ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell relativitetsteori, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-25 - 2010-01-24
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

30 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
4 13%
24 80%
5 (över förväntan)»1 3%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I slutet av kursen kunde vi kollat på Bells rymdskeppsparadox ( http://en.wikipedia.org/wiki/Bell%27s_spaceship_paradox ) tillsammans med elektronerna i ledaren.» (4)
- Lite kort kurs för att fylla upp helt. Matematiken bakom och Tensornotationens fulla värde kom inte helt fram.» (4)
- Det var bra, men det hade varit trevligt med kanske en liten inblick eller kort introduktion i vad även den generella relativitetsteorin innebär.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

30 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 6%
9 30%
10 33%
5 (mycket relevant)»9 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.86

- Svårt att vara fysiker utan att kunna lite relativitet. Å andra sidan är det ju en ingenjörsutbildning också... Bra att kursen finns och att den är valbar.» (3)
- Vissa element som känns viktiga, inte minst notation typ tensorer. Bra för tankeverksamheten, men få saker som känns relevanta för just min fortsättning.» (3)
- Bra breddning, men saknar industriella tillämpningar.» (3)
- En ingenjör måste vara lite relativ, även om man inte kommer använda det i sitt arbete senare.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

30 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
4 13%
9 30%
5 (Mycket bra avvägt)»16 53%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningsuppgifterna täckte mycket, men muntan hade gärna fått sprida ut sig lite mer över kursinnehållet.» (3)
- Bra med obligatoriska inlämningsuppgifter» (4)
- Intressant med en munta. Tyckte upplägget kändes bra.» (4)
- Intressant med munta, men det kanske borde framgå hur komplettering och eventuella omtentor går till i början på kursen.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

30 svarande

<25%»1 3%
25-50%»1 3%
50-75%»2 6%
>75%»26 86%

Genomsnitt: 3.76

- Berodde främst på expfysen.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
6 20%
10 34%
5 (mycket bra)»13 44%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket dumma frågor.» (3)
- Lite trist att alla föreläsningar var EXAKTA kopior av läroboken.» (3)
- Följde kanske boken lite väl slaviskt, skulle vara bra med lite annorlunda härledningar under föreläsningarna än de som redan står i boken. » (3)
- Föreläsningarna var för bundna till kursboken. Några andra infallsvinklar hade uppskattats.» (3)
- För mycket frågor i början men det löste sig efter ett par veckor.» (4)
- Tycker förståelse borde vara mer i fokus, framförallt i början av kursen.» (4)
- Lite väl bundet till papper, » (4)
- De höll ett bra tempo, men det fanns plats för frågor och diskussion också. Det var bra» (5 (mycket bra))
- Ulf Gran är kung! Bästa föreläsaren hittils, hands down. Ingen har tidigare varit så bra på att svara på frågor och på ett så bra sätt också!» (5 (mycket bra))
- Mycket uppstrukturerade och tydliga.» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsningar, bra på att svara på frågor.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra med snabb repetition, men det hade varit bra om föreläsarn kan avbryta diskussioner och ta vissa frågor på rasten så att allt innehåll i kursen gås igenom.» (5 (mycket bra))

6. Gjorde datordemonstrationerna det lättare att förstå de fenomen som illustrerades?

28 svarande

Ja verkligen»9 32%
Till viss del»19 67%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.67

- Abberation var det svåraste i hela kursen.» (Ja verkligen)

7. Vad tycker du antalet datordemonstrationer?

29 svarande

Borde vara fler»13 44%
Lagom som det var»16 55%
Borde vara färre»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Om det finns fler som är bra dvs» (Borde vara fler)
- Dom var roliga!» (Borde vara fler)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
1 3%
5 16%
11 36%
5 (Mycket stor)»12 40%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick inte på föreläsningarna» (1 (Mycket liten))
- Jag lyssnade på föreläsningarna, undrade över vissa detaljer och fann senare svaren i boken. Mina stunder med boken var de mest givande.» (2)
- Låg närvaro gjorde att boken spelade den största rollen.» (3)
- Kunde det mesta sedan tidigare, tempot var för lågt i början.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.11


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

30 svarande

Ja»0 0%
Nej»30 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

1 (För låg)»1 3%
1 3%
23 76%
5 16%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Arbetsbelastningen i sig var inte värre än vanligt, men bredvid kvanten blir det ändå tufft. Dock tar inlämningsuppgifterna bra mycket mer tid än vad föreläsaren tycks tro.» (3)
- Få poäng, med en stressig period gör att belastningen känns större än nödvändigt.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»27 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»26 86%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 4.06

- Mycket trevligt att föreläsaren verkligen tog sig tid att besvara frågorna ordentligt.» (Mycket bra)
- Det var ju extremt många frågor under föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Helt fantastisk möjlighet att att ställa frågor» (Mycket bra)
- Ulf var » (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

30 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
0 0%
11 37%
10 34%
5 (mycket prisvärd)»7 24%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.75

- Dålig bok. Hade den mest bara för att läsa frågorna» (1 (ej prisvärd))
- Svårt att få tag på boken på cremona, dröjde halva kursen innan den kom in igen efter att ha sålt slut direkt.» (4)
- Bra om man vill läsa allmän också.» (4)
- Bra tydlig bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte begagnad 200kr» (5 (mycket prisvärd))
- Anteckningar fungerad bra om man inte satsade på högsta betyg och man kunde fråga de som hade boken. (Den var slut i början av kursen)» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
5 16%
5 16%
8 26%
5 (Mycket stor)»11 36%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- konstigt formulerade problem i boken, det var inte särskilt givande att läsa på egen hand heller. » (2)
- Väldigt pratig bok, skippar gärna vissa förklaringar, som annars skulle göra kursen lättare» (2)
- Jag tyckte att boken var till och från väldigt svårläst. Kapitlet med tensorer var väldigt obegripligt.» (3)
- Läsvärd bok.» (4)
- Läste ALLT, mycket bra bok!» (5 (Mycket stor))
- De demonstrationer vi kunde titta på från hemsidan var jättebra» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

30 svarande

Ja»30 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Utmärkt och tydlig information. Bra Ulf.» (Ja)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen med inlämningar och munta»
- Tycker det här var en kul och intressant kurs, oftast kul att det var så mycket frågor på lektionen.»
- Föreläsaren.»
- Muntan och inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna var bra.»
- Inlämningarna var väldigt bra då man verkligen fick tillfälle att sitta och tänka på alla begrepp och sätta samman dem till ett sammanhang.»
- Nivån på inlämningarna var bra»
- Kursen är bra, men kanske lite mer paradoxer på slutet också, det finns mer avancerade paradoxer också, ex http://en.wikipedia.org/wiki/Bell%27s_spaceship_paradox»
- Engagerade föreläsningar, frågevänligt klimat.»
- Det tydliga och noggranna upplägget med en mycket bra hemsida.»
- Ulf Gran, mycket entusiastisk och kunnig»
- Inlämningarna som examination. »
- Ulf Gran! »
- Engagemanget och upplägget. Mycket bra metod att svara på så mycket frågor som möjligt, men ändå bedöma relevansen av dem och be att folk kommer fram på rasten istället så att inte föreläsningen blir lidande.»
- Muntan»
- Föreläsarn är jättebra! Behåll honom»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler föreläsningar»
- Tycker inte att jag fått bra koll på tensorer, men det kanske ändras nästa år när det tas upp i vektorfälten också.»
- En frågestund som avlastar föreläsningarna.»
- Ingenting»
- Lämna tid åt diskussion där de kommer uppstå och öva på att klippa av diskussioner när de gått flera varv. »
- Inte jättemycket faktiskt, men jag skulle uppskatta om inlämningsuppgifterna faktiskt hette inLämningsuppgifter istället för inämningsuppgifter...»
- Det vore roligt om föreläsaren gjorde egna föreläsningar.»
- Egentligen inget...Ulf Gran har ett mycket bra upplägg på kursen som är både spännande och viktig. »
- eventuellt byte av boken»
- kan inte tänka på nåt som borde ändras»
- Vi kom in på tensorer på tok för sent. Vi hade bara två vettiga föreläsningar om dem, och eftersom detta var de två sista så minskade möjligheterna att ställa frågor efteråt. Fast det kanske blir bättre nu när de är en del av vektorfälten.»
- Jag tycker att kursen skulle bli mycket bättre om inlämningarnas storlek och betygsbidragande del skulle vara mindre och en större skriftlig tenta med problemlösningskaratär liknande vanliga kurser t ex mekanik hade varit bättre.»
- Fler diskussioner som exempelvis flygplanen...det var väldigt bra exempel»

18. Övriga kommentarer

- Bra stämning under muntan.»
- Tack Ulf»
- Ulf är en riktigt bra föreläsare. Han är tydlig, vänlig och inte bara svarar på frågor, utan uppmuntrar dem även. »


Inlämningsuppgift 1

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

30 svarande

1 (för lätt)»1 3%
4 13%
20 66%
5 16%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 2.96

- Vagnarna var en bra uppgift.» (3)
- Den hade ju karaktären "nöta LT", vilket ju inte är alltför svårt.» (3)
- Den var egentligen inte så svår om man visste vad man höll på med men det var lätt att snöa in på fel spår och krångla till det för mycket.» (4)
- Jag lyckades aldrig lösa hela uppgifterna.» (4)
- Frågorna var egentligen inte så svåra i sig, men det var mycket nya begrepp och "tänk" att ta till sig.» (4)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

30 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 6%
7 23%
9 30%
5 (högt inlärningsvärde)»12 40%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningsuppgifterna i allmänhet krävde lite eller inget resonemang, lösningen byggde på rent matematiskt malande, vilket kunde vara utmanande, men inte särskilt uppbyggande.» (2)
- Jag läste för många kurser så den enda egna räkningen jag han göra var inlämningsupgifter.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Det är alltid bra att få klura själv» (5 (högt inlärningsvärde))

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

27 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
17 62%
4 14%
5 (mycket nöjd)»6 22%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken handledning?» (?)
- Handledning?» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.82


Inlämningsuppgift 2

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

30 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
19 63%
10 33%
5 (för svår)»1 3%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.4

- Bra fördelat mellan de olika uppgifterna. Rymdstationen var t.ex. rätt så lätt, medan man ju fick jobba lite med den sista uppgiften, så hela spannet fanns representerat.» (3)
- 4d gav inte mycket, men tog väldigt lång tid - bara en massa falluppdelning.» (5 (för svår))

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

30 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 3%
7 23%
9 30%
5 (högt inlärningsvärde)»13 43%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

27 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 3%
16 59%
4 14%
5 (mycket nöjd)»6 22%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken handledning?» (?)
- ??» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85


Inlämningsuppgift 3

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

28 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
9 32%
15 53%
5 (för svår)»4 14%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.82

- Tensoruppgiften var riktigt svår. Vet inte om jag lärde mig så mycket eftersom jag inte förstod riktigt vad jag läste och sen räknade med.» (4)
- Det var väl tensorgrejerna som inte satt sig än - antagligen delvis för att jag missade de föreläsningarna...» (4)
- Tror att alla i klassen räckte upp handen när ulf frågade om nån hade försökt på uppgiften och kört fast.» (5 (för svår))

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

29 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 3%
5 17%
8 27%
5 (högt inlärningsvärde)»15 51%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Denna lärde jag mig mest på...tensorer for the win :P» (5 (högt inlärningsvärde))

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

27 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 3%
14 51%
4 14%
5 (mycket nöjd)»8 29%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilken handledning?» (?)
- ????» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från