ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Industriautomation Z3, SSY065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-25 - 2010-02-13
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 24%
Ja»18 72%
Inte läst det»1 4%

Genomsnitt: 2.8

- Det innehöll inte riktigt så mycket information som man skulle önska, och det fanns inget ordentligt kurs-pm utlagt på kurshemsidan som pdf-fil.» (Delvis)
- Ibland kändes det som lite mycket saker i en kurs som är ganska lite. Kanske skulle jag vilja dela upp denna kurs i flera delar.» (Ja)
- kommer ej ihåg var alldeles för länge sedan» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

25 svarande

Nej»1 4%
Delvis»5 20%
Ja»19 76%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Aktivitetsanmälan till laborationer/inlämningsuppgifter borde ha gjorts via hemsidan.» (Nej)
- Den var överlag bra. Men informationen var delvis felaktig. Och utlovade filer blev inte utlagda.» (Delvis)
- Dålig info om ändrade saker och inte uppdaterade pm.» (Delvis)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Petter Falkman engagerat sig i kursen?

25 svarande

Inte alls»10 40%
Ganska bra»8 32%
Bra»4 16%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2

- Han har ju bara haft en föreläsning? Ingen aning om vad han har gjort f.ö.» (Inte alls)
- Skulle vilja svara någonstans mellan "inte alls" och "ganska bra"» (Inte alls)
- Petter Falkman höll i en halv föreläsning. Det var en introföreläsning men hölls en vecka för sent.» (Inte alls)
- Det var väl främst Morgan Osbeck som var engagerad i kursen?» (Inte alls)
- Inte sett mycket av honom.» (Inte alls)
- Honom såg man inte mycket av och den föreläsingen han hade handlade mest om kandidatarbeterna.» (Inte alls)
- Vem är det?» (Inte alls)
- Vet inte hur mycket han gjorde, såg aldrig honom» (Ganska bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra»
- Inför nästa år tycker jag att kursadministrationen bör undersöka hur man ändrar i timeedit. Alla andra examinatorer verkar klara det hur bra som helst. Vi som studenter får ofta ganska strikta deadlines för inlämningar. Så också i den här kursen och det gör mig inget. Men att de ansvariga själva missar att lämna tillbaka rättningar i tid och skicka ut returer dagarna innan jul är dåligt. Velet om hur många sidor HU inluppen skaulle vara på tycker jag också är dåligt. Står det i kurs-PM de fem första veckorna att den ska vara 2-4 sidor kan man inte komma och höja det antalet LV6.»
- Labblistorna kunde ha skötts bra mycket bättre. För en del labbar och inlämningsuppgifter var det fysiska labblistor, men för en del var det labblistor på studieportalen. Det var ofta ganska förvirrat om vart man skulle anmäla sig, när det fanns tid till vilken labb och så vidare. Förslagsvis skulle allt sådant ske på studieportalen, därför att då har man möjlighet att kolla när man hade labbar via internet.»
- Gör labblistorna elektroniska!»
- Tyckte att det fungerade bra!»
- Allt var bra, väl strukturerat och lättillgängligt»
- Funkar överlag bra..»
- Lägg upp saker tidigare och uppdatera gärna alla uppgifter så att det iaf står att dessa är årets upplagor. Känns lite b-igt att man inte kan uppdatera labb och uppgiftshäften. »
- Väldigt rörig administration, dålig framförhållning. »
- Bra labbar»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Programmeringskurserna i ettan.»
- DigODat»
- Maskinorienterad programmering (kommunikationsbiten, samt programmeringen) Systemkonstruktion»
- reglertekniken om någon kurs»
- Digg o Datt»

6. Vilka delar av kursen var lätta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

PLC»15 60%
Seriell datakommunikation»5 20%
Flödessimulering»7 28%
Robotsimulering»10 40%
Föreläsning med Schunk»11 44%
Föreläsning med Jokab»15 60%
Inget»2 8%

- att de va lätta betyder inte att de skall bytas ut. Dum fråga. Det ända som var lurigt i kursen var väll att lära sig strukturen i program jag inte hade arbetat i tidigare.» (PLC, Robotsimulering, Föreläsning med Schunk, Föreläsning med Jokab)
- Många saker som är med i denna kursen är repetition från andra liknande kurser vi redan har haft...» (Föreläsning med Jokab)
- Det var jämn svårighetsgrad i alla moment. lätt tenta dock.» ()

7. Vilka delar av kursen var svåra?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

PLC»1 4%
Seriell datakommunikation»7 28%
Flödessimulering»5 20%
Robotsimulering»6 24%
Föreläsning med Schunk»0 0%
Föreläsning med Jokab»0 0%
Inget»7 28%

- Lite svårt att greppa det med seriell datakkommunikation med tanke på att power pointen hade över 50 sidor som bläddrades igenom.» (Seriell datakommunikation)
- Inluppen med RS232 vållade lite problem när jag missuppfattade den. Kan inte riktigt avgöra längre om den kan skrivas tydligare eller om jag skulle läst den mer noga.» (Seriell datakommunikation)
- som ovan» ()

8. Vilka delar av kursen kändes relevanta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

PLC»23 92%
Seriell datakommunikation»23 92%
Flödessimulering»23 92%
Robotsimulering»22 88%
Föreläsning med Schunk»12 48%
Föreläsning med Jokab»16 64%
Inget»0 0%

9. Vilka delar av kursen kändes irrelevanta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

PLC»2 8%
Seriell datakommunikation»1 4%
Flödessimulering»1 4%
Robotsimulering»0 0%
Föreläsning med Schunk»6 24%
Föreläsning med Jokab»5 20%
Inget»10 40%

- Föreläsningen med Jokab var dålig. De pratade bara om sina egna produkter och rabblade en massa nummer i olika ISO-standarder.» (Föreläsning med Jokab)
- Datakommunikationen är viktig att kunna vad gäller industriautomation, men det sättet som det lärdes ut på (programmera ett kommunikationsprotokoll med SFC) kändes inte riktigt rätt. Dessutom kändes Ladder-delen FULLSTÄNDIGT irrelevant, eftersom det är ett så pass onödigt och värdelöst språk.» (PLC, Seriell datakommunikation, Flödessimulering)
- Intressant ämne men dålig föreläsning» (Föreläsning med Jokab)
- gästföreläsningen kändes kanske lite mindre lärorik och inte heller kändes det som att detta ingick i kursen. Jag kan inte säga vad man skulle lära sig av dessa föreläsningar» (Föreläsning med Schunk, Föreläsning med Jokab)


Föreläsningar:

10. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

25 svarande

0 0%
1 4%
13 52%
11 44%
0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Blandad kvalitet. Schunk och vissa på robotsimuelring var meningslösa. Flödessimuleringen var mycket bra.» (3)
- Föreläsningarna om robotsimulering var värdelösa. Att sitta och titta på någon som har hakan i handen och mumlar när han pratar ger inte så mycket. Att Rolf dessutom känner sig nödgad att inflika något varje gång de pinsamma tystnaderna varar lite för länge tyder väl ganska tydligt att föreläsaren borde bytas ut eller lägga upp föreläsningen mycket bättre. Introföreläsningen borde ligga först. De första föreläsningarna innan introföreläsningen gav inte så mycket och var svåra att förstå. Om man har ansvar för en timmas föreläsning i hela kursen så tycker jag att det är ganska dåligt att inte vara på plats.» (3)
- Robotföreläsningarna var värdelösa. » (3)
- Robosstudio genomgången var fruktansvärt oinspirerande, men i övrig en hel del bra föreläsningar» (3)
- Bra föreläsningar... men som sagt viss information är repetering från andra kurser...» (4)
- Jag tycker att föreläsningarna var intressanta.» (4)

11. Hur många föreläsningar var du på? (%)

25 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»9 36%
90 - 100%»16 64%

Genomsnitt: 4.64

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Demon av Robotstudio var lite rörig»
- haft mindra slides i power pointsen på visa av föreläsningar.»


Övningar:

13. Vad tyckte du om övningarna?

- Helt okej»
- Övningarna (som var inom programmering) kändes inte helt nödvändiga, eftersom programmering är ett sånt ämne som man ska arbeta med själv för att lära sig (vilket vi faktiskt också fick). Sedan att man var tvungen att gå på övningarna för att kunna klara inlämningsuppgifterna är en annan sak.»
- Bra»
- Mycket bra»
- Inte allt för bra förberdda. när det är så få kan man tycka att det ska vara högre kvalitet.»
- Bra... men många...»
- Ganska bra. Övningarna kan man kanske göra om och ändra på så att man lär sig mera för att göra dessa för hand är inte så himla kul. Man vet inte vad som ska hända och det är svårt att förstå. »
- Bra»
- helt ok»

14. Hur många övningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50 %»1 4%
50 - 75%»1 4%
75 - 90 %»5 20%
90 - 100%»16 66%

Genomsnitt: 4.41


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

15. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

- mycket bra»
- Generellt bra uppgifter.»
- Bra!»
- Bra»
- Mycket bra sätt att lära sig denna typ av kunskap.»
- De tog alldeles för lång tid att göra i förhållande till den tid som fanns utsatt för dem. Vanligtvis la man minst dubbelt så mycket tid på varje inlämningsuppgift som fanns utsatt på schemat (enligt labblistorna)»
- Mycket bra»
- Bra»
- De var lärorika, gav en bra kunskap man kunde ta med sig på tentan.»
- de 4 första inlämningna var okej. Den 5e kändes irrelevant. Borde försöka samla hållbarhetshutvecklig under en o samma kurs o inte försöka flika in det i alla kurser på ett halvdant sett bara för att det skall vara med. Alternativt göra den mer anpassad till kursen på ngt sätt.»
- bra, tror jag. kommer inte ihåg så irrelevanta saker över jul, kanske för mycket glögg :S»
- Många...»
- Uppdatera dessa så att det gäller för året och att frågorna är de som vi ska svara på. man kan börja med dessa innan. »
- mycket bra kursupplägg»
- Mycket bra för förståelsen»
- de flesta var roliga.»
- Dom funkade bra i helhet, kommentar kommer på Inlupp5»

16. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 1: Ladderprogrammering?

- Kul och inte så svårt, bra insteg till LD.»
- Bra uppgift att börja med. Lagom bra programvara dock.»
- Bra»
- Kunde varit svårare.»
- Ladderprogrammeringen var ganska rolig.»
- Ladder är åt helvete.»
- Bra»
- Bra»
- Den var bra»
- ok»
- Inte den roligaste... nyttig.»
- Bra»
- Utvecklingsprogrammet som skulle användas här var inte ok. Det var alldeles för instabilt och man fick vara mycket försiktig och spara ofta för att inte behöva göra om för mycket av uppgiften många gånger.»
- Jag gillade den. »
- bra»

17. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 2: PLC-kommunikation?

- Lite svårare, men ändå rolig och bra.»
- Bra! Programvara var sådär bra men idén var väldigt bra!»
- Medel»
- Jag anser att lågnivå-delen till rs232 är det sämsta möjliga exemplet för sfc, det borde ha gjorts i c eller asm. sfc fungerar avevärt bättre på en högre nivå, där kulbanan är ett ra exempel.»
- Bra, men var många fällor att gå i som inte framkom på föreläsnignarna, vilket gjorde den tidsödande.»
- Ganska interessant, men en bättre förklaring av OSI-modellen vore på sin plats.»
- PLC-kommunikation är viktigt att lära sig, men varför i helvete ska vi programmera ett kommunikationsprotokoll i SFC? Det är ju inte rätt någonstans.»
- Bra»
- Svår»
- Den var bra»
- ok»
- bra, Man förstod vad hela denna föreläsning handlar om med en enda labb.»
- Jag gillade den, roligt att få prova på lite mer industrinära uppgifter.»
- bra»

18. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 3: Robotsimulering?

- Relevant och lagom svår/lång.»
- Bra uppgift, extremt buggig programvara.»
- Bra, men det hade underlättat om det inte funnits fel i koden man utgick ifrån (robotarna flyttade fel papper om jag minns rätt).»
- Sådär, bra att testa på»
- Lite svårt program och svårt att få hjälp. Annars bra typ av uppgift.»
- Ganska tråkig. Att gripdonen dessutom var felprogrammerade gjorde inte uppfattningen av robotsimuleringen bättre.»
- Om programmet hade fungerat ordentligt hade det varit bättre. Annars var det en bra uppgift. Det hade varit kul att testa programmet på en riktig robotcell också (för att visa hur lätt det är att föra över ett simulerat program till verklig hårdvara)»
- Buggig och förklarades dåligt. Annars lärorik.»
- Svår»
- Uppgiften kunde ha varit lite svårare. När man väl fattat grunderna i Robotstudio tog inluppen ~30 min.»
- ok»
- Känner bara att jag lärde mig några buggar i ett program.»
- Bra»
- rolig, men det kändes som att den förenklats i lite för hög grad.»
- bra»

19. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 4: Flödessimulering?

- Lite för omfattande, det var svårt att veta vad man gjorde.»
- Bra och intressant!»
- Mycket bra»
- Bra och relevant»
- Kul inlupp. Flödessimuleringen var mycket intressant och roligt.»
- Kändes väl sisådär relevant. Antagligen är det bra att kunna.»
- Bra»
- Rolig»
- Den var bra»
- ok»
- en av de lärorikaste»
- Bra»
- Det hade varit intressant att bygga vidare på denna inlämning. »
- bra»

20. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift HU: Hållbar Utveckling?

- Helflummig, helt onödig, 3 sidor ordbajs.»
- Onödig?»
- Fånig. Hade räckt med en sida för att kunna förstå och förklara begreppen tillräckligt.»
- Onödig.»
- Dålig, känns som det är 1000523532978235 gången man reflekterar över HU.»
- Värdelöst upplägg, dåligt genomtänkt.»
- Kändes lite luddig och mest som ett nödvändigt ont.»
- Kändes lite onödig. Ni hade med den bara för att Chalmers är lite dryga, eller hur?»
- Bra»
- Bra»
- Ett viktigt ämne att belysa men kändes inte så sammankopplat med det andra vi lärde oss»
- Borde försöka samla hållbarhetshutvecklig under en o samma kurs o inte försöka flika in det i alla kurser på ett halvdant sett bara för att det skall vara med.»
- IDIOTISK... känns som om de som utformar kursen kom på i sista sekund att Chalmers har en inriktning mot Hållbar Utveckling och lägger in ett moment att lägga tid på att skriva några sidor om detta där uppgiften och frågorna i uppgiften är HELT irrelevanta för kursen!»
- Tydligare instruktioner vad som gäller i sidantal och skriv det i tid, inte en vecka innan inlämningen ska in. Kanske inte en jättebra inlämning med tanke på att man inte har något "kött på bena"»
- Mycket givande moment för en student som faktiskt reflekterar över det.»
- Negativt att vi inte fick någon feedback, då känns det som ingen läst. »
- Jag förstår att den måste vara där, men det känns inte som att man lärde sig så mycket.»
- Luddig. Det är bra med egna funderingar kring HU men först o främst kommer inluppen väldigt sent, vilket gör att den inte hinner rättas innan tentan. För de andra så tycker jag personligen att vi vet så mycke kring HU och tycker inte det är av relevans i en kurs i Industriautomation (Jo på sätt o vis är det så, men eftersom vi läser kurser som är mer inriktade på miljö så känns de som att det kan skippas i just denna kurs).»
- Meningslöst»

21. Vad tyckte du om Laboration: Kulbana?

- jätterolig!»
- Bästa labben ever!»
- Mycket intressant! Men labbhandledaren måste se till att utrustningen alltid fungerar innan tillfällena! Vi fick hålla på en timma att få igång datorn innan vi kunde labba = STRESSIGT!»
- Bra.»
- Bra»
- Riktigt rolig och bra!»
- Sjukt kul labb. Den var givande.»
- Mycket bra. Man fick en bra känsla för hur hård- och mjukvara är sammankopplat och det kändes som om man faktiskt fick göra någonting vettigt.»
- Mycket bra»
- Rolig»
- Den var mycket bra. Kul att få se nått man gjort köra på riktigt och inte bara i simulatorn.»
- Den var givande och intressant»
- Kul... haha Gbg-humor!»
- Riktigt rolig! Alltid roligt med ngt praktiskt och se att ngt händer!»
- Jättekul. Laga bara labbutrustningen så att man inte behöver "stänga av" delar.»
- Bra över lag men det var lite synd att själva kulbanan inte alltid funkade så bra och det hade varit bra om man kunnat använda samma utvecklingsmiljö som i PPU-labbet för att förbereda sig bättre.»
- Väldigt givande och kul! »
- En av de roligaste laborationerna på min chalmerstid. Jag hade gärna sett att vi haft mer tid i labbet för att finjustera alla detaljer.»
- Skithäftig! Sluta inte med denna praktiska laborationen. Den var verkligen kul och relativt enkel att förstå, vilket gör att man lär sig otroligt mycke om just SFC programmering. Det är liksom bara att testa med olika väntetider, kommandon osv. "programmera -> testa, gör om -> gör rätt". »
- En av de bästa labbar jag genomfört»


Kurslitteratur:

22. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Övrigt föreläsningsmaterial

23 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 13%
Bra»19 82%
Mycket bra, bör användas igen»1 4%

Genomsnitt: 1.91

- Kollade inte på det» (?)
- Tror inte jag läste någon sida ur kursmaterialet, klarade mig bra ändå?? (dvs orange bok)» (Dålig, bör inte användas igen)
- Jag läste inte i något, behövs det ? Kan det ersättas med handouts / pdf´,s ? » (Dålig, bör inte användas igen)
- Litteratur?» (Bra)
- Användes ju inte ngn kurslitteratur :)» (Mycket bra, bör användas igen)

23. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Industrial Automation, lecture notes

21 svarande

Dålig, bör inte användas igen»6 28%
Bra»13 61%
Mycket bra, bör användas igen»2 9%

Genomsnitt: 1.8

- Kollade inte på det» (?)
- ingen aning läste aldrig» (?)
- Seriöst dålig.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Känns som man vill ha en ännu mera kortfattad» (Dålig, bör inte användas igen)
- Väldigt rörig och dåliga övningsuppgifter.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Boken var helt värdelös» (Dålig, bör inte användas igen)
- Använde inte det oranga häftet någonting och det fanns inte heller några läsanvisningar.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Mkt bra!» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

24. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

24 svarande

0 - 10»2 8%
10 - 20»13 54%
20 - 30»8 33%
30 - 40»1 4%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Samma dumma fråga igen. "Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?" Tiden som läggs ner på kursen är absolut.» (0 - 10)
- man satt ganska mycket med inlämningarna, men då det inte var så mycket andra tunga delar av kursen så var det bra!» (10 - 20)
- Det mesta tiden lades på inlämningsuppgifterna (uppskattningvis 10-15 timmar per vecka).» (20 - 30)

25. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 50/50»
- För denna kurs jämnt fördelad över läsperioden. IE innebar däremot mycket arbete på slutet.»
- I början gick den mesta tiden åt till industriautomation. Mot slutet av läsperioden gick massor med tid åt till Industriell Ekonomi.»
- jämnt»
- Jag la mer tid på denna kurs än på den andra kursen jag läste»
- 12h/v»
- lite på föreläsningar men det mesta på inluppar»
- väldigt mkt runt inlämningarna...»
- 40-60»
- ganska jämt.»
- v1-v4 ~ 25% v5-v8 ~ 75%»

26. Kommentarer på tiden:

- Lagom, räckte till.»
- Det finns för lite av den.»
- För lite tid till inlämningsuppgifterna»
- ..»


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»1 4%
Nej»16 66%
Vet ej»7 29%

Genomsnitt: 2.25

28. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»1 4%
Nej»18 75%
Vet ej»5 20%

Genomsnitt: 2.16


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»5 20%
Bra»10 41%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 3.16

- kommer inte ihåg» (?)
- Jag tycker att flera av uppgifterna var irrelevanta. Frågorna om Jokab var dåliga eftersom den föreläsningen var såpass dålig.» (Ganska bra)
- ganska lätt tenta.» (Bra)
- Helt klart ok tenta.» (Mycket bra)
- Bra upplägg och bra sista uppgift!» (Mycket bra)


Kursbetyg:

30. Vad tycker du om kursen som helhet?

25 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»4 16%
Bra»13 52%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.16

- Tycker mycket om ämnet, men lite ojämn kvalitet på kursen och lärare.» (Bra)
- På det hela taget är det en bra kursidé, som skulle kunna utföras lite bättre (mer verklighetsanknytning som att t.ex. testa att köra en riktig robotcell eller så)» (Bra)
- jag gillade denna kursen, känns som en bra kurs att ha innan mastervalet.» (Bra)
- Kul kurs, labben drar upp betyget markant.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

31. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag förstår inte meningen med "24. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i FÖRHÅLLANDE TILL ANTAL POÄNG?". Eftersom en kurs med större antal poäng är längre bör man väl lägga ner lika mycket tid per vecka. Stryk slutet av meningen för att undvika förvirring.»
- Den är bra som den är»


Kursutvärderingssystem från