kunskaper i termodynamik för att konstruera vilket gav en inblick på ett tidigt stadium i hur en kylmaskin fungerar.» (Ganska stor)
- Den var bra, för man förstod mycket av termodynamiken när man skrev matlaben. Men den var väldigt svår, både matlaben och termodynamiken i den.» (Ganska stor)
- En riktigt bra uppgift, dock kändes det som att Matlab var för stor del av själva uppgiften, kunde baseras mer på själva mekanikdelen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»33 51%
Ganska liten»15 23%
Ganska stor»11 17%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 1.81

- Dom övningarna som stod i boken hade inget med det som tentan handlade om och kändes därför väldigt onödig.» (Mycket liten)
- Värdelös bok.» (Mycket liten)
- Den är otroligt dåligt upplagd och avsaknaden av facit på alla uppgifter var en grov nackdel. En av de minst använda böcker hitills.» (Mycket liten)
- helt onödig. bara dyr och alldeles för omfattande. använde den inte alls» (Mycket liten)
- använde nästan bara tabellerna i boken.» (Mycket liten)
- Väldigt dålig bok med mycket skitsnack och ingen facit till uppgifterna » (Mycket liten)
- boken var helt onödig.» (Mycket liten)
- Har inte läst något i boken eftersom de matial vi fick från övningsledaren var så omfattande.» (Mycket liten)
- Hade mycket annat bra material att boken för det mesta blev överflödig» (Ganska liten)
- Var så mycket att läsa.» (Ganska liten)
- Bra tabeller, illustrationer och sammanfattningar, men annars helt oduglig!» (Ganska liten)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningarna på webben och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»14 21%
Ganska stor»24 37%
Mycket stor»23 35%

Genomsnitt: 3.04

- allltid bra att kunna gå tillbaka och titta på sådana saker men det är framförallt utdelat övningsmateriell (även gamla tentor) som varit mig till gagn i kursen.» (Ganska liten)
- bra föreläsnings PP. och häften från övningar var till bra hjälp.» (Ganska stor)
- De gav bra överblick av teroridelen och i viss mån även räknedelen.» (Mycket stor)
- Oliviers lösningsexempel säger jag bara» (Mycket stor)
- Klockrent! Illustrativt, koncentrerat, pedagogiskt etc! Mycket bra!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dåligt»12 18%
Ganska bra»35 54%
Mycket bra»13 20%

Genomsnitt: 2.89

- Material kom ut alldels för sent!! Man hamnade efter pga av övningar mm inte hade kommit ut så att man inte kunde göra vad man skulle och behövde för att lära sig.» (Mycket dåligt)
- Övningarna kom oftast ut försent och det var svårt att hänga med i planeringen. » (Ganska dåligt)
- Hittade först inte scheman över R-134 och det där men senare gjorde jag det.» (Ganska dåligt)
- Det tog lång tid att få ut facit till övningsuppgifterna. Det medverkade till att det tog mkt lång tid att göra vissa uppgifter som man inte exakt visste hur de skulle lösas.» (Ganska dåligt)
- Svårt när övningsledarna räknade med att vi hade med oss pappret för dagens övning och de inte las ut förrän någon timma innan övningen då vi hade föreläsning och inte möjlighet att kunna skriva ut dessa. Bra med föreläsningsanteckningar!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp av och ställa frågor till föreläsaren?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»19 29%
Mycket bra»20 31%
Har ej sökt hjälp»20 31%

Genomsnitt: 3.85

- Överbefolkade klassrum» (Ganska dåliga)
- Kunde vara svårt att uttolka ibland om svaret verkligen kunde härledas till frågan.» (Ganska bra)
- toppen!» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp av och ställa frågor till övningsassistenterna?

63 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»20 31%
Mycket bra»34 53%
Har ej sökt hjälp»4 6%

Genomsnitt: 3.57

- För många elever och för få ledare. » (Ganska dåliga)
- Oftast allt för många på samma övning.» (Ganska bra)
- Synd bara att man fick olika svar av alla, även om man ställde samma fråga...» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»47 74%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.73

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 41%
Hög»31 49%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.68

- Under laborationsdelen med matlab var arbetsbelastningen hög, annars var den lagom.» (Lagom)
- Men all den tunga bördan kom som en ketchupeffekt mot slutet. Det vore inte fel att lägga lite mer krut i början och sedan skära ned lite på konstruktionsuppgiften för att få ett jämnare flyt. » (Lagom)
- Avsaknaden av avlastning i form av en bättre kurs litteratur gav en ökad press på egenstudier i tidskrävande form. Att sitta och bläddra fram och tillbaka i olika utdelade materiell och anteckningar är inte att föredra. » (Hög)
- Hade det varit för 7,5p hade det varit lagom, nu krävdes 4-5 veckors heltidsstudier för en 4,5 poängskurs. » (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 28%
Hög»33 52%
För hög»12 19%

Genomsnitt: 3.9

- Ingejörsmetodiken tog för mycket kraft och energi.» (Hög)
- Vi hade mycket samtidigt. Väldigt mycket.» (För hög)
- går ej maskin, läste 200% på egen hand, inte direkt programmets fel :)» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»10 16%
Godkänt»31 50%
Gott»17 27%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 3.04

- Påtok för opedagogiska föreläsningar, väldigt svårt att förstå det Gunnar säger. Mycket problem med de "tekniska hjälpmedlena". Inte nog med det, han hann inte gå igenom allt han skulle ha gjort, d.vs.s vi har inte lärt oss det vi skulle ha gjort. Sorgligt med tanke på att det i öfrigt var en mycket intressant kurs.» (Mycket dåligt)
- Sämst föreläsningar» (Dåligt)
- Det var rörigt och svårt att hänga med när man saknade material.» (Dåligt)
- bra kurs som ger bra kunskaper.» (Godkänt)
- Kurslitteraturen behöver förbättras till gagn för egenstudier.» (Godkänt)
- Jag tycker om att man kan få föreläsningsanteckningar innan och hinna läsa på dem innan, BRA! Tycker att övningsledarna kunde pratat ihop sig mer, så att de sa samma saker. Jag fick hela tiden olika besked från olika elever som haft olika ledare på frågor om Termodynamiken. Troligen pga att de svarade antingen för generaliserade processer eller verkliga.» (Godkänt)
- lite rörigt stundtals» (Gott)
- För rörig. Mer struktur behövs. och de olika processerna bör introduceras tidigare. » (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Olivier»
- labben.»
- övningarna»
- Tekniska processer»
- Övningsledarna och uppgifterna»
- Konstruktionsuppg. gjorde att man fick en bra översikt.»
- Konstruktionsuppgiften. Den gav mycket.»
- Övningarnas upplägg»
- övningarna och konstruktionsuppgiften»
- övningstillfällena»
- ...»
- Karen»
- Labben.»
- oliver»
- Att de tekniska processerna genomgicks grundligt och repeterades flitigt i egenuppgifterna»
- Bra berättande föreläsningar i kombination med föreläsningsanteckningar. Utan anteckningarna hade det blivit svårt att hinna hänga med riktigt ordentligt på föreläsningarna eller läsa på och förstå i efterhand.»
- Övningarna»
- upplägget»
- Föreläsningsanteckningarna.»
- konstruktionsuppgiften»
- mängden övningstillfällen. helst fler.»
- Inget?»
- Lärarens engegemang och tillgänglighet. Konstruktionsuppgiften/labben var också lärorik, dock lite för stor vikt på matlab kunskaper.»
- Övningslektionerna»
- Dugga 1, med extra poäng som sporre. »
- övningsledarna var bra:) »
- Anteckningar att läsa på innan föreläsningar. Det är mycket teori och det underlättar att hinna smälta det och läsa fler gånger.»
- Utdelat material på övningar»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- facit till ALLA hemuppgifter, lösningar är ett stort plus.»
- inlämningsuppgiften! tog alldeles för mycket tid och energi som man egentlgen inte lärde sig mycket på heller. Det var interpolationen som var det svåra att lösa i matlab.»
- Mer räkningar på föreläsningar och mindre prat.»
- föreläsare, vissa övningsledare samt labrationen»
- Mer struktur»
- laborations uppgiften bör förenklas något»
- Inte så mycket onödigt prat.»
- mer koppling mellan föreläsningar och övningar. exempel på föreläsningarna»
- mer exempel på räknetal på föreläsningarna. »
- Mindre teori på förläsnngarna, mer räkna på tavlan. »
- Mer "övningar" på föreläsningarna.»
- Det behövs mycket bättre struktur på föreläsningarna. Det kändes som om vi hoppade hela tiden, skärpning!»
- mer sammanfattande föreläsningar, sega inte över slicearna, gå igenom dem och ta hellre överbliven tid till exempel inom området etc.»
- Facit till uppgifterna bör läggas ut samma dag som övningstillfället.»
- Ni bör ge mer tid för frågor på övningar, att ni har 5(?) övningsledare som går igenom samma tal i sina respektive salar måste vara ett väldigt ineffektivt sätt att utnyttja övningsledarnas tid. Antingen så bör ni lämna genomgång av tal till en föreläsning eller att ni istället använder den teknik som idag finns och låter övningstillfällen vara just övning. Jag talar närmare om internet och video. Låt en person, pedagogiskt lagd, lösa de tal ni vill demonstrera för en videokamera och lägg upp filmen på nätet. Det är ganska komiskt att universiteten kommit längre i sitt utnyttjande av dagens teknik än de "Tekniska" högskolorna, generellt sätt. I just denna kursen fanns föreläsningsanteckningar etc upplagt men det förefaller vara synnerligen sällsynt.»
- Det mesta.. Matlabuppgift med 5 personer?? Hälften av alla anteckningar/facit helt fel!? Fullständig avsaknad av pedagogik på föreläsningarna.. »
- Kurslitteraturen.»
- jag vet inte hur man ska ändra på föreläsningarna men de är i princip helt onödiga»
- Facit till ALLA uppgifter. Man lär sig bäst av att se vad man gjort fel. Om man inte ens vet att man gjort fel och vad som är fel blir det svårt att lära sig. »
- föreläsningarna bör bli lättare att hänga med på och konstruktionsuppgiften var onödig och krånglig.»
- Ändra konstruktionsuppgiften så att Matlabkoden kan skrivas kortare. Då inläsning och interpolering tog så mycket plats blev det svårt att hitta felen i koden»
- Föreläsningarna bör bli mer strukturerade»
- Byta kursliteratur!!!»
- Föreläsningarna, så att man lär sig det mest väsentliga där. Plus att övningar kommer upp på hemsidan i tid!»
- boken är onödig»
- Pedagogiken hos föreläsare och övningsledare! Samt föreläsarens almänna tekniska kunskaper.»
- Matlab och föreläsningar»
- Konstruktionsuppgiften. Det måste går att göra på något smidigare sätt.»
- Att övningsledarna ger ut ungefär lika material.»
- kursen var för svår för att ha nu i början. Vi fick lära oss generaliserade processer och oftast blev de så generaliserade att övningsledarna hade svårt att svara på frågorna man ställde eftersom de bäst kunde svara på de verkliga processerna. Jag undrar också då hur stor användning jaghar av att kunna de generaliserade processerna. Kanske är det bättre att lägga fokus på färre processer men se till att förstå dem ordentligt istället.»
- Bättre utnyttjande av tavlor på föreläsningarna»

21. Övriga kommentarer

-
- papprena med hemtalen behöver komma ut tidigare på hemsidan så man kan förbereda sig och räkna effektivt under övningarna. »
- Inte många gånger föreläsaren räknade på processerna under förläsningstillfällen..»
- I början kändes kursen ganska tråkig då det blev mycket nya beteckningar och sådant. Men mot slutet kändes allt mycket mer intressant och jag tycker nu att det var en mycket bra och rolig kurs att läsa»
- Konstruktionsuppgiften gav mycket lite. Boken öppnades knappast. Anteckningar från föreläsningarna räckte gott för att klara sig och förstå.»
- Det kändes nästan som att kursen bestod av tre olika delar, föreläsningar, övningar och boken. Det var svårt att förstå exakt vad det var man skulle kunna.»
- Tycker att Gunnar var mycket mån om att höra våra åsikter.»


Kursutvärderingssystem från