ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Digital och datorteknik Z1, EDA215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-16 - 2010-01-29
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

44 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 6%
Ja»29 65%
Inte läst det»12 27%

Genomsnitt: 3.2

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

44 svarande

Nej»1 2%
Delvis»3 6%
Ja»40 90%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Antar att allt man behövde veta fanns där men layouten var ju så tråkig så man nästan började gråta varje gång man gick in på sidan.» (Delvis)
- Otroligt bra kurshemsida med en massa bra material. Toppen att OH-bilderna fanns där innan föreläsningarna.» (Ja)
- Bra struktur, man hittar det man letar efter!» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Snedsbøl engagerat sig i kursen?

44 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»3 6%
Mycket bra»41 93%

Genomsnitt: 3.93

- Bäst» (Mycket bra)
- Oftast riktigt roliga föreläsningar! Bra och väldigt pedagogiska Powerpointslides» (Mycket bra)
- Bättre kan det inte bli.» (Mycket bra)
- Väldigt engagerad, kunnig och pedagogisk med repetion i början av varje föreläsning.» (Mycket bra)
- HAN E GRYM» (Mycket bra)
- Snedsböl är en pärla.» (Mycket bra)
- Bra med studietekniktips och att Rolf är glad och positiv» (Mycket bra)
- Han är väldigt bra och bemötande» (Mycket bra)
- Bre föreläsarna, inte tråkig nånstans, svårt att sitta engagerat!» (Mycket bra)
- En mkt engagerad lärare som faktiskt bryr sig att alla verkligen förstår. Han ger helt enkelt alla en chans. Men ibland vet jag han tror att vi kan mer än vad vi faktiskt gör..» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Synd att labet inte var tillräckligt stort så att man var tvungen och lägga in labtider till 21.00»
- Det hade varit bra om powerpointsen kom ut lite tidigare..»
- Inga konstigheter.»
- Allt har fungerat bra.»
- Bra med tentan på måndagen.»
- bara bra»
- svårt att anmäla sig till labbar»
- Tyckte det var dåligt att vissa inte fick lab-grupper från start och var tvungna att ta en tid mellan 17-21 (vilket ledde till att man gick 08-21 tisdagar)»
- Allmämnt mycket bra!»
- Alles gut»
- Försöker klämma in för mycket på en del föreläsningar»
- Mycket bra»
- Det blev lite tid för hjälp på vissa simuleringspass eftersom redovisningarna tog långt tid.»
- Bra. Jag kände att jag var välkommen att göra labbarna även vid de labtillfällen jag inte var anmäld till. »


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Inte vad jag kan komma på»
- Nej.»
- Om det syftas på högskolekurser, så nej. Endast förkunskaper från gymnasiet i kursen "Konstruktion B"»
- Diskret matematik från gymnasiet var lite till hjälp i början.»
- -Kurser från gymnasiet i digitalteknik, styrteknik och annat..»
- gymnasiekurser inom samma område. Eller menar ni chalmerskurser? nej inget speciellt isåfall.»
- nope»
- Matematik Diskret»
- inga»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- lite tid på simpassen»
- Istället för demonstration kunde man ordnat övningstillfälle i flera grupper där man får göra lite uppgifter istället och på så sätt få personlig hjälp. »
- Allt var bra förutom demostrationerna, det var dock inte Rolf som höll i dom.»
- Jag ansåg att kursen var bra.»
- Demonstrations läraren hade svårt att förklara»
- Mer förberedelser från demonstrationsledaren till deo-passen!»
- Det borde varit Rolf på alla demo-pass. :P»
- Jag var bara på två av föreläsningar och inget sim-pass eller demonstration så jag kan inte bedöma dessa. Däremot tyckte jag det funkade bra att läsa kursen på egen hand. "Har man koll på labbarna så har man koll på kursen" tycker jag är en bra sammanfattning.»

Lättast?
44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»12 27%
Laborationer»5 11%
Sim-pass»11 25%
Tentamen»7 15%
Demostration»7 15%

Svårast?
44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»9 20%
Laborationer»11 25%
Sim-pass»3 6%
Tentamen»13 29%
Demostration»2 4%

Mest relevant?
44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»26 59%
Laborationer»37 84%
Sim-pass»11 25%
Tentamen»16 36%
Demostration»0 0%

Minst relevant?
44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»1 2%
Laborationer»0 0%
Sim-pass»6 13%
Tentamen»0 0%
Demostration»27 61%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

43 svarande

0 0%
0 0%
2 4%
14 32%
27 62%

Genomsnitt: 4.58

- Bra med repetitioner inbyggt i föreläsningarna.» (4)
- Svårt att hänga med ibland, helst på slutet när vi gick igenom programmeringen. » (4)
- Bra med repition i början av varje föreläsning, men väl snabbt tempo» (4)
- Bra men överflödiga» (4)
- Lagom tempo, repeterade det som var viktig» (4)
- Som ovan, bra och genomarbetade powerpoint slides» (5)
- Otroligt engagerad föreläsare!» (5)
- Lagom takt» (5)
- Rolf är bäst. Grymt pedagogisk. » (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

44 svarande

0 - 25%»2 4%
25 - 50%»3 6%
50 - 75%»1 2%
75 - 90%»4 9%
90 - 100%»34 77%

Genomsnitt: 4.47

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Lugna ner tempot lite på vissa svåra grejer i kursen såsom assemblerprogrammering och gärna lite fler exempel på tavlan.»
- Han var bra och engagerad... kanske lite rörig ibland, men det brukade rätta till sig.»
- Blir nog inte mycket bättre.»
- Kanske lite väl stökigt under vissa föreläsningar, kunde ha delat ut tillsägelser.»
- Inte försökt hinna med mer än vad som är möjligt på 2x45min»
- Inte mycket för de var genomarbetade.»
- Demonstrationerna var inte bra. »
- inte mkt»


Sim-pass

10. Vad tyckte du om sim-passen?

- Inga åsikter»
- De var bra, dock ibland lite ont om tid.»
- Ibland tog det alldeles för lång tid att få demonstrera sina uppgifter»
- Bra.»
- Bra för det mesta»
- Var något för få handledare. Om man både hade en fråga och skulle redovisa på samma sim-tillfälle så kunde det sluta med att man inte fick tid att redovisa, vilket ju egentligen krävdes för att man skulle få göra labbarna.»
- Bra att få veta att man gjort uppgifterna rätt, men det tog lite för lång tid.»
- Bra.»
- Mycket intressant och oftast bra hjälp. »
- Sådär, kunde varit bättre organiserat med redovisning av hemuppgifterna. Annars bra.»
- svårt att få hjälp»
- Det var bra att det fanns personer att fråga och så... men de kunde gärna presenterat sig själva första lektionen. De första lektionerna trodde man att de var GU-elever eller nåt annat konstigt...»
- Bra men för få och det tog alldeles för lång tid att få hjälp/redovisa.»
- Kan vara nyttiga för vissa, men kändes onödiga om man var påläst.»
- Ibland kollade inte läraren på vad vi gjort, då är det svårt om det har blivit fel och man måste göra om på labben.»
- Ont om tid»
- ibland brist på handledare att redovisa för.»
- helt ok.»
- Svårt att få hjälp all tid gick till redovisningar»
- De var okej.»
- Helt okej, lite för långa genomgångar när det skulle rättas. (det tog 30 minuter!!)»
- Ibland svårt att få tillräckligt med hjälp, många elever på få lärare.»
- Lite segt att vänta på att få redovisa ibland»
- lång kötid första gångerna»
- Bra att man tvingades göra visas uppgifter innan labbarna och att de var mycket hårda på det i början»
- Kunde varit fler handledare»
- Det blev lite tid för hjälp på vissa simuleringspass eftersom redovisningarna tog långt tid.»

11. Hur många sim-pass var du på? (%)

44 svarande

0 - 25%»5 11%
25 - 50 %»1 2%
50 - 75%»1 2%
75 - 90 %»6 13%
90 - 100%»31 70%

Genomsnitt: 4.29


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

12. Vad tyckte du om laborationerna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

Matrisfråga

- Kommer inte riktigt ihåg vilken labb som var vilken, men tycke ibland att det var lite för stora skillnader i hur långt tid de olika labbarna tog.»
- Labbarna var mycket lärorika.»
- Bra.»
- Bra. Relevanta till kursen.»
- Laborationerna var otroligt bra. Man var väl förberedd så man fick verkligen ett utbyte av att laborera. »
- Mycket bra och intressant upplägg.»
- Roliga och lärorika labbar.»
- Extra uppgifterna var ibland väldigt olika i svårighetsnivå, om jag förstod det rätt så var den ena extrauppgiften med som ett delmoment på den andra på labb 5.»
- Minns inte hur laborationerna var...»
- Labbarna speglade bra vad som hade gåtts igenom på föreläsningarna, vilket gav en bra repetition.»
- Kommer dåligt ihåg vilka som var bäst.»
- Den tykna tjej labhandledaren var rentutsagt elak vid flera tillfällen, hon bör inte arbeta med människor!!»
- Bra och engagerade labhandledare! Utmärkt upplägg på laborationerna. Fint att man bygger upp en dator från grunden.»

Labb 1
41 svarande

1 2%
2 4%
6 14%
19 46%
13 31%

Genomsnitt: 4

Labb 2
41 svarande

0 0%
0 0%
5 12%
23 56%
13 31%

Genomsnitt: 4.19

Labb 3
41 svarande

0 0%
0 0%
5 12%
20 48%
16 39%

Genomsnitt: 4.26

Labb 4
41 svarande

0 0%
0 0%
5 12%
22 53%
14 34%

Genomsnitt: 4.21

Labb 5
41 svarande

0 0%
0 0%
10 24%
12 29%
19 46%

Genomsnitt: 4.21


Demonstrationer

13. Vad tyckte du om demonstrationerna?

- inte bra! »
- En demonstrationslektion som oftast inte gick igenom det vi hitills lärt oss innan demonstrationen och med en lite oengegerad föreläsare samt på en rolig tid som måndag sen eftermiddag gav inte mycket.»
- Mycket tråkiga, läraren var inte direkt dålig, men inte alls engagerad och inte heller förberedd. Därför blev det tråkigt att vara där.»
- Det är nog en bra grej egentligen, men demonstrationsledaren var jättedålig!»
- Mindre bra.»
- Kunde vara lite sega, då föreläsaren inte hade helt full koll på vad han gjorde hela tiden, men gick igenom relevanta saker inför tenta/labb»
- Läraren kunde förberett sig mycket mer. Demonstartuonerna var ganska röriga.»
- Demonstrations läraren hade svårt att förklara.»
- Totalt värdelösa, killen som demonstrera kunde inte ett skit, bara vela o haka upp sig, och även lärde ut fel, kunde inte svara på frågor...m.m. Gick enbart på en enda och insåg att det inte var värt det nånstans.»
- Dåliga»
- Dåligt förberedd, och väldigt oemottaglig föreläsare. Kunde inte svara på frågor kring kursens innehåll.»
- Oftast inte särskilt givande, Erik kändes som att han inte var påläst eller förberedd alls.»
- Erik saknar kompetens för att ha demo. »
- inte bra. Erik var sällan förberedd och kunde inte svara på frågor.»
- Bra blandning av uppgifter,»
- Kommer ej ihåg vad den som höll i demo-passen hette, men han kunde ej svara på de frågor som ställdes, och fullföljde inte alltid de exempel som han gick igenom.»
- inte så nödvändiga.»
- Riktigt dåliga, han som höll i de hade ingen koll på något fick man känslan av. Plus en väldigt kort stubin och ett rätt aggressivt beteende»
- Inget vidare när Erik höll i dom. Han var osäker och kunde inte svara på frågor.»
- Meningslösa, han gjorde uppgifter på ett helt annat sätt, enbart förvirrande!»
- Intee bra. Man blev bara helt förvirrad pga läraren. Han var inte väl förberedd!»
- Lärde sig mycket lite»
- En jätte god idé men fel person höll dem»
- Inte bra»
- Dåligt, ingen bra lärare.»

14. Hur många demonstrationer var du på? (%)

42 svarande

0 - 25%»22 52%
25 - 50%»6 14%
50 - 75%»5 11%
75 - 90 %»4 9%
90 - 100%»5 11%

Genomsnitt: 2.14

- lärare svår att förstå och okunnig» (0 - 25%)
- Skaffa en annan föreläsare, annars kan ni lika gärna ta bort demonstrationerna.» (0 - 25%)
- Gick på en eller 2, sen struntade jag i det..» (0 - 25%)
- Den låga närvaron berodde på att jag hade omfattande förkunskaper så ja ansåg mig inte behöva gå.» (25 - 50%)
- Man lärde sig inget eftersom det kändes som att uppgifterna var irrelevanta och ur fas.» (25 - 50%)
- Bra uppgifter att lösa, men som sagt, de kunde ha demonsterats mindre rörigt om demonstranten förberett sig mer.» (90 - 100%)
- Vissa saker gjordes på lite annorlunda sätt än på föreläsningarna, då var det svårt att hänga med ibland.» (90 - 100%)
- Aningen oplanerat» (90 - 100%)

15. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- inget rolf va rolig o bra»
- Börja med lite lättare exempel och sedan öka svårighetsgraden successivt, vara lite mer pedagogisk, mer engagemang och bättre förberedd.»
- Läst på innan, inte talat enbart med tavlan.. räknat på samma sätt som Rolf..»
- Engagerat sig lite mer.»
- Inget som jag kan komma på nu.»
- Förberett sig mer.»
- Allt.»
- Tillåta att man pratar med kompisen bredvid så att man förstår vad som händer på tavlan. Svara ordenligt på frågorna man ställer.»
- Se 13»
- Vet vad han gjorde och varit mer förbered. »
- gjort övningarna innan, så han visste vad som skulle göras och kunde fundera på vilka frågor som kunde tänkas komma.»
- Förberett sig mer för att kunna gå igenom uppgifterna smidigare och med mindre avbrott/ändringar.»
- Varit bättre förberedd och insatt i kursen»
- ALLT, framförallt vara förberedd så att han vet vad han skall göra och framförallt hur!»
- Vara bättre föberedd.»
- Föreläsaren kunde förklarat bättre.»
- Inte bara räkna utan också berätta om problemen, lite mer pedagogik»
- Varit bättre förberedd.»


Kurslitteratur:

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- arbetsbok mc12 var flummig»
- Öppnade inte ens blå boken.. så den känns ganska onödig..»
- Jag använde aldrig den blå boken så jag ansåg den vara överflödig.»
- Tror inte jag ens läste en hel sida i blå boken, hitta ingen direkt jätte relevant information. Möjligtvis bara småsaker som jag ändå kunde hittat i arbetsboken eller anteckningar.»
- Den blå boken använde jag i stort sett aldrig eftersom det var för mycket text att djupläsa. Dock var den mycket bra att ha om man fastnade på något man ville förstå bättre. Då kunde man slå upp just den delen och få djupare kunskap.»
- Jag lånade "Blå boken" och är väldigt glad att jag inte köpte den då jag endast läste en sida under hela kursens gång.»
- Blå boken var bortkastade pengar»
- Jag läste igenom den blå boken en gång, och det var bara för att jag satt på en buss till Oslo och inte hade något annat för mig... öppnade den inte ens under tentapplugget.»
- En hel del tveksamma uppgifter i Digiflexboken. Dock lärorik. »
- lå boken är bra om man missar en föreläsning, men går man på alla föreläsningar så behöver man den inte.»
- Den blå boken kändes lite överflödig, häftena täckte upp det mesta.»
- Hur mycket får Snedsböl för varje såld "blå bok"?»
- använde typ inte den blå boken, ej heller ext-häftet. »
- hade nog inte behövt köpa den blåa boken så lite som man egentligen använde den.»
- Använde knappt den blå boken. Tyckte den var svår att hitta rätt i.»
- Digiflex-boken är lite slarvig i språket på sina ställen, den är dock mycket pedagogisk och metodiskt upplagd! Jag gillar den blå boken.»

Arbetsbok för Digiflex
44 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»10 22%
Mycket bra, bör användas igen»34 77%
Köpte ingen»0 0%

Genomsnitt: 2.77

Arbetsbok för MC12
44 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 2%
Bra»16 36%
Mycket bra, bör användas igen»26 59%
Köpte ingen»1 2%

Genomsnitt: 2.61

Häftena
44 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 4%
Bra»28 63%
Mycket bra, bör användas igen»14 31%
Köpte ingen»0 0%

Genomsnitt: 2.27

"Blå boken"
42 svarande

Dålig, bör inte användas igen»21 50%
Bra»14 33%
Mycket bra, bör användas igen»6 14%
Köpte ingen»1 2%

Genomsnitt: 1.69


Tid:

17. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

44 svarande

0 - 10»14 31%
10 - 20»17 38%
20 - 30»13 29%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Nästan bara på att göra uppgifter i boken. Eftersom man lärde sig massor i skolan så behövdes det inte med utanför skolan. (timmar utanför skolan?)» (0 - 10)
- Jag var bekant med datorteknikbiten i kursen sedan tidigare.» (10 - 20)

18. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Förbereda labb1.7
2.Föreläsningar2.2

- Labb förberedelserna tog mkt tid, men det var otroligt lärorikt!» (?)
- Man förbereder sig inför labbarna och så kan man i princip allt sen.» (?)
- Har man förberett och förstår labbarna ordentligt i förväg så kan man allt man behöver i kursen. » (?)

19. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- typ 4 timmar(inklusive sim passen) per vecka»
- Delade den 50/50»
- ganska jämnt under hela, förrutom första två veckorna som var lite mindre..»
- 60% DoD 40% Matematik»
- Jag har egentligen bara gjort uppgifterna inför labbarna, sen pluggade nån dag innan tentan genom att göra gamla tentor.»
- På slutet när det var lite svårare programmering (3 sista veckorna), då pluggade man som mest.»
- Jämt, men inte mycket plugg under tentaveckan.»
- jämnt under hela läsperioden, så man har hunnit med labbarna och förstått dem bra»
- Hyfsat lite tid i början. mest använd till att räkna uppgifter.när det närmade sig tentan så räknade jag gamla tentor och läste mer i häftena och boken.»
- 50/50»
- Lugnt i början men grymt mycket svårare mot slutet»
- jämt över alla veckor, men ökning innan tentan.»
- Hyffsat jämn, lite mer jobb på slutet.»
- mest mot slutet»
- ingen aning. Mest räknande till lab och för att lära sig. Digiflex arbetsboken är en fenomenal bok som står klart och tydligt vad man ska göra. Den var min räddning!»
- 1/3 av pluggandet skedde innan sista 2 veckorna inför tentan»
- 80% föreläsningar 15% labbförberedelser 5% övriga uppgifter»
- Jag lade mest tid dagen/dagarna före laborationerna. Repeterade och övade på ett par gamla tentor veckan före tentamen. »

20. Kommentarer på tiden:

- mer tid för simpass»
- Inget jag kommer på på rak arm»
- La ner mer tid på DoDen då det var nytt för mig.»
- Det blev inte lika mycket tid som man behövde lägga på kursen som Rolf sa, vilket var skönt!»
- tiden var bra i förhållande till innehållet»
- Kunde som tidigare nämnt vara lite mer fokus på simulationerna, mitt tips är att ta tid från demonstrationerna och lägga på simulationer, då man enligt mig lär sig mer när man jobbar själv än när man tittar på när någon annan gör något.»
- (vad menar ni med den här frågan...??)»
- bra med tid»
- helt okej»
- Jag har svårt att avgöra hur tung kursen är för en person som är ny på området.»


Pedagogiskt pris:

21. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

43 svarande

Ja»35 81%
Nej»2 4%
Vet ej»6 13%

Genomsnitt: 1.32

22. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

43 svarande

Ja»0 0%
Nej»38 88%
Vet ej»5 11%

Genomsnitt: 2.11

- Rolf» (Nej)


Tentan:

23. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

44 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»7 15%
Bra»16 36%
Mycket bra»21 47%

Genomsnitt: 3.31

- Dåligt upplägg med 1x2 frågor första delen där man måste få minst 20 för att ens del 2 ska rättas. Svårighetsgraden på del 2 var ju inte ens högre än den till del 1. Det som var dåligt med 1x2 frågor var att man ändå behövde räkna igenom alla uppgifter fullständigt för att kunna kryssa i svaren, denna tentaform sparar endast tid åt läraren.» (Ganska bra)
- Tycker upplägget med 2 delar var lite knepigt, men förstår ändå resonemanget.» (Bra)

24. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

43 svarande

Inte alls»4 9%
Ganska bra»2 4%
Bra»14 32%
Mycket bra»23 53%

Genomsnitt: 3.3

- Det är två frågor vet inte vilken man ska svara på!» (Inte alls)
- Bra med en rent teoretisk del och en praktisk.» (Bra)
- Jag anser att B-delen skall rättas oberoende av resultat på A-delen. 20/30 p är en väldigt hög godkäntgräns.» (Bra)
- Tenta är bättre än inlämningsuppgifter och liknande.» (Mycket bra)
- kunde inte bli bättre» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

25. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag hade velat få den här utvärderingen lite tidigare, säg någon gång i mellandagarna för jag kunde som sagt inte svara så bra på "hur jag lade ner min tid" frågorna»
- Funkar bra.»
- Kanske utveckla vissa frågor ytterligare så de blir svårare att feltolka dem. Saknade även ett svarsalternativ på frågan om litteraturen, "Använde ej", eller nåt i den stilen.»
- fråga 6 lite konstig hade varit bättre med separat omdöme av respektive del»
- bra bra»
- bara bra»
- nej den var bra!»
- Mycket bra utvärdering»


Kursbetyg:

26. Vad tycker du om kursen som helhet?

44 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»1 2%
Bra»11 25%
Mycket bra»32 72%

Genomsnitt: 3.7

- bra men lätt» (Mycket bra)
- Kul kurs!» (Mycket bra)
- Mycket intressant och rolig kurs. Rolf for president.» (Mycket bra)
- Väldigt strukturerad och med intressanta labbar.» (Mycket bra)
- Väldigt kul och lärorik kurs. Det går väldigt fort och det är mycket att ta in. Det är dock hyfsat lätt, så efter 7 veckor märker man att man faktist förstår hur en dator är uppbyggd!» (Mycket bra)
- Jag har lärt mig mycket nytt som jag inte hade en aning om när kursen började.» (Mycket bra)
- Lärde sig grunderna till Dig o Dat bra.» (Mycket bra)
- Jag tycker att upplägget på kursen är jättebra. Alltså att man går från de enklaste byggstenarna (grindarna) upp till ett komplett datorsystem.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från