ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sensorer, signaler och system del A, 2009/2010, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-23 - 2010-01-31
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kursinformationen på hemsidan var tillfredsställande?

16 svarande

Nej»1 6%
Delvis»9 56%
Ja»5 31%
Inte läst det»1 6%

Genomsnitt: 2.37

- dåligt med facit till uppgifterna och krångligt.....» (Nej)
- Gärna mer uppdateringar med nyheter när det händer något.» (Delvis)
- Otydligt angående vilken Signals and tranforms bok som behövdes. Det fanns ju en dyr och en för halva det priset» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

16 svarande

Nej»2 12%
Delvis»6 37%
Ja»8 50%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- Saknar lösningar till tentorna...» (Delvis)
- Det kom ut övningstentor och lösningar alldeles för sent.» (Delvis)

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 35%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 2.28

- Jag kanske har läst dem, men jag kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

- Vet ej.» (?)
- men kanske lite hårt» (Ja, målen verkar rimliga)

5. På vilket sätt anser du att de kursansvariga Ants Silberberg & Gunnar Elgered engagerat sig i kursen?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»9 56%
Bra»3 18%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.68

- Pluspoäng till Gunnar» (Ganska bra)
- Mycket bra av Gunnar! Påvisar stort engagemang. Ants del var abstrakt och man greppade inte vad kursen handlade om förrän sista två veckorna. » (Ganska bra)
- Gunnar mycket bra, Ants bara ganska bra.» (Ganska bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum). Vad kan förbätras under lp 3?

- Jag har aldrig varit med om så förvirrad uppläggning av räkneuppgifter. För det första finns det två versioner av kursliteraturen. Den dyraste är så klart den som uppgifternas numrering följer. För det andra ska men köpa ett övningshäfte som är helt fövirrat med numrering som pekar hit och dit. Sen så finns det bara lösningar till en handfull av de uppgifter som vi rekommenderas att lösa.»
- Mycket bra skött med labbandet.»
- Övningsuppgifterna var en enda oreda med facit här o där..»


Lärande

7. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Elkrets och mattekurser.»
- El-kursen»
- Elektriska kretsar»
- Matte och elektriska kretsar»
- Elektriska kretsar (ytterst lite)»


Föreläsningar:

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

16 svarande

2 12%
7 43%
3 18%
2 12%
2 12%

Genomsnitt: 2.68

- Mättekniksföreläsningarna är okej, systemdelen är det på tok för mycket teori, även för ett såpass teoretiskt ämne.» (2)
- Det är då Ants föreläsningar som inte är så bra. De blir väldigt monotona, men det kanske är ämnet som gör det.» (2)
- Tycker det är en riktigt svår kurs och föreläsningarna handlar mest om att skriva av allt som Ants skriver av från sitt papper. Efterfrågar därför mer förklarande och gärna mer exempel» (2)
- Betyget sätts utifrån förläsningarna i Signaler och system. Det kändes inte som att det hängde ihop med övningarna. Vi gick igenom en väldans massa teori där vi nästan inte tillämpade något i räkneexempel under föreläsning. Det blir svårt att applicera sin kunskap då...» (2)
- abstrakta. Saknar inleding och avslutande sammanfattning för varje föreläsning,» (2)
- blev ofta för teoretiskt. lätt att tappa intresse.» (3)
- Ants en etta, Gunnar en femma» (3)

9. Hur många föreläsningar var du på? (%)

16 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»2 12%
50 - 75%»4 25%
75 - 90%»2 12%
90 - 100%»8 50%

Genomsnitt: 4

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.31

- Övningarna gjorde ju att man förstod någorlunda i alla fall.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket. Kanske beroende på att de blir väldigt abstrakta. Då talar jag om Ants del av kursen. Gunnars del har labbarna varit det som har varit mest givande.» (Ganska liten)
- vill som sagt ha mer förklarande, genomgång och mer exempel (Ants föreläsningar)» (Ganska liten)

11. Vad kan föreläsarna göra bättre under lp3?

- ta det lite lugnare och prata lite mer konkret»
- knyta ihop föreläsningen mer med konkreta uppgifter, och/eller verkliga fall.»
- Vettiga föreläsningar, ants kan tex förklara varför han gör det han gör.»
- Mer exempel på föreläsningarna och mer genom gång och förklarande (Ants föreläsningar)»
- Trycka mer på exempel på tavlan, gäller inte mätteknik»
- Allt är bra!»
- Gör fler räkneexempel på tavlan»
- Börja med att härleda vad vi ska gå igenom och sen sammanfatta kort avslutningsvis som reptition.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.5

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»10 62%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- mest för att det är så svårt, mätteknikdelen är dock mycket lättare att hänga med i» (Hög)
- Det svårbegripliga gjorde att arbetsbelastningen blev för hög. Det tog alldeles för lång tid att älta det som gicks igenom.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 25%
Hög»10 62%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- Mest på grund av den här kursen» (Hög)
- Tung kurs som kräver en del, men tycker absolut det varit drägligt!» (Hög)


Övningar:

15. Vad tyckte du om övningarna?

- Mycket bra»
- Jättebra»
- de var väldigt bra de jag var på.»
- Mycket bra och givande. Det är här jag har lärtmig det mesta.»
- dåliga, behöver inte en till föreläsning, egen arbetstid med handledare hade varit bättre, alternativt en SI-ledare»
- Ganska bra»
- Mycket bra!»
- Bra men lite väl högt tempo »
- Helt okej»
- Mycket bra»
- Mycket bra!»
- Mycket bra, det är här jag lärt mig.»
- Suveräna, Oskar förtjänar pedagog-pris.»

16. Hur många övningar var du på? (%)

16 svarande

0 - 25%»2 12%
25 - 50 %»1 6%
50 - 75%»4 25%
75 - 90 %»3 18%
90 - 100%»6 37%

Genomsnitt: 3.62

17. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

16 svarande

Oskar Talcoth»14 87%
Hana Dobsicek Trefna»2 12%
ingen»0 0%

Genomsnitt: 1.12

- Fantastisk insats av Oskar!» (Oskar Talcoth)
- oskar var jättebra» (Oskar Talcoth)
- Det är Oscar som har varit räddningen i den här kursen. » (Oskar Talcoth)
- Bra men har kanske ett lite väl högt tempo, jag går hellre igenom färre uppgifter och förstår dom än att rusa igenom alla, har såklart också att göra med att det som sagt varit rätt svårt » (Oskar Talcoth)
- Mycket duktig o kunnig övningsledare. Och har ett väldigt bra sätt att lära ut! Mycket nöjd.» (Oskar Talcoth)
- Mycket duktig.» (Oskar Talcoth)
- pedagog-pris» (Oskar Talcoth)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

18. Vad tyckte du om Laboration Z1?

- bra»
- Bra»
- Bra»
- ok»

19. Vad tyckte du om Laboration Z2?

- bra»
- Bra»
- Bra»
- ok»

20. Vad tyckte du om Laboration Z3?

- bra»
- Bra»
- Bra»
- ok»

21. Vad tyckte du om Laboration Z4?

- bra»
- Bra»
- Bra»
- ok»

22. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Mycket bra. Denna del av kursen har varit mycket givande.»
- Bra»
- Labbrapporterna var lagom krävande.»


Kurslitteratur:

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.06

- dåligt att man köper en bok för 800 kr utan facit.,.. faktiskt riktigt värdelöst. vad finns det för mening att göra uppgifter om man inte vet om man gör rätt...» (?)
- äger inte nån bok, labstencil ok» (Mycket liten)
- kurslitteraturen är inget vidare.» (Ganska liten)
- I ärlighetens namn har jag inte läst så mycket.» (Ganska liten)
- Boken är ingen höjdare» (Ganska liten)
- Just av anledning att inte facit finns till samtliga uppgifter!» (Ganska liten)
- Ingen alls. Bättre att dela ut ett kompendium än att sätta studenter med knaper ekonomi på att köpa litteratur som sedan ändå inte används i den bemärkelsen att det ges några vinkningar om vad man bör läsa (mer än i kurs-pm). Allt kom på övningarna, där var det dessutom översatt till svenska.» (Mycket stor)

24. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed. , Phillips, Parr & Riskin

15 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 33%
Bra»8 53%
Mycket bra, bör användas igen»1 6%
köpte ingen»1 6%

Genomsnitt: 1.86

- fixa facit!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Det är inte något fel på det som jag har läst. Men eftersom jag inte har ägnat boken så mycket tid har jag svårt att uttala mig.» (Bra)
- Tycker dock att kursansvarige kunde sätta sig ner och anpassa kursen efter senaste utgåvan.» (Bra)
- ovanstående gäller ENDAST om man försöker få fram ett facit!» (Mycket bra, bör användas igen)

25. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

15 svarande

Ja»3 20%
Nej»3 20%
Vet ej»9 60%

Genomsnitt: 2.4

- om man fixar facit» (Ja)
- se ovan» (Vet ej)


Tid:

26. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen?

Ange i timmar / vecka.

16 svarande

0 - 10»4 25%
10 - 20»7 43%
20 - 30»4 25%
30 - 40»1 6%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.12


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

16 svarande

Ja»3 18%
Nej»11 68%
Vet ej»2 12%

Genomsnitt: 1.93

- Ants, för hans sätt att äga ett rum, och för hans sätt att göra teorin greppbar!» (Ja)
- Båda» (Ja)

28. Anser du att din övningsledare skall nomineras till pedagogiskt pris?

15 svarande

Ja»9 60%
Nej»4 26%
Vet ej»2 13%

Genomsnitt: 1.53

- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oscar Talcoth» (Ja)
- Oscar» (Ja)
- Oskar Talcoth » (Ja)
- Oskar» (Ja)
- oskar» (Ja)
- Oskar» (Ja)


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

16 svarande

Inte alls»3 18%
Ganska bra»10 62%
Bra»2 12%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Klarade tentan, men tycker tentan var på tok för märklig. Inte alls som tidigare år, kanske var meningen?» (Inte alls)
- Tyckte inte tentan såg ut som något jag sett tidigare i kursen. Varken övningar eller föreläsningar eller gamla tentor.» (Inte alls)
- olik tidigare tentor. andra typer av uppgifter. » (Ganska bra)
- Betygsstatistiken talar sitt tydliga språk. Men det kanske inte hade så mycket med tentan att göra. Hela kursen är jättesvår.» (Ganska bra)
- Snålt med poängutdelningen. Den bistra sanningen är att detta är en svår kurs.» (Ganska bra)
- Uppgifter som inte ens påminner om dem vi lärt oss.» (Ganska bra)

30. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 73%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.33

31. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

15 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska bra»3 20%
Bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.8

- Tycker absolut att man ska ha en dugga så att man har nått att plugga till i början på kursen» (Ganska bra)
- en dugga hade varit bra.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

32. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!


Kursbetyg:

33. Vad tycker du om kursen som helhet?

16 svarande

Dålig»3 18%
Ganska bra»8 50%
Bra»4 25%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Hela kursen har kännts förvirrad. Det tog flera veckor innan jag ens fattade vad kursen handlade om. Själva ämnet som sådant är det inget fel på, men upplägget av kursen är den sämsta jag har varit med om hittills på Chalmers. » (Dålig)
- Snål poängutdelning på tentamen. Alldeles för mycket teori under föreläsningen som inte kopplades samman med övningarna. På övningarna repeterades det vilket var mycket bra! Hade varit bra om man redan under föreläsningen kunde få se vad för typ av problem som ska lösas...» (Ganska bra)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningslektionerna.»
- Mätteknikdelen är bra»
- Tydliga avgränsningar mellan mättekniken och Signaler-System. Det känns som två kurser tack vare kontinuitet gällande att tex måndagar alltid var mättekniksföreläsning. Försöker man få dem att gå in i varandra blir det lättpannkaka och väldigt mycket förvirring.»
- övningsledaren oskar!»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- facit tillboken. mer hjälp»
- För det första finns det två versioner av kursliteraturen. Den dyraste är så klart den som uppgifternas numrering följer. För det andra ska men köpa ett övningshäfte som är helt förvirrat med numrering som pekar hit och dit. Sen så finns det bara lösningar till en handfull av de uppgifter som vi rekommenderas att lösa.»
- Ants föreläsningar, känns inte så givande just nu»
- FACIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- mer exempel på föreläsningen»

36. Något speciellt önskemål som Du vill att de kursansvariga skall ta upp eller beakta under lp 3?

- facit till övningarna»
- Det vore bra om det gick att räkna på egen hand. Då kursen har hållits ett par gånger nu så borde de ansvariga kunna ha någon form av facit/lösningsförslag till uppgifterna. Andra kursen har det släpper massvis med lösningar.»
- Förstår inte varför övningstentorna kom upp så sent på hemsidan, och än mindre varför lösningaran till dom tentorna inte kom upp förrän 5 dagar därefter, var väl bara några dagar innan tentan t o m. Så snälla, lägg upp övningstentor och lösningar mycket tidigare nästa gång»
- Ja, fixa så det blir mer tryck på exempel på tavlan»
- fler övningsexempel under föreläsningstiden»


Kursutvärderingssystem från